bip.kluczewsko.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Kluczewsko www.kluczewsko.pl
Zarządzenia Wójta strona główna 

2018
Zarządzenie Nr 62-2018 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie przyjęcia Regulaminu gospodarowania składnikami majątku ruchomego stanowiącego mienie Gminy Kluczewsko

Z Nr-62-2018.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-08-14 09:27:01 | Data modyfikacji: 2019-08-14 09:27:37.
Zarządzenie Nr 61-2018

w sprawie odwołania Pełnomocnika ds. uzależnień

Z Nr-61-2018.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-05-06 07:54:52 | Data modyfikacji: 2019-05-06 07:55:12.
Zarządzenie Nr 60-2018

w sprawie utworzenia Klubu „SENIOR+” w Gminie Kluczewsko oraz nadania mu regulaminu.

Z Nr 60-2018.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-05-06 07:53:13 | Data modyfikacji: 2019-05-06 07:54:25.
Zarządzenie Nr 59-2018

W sprawie: Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Kluczewsko

Z Nr-59-2018r..pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-04-05 13:24:01 | Data modyfikacji: 2019-04-16 13:36:42.
Zarządzenie Nr 58-2018

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Z Nr-58-2018.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-04-05 13:22:51 | Data modyfikacji: 2019-04-05 13:23:14.
Zarządzenie Nr 57-2018

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Z Nr-57-2018.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-04-05 13:22:06 | Data modyfikacji: 2019-04-05 13:22:25.
Zarządzenie Nr 56-2018

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Z Nr-56-2018.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-04-05 13:21:03 | Data modyfikacji: 2019-04-05 13:21:27.
Zarządzenie Nr 55-2018

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rzeczowych środków majątkowych za 2018 rok

Z Nr-55-2018.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-04-05 13:20:09 | Data modyfikacji: 2019-04-05 13:20:29.
Zarządzenie Nr 54-2018

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 50/2018 Wójta Gminy Kluczewsko z dnia 15 listopada 2018 roku w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko Sekretarza Gminy Kluczewsko

Z Nr-54-2018.pdf

Załącznik do Z Nr 54-2018.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-04-05 13:17:28 | Data modyfikacji: 2019-04-05 13:19:31.
Zarządzenie Nr 53-2018

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Z Nr-53-2018.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-04-05 13:12:44 | Data modyfikacji: 2019-04-05 13:16:18.
Zarządzenie Nr 52-2018

W sprawie odwołania i powołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Z Nr-52-2018.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-04-05 13:08:55 | Data modyfikacji: 2019-04-05 13:11:22.
Zarządzenie Nr 51-2018

w sprawie powołania komisji w celu ustalenia normy zakładowej zużycia paliwa dla samochodu pożarniczego OSP Dobromierz.

Z Nr-51-2018.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-04-05 13:07:20 | Data modyfikacji: 2019-04-05 13:07:47.
Zarządzenie Nr 50-2018

w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko Sekretarza Gminy Kluczewsko

Z Nr-50-2018.pdf

Załącznik do Z Nr-50-2018.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-04-05 13:04:56 | Data modyfikacji: 2019-04-05 13:08:04.
Zarządzenie Nr 49-2018

W sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Kluczewsko na 2019 rok i projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2019-2025

Z Nr-49-2018.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-04-05 12:56:44 | Data modyfikacji: 2019-04-05 12:57:39.
Zarządzenie Nr 48-2018

w sprawie przekazania środka trwałego stanowiącego własność Gminy Kluczewsko.

