bip.kluczewsko.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Kluczewsko www.kluczewsko.pl
Dane o Gminie strona główna 

Dane o Gminie
Kluczewsko
NAZWA GMINY Gmina Kluczewsko
RODZAJ gmina wiejska
LOKALIZACJA woj. świętokrzyskie , pow. włoszczowski
KOD 29-120
MIEJSCOWOŚĆ Kluczewsko, Spółdzielcza 12
KONTAKT tel. (+48 44) 781-42-46 tel./fax (+48 44) 781-42-24
e-mail: ug@kluczewsko.gmina.pl
Wójt Gminy

Rafał Pałka

e-mail: rafal.palka@kluczewsko.gmina.pl

Przewodniczący Rady Gminy

Mateusz Strychalski

Sekretarz Gminy

Bożena Nowak

e-mail: bozena.nowak@kluczewsko.gmina.pl

 

Skarbnik Gminy

Justyna Bugała-Piotrowska

e-mail: justyna.bugala-piotrowska@kluczewsko.gmina.pl

 

 Numer rachunku: (dla opłat skarbowych, wszystkich podatków od osób fizycznych i prawnych)

73 8525 0002 0030 0300 0013 0001  - BS Włoszczowa O/Kluczewsko

Numer rachunku (odpady komunalne)

90 8525 0002 0030 0300 0013 0180 - BS Włoszczowa O/Kluczewsko

Godziny pracy Urzędu Gminy Kluczewsko:

 Poniedziałek                   w godzinach od 7:00 do 16:00,
Wtorek, środa, czwartek w godzinach od 7:00 do 15:00,
 Piątek                              w godzinach od 7:00 do 14:00.

Sobota jest dniem wolnym od pracy.

Urząd Stanu Cywilnego udziela ślubów także w niedziele, święta i dni
dodatkowo wolne od pracy

Wójt Gminy przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek
w godzinach od 10:00 do 16:00.

Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy, Kierownicy Referatów i pracownicy na samodzielnych
stanowiskach codziennie w godzinach pracy Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Kluczewsko w piątki od 8:00 do 10:00.

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2012-11-28 12:53:00 | Data modyfikacji: 2019-07-03 09:13:14.
Data wprowadzenia: 2012-11-28 12:53:00
Data modyfikacji: 2019-07-03 09:13:14
Opublikowane przez: administrator administrator

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.kluczewsko.pl