bip.kluczewsko.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Kluczewsko www.kluczewsko.pl
Załatwianie spraw strona główna 

Dowody osobiste
 


Dowody osobiste

1.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego.

Wniosek

2.

Unieważnienie dowodu osobistego.

Instrukcja

3.

Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych.

Instrukcja

4.

Wydanie dowodu osobistego w przypadku jego zniszczenia.

Instrukcja

5.

Wydanie dowodu osobistego w przypadku jego utraty.

Instrukcja


6.

Wydanie dowodu osobistego w przypadku upływu terminu ważności.

Instrukcja


7.

Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie, która nie ukończyła 18 lat.


Instrukcja


8.

Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie, która ukończyła 18 lat.


Instrukcja

Do pobrania również tutaj:

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2012-12-07 07:50:43 | Data modyfikacji: 2012-12-20 07:43:45.
 dowody wniosek.rtf

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2012-12-07 07:53:22 | Data modyfikacji: 2012-12-20 07:43:45.

Zobacz:
   Informacje dla interesantów
   Dowody osobiste
   Ewidencja ludności
   Urząd Stanu Cywilnego
   Oświata (stypendia, dowozy)
   Ewidencja działalności gospodarczej
   Koncesje alkoholowe
   Inwestycje, gospodarka nieruchomościami i zagospodarowanie przestrzenne
   Rolnictwo, leśnictwo, ochrona środowiska
   Gospodarka komunalna (czynsz, opłata za wodę), oświetlenie uliczne
   Kanalizacja sanitarna, wodociągi wiejskie
   Drogownictwo
   Zamówienia publiczne
   Melioracja, Gminna Spółka Wodna
   Podatki i opłaty lokalne
   Działalność regulowana
   Kształcenie młodocianych
Data wprowadzenia: 2012-12-07 07:53:22
Opublikowane przez: administrator administrator

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.kluczewsko.pl