bip.kluczewsko.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Kluczewsko www.kluczewsko.pl
Zarządzenia Wójta strona główna 

2017
Zarządzenie Nr 63-2017

w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Kluczewsku

Z-63-2017.pdf

Załącznik do Z-63-2017.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-01-11 14:48:15 | Data modyfikacji: 2018-01-11 14:48:42.
Zarządzenie Nr 62-2017

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Z-62-2017.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-01-11 14:47:29 | Data modyfikacji: 2018-01-11 14:47:49.
Zarządzenie Nr 61-2017

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Z-61-2017.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-01-11 14:46:45 | Data modyfikacji: 2018-01-11 14:47:05.
Zarządzenie Nr 60-2017

w sprawie powierzenia obowiązków sołtysowi sołectwa Łapczyna Wola

Z-60-2017.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-01-11 14:45:57 | Data modyfikacji: 2018-01-11 14:46:20.
Zarządzenie Nr 59-2017

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rzeczowych środków majątkowych za 2017 rok

Z-59-2017.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-01-11 14:43:51 | Data modyfikacji: 2018-01-11 14:44:34.
Zarządzenie Nr 58-2017

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Z-58-2017.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-01-11 14:43:00 | Data modyfikacji: 2018-01-11 14:43:24.
Zarządzenie Nr 57-2017

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Z-57-2017.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-01-11 14:42:18 | Data modyfikacji: 2018-01-11 14:42:39.
Zarządzenie Nr 56-2017

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających na funkcję sołtysa w sołectwie Łapczyna Wola

Z-56-2017.pdf

Załącznik do Z-56-2017.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-01-11 14:41:34 | Data modyfikacji: 2018-01-11 14:45:29.
Zarządzenie Nr 55-2017

w sprawie: przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kluczewsko.

Z-55-2017.pdf

Załącznik do Z-55-2017.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-01-11 14:40:47 | Data modyfikacji: 2018-01-11 14:45:05.
Zarządzenie Nr 54-2017

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Kluczewsko na 2018 rok i projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2018-2025

Z-54-2017.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-01-11 14:39:54 | Data modyfikacji: 2018-01-11 14:40:16.
Zarządzenie Nr 53-2017

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Z-53-2017.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-01-11 14:39:07 | Data modyfikacji: 2018-01-11 14:39:27.
Zarządzenie Nr 52-2017

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Z-52-2017.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-01-11 14:38:22 | Data modyfikacji: 2018-01-11 14:38:43.
Zarządzenie Nr 51-2017

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektu Programu Współpracy Gminy Kluczewsko z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok

Z-51-2017.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-01-11 14:37:26 | Data modyfikacji: 2018-01-11 14:37:46.
Zarządzenie Nr 50-2017

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Z-50-2017.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-01-11 14:31:59 | Data modyfikacji: 2018-01-11 14:32:19.
Zarządzenie Nr 49-2017

w sprawie powołania opiekuna Młodzieżowej Rady Gminy

Z-49-2017.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-01-11 14:31:16 | Data modyfikacji: 2018-01-11 14:31:36.
Zarządzenie Nr 48-2017

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 40/2017 Wójta Gminy Kluczewsko z dnia 21 sierpnia 2017r.

Z-48-2017.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-01-11 14:30:09 | Data modyfikacji: 2018-01-11 14:30:45.
Zarządzenie Nr 47-2017

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Z-47-2017.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-01-11 14:28:57 | Data modyfikacji: 2018-01-11 14:29:18.
Zarządzenie Nr 46-2017

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 41/2017 Wójta Gminy Kluczewsko z dnia 21 sierpnia 2017r.

Z-46-2017.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-01-11 13:01:11 | Data modyfikacji: 2018-01-11 13:01:47.
Zarządzenie Nr 45-2017

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 40/2017 Wójta gminy kluczewsko z dnia 21 sierpnia 2017r.

Z-45-2017.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-01-11 12:59:45 | Data modyfikacji: 2018-01-11 13:00:44.
Zarządzenie Nr 44-2017

w sprawie zatwierdzenia planów finansowych.

Z-44-2017.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-01-11 12:58:46 | Data modyfikacji: 2018-01-11 12:59:11.
Zarządzenie Nr 43-2017

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Z-43-2017.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-01-11 11:38:38 | Data modyfikacji: 2018-01-11 11:38:58.
Zarządzenie Nr 42-2017

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności związanych z włączeniem oraz przekazaniem majątku Publicznego Gimnazjum w Kluczewsku do Szkoły Podstawowej w Kluczewsku wchodzącej w skład Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Kluczewsku oraz włączeniem i przekazaniem majątku Publicznego Gimnazjum w Dobromierzu do Szkoły Podstawowej im. Majora Henryka Dobrzańskiego ps. „HUBAL” w Dobromierzu wchodzącej w skład Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Dobromierz

Z-42-2017.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-01-11 11:35:50 | Data modyfikacji: 2018-01-11 11:39:20.
Zarządzenie Nr 41-2017

