bip.kluczewsko.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Kluczewsko www.kluczewsko.pl
Zarządzenia Wójta strona główna 

2016
Zarządzenie Nr 51/2017 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie wprowadzenia zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Kluczewsko oraz w jej jednostkach organizacyjnych

Z-51-2016.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-07-24 12:39:06 | Data modyfikacji: 2017-07-24 12:39:39.
Zarządzenie Nr 50/2016 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Z-50-2016.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-01-13 07:37:55 | Data modyfikacji: 2017-01-13 07:38:15.
Zarządzenie Nr 49/2016 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Z-49-2016.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-01-13 07:37:04 | Data modyfikacji: 2017-01-13 07:37:31.
Zarządzenie Nr 48/2016 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zwrotu kosztów poniesionych na zakup okularów korygujących wzrok przeznaczonych do pracy przy monitorze ekranowym

Z-48-2016.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-01-13 07:28:49 | Data modyfikacji: 2017-01-13 07:29:15.
Zarządzenie Nr 47/2016 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Z-47-2016.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-01-13 07:27:54 | Data modyfikacji: 2017-01-13 07:28:21.
Zarządzenie Nr 46/2016 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rzeczowych środków majątkowych za 2016 rok

Z-46-2016.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-01-13 07:26:48 | Data modyfikacji: 2017-01-13 07:27:11.
Zarządzenie Nr 45/2016 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Z-45-2016.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-01-13 07:25:53 | Data modyfikacji: 2017-01-13 07:26:21.
Zarządzenie Nr 44/2016 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy w Kluczewsku

Z-44-2016..pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-12-01 11:33:45 | Data modyfikacji: 2016-12-01 11:35:09.
Zarządzenie Nr 43/2016 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Z-43-2016.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-12-01 11:21:43 | Data modyfikacji: 2016-12-01 11:22:04.
Zarządzenie Nr 42/2016 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Kluczewsko na 2017 rok i projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2017-2020

Z-42-2016.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-12-01 11:18:33 | Data modyfikacji: 2016-12-01 11:19:00.
Zarządzenie Nr 41/2016 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie wprowadzenie procedury udzielania przez gminę pożyczek stowarzyszeniom działającym na terenie gminy na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych środków pomocowych.

Z-41-2016.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-12-01 11:12:12 | Data modyfikacji: 2016-12-01 11:12:49.
Zarządzenie Nr 40/2016 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kluczewsko

Z-40-2016.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-12-01 11:11:00 | Data modyfikacji: 2016-12-01 11:11:35.
Zarządzenie Nr 39/2016 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Z-39-2016.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-12-01 11:09:36 | Data modyfikacji: 2016-12-01 11:10:25.
Zarządzenie Nr 38/2016 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie powołania Członków Zespołu do spraw przygotowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kluczewsko.

Z-38-2016.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-12-01 11:08:28 | Data modyfikacji: 2016-12-01 11:09:01.
Zarządzenie Nr 37/2016 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie powołania Członków Komitetu Rewitalizacji do spraw przygotowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kluczewsko.

Z-37-2016.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-12-01 10:30:31 | Data modyfikacji: 2016-12-01 10:31:05.
Zarządzenie Nr 36/2016 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Z-36-2016.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-12-01 10:27:41 | Data modyfikacji: 2016-12-01 10:28:03.
Zarządzenie Nr 35/2016 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektu „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na terenie Gminy Kluczewsko na lata 2016-2018”

Z-35-2016.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-12-01 10:24:29 | Data modyfikacji: 2016-12-01 10:24:55.
Zarządzenie Nr 34/2016 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie organizacji akcji kurierskiej na terenie Gminy Kluczewsko

Z-34-2016.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-12-01 10:23:34 | Data modyfikacji: 2016-12-01 10:23:55.
Zarządzenie Nr 33/2016 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektu Programu Współpracy Gminy Kluczewsko z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok

Z-33-2016.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-12-01 08:36:05 | Data modyfikacji: 2016-12-01 08:36:31.
Zarządzenie Nr 32/2016 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna”

Z-32-2016.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-12-01 08:35:08 | Data modyfikacji: 2016-12-01 08:35:32.
Zarządzenie Nr 31/2016 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do działania Jednoosobowego Dyrektorowi Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Komornikach

Z-31-2016.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-12-01 08:34:06 | Data modyfikacji: 2016-12-01 08:34:36.
Zarządzenie Nr 30/2016 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Komornikach

Z-30-2016.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-12-01 08:33:03 | Data modyfikacji: 2016-12-01 08:33:29.
Zarządzenie Nr 29/2016 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Z-29-2016.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-12-01 08:23:35 | Data modyfikacji: 2016-12-01 08:24:07.
Zarządzenie Nr 28/2016 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Z-28-2016.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-12-01 08:22:57 | Data modyfikacji: 2016-12-01 08:23:20.
Zarządzenie Nr 27/2016 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Z-27-2016.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-12-01 08:22:03 | Data modyfikacji: 2016-12-01 08:22:24.
Zarządzenie Nr 26/2016 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Z-26-2016.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-12-01 08:21:17 | Data modyfikacji: 2016-12-01 08:21:37.
Zarządzenie Nr 25/2016 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko Koordynatora projektu „Aktualizacja Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kluczewsko”

