OGŁOSZENIE
2019-07-10 13:36:02
o zarejestrowanych kandydatach w okręgu wyborczym Nr 97 w Kluczewsku do Rady Powiatowej Świętokrzyskiej Izby Rolniczej.  ...więcej

SUSZA
2019-07-08 10:16:20
Komisja ds. szacowania szkód OGŁOSZENIE W związku z raportem Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, uznającym teren Gminy Kluczewsko jako zagrożony klęską suszy informujemy, że r  ...więcej

Zarządzenie Nr 59-2019 Wójta Gminy Kluczewsko
2019-07-04 07:35:31
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Przedszkołno-Szkolnego w Kluczewsku  ...więcej

Zarządzenie Nr 58-2019 Wójta Gminy Kluczewsko
2019-07-04 07:24:03
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Dobromierzu.  ...więcej

OGŁOSZENIE
2019-06-24 11:35:52
Informuje się, że w dniu 28 czerwca 2019 roku (piątek) o godzinie 1000 w Urzędzie Gminy w Kluczewsku odbędzie się VI sesja Rady Gminy Kluczewsko VIII kadencji. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie sesji.2. Stwierdzenie prawomocności obra  ...więcej

Zarządzenie Nr 53-2019 Wójta Gminy Kluczewsko
2019-06-17 12:27:17
w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Zespołach Przedszkolno-Szkolnych prowadzonych przez Gminę Kluczewsko na rok szkolny 2018/2019  ...więcej

KOMUNIKAT
2019-06-14 09:03:04
Świętokrzyska Izba Rolnicza w Kielcach podaje do publicznej wiadomości jej członkom, że wybory do Walnych Zgromadzeń Izb Rolniczych odbędą się zgodnie z Uchwałą nr 2/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych w dniu 28 lipca 2019r.Uchwała KRIR ora  ...więcej

Zarządzenie Nr 52-2019 Wójta Gminy Kluczewsko
2019-06-14 08:56:07
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Przedszkolno-Szkołnego w Komornikach  ...więcej

Raport o stanie Gminy Kluczewsko za rok 2018
2019-06-05 07:46:07
Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) WÓJT GMINY co roku do 31 maja musi przedstawić RADZIE GMINY Raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności w&oa  ...więcej

Wybory ławników sądowych na kadencję 2020-2023
2019-06-05 07:40:11
W związku z upływem kadencji ławników sądowych, Urząd Gminy Kluczewsko informuje, że zgodnie z art. 162, § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 roku poz. 52 z późn. zm.  ...więcej

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
2019-05-09 11:51:02
Rodzaj zadania publicznego - EKOLOGIA I OCHRONA ZWIERZĄT ORAZ OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO Tytuł zadania publicznego - „TU MIESZKAM TU SPRZĄTAM 2019”  ...więcej

Informacja
2019-05-08 07:57:47
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kluczewsko za 2018 rok.  ...więcej

Informacja
2019-04-26 07:08:11
o wynikach naboru na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczewsku.  ...więcej

Ogłoszenie
2019-04-24 07:17:52
Informuje się, że w dniu 30 kwietnia 2019 roku (wtorek) o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy w Kluczewsku odbędzie się V sesja Rady Gminy Kluczewsko VIII kadencji. Proponowany porządek obrad:1. Otwarcie sesji.2. Stwierdzenie prawomocności obrad.  ...więcej

Informacja
2019-04-19 08:27:41
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE W NABORZE NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE  ...więcej

Ogłoszenie
2019-04-18 13:52:24
Informuje się, że Urzędnikiem Wyborczym powołanym w Gminie Kluczewsko jest Pan MARIUSZ WIŚNIEWSKI Kluczewsko, dnia 18 kwietnia 2019 r.  ...więcej

Zarządzenie Wójta Gminy Kluczewsko
2019-04-16 07:27:42
w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Kluczewsko w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kluczewsko oraz w sprawie ustalenia   ...więcej

Protokół z posiedzenia komisji konkursowej
2019-04-12 13:41:43
  ...więcej

Zarządzenie Wójta Gminy Kluczewsko
2019-04-11 12:40:52
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty zgłaszane w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2019 r .  ...więcej

Zarządzenie Nr 31-2019
2019-04-08 10:39:04
w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczewsku.  ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 205
poprzednie     następne