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na Partnera spoza sektora przedsiębiorstw do wspólnej realizacji projektu partnerskiego pn. „Kompleksowe wsparcie potencjału Gminy Kluczewsko - Rewitalizacja”

Z-41-2017.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-01-11 11:35:02 | Data modyfikacji: 2018-01-11 11:35:23.
Zarządzenie Nr 40-2017

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na Partnera – firmy o statusie Mikroprzedsiębiorstw oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP) do wspólnej realizacji projektu partnerskiego pn. „Kompleksowe wsparcie potencjału Gminy Kluczewsko - Rewitalizacja”

Z-40-2017.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-01-11 11:34:15 | Data modyfikacji: 2018-01-11 11:34:35.
Zarządzenie Nr 39-2017

w sprawie wykonania zaleceń pokontrolnych

Z-39-2017.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-01-11 11:33:02 | Data modyfikacji: 2018-01-11 11:33:29.
Zarządzenie Nr 38-2017

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do działania jednoosobowego Dyrektorowi Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Dobromierzu

Z-38-2017.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-01-11 11:32:02 | Data modyfikacji: 2018-01-11 11:32:22.
Zarządzenie Nr 37-2017

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do działania jednoosobowego Dyrektorowi Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Kluczewsku

Z-37-2017.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-01-11 11:31:16 | Data modyfikacji: 2018-01-11 11:31:35.
Zarządzenie Nr 36-2017

w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Dobromierzu przy ulicy Włoszczowska 5 a

Z-36-2017.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-01-11 11:30:18 | Data modyfikacji: 2018-01-11 11:30:44.
Zarządzenie Nr 35-2017

w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Kluczewsku przy ulicy Leśnej 1

Z-35-2017.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-01-11 11:29:29 | Data modyfikacji: 2018-01-11 11:29:51.
Zarządzenie Nr 34-2017

w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Dobromierzu przy ulicy Włoszczowska 5 a

Z-34-2017.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-01-11 11:28:35 | Data modyfikacji: 2018-01-11 11:28:59.
Zarządzenie Nr 33-2017

w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Kluczewsku przy ulicy Leśnej 1

Z-33-2017.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-01-11 10:38:33 | Data modyfikacji: 2018-01-11 11:27:38.
Zarządzenie Nr 32-2017

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do działania jednoosobowego Dyrektorowi Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Komornikach

Z-32-2017.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-01-11 10:37:38 | Data modyfikacji: 2018-01-11 10:38:08.
Zarządzenie Nr 31-2017

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Komornikach

Z-31-2017.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-01-11 10:36:48 | Data modyfikacji: 2018-01-11 10:37:08.
Zarządzenie Nr 30-2017

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Z-30-2017.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-01-11 10:35:51 | Data modyfikacji: 2018-01-11 10:36:16.
Zarządzenie Nr 29-2017

w sprawie zatwierdzenia konkursu na Dyrektora Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Komornikach

Z-29-2017.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-07-28 10:26:10 | Data modyfikacji: 2017-07-28 10:26:46.
Zarządzenie Nr 28-2017

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Komornikach

Z-28-2017.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-07-28 10:25:05 | Data modyfikacji: 2017-07-28 10:25:38.
Zarządzenie Nr 27-2017

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Z-27-2017.pdf

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 27-2017.pdf

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 27-2017.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-07-28 10:21:27 | Data modyfikacji: 2017-07-28 10:23:20.
Zarządzenie Nr 26-2017

W sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Komornikach

Z-26-2017.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-07-28 10:17:40 | Data modyfikacji: 2017-07-28 10:20:55.
Zarządzenie Nr 25-2017

w sprawie określenia wzorów dokumentów związanych z Rejestrem Instytucji Kultury Gminy Kluczewsko

Z-25-2017.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-07-28 10:15:58 | Data modyfikacji: 2017-07-28 10:16:31.
Zarządzenie Nr 24-2017

W sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2017 roku przysługujących w zamian za święta przypadające w sobotę

Z-24-2017.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-07-28 10:14:55 | Data modyfikacji: 2017-07-28 10:15:25.
Zarządzenie Nr 23-2017

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Z-23-2017.pdf

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23-2017.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-07-28 10:13:42 | Data modyfikacji: 2017-07-28 10:14:26.
Zarządzenie Nr 22-2017

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Z-22-2017.pdf

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 22-2017.pdf

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 22-2017.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-07-28 10:10:53 | Data modyfikacji: 2017-07-28 10:13:15.
Zarządzenie Nr 21-2017

w sprawie powołania komisji do przeprowadzania kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolników.