Z-25-2016.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-12-01 08:20:15 | Data modyfikacji: 2016-12-01 08:20:38.
Zarządzenie Nr 24/2016 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie powołania zespołu oceniającego pracę Dyrektora Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Komornikach

Z-24-2016.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-12-01 08:08:27 | Data modyfikacji: 2016-12-01 08:08:49.
Zarządzenie Nr 23/2016 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Z-23-2016.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-12-01 08:06:14 | Data modyfikacji: 2016-12-01 08:08:00.
Zarządzenie Nr 22/2016 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Z-22-2016.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-12-01 08:04:43 | Data modyfikacji: 2016-12-01 08:05:46.
Zarządzenie Nr 21/2016 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Kluczewsko

Z-21-2016.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-12-01 08:04:02 | Data modyfikacji: 2016-12-01 08:04:20.
Zarządzenie Nr 20/2016 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie powołania Pełnomocnika ds. uzależnień

Z-20-2016.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-12-01 08:02:11 | Data modyfikacji: 2016-12-01 08:03:29.
Zarządzenie Nr 19/2016 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny złożonych ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kluczewsko w 2016 roku

Z-19-2016.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-12-01 08:01:22 | Data modyfikacji: 2016-12-01 08:01:43.
Zarządzenie Nr 18/2016 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Referatu Edukacji Urzędu Gminy Kluczewsko

Z-18-2016.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-12-01 07:59:39 | Data modyfikacji: 2016-12-01 08:00:57.
Zarządzenie Nr 17/2016 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie wykonania wniosków pokontrolnych

Z-17-2016.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-12-01 07:58:43 | Data modyfikacji: 2016-12-01 07:59:14.
Zarządzenie Nr 16/2016 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w składzie Stałej Komisji Przetargowej

Z-16-2016.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-06-30 10:09:03 | Data modyfikacji: 2016-06-30 10:09:36.
Zarządzenie Nr 15/2016 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kluczewsko na lata 2016-2019

Z-15-2016.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-06-30 10:08:03 | Data modyfikacji: 2016-06-30 10:08:34.
Zarządzenie Nr 14/2016 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Z-14-2016.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-06-30 10:06:57 | Data modyfikacji: 2016-06-30 10:07:32.
Zarządzenie Nr 13/2016 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektu „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2021”.

Z-13-2016.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-06-30 10:05:43 | Data modyfikacji: 2016-06-30 10:06:27.
Zarządzenie Nr 12/2016 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Z-12-2016.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-06-30 10:04:40 | Data modyfikacji: 2016-06-30 10:05:16.
Zarządzenie Nr 11/2016 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko zastępcy Kierownika USC

Z-11-2016.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-06-30 10:01:12 | Data modyfikacji: 2016-06-30 10:04:09.
Zarządzenie Nr 10/2016 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie powierzenia Skarbnikowi Gminy Kluczewsko wykonywania określonych obowiązków w zakresie rachunkowości oraz gospodarki finansowej Gminy Kluczewsko

Z-10-2016.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-06-30 10:00:03 | Data modyfikacji: 2016-06-30 10:00:41.
Zarządzenie Nr 9/2016 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2016 rok w Gminie Kluczewsko

Z-9-2016.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-06-30 09:58:43 | Data modyfikacji: 2016-06-30 09:59:27.
Zarządzenie Nr 8/2016 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Z-8-2016.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-06-30 09:57:26 | Data modyfikacji: 2016-06-30 09:58:08.
Zarządzenie Nr 7/2016 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego oraz do wydawania w tych sprawach decyzji

Z-7-2016.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-05-23 12:19:42 | Data modyfikacji: 2016-05-23 12:20:06.
Zarządzenie Nr 6/2016 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Z-6-2016.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-05-23 11:42:37 | Data modyfikacji: 2016-05-23 11:43:32.
Zarządzenie Nr 5/2016 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Z-5-2016.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-05-23 08:46:58 | Data modyfikacji: 2016-05-23 08:47:14.
Zarządzenie Nr 4/2016 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie wykonania zaleceń pokontrolnych

Z-4-2016.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-05-23 08:46:12 | Data modyfikacji: 2016-05-23 08:46:31.
Zarządzenie Nr 3/2016 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie upoważnienia Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Kluczewsko do dokonywania przeniesień w planie wydatków .

Z-3-2016.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-05-23 08:45:11 | Data modyfikacji: 2016-05-23 08:45:29.
Zarządzenie Nr 2/2016 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kluczewsko w 2016 roku

Z-2-2016.pdf

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 2-2016.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-05-23 08:40:34 | Data modyfikacji: 2016-05-23 08:44:44.
Zarządzenie Nr 1/2016 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie: planów finansowych jednostek na 2016 rok

Z-1-2016.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-05-23 08:39:14 | Data modyfikacji: 2016-05-23 08:39:36.

Zobacz:
 2022 .  2021 .  2020 .  2019 .  2018 .  2017 .  2016 .  2015 .  2014 .  2013 .  2012 . 
Data wprowadzenia: 2016-05-23 08:39:14
Data modyfikacji: 2016-05-23 08:39:36
Opublikowane przez: administrator administrator

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.kluczewsko.pl