bip.kluczewsko.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Kluczewsko www.kluczewsko.pl
Załatwianie spraw strona główna 

Kształcenie młodocianych
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
pracowników

1 Dofinansowanie kosztow ksztalcenia mlodocianych pracownikow.doc

WFI_formularz_informacji_de_minimis_listopad2017(2).pdf

WFI_oswiadczenie_o_otrzymaniu_de_minimis_listopad2017.rtf

WFI_wniosek_o_dofinansowanie_kosztow_ksztalcenia_mlodocianych_pracownikow_25maja2018.rtf

WFI_zawiadomienie_o_zawarciu_umowy_25maja2018.rtf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-10-01 09:29:45 | Data modyfikacji: 2019-10-01 09:31:07.

Zobacz:
 Informacje dla interesantów .  Dowody osobiste .  Ewidencja ludności .  Urząd Stanu Cywilnego .  Oświata (stypendia, dowozy) .  Ewidencja działalności gospodarczej .  Koncesje alkoholowe .  Inwestycje, gospodarka nieruchomościami i zagospodarowanie przestrzenne .  Rolnictwo, leśnictwo, ochrona środowiska .  Gospodarka komunalna (czynsz, opłata za wodę), oświetlenie uliczne .  Kanalizacja sanitarna, wodociągi wiejskie .  Drogownictwo .  Zamówienia publiczne .  Melioracja, Gminna Spółka Wodna .  Podatki i opłaty lokalne .  Działalność regulowana .  Kształcenie młodocianych . 
Data wprowadzenia: 2019-10-01 09:29:45
Data modyfikacji: 2019-10-01 09:31:07
Opublikowane przez: administrator administrator

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.kluczewsko.pl