Z-21-2017.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-07-28 10:10:03 | Data modyfikacji: 2017-07-28 10:10:24.
Zarządzenie Nr 20-2017

w sprawie powołania Komisji do spraw szacowania strat powstałych w infrastrukturze komunalnej w wyniku deszczu nawalnego mającego miejsce w dniach od 27.04.2017r. do 28.04.2017r . na terenie Gminy Kluczewsko

Z-20-2017.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-07-28 10:09:09 | Data modyfikacji: 2017-07-28 10:09:35.
Zarządzenie Nr 19-2017

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Z-19-2017.pdf

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 19-2017.pdf

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 19-2017.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-07-26 13:51:35 | Data modyfikacji: 2017-07-26 13:52:27.
Zarządzenie Nr 18-2017

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej nr 944/2 położonej w Kluczewsku

Z-18-2017.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-07-26 13:50:18 | Data modyfikacji: 2017-07-26 13:51:05.
Zarządzenie Nr 17-2017

W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia położonych w obrębie ewidencyjnym: Kluczewsko dz. nr 441/17 o pow. 1m2, Dobromierz dz. nr 471o pow. 1m2

Z-17-2017..pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-07-26 13:48:09 | Data modyfikacji: 2017-07-26 13:49:49.
Zarządzenie Nr 16-2017

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 25/2011 Wójta Gminy Kluczewsko z dnia 1 września 2011 roku w sprawie upoważnienia Sekretarza, Skarbnika Gminy oraz innych pracowników Urzędu Gminy Kluczewsko do podpisywania decyzji administracyjnych, umów i pism

Z-16-2017.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-07-26 13:45:51 | Data modyfikacji: 2017-07-26 13:47:35.
Zarządzenie Nr 15-2017

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Z-15-2017.pdf

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15-2017.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-07-26 13:43:53 | Data modyfikacji: 2017-07-26 13:44:35.
Zarządzenie Nr 14-2017

w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny złożonych ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kluczewsko w 2017 roku

Z-14-2017..pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-07-26 13:42:12 | Data modyfikacji: 2017-07-26 13:43:28.
Zarządzenie Nr 13-2017

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Z-13-2017.pdf

Załącznik Nr 1do Zarządzenia Nr 13-2017.pdf

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 13-2017.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-07-26 13:15:33 | Data modyfikacji: 2017-07-26 13:41:19.
Zarządzenie Nr 12-2017

W sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej

Z-12-2017.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-07-26 13:13:51 | Data modyfikacji: 2017-07-26 13:14:41.
Zarządzenie Nr 11-2017

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kluczewsko w 2017 roku

Z-11-2017.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-07-26 13:12:28 | Data modyfikacji: 2017-07-26 13:13:24.
Zarządzenie Nr 10-2017

W sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2017 w Gminie Kluczewsk

Z-10-2017...pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-07-26 13:10:03 | Data modyfikacji: 2017-07-26 13:12:00.
Zarządzenie Nr 9-2017

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Z-9-2017.pdf

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 9-2017.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-07-26 13:08:55 | Data modyfikacji: 2017-07-26 13:09:30.
Zarządzenie Nr 8-2017

w sprawie wykonania wniosków pokontrolnych

Z-8-2017.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-07-26 13:08:10 | Data modyfikacji: 2017-07-26 13:08:30.
Zarządzenie Nr 7-2017

w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków i petycji w Urzędzie Gminy Kluczewsko

Z-7-2017.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-07-26 13:07:13 | Data modyfikacji: 2017-07-26 13:07:40.
Zarządzenie Nr 6-2017

w sprawie wyznaczenia gminnego koordynatora badania liczby osób bezdomnych

Z-6-2017.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-07-26 13:06:17 | Data modyfikacji: 2017-07-26 13:06:37.
Zarządzenie Nr 5-2017

w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości w Urzędzie Gminy w Kluczewsku

Z-5-2017.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-07-26 13:05:13 | Data modyfikacji: 2017-07-26 13:05:48.
Zarządzenie Nr 4-2017

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Z-4-2017.pdf

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4-2017.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-07-24 12:43:58 | Data modyfikacji: 2017-07-26 13:04:40.
Zarządzenie Nr 3-2017

w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 16/2006 Wójta Gminy Kluczewsko z dnia 26 lipca 2006 roku w sprawie zatwierdzenia kalkulacji ceny za wynajem hali sportowej

Z-3-2017.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-07-24 12:42:14 | Data modyfikacji: 2017-07-24 12:42:31.
Zarządzenie Nr 2-2017

w sprawie: planów finansowych jednostek na 2017 rok

Z-2-2017.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-07-24 12:41:25 | Data modyfikacji: 2017-07-24 12:41:47.
Zarządzenie Nr 1-2017

w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych p.o. Kierownikowi Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Kluczewsku

Z-1-2017.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-07-24 12:40:36 | Data modyfikacji: 2017-07-24 12:41:00.

Zobacz:
 2022 .  2021 .  2020 .  2019 .  2018 .  2017 .  2016 .  2015 .  2014 .  2013 .  2012 . 
Data wprowadzenia: 2017-07-24 12:40:36
Data modyfikacji: 2017-07-24 12:41:00
Opublikowane przez: administrator administrator

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.kluczewsko.pl