bip.kluczewsko.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Kluczewsko www.kluczewsko.pl
Zarządzenia Wójta strona główna 

2015
Zarządzenie Nr 79/2015 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Z-79-2015.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-01-21 13:41:02 | Data modyfikacji: 2016-01-21 13:41:24.
Zarządzenie Nr 78/2015 Wójta Gminy Kluczewsko

W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rzeczowych środków majątkowych za 2015 rok

Z-78-2015.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-01-21 13:40:05 | Data modyfikacji: 2016-01-21 13:40:28.
Zarządzenie Nr 77/2015 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Z-77-2015.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-01-21 13:39:12 | Data modyfikacji: 2016-01-21 13:39:36.
Zarządzenie Nr 76/2015 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przeglądu dokumentów i materiałów niejawnych wytworzonych na stanowisku ds. Obrony Cywilnej, Kultury i Sportu oraz otrzymanych z innych jednostek organizacyjnych

Z-76-2015.pdf

Załącznik nr 1 do Z-76-2015.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-01-21 13:38:11 | Data modyfikacji: 2016-01-21 13:38:45.
Zarządzenie Nr 75/2015 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Z-75-2015.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-01-21 13:35:25 | Data modyfikacji: 2016-01-21 13:35:49.
Zarządzenie Nr 74/2015 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Kluczewsko na 2016 rok i projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2016-2019

Z-74-2015.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-01-21 13:34:34 | Data modyfikacji: 2016-01-21 13:35:00.
Zarządzenie Nr 73/2015 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Z-73-2015.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-01-21 13:33:41 | Data modyfikacji: 2016-01-21 13:34:07.
Zarządzenie Nr 72/2015 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 29/2011 Wójta Gminy Kluczewsko z dnia 3 października 2011 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego

Z-72-2015.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-01-21 13:32:53 | Data modyfikacji: 2016-01-21 13:33:14.
Zarządzenie Nr 71/2015 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Z-71-2015.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-01-21 13:31:37 | Data modyfikacji: 2016-01-21 13:32:01.
Zarządzenie Nr 70/2015 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie określenia wzoru legitymacji honorowego Obywatela Gminy Kluczewsko

Z-70-2015.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-01-21 13:30:49 | Data modyfikacji: 2016-01-21 13:31:13.
Zarządzenie Nr 69/2015 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Z-69-2015.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-01-21 13:29:56 | Data modyfikacji: 2016-01-21 13:30:19.
Zarządzenie Nr 68/2015 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Z-68-2015.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-01-21 13:27:29 | Data modyfikacji: 2016-01-21 13:28:21.
Zarządzenie Nr 67/2015 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Z-67-2015.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-01-21 13:25:54 | Data modyfikacji: 2016-01-21 13:26:21.
Zarządzenie Nr 66/2015 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów do pracy w Urzędzie Gminy w Kluczewsku

Z-66-2015.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-01-21 13:24:29 | Data modyfikacji: 2016-01-21 13:25:01.
Zarządzenie Nr 65/2015 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Z-65-2015.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-01-21 13:23:25 | Data modyfikacji: 2016-01-21 13:23:55.
Zarządzenie Nr 64/2015 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali wyborczych w czasie ewentualnej przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami, które mogą spowodować przerwy w głosowaniu w dniu 25 października 2015 roku

Z-64-2015.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-01-21 13:08:28 | Data modyfikacji: 2016-01-21 13:08:51.
Zarządzenie Nr 63/2015 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do obsługi informatycznej wyborów

Z-63-2015.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-01-21 12:43:06 | Data modyfikacji: 2016-01-21 12:43:35.
Zarządzenie Nr 62/2015 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do działania jednoosobowego p.o. Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczewsku

Z-62-2015.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-01-21 12:42:16 | Data modyfikacji: 2016-01-21 12:42:38.
Zarządzenie Nr 61/2015 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie udzielenia upoważnień do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych p.o. Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczewsku

Z-61-2015.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-01-21 12:41:31 | Data modyfikacji: 2016-01-21 12:41:51.
Zarządzenie Nr 60/2015 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczewsku

Z-60-2015.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-01-21 12:40:39 | Data modyfikacji: 2016-01-21 12:41:02.
Zarządzenie Nr 59/2015 Wójta Gminy Kluczewsko

W sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Kluczewsku

Z-59-2015.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-01-21 12:39:40 | Data modyfikacji: 2016-01-25 07:22:40.
Zarządzenie Nr 58/2015 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie powołania składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z terenu Gminy Kluczewsko zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku

Z-58-2015.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-01-21 12:38:38 | Data modyfikacji: 2016-01-21 12:39:07.
Zarządzenie Nr 57/2015 Wójta Gminy Kluczewsko

