L.p.Strona (dział)Odwiedzin
1Przetargi9827
2Ogłoszenia7366
3Oświadczenia5251
4Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze4871
5Zarządzenia Wójta4753
6Rada4668
7Załatwianie spraw4523
8Dane o Gminie4371
9Dane kontaktowe4211
10Jednostki organizacyjne3958
11Uchwały3773
12Wykaz telefonów3755
13Komunikaty-ogłoszenia3739
14Wójt3630
15Lokalizacja inwestycji3384
16Gospodarka nieruchomościami 3363
17Statut Gminy3335
18Stowarzyszenia i związki członkowskie3286
19Skrzynka Podawcza3279
20Jednostki pomocnicze3203
21REJESTR3152
22Studium3101
23Strategia Rozwoju Gminy3079
24- Pracownicy UG i Kierownicy jedn. org.3071
25Wyszukiwarka3037
26Redakcja Biuletynu3032
27Oświata3016
28Publicznie dostępny wykaz donych o środowisku i jego ochronie3001
29Projekty budżetu2987
30Archiwum BIP2980
31Skargi i wnioski2976
32Opinie RIO2976
33Dane o wnioskach i decyzjach w postępowaniach wymagających udziału społeczeństwa2939
34Instrukcja obsługi2929
35- Radni2887
36Miejscowe plany zagospodarowania2878
37Skrzynka Podawcza 22767
38Współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działalności pożytku publicznego2733
39PROGRAM USUWANIA AZBESTU2733
40Linki2693
41Rejestr działalności regulowanej2588
42Koncesje alkoholowe2453
43Komunalny Usługowy Zakład Gospodarczy w Kluczewsku1953
44Ochrona danych osobowych1946
45Ewidencja działalności gospodarczej1785
46Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczewsku1782
47Komisje Rady1769
48Inwestycje, gospodarka nieruchomościami i zagospodarowanie przestrzenne1765
49za 2015 rok 1689
50Ewidencja ludności1664
51OGŁOSZENIA KBW1641
52Dowody osobiste1584
53Wykaz Sołtysów1559
54Działalność regulowana1543
55Statut sołectw1534
56Gospodarka komunalna (czynsz, opłata za wodę), oświetlenie uliczne1497
57Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych1468
58za 2014 rok1429
59Oświata (stypendia, dowozy)1427
60Zespół Przedszkolno-Szkolny w Komornikach1414
61Melioracja, Gminna Spółka Wodna1396
62Gminny Ośrodek Zdrowia w Kluczewsku1379
63Zespół Przedszkolno-Szkolny w Dobromierzu1368
64Zamówienia publiczