Informacja
2019-04-26 07:08:11
o wynikach naboru na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczewsku.  ...więcej

Ogłoszenie
2019-04-24 07:17:52
Informuje się, że w dniu 30 kwietnia 2019 roku (wtorek) o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy w Kluczewsku odbędzie się V sesja Rady Gminy Kluczewsko VIII kadencji. Proponowany porządek obrad:1. Otwarcie sesji.2. Stwierdzenie prawomocności obrad.  ...więcej

Informacja
2019-04-19 08:27:41
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE W NABORZE NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE  ...więcej

Ogłoszenie
2019-04-18 13:52:24
Informuje się, że Urzędnikiem Wyborczym powołanym w Gminie Kluczewsko jest Pan MARIUSZ WIŚNIEWSKI Kluczewsko, dnia 18 kwietnia 2019 r.  ...więcej

Zarządzenie Wójta Gminy Kluczewsko
2019-04-16 07:27:42
w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Kluczewsko w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kluczewsko oraz w sprawie ustalenia   ...więcej

Protokół z posiedzenia komisji konkursowej
2019-04-12 13:41:43
  ...więcej

Zarządzenie Wójta Gminy Kluczewsko
2019-04-11 12:40:52
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty zgłaszane w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2019 r .  ...więcej

Zarządzenie Nr 31-2019
2019-04-08 10:39:04
w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczewsku.  ...więcej

Ogłoszenie
2019-03-25 07:59:40
Informuje się, że w dniu 29marca 2019 roku (piątek) o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy w Kluczewsku odbędzie się IV sesja Rady Gminy Kluczewsko VIII kadencji. Proponowany porządek obrad:1. Otwarcie sesji.2. Stwierdzenie prawomocności obrad.3.  ...więcej

Informacja
2019-03-13 14:28:52
O ZMIANIE GODZIN PRACY URZĘDU GMINY KLUCZEWSKO Z DNIEM 01 KWIETNIA 2019 R.  ...więcej

Zarządzenie Wójta Gminy Kluczewsko
2019-03-13 11:47:19
w sprawie określenia wzorów formularzy, dotyczących usuwania drzew z terenu nieruchomości.  ...więcej

Ogłoszenie o konsultacjach
2019-03-06 14:56:03
Konsultacje w sprawie projektu uchwały Rady Gminy Kluczewsko w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2019r.  ...więcej

Informacja
2019-03-04 14:48:41
o wynikach naboru na stanowisko Sekretarza Gminy Kluczewsko  ...więcej

Zarządzenie Wójta Gminy Kluczewsko
2019-02-18 10:41:53
w sprawie zwołania zebrań wiejskich w celu wyboru Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie gminy Kluczewsko  ...więcej

Ogłoszenie
2019-02-18 07:49:01
Wójt Gminy Kluczewsko ogłasza, że w dniu 22.03.2019r. o godz. 1000 w Urzędzie Gminy Kluczewsko przy ul. Spółdzielczej 12 odbędzie się I ustny przetarg nieograniczony na oddanie w wynajem na okres nie dłuższy niż 10 lat nierucho  ...więcej

Zarządzenie Wójta Gminy Kluczewsko
2019-02-08 14:30:34
w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko Sekretarza Gminy Kluczewsko  ...więcej

Zarządzenie Wójta Gminy Kluczewsko
2019-02-07 09:01:29
w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej  ...więcej

Zarządzenie Wójta Gminy Kluczewsko
2019-02-07 09:00:15
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kluczewsko w 2019 roku  ...więcej

Zarządzenie Wójta Gminy Kluczewsko
2019-02-05 10:35:41
w sprawie przeprowadzenia naboru na stanowisko instruktora sportu o specjalizacji kolarstwo  ...więcej

Ogłoszenie
2019-01-25 07:25:22
Wójt Gminy Kluczewsko działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) informuje o wywieszeniu w dniach od 25.01.2019 r. do 18.02.2019 r. na   ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 193
poprzednie     następne