bip.kluczewsko.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Kluczewsko www.kluczewsko.pl
Współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działalności pożytku publicznego strona główna 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działalności pożytku publicznego
Uchwała NR XXXI/36/2018 RADY GMINY KLUCZEWSKO

w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Kluczewsko z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok

Uchwała NR XXXI-36-2018.pdf

Załącznik do Uchwały Nr XXXI-36-2018r..pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-04-15 11:09:28 | Data modyfikacji: 2019-04-15 11:10:44.
Zarządzenie Nr 7-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kluczewsko w 2019 roku

Zarzadzenie Nr 7-2019r. Wójta Gminy Kluczewsko.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-04-15 11:13:01 | Data modyfikacji: 2019-04-15 11:13:29.
Zarządzenie Nr 29/2019

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty zgłaszane w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2019 r .

Zarządzenie Nr 29-2019r..pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-04-15 11:14:41 | Data modyfikacji: 2019-04-15 11:15:06.
UCHWAŁA NR IX/61/2019 RADY GMINY KLUCZEWSKO

w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Kluczewsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020

Uchwała Nr IX.61.2019r..pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-01-08 07:23:43 | Data modyfikacji: 2020-01-08 07:24:18.
Data wprowadzenia: 2020-01-08 07:23:43
Data modyfikacji: 2020-01-08 07:24:18
Opublikowane przez: administrator administrator

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.kluczewsko.pl