W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia publicznego losowania składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej

Z-57-2015.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-01-21 12:27:56 | Data modyfikacji: 2016-01-21 12:37:56.
Zarządzenie Nr 56/2015 Wójta Gminy Kluczewsko

W sprawie przyjęcia Strategii Promocji E-usług w Gminie Kluczewsko

Z-56-2015.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-01-21 12:26:57 | Data modyfikacji: 2016-01-21 12:27:22.
Zarządzenie Nr 55/2015 Wójta Gminy Kluczewsko

W sprawie wprowadzania procedury elektronicznej wymiany korespondencji w Urzędzie Gminy Kluczewsko oraz wprowadzenia do użytku w Urzędzie Gminy Kluczewsko systemu informatycznego SIDAS

Z-55-2015.pdf

Załącznik do Z-55-2015.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-01-21 12:25:40 | Data modyfikacji: 2016-01-21 12:26:19.
Zarządzenie Nr 54/2015 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Z-54-2015.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-01-21 12:24:06 | Data modyfikacji: 2016-01-21 12:24:27.
Zarządzenie Nr 53/2015 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Z-53-2015.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-01-21 12:23:13 | Data modyfikacji: 2016-01-21 12:23:38.
Zarządzenie Nr 52/2015 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Z-52-2015.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-01-21 12:22:20 | Data modyfikacji: 2016-01-21 12:22:48.
Zarządzenie Nr 51/2015 Wójta Gminy Kluczewsko

W sprawie przyznawania świadczeń odszkodowawczych strażakom jednostek ochrony przeciwpożarowej i członkom ochotniczej straży pożarnej z tytułu uszczerbku na zdrowiu albo szkody w mieniu, a w przypadku ich śmierci przyznawania odszkodowań członkom ich rodzin.

Z-51-2015.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-01-21 12:21:31 | Data modyfikacji: 2016-01-21 12:21:52.
Zarządzenie Nr 50/2015 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miejscowości Kluczewsko na lata 2015-2024”

Z-50-2015.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-01-21 12:18:24 | Data modyfikacji: 2016-01-21 12:18:57.
Zarządzenie Nr 49/2015 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie odwołania osoby ze składu Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 4 w Dobromierzu

Z-49-2015.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-01-21 12:17:23 | Data modyfikacji: 2016-01-21 12:17:47.
Zarządzenie Nr 48/2015 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Z-48-2015.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-01-21 12:16:19 | Data modyfikacji: 2016-01-21 12:16:43.
Zarządzenie Nr 47/2015 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kluczewsko miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku

Z-47-2015.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-01-21 12:15:15 | Data modyfikacji: 2016-01-21 12:15:46.
Zarządzenie Nr 46/2015 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Z-46-2015.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-01-21 12:14:22 | Data modyfikacji: 2016-01-21 12:14:47.
Zarządzenie Nr 45/2015 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w 2015 roku – „Wyprawka szkolna”.

Z-45-2015.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-01-21 12:12:28 | Data modyfikacji: 2016-01-21 12:12:53.
Zarządzenie Nr 44/2015 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali wyborczych w czasie ewentualnej przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami, które mogą spowodować przerwy w głosowaniu w dniu 6 września 2015 roku

Z-44-2015.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-01-21 12:11:35 | Data modyfikacji: 2016-01-21 12:11:55.
Zarządzenie Nr 43/2015 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie powołania składów osobowych Obwodowych Komisji ds. referendum z terenu Gminy Kluczewsko

Z-43-2015.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-01-21 12:10:45 | Data modyfikacji: 2016-01-21 12:11:06.
Zarządzenie Nr 42/2015 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia publicznego losowania składów obwodowych Komisji ds. referendum

Z-42-2015.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-01-21 12:09:50 | Data modyfikacji: 2016-01-21 12:10:12.
Zarządzenie Nr 41/2015 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Z-41-2015.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-01-21 11:57:51 | Data modyfikacji: 2016-01-21 11:58:33.
Zarządzenie Nr 40/2015 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Z-40-2015.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-01-21 11:55:51 | Data modyfikacji: 2016-01-21 11:56:19.
Zarządzenie Nr 39/2015 Wójta Gminy Kluczewsko

W sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2015 roku przysługujących w zamian za święta przypadające w sobotę

Z-39-2015..pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-01-21 11:54:30 | Data modyfikacji: 2016-01-21 11:55:24.
Zarządzenie Nr 38/2015 Wójta Gminy Kluczewsko

W sprawie zmian w budżecie na 2015 rok

Z-38-2015.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-01-21 11:38:46 | Data modyfikacji: 2016-01-21 11:55:24.
Zarządzenie Nr 37/2015 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kluczewsko miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń dotyczących referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w kampanii referendalnej.

