Informacje dla interesantów

Informacje dla interesantów

Składanie skarg i wniosków

 

  1. Wójt Gminy – w każdy poniedziałek od 1300 do 1600 po wcześniejszym ustaleniu terminu.

  2. Sekretarz – codziennie w godzinach pracy Urzędu Gminy.

  3. Przewodniczący Rady - w piątki od 800 do 1000.

  4. Kierownicy Referatów i pracownicy na samodzielnych stanowiskach – codziennie w godzinach pracy Urzędu Gminy.

  5. Informację o dniu i godzinach przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków podaje się do publicznej wiadomości poprzez jej zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

 

 

Rachunek bankowy

 

Nr rachunku bankowego gminy:


Bank Spółdzielczy Włoszczowa Oddział Kluczewsko 73 8525 0002 0030 0300 0013 0001

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2012-11-30 09:57:45 | Data modyfikacji: 2019-03-12 12:16:17.
Data wprowadzenia: 2012-11-30 09:57:45
Data modyfikacji: 2019-03-12 12:16:17
Opublikowane przez: administrator administrator
« powrót