bip.kluczewsko.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Kluczewsko www.kluczewsko.pl
Opinie RIO strona główna 

2021
Uchwała Nr 168/2021

IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 14 grudnia 2021 roku
w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Kluczewsko na 2022 rok

Uchwała Nr 168-2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-12-28 13:50:26 | Data modyfikacji: 2021-12-28 13:51:35.
Uchwała Nr 167/2021

IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Gminy w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kluczewsko na 2022 rok i lata następne

Uchwała Nr 167-2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-12-28 13:48:43 | Data modyfikacji: 2021-12-28 13:49:26.
Uchwała Nr 166/2021

IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 14 grudnia 2021 roku
w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Kluczewsko na 2022 rok

Uchwała Nr 166-2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-12-28 13:46:19 | Data modyfikacji: 2021-12-28 13:47:45.
Uchwała Nr 116/2021

IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 23 września 2021 roku w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kluczewsko za I półrocze 2021 roku

Uchwała Nr 116-2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-10-08 08:21:46 | Data modyfikacji: 2021-10-08 08:23:21.
Uchwała Nr 63/2021

w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Kluczewsko za 2020 rok

Uchwała Nr 63-2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-05-07 08:39:53 | Data modyfikacji: 2021-05-07 08:40:50.
Uchwała Nr 31/2021

w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gminy Kluczewsko na 2021 rok

Uchwała Nr 31-2021r..pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-02-11 09:46:26 | Data modyfikacji: 2021-02-11 09:47:14.
Uchwała Nr 30/2021

w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kluczewsko

Uchwała Nr 30-2021r..pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-02-11 09:44:42 | Data modyfikacji: 2021-02-11 09:45:26.

Zobacz:
 2022 .  2021 .  2020 .  2019 .  2018 .  2017 .  2016 .  2015 .  2014r. .  2013r. .  2012r. . 
Data wprowadzenia: 2021-02-11 09:44:42
Data modyfikacji: 2021-02-11 09:45:26
Opublikowane przez: administrator administrator

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.kluczewsko.pl