Z-37-2015..pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-01-21 11:25:53 | Data modyfikacji: 2016-01-21 11:37:29.
Zarządzenie Nr 36/2015 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie przyjęcia zasad przyznawania przez Wójta Gminy Kluczewsko dotacji na realizację zadań publicznych organizacjom pozarządowym z budżetu Gminy Kluczewsko w drodze otwartych konkursów ofert

Z-36-2015.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-01-21 11:24:05 | Data modyfikacji: 2016-01-21 11:25:20.
Zarządzenie Nr 35/2015 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie przyjęcia zasad przyznawania przez Wójta Gminy Kluczewsko dotacji na realizację zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert

Z-35-2015.pdf

Załącznik do Z-35-2015.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-01-21 11:22:49 | Data modyfikacji: 2016-01-21 12:20:51.
Zarządzenie Nr 34/2015 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie przyjęcia wspólnej polityki informacyjnej samorządu Gminy Kluczewsko i organizacji pozarządowych

Z-34-2015.pdf

Załącznik do Z-34-2015.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-01-21 11:21:52 | Data modyfikacji: 2016-01-21 12:20:17.
Zarządzenie Nr 33/2015 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Z-33-2015.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-01-21 11:16:29 | Data modyfikacji: 2016-01-21 11:16:53.
Zarządzenie Nr 32/2015 Wójta Gminy Kluczewsko

W sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej

Z-32-2015.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-01-21 11:15:36 | Data modyfikacji: 2016-01-21 11:16:01.
Zarządzenie Nr 31/2015 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Z-31-2015.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-01-21 11:14:39 | Data modyfikacji: 2016-01-21 11:15:08.
Zarządzenie Nr 30/2015 Wójta Gminy Kluczewsko

W sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Szczegółowego trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kluczewsko”

Z-30-2015.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2015-07-29 10:03:17 | Data modyfikacji: 2015-07-29 10:03:49.
Zarządzenie Nr 29/2015 Wójta Gminy Kluczewsko

W sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Szczegółowego sposobu przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa a art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

Z-29-2015.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2015-07-29 10:02:04 | Data modyfikacji: 2015-07-29 10:02:41.
Zarządzenie Nr 28/2015 Wójta Gminy Kluczewsko

W sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Wieloletniego programu współpracy Gminy Kluczewsko z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2015-2020”

Z-28-2015.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2015-07-29 10:00:49 | Data modyfikacji: 2015-07-29 10:01:40.
Zarządzenie Nr 27/2015 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie przygotowania Urzędu Gminy Kluczewsko do funkcjonowania w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym w czasie pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia państwa, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także w razie wojny.

Z-27-2015.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2015-07-29 10:00:01 | Data modyfikacji: 2015-07-29 10:00:17.
Zarządzenie Nr 26/2015 Wójta Gminy Kluczewsko

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Z-26-2015.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2015-07-29 09:58:59 | Data modyfikacji: 2015-07-29 09:59:31.
Zarządzenie Nr 25/2015 Wójta Gminy Kluczewsko

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Z-25-2015.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2015-07-29 09:58:09 | Data modyfikacji: 2015-07-29 09:58:38.
Zarządzenie Nr 24/2015 Wójta Gminy Kluczewsko

W sprawie uzupełnienia składu osobowego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Stanowiskach

Z-24-2015.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2015-07-29 09:57:22 | Data modyfikacji: 2015-07-29 09:57:43.
Zarządzenie Nr 23/2015 Wójta Gminy Kluczewsko

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Z-23-2015.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2015-07-29 09:56:21 | Data modyfikacji: 2015-07-29 09:56:52.
Zarządzenie Nr 22/2015 Wójta Gminy Kluczewsko

W sprawie odwołania osoby ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Stanowiskach

Z-22-2015.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2015-07-29 09:55:39 | Data modyfikacji: 2015-07-29 09:55:57.
Zarządzenie Nr 21/2015 Wójta Gminy Kluczewsko

W sprawie organizacji i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

Z-21-2015.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2015-07-29 09:54:50 | Data modyfikacji: 2015-07-29 09:55:11.
Zarządzenie Nr 20/2015 Wójta Gminy Kluczewsko

W sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy w Kluczewsko

Z-20-2015.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2015-07-29 09:52:40 | Data modyfikacji: 2015-07-29 09:54:19.
Zarządzenie Nr 19/2015 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali wyborczych w czasie ewentualnej przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami, które mogą spowodować przerwy w głosowaniu w dniach 10 maja i 24 maja 2015 roku