Z Nr-48-2018.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-04-05 12:55:35 | Data modyfikacji: 2019-04-05 12:55:58.
Zarządzenie Nr 47-2018

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Z Nr-47-2018.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-04-05 12:54:26 | Data modyfikacji: 2019-04-05 12:54:57.
Zarządzenie Nr 46-2018

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Z Nr-46-2018.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-04-05 12:53:10 | Data modyfikacji: 2019-04-05 12:54:04.
Zarządzenie Nr 45-2018

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Z Nr-45-2018.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-04-05 11:46:24 | Data modyfikacji: 2019-04-05 11:47:21.
Zarządzenie Nr 44-2018

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Z Nr-44-2018.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-04-05 11:43:10 | Data modyfikacji: 2019-04-05 11:45:48.
Zarządzenie Nr 43-2018

w sprawie powołania komisji do weryfikacji wniosków złożonych w ramach Funduszu Sołeckiego w Gminie Kluczewsko

Z Nr-43-2018.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-04-05 11:20:20 | Data modyfikacji: 2019-04-05 11:20:39.
Zarządzenie Nr 42-2018

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Z Nr-42-2018.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-04-05 11:19:04 | Data modyfikacji: 2019-04-05 11:19:36.
Zarządzenie Nr 41-2018

w sprawie: powołania Biura Projektu ds. realizacji projektu pod tytułem pn. „Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów z terenu Gminy Kluczewsko” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Oś Priorytetowa VIII Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 08.03 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Poddziałanie 08.03.03 Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK.

Z Nr-41-2018.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-04-05 11:14:39 | Data modyfikacji: 2019-04-05 11:14:57.
Zarządzenie Nr 40-2018

w sprawie: obowiązywania Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych do projektu pn. „Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów z terenu Gminy Kluczewsko” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Oś Priorytetowa VIII Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 08.03 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Poddziałanie 08.03.03 Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK.

Z Nr-40-2018.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-04-05 11:08:29 | Data modyfikacji: 2019-04-05 11:08:51.
Zarządzenie Nr 39-2018

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Rekrutacji do projektu „Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów z terenu Gminy Kluczewsko” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Oś Priorytetowa VIII Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 08.03 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Poddziałanie 08.03.03 Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK.

Z Nr-39-2018.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-04-05 11:07:15 | Data modyfikacji: 2019-04-05 11:07:34.
Zarządzenie Nr 38-2018

w sprawie: jednolitego rzeczowego wykazu akt do projektu pn. „Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów z terenu Gminy Kluczewsko” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Oś Priorytetowa VIII Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 08.03 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Poddziałanie 08.03.03 Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK.

Z Nr-38-2018.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-04-05 11:06:21 | Data modyfikacji: 2019-04-05 11:06:44.
Zarządzenie Nr 37-2018

w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do projektu pn. „Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów z terenu Gminy Kluczewsko” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Oś Priorytetowa VIII Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 08.03 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Poddziałanie 08.03.03 Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK.

Z Nr-37-2018.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-04-05 11:05:23 | Data modyfikacji: 2019-04-05 11:05:42.
Zarządzenie Nr 36-2018

w sprawie: powołania Zespołu Sterującego Projektem pod tytułem „Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów z terenu Gminy Kluczewsko” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Oś Priorytetowa VIII Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 08.03.Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Poddziałanie 08.03.03 Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK.

Z Nr-36-2018.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-04-05 11:04:18 | Data modyfikacji: 2019-04-05 11:04:39.
Zarządzenie Nr 35-2018

w sprawie: obowiązywania Instrukcji gospodarki finansowej w zakresie kontroli i obiegu dokumentów księgowych Urzędu Gminy Kluczewsko do projektu pn. „Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów z terenu Gminy Kluczewsko” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Oś Priorytetowa VIII Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 08.03.Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Poddziałanie 08.03.03 Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK.

Z Nr-35-2018.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-04-05 11:00:26 | Data modyfikacji: 2019-04-05 11:01:11.
Zarządzenie Nr 34-2018

w sprawie powierzenia obowiązków sołtysowi sołectwa Rzewuszyce

Z Nr-34-2018.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-12-17 08:35:23 | Data modyfikacji: 2018-12-17 08:35:48.
Zarządzenie Nr 33-2018

w sprawie ustanowienia pełnomocnika do obsługi informatycznej Gminnej Komisji Wyborczej

Z Nr-33-2018.pdf

Załącznik do Z Nr-33-2018.PDF

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-12-17 08:34:15 | Data modyfikacji: 2018-12-17 08:34:53.
Zarządzenie Nr 32-2018

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Z Nr-32-2018.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-12-17 08:33:19 | Data modyfikacji: 2018-12-17 08:33:51.
Zarządzenie Nr 31-2018

w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kluczewsko miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku.

Z Nr-31-2018.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-12-10 08:31:42 | Data modyfikacji: 2018-12-10 08:32:12.
Zarządzenie Nr 30-2018

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających na funkcję sołtysa w sołectwie Rzewuszyce

Z Nr-30-2018.pdf

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 30-2018.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-12-10 08:30:31 | Data modyfikacji: 2018-12-10 11:51:42.
Zarządzenie Nr 29-2018

w sprawie ogłoszenia konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej

Z Nr-29-2018.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-12-10 08:29:19 | Data modyfikacji: 2018-12-10 08:29:48.
Zarządzenie Nr 28-2018

w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych

Z Nr-28-2018.pdf

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 28-2018.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-12-10 08:28:21 | Data modyfikacji: 2018-12-10 11:51:15.
Zarządzenie Nr 27-2018

w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy

Z Nr-27-2018.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-12-10 08:27:31 | Data modyfikacji: 2018-12-10 08:27:51.
Zarządzenie Nr 26-2018

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Z Nr-26-2018.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-12-10 08:26:39 | Data modyfikacji: 2018-12-10 08:27:03.
Zarządzenie Nr 25-2018

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Z Nr-25-2018.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-12-10 08:25:47 | Data modyfikacji: 2018-12-10 08:26:08.
Zarządzenie Nr 24-2018

w sprawie powołania komisji ds. szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanej niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi

Z Nr-24-2018.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-12-10 08:24:46 | Data modyfikacji: 2018-12-10 08:25:18.
Zarządzenie Nr 23-2018

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektu Programu Współpracy Gminy Kluczewsko z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok

Z Nr-23-2018.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-12-10 08:23:22 | Data modyfikacji: 2018-12-10 08:24:20.
Zarządzenie Nr 22-2018

w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczewsku do prowadzenia postępowań w sprawach o świadczenia dobry start wynikającego z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu Dobry start”

Z Nr-22-2018.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-12-10 08:22:11 | Data modyfikacji: 2018-12-10 08:22:37.
Zarządzenie Nr 21-2018

w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych

Z Nr-21-2018.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-12-10 08:17:23 | Data modyfikacji: 2018-12-10 08:18:00.
Zarządzenie Nr 20-2018

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Z Nr-20-2018.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-11-29 07:40:08 | Data modyfikacji: 2018-11-29 07:40:32.
Zarządzenie Nr 19-2018

w sprawie wprowadzenia „Polityki bezpieczeństwa ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Kluczewsko” oraz „Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Kluczewsko”

Z Nr-19-2018.pdf

Załącznik do Z Nr-19-2018.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-11-29 07:38:49 | Data modyfikacji: 2018-11-29 07:39:39.
Zarządzenie Nr 18-2018

w sprawie powierzenia obowiązków sołtysowi sołectwa Bobrowniki

Z Nr-18-2018.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-11-29 07:37:57 | Data modyfikacji: 2018-11-29 07:38:15.
Zarządzenie Nr 17-2018

w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny złożonych ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kluczewsko w 2018 roku

Z Nr-17-2018.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-11-29 07:37:01 | Data modyfikacji: 2018-11-29 07:37:29.
Zarządzenie Nr 16-2018

w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej

Z Nr-16-2018.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-11-20 13:52:10 | Data modyfikacji: 2018-11-20 13:52:33.
Zarządzenie Nr 15-2018

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających na funkcję sołtysa w sołectwie Bobrowniki

Z Nr-15-2018.pdf

Załącznik do Z Nr-15-2018.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-11-20 13:49:05 | Data modyfikacji: 2018-11-20 13:49:47.
Zarządzenie Nr 14-2018

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kluczewsko w 2018 roku

Z Nr-14-2018.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-11-20 13:45:21 | Data modyfikacji: 2018-11-20 13:48:12.
Zarządzenie Nr 13-2018

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2018-2025

Z Nr-13-2018.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-11-20 13:43:01 | Data modyfikacji: 2018-11-20 13:43:26.
Zarządzenie Nr 12-2018

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Z Nr-12-2018.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-11-20 13:42:18 | Data modyfikacji: 2018-11-20 13:42:34.
Zarządzenie Nr 11-2018

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Z Nr-11-2018.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-11-20 13:41:23 | Data modyfikacji: 2018-11-20 13:41:40.
Zarządzenie Nr 10-2018

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektu Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2018rok w Gminie Kluczewsko

Z Nr-10-2018.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-11-20 13:40:12 | Data modyfikacji: 2018-11-20 13:40:50.
Zarządzenie Nr 9-2018

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Z Nr-9-2018.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-11-20 13:39:21 | Data modyfikacji: 2018-11-20 13:39:44.
Zarządzenie Nr 8-2018

w sprawie ustalenia przygotowania i obiegu umów oraz prowadzenia Centralnego Rejestru Umów w Urzędzie Gminy Kluczewsko

Z Nr-8-2018.pdf

Załącznik do Z Nr-8-2018.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-11-20 13:38:29 | Data modyfikacji: 2018-11-20 13:38:56.
Zarządzenie Nr 7-2018

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Z Nr-7-2018.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-11-20 13:34:45 | Data modyfikacji: 2018-11-20 13:35:17.
Zarządzenie Nr 6-2018

sprawie przyjęcia Diagnozy potrzeb edukacyjnych Zespół Przedszkolno-Szkolny w Komornikach

Z Nr-6-2018.pdf

Załącznik do Z Nr-6-2018.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-11-20 13:34:00 | Data modyfikacji: 2018-11-20 13:37:50.
Zarządzenie Nr 5-2018

sprawie przyjęcia Diagnozy potrzeb edukacyjnych Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Kluczewsku

Z Nr-5-2018.pdf

Załącznik do Z Nr-5-2018.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-11-20 13:31:04 | Data modyfikacji: 2018-11-20 13:37:11.
Zarządzenie Nr 4-2018

sprawie przyjęcia Diagnozy potrzeb edukacyjnych Zespół Przedszkolno-Szkolny w Dobromierzu

Z Nr-4-2018.pdf

Załącznik do Z Nr-4-2018.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-11-20 13:30:15 | Data modyfikacji: 2018-11-20 13:36:44.
Zarządzenie Nr 3-2018

w sprawie przyjęcia zasad uzyskania zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Kluczewsko oraz określenie wzorów dokumentów niezbędnych do jego uzyskania

Z Nr-3-2018.pdf

Załącznik Nr 1do Z Nr-3-2018.pdf

Załącznik Nr 2 do Z Nr-3-2018.pdf

Załącznik Nr 3 do Z Nr-3-2018.pdf

Załącznik Nr 4 do Z Nr-3-2018.pdf

Załącznik Nr 5 do Z Nr-3-2018.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-01-23 12:54:31 | Data modyfikacji: 2018-01-23 12:56:17.
Zarządzenie Nr 2-2018

w sprawie: planów finansowych jednostek na 2018 rok

Z Nr-2-2018.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-01-23 12:53:50 | Data modyfikacji: 2018-01-23 12:54:07.
Zarządzenie Nr 1-2018

w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2018 roku przysługujących w zamian za święta przypadające w sobotę

Z Nr-1-2018.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-01-23 12:52:49 | Data modyfikacji: 2018-01-23 12:53:17.

Zobacz:
 2022 .  2021 .  2020 .  2019 .  2018 .  2017 .  2016 .  2015 .  2014 .  2013 .  2012 . 
Data wprowadzenia: 2018-01-23 12:52:49
Data modyfikacji: 2018-01-23 12:53:17
Opublikowane przez: administrator administrator

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.kluczewsko.pl