bip.kluczewsko.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Kluczewsko www.kluczewsko.pl
Rada strona główna 

Komisje Rady

Komisja Rewizyjna

1. Radolińska Ewa - Przewodnicząca
2. Bańcer Barbara - Członek
3. Książek Paweł   - Członek

Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu

1. Barański Piotr      - Przewodniczący
2. Bakalarz Damian - Członek
3. Gacek Michał       - Członek

Komisja Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

1. Rubik Lucja              - Przewodnicząca
2. Galarczyk Sławomir - Członek
3. Łowicki Krzysztof     - Członek
4. Michałek Piotr          - Członek

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania

1. Ławińska Bożena - Przewodnicząca
2. Kłudziak Jakub     - Członek
3. Olczyk Sebastian - Członek
4. Pura Julita           - Członek

Komisja do spraw Rozpatrywania Skarg, Wniosków i Petycji:

1. Radolińska Ewa   - Przewodnicząca
2. Gacek Michał       - Członek
3. Olczyk Sebastian - Członek
4. Rubik Lucja          - Członek

 

 

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-12-10 10:56:26 | Data modyfikacji: 2018-12-10 11:11:46.

Zobacz:
 Komisje Rady .  Planowane sesje .  Protokoły z sesji .  Nagrania video z sesji . 
Data wprowadzenia: 2018-12-10 10:56:26
Data modyfikacji: 2018-12-10 11:11:46
Opublikowane przez: administrator administrator

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.kluczewsko.pl