Z-19-2015.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2015-07-29 09:51:35 | Data modyfikacji: 2015-07-29 09:52:52.
Zarządzenie Nr 18/2015 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali wyborczych w czasie ewentualnej przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami, które mogą spowodować przerwy w głosowaniu w dniach 10 maja i 24 maja 2015 roku

Z-18-2015.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2015-07-29 09:50:37 | Data modyfikacji: 2015-07-29 09:50:53.
Zarządzenie Nr 17/2015 Wójta Gminy Kluczewsko

W sprawie powołania składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z terenu Gminy Kluczewsko

Z-17-2015.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2015-07-29 09:49:32 | Data modyfikacji: 2015-07-29 09:49:59.
Zarządzenie Nr 16/2015 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Z-16-2015.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2015-07-29 09:48:47 | Data modyfikacji: 2015-07-29 09:49:08.
Zarządzenie Nr 15/2015 Wójta Gminy Kluczewsko

W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury rozliczenia dotychczas stosowanych formularzy – druków ścisłego zarachowania do dowodów osobistych nie wykorzystanych do dnia 28 lutego 2015 roku i brakowania formularzy znajdujących się w dyspozycji tutejszego organu

Z-15-2015.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2015-07-29 09:37:18 | Data modyfikacji: 2015-07-29 09:37:48.
Zarządzenie Nr 14/2015 Wójta Gminy Kluczewsko

W sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kluczewsko miejsc przeznaczonych na bezpłatne

Z-14-2015.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2015-07-29 09:22:24 | Data modyfikacji: 2015-07-29 09:22:57.
Zarządzenie Nr 13/2015 Wójta Gminy Kluczewsko

W sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów do pracy w Urzędzie Gminy w Kluczewsku

Z-13-2015.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2015-07-29 09:21:23 | Data modyfikacji: 2015-07-29 09:21:52.
Zarządzenie Nr 12/2015 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie powierzenia obowiązków sołtysowi sołectwa Mrowina

Z-12-2015.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2015-07-24 14:46:48 | Data modyfikacji: 2015-07-24 14:47:07.
Zarządzenie Nr 11/2015 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie upoważnienia Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Kluczewsko do dokonywania przeniesień w planie wydatków .

Z-11-2015.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2015-07-24 14:46:01 | Data modyfikacji: 2015-07-24 14:46:20.
Zarządzenie Nr 10/2015 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Z-10-2015.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2015-07-24 14:45:19 | Data modyfikacji: 2015-07-24 14:45:35.
Zarządzenie Nr 9/2015 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny złożonych ofert na realizację zadania publicznego na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Z-9-2015.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2015-07-24 14:44:30 | Data modyfikacji: 2015-07-24 14:44:54.
Zarządzenie Nr 8/2015 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie powierzenia obowiązków sołtysom

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2015-07-24 14:43:52 | Data modyfikacji: 2015-07-24 14:44:54.
Zarządzenie Nr 7/2015 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Z-7-2015.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2015-07-24 14:39:26 | Data modyfikacji: 2015-07-24 14:43:22.
Zarządzenie Nr 6/2015 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie unieważnienia wyborów sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Mrowina oraz wyznaczenia ponownego terminu przeprowadzenia wyborów sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Mrowina

Z-6-2015.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2015-07-24 14:38:19 | Data modyfikacji: 2015-07-24 14:38:51.
Zarządzenie Nr 5/2015 Wójta Gminy Kluczewsko

W sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczewsku

Z-5-2015.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2015-07-24 14:37:24 | Data modyfikacji: 2015-07-24 14:37:45.
Zarządzenie Nr 4/2015 Wójta Gminy Kluczewsko

W sprawie powołania zebrań wiejskich w celu wyborów sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy Kluczewsko

Z-4-2015.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2015-07-24 14:36:35 | Data modyfikacji: 2015-07-24 14:36:55.
Zarządzenie Nr 3/2015 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych Gminy Kluczewsko zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Z-3-2015.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2015-07-24 14:35:28 | Data modyfikacji: 2015-07-24 14:36:08.
Zarządzenie Nr 2/2015 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie: planów finansowych jednostek na 2015 rok

Z-2-2015.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2015-07-24 14:34:03 | Data modyfikacji: 2015-07-24 14:34:18.
Zarządzenie Nr 1/2015 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Z-1-2015.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2015-07-24 14:32:59 | Data modyfikacji: 2015-07-24 14:33:31.

Zobacz:
 2022 .  2021 .  2020 .  2019 .  2018 .  2017 .  2016 .  2015 .  2014 .  2013 .  2012 . 
Data wprowadzenia: 2015-07-24 14:32:59
Data modyfikacji: 2015-07-24 14:33:31
Opublikowane przez: administrator administrator

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.kluczewsko.pl