Z A R Z Ą D Z E N I E NR 31/2018 Wójta Gminy Kluczewsko
2018-08-23 10:05:56
w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kluczewsko miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików wojew&o  ...więcej

Zgłoszenie - Urzędnik Wyborczy
2018-02-26 09:24:34
Kandydaci na urzędnika wyborczego w gminie z obszaru województwa świętokrzyskiego składają zgłoszenia w terminie do dnia 14 marca 2018 r. (środa) na adres: Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-  ...więcej

INFORMACJA PRASOWA
2018-01-17 10:48:02
Wyborco! Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców!  ...więcej

Pokazano 21 - 23 z 23
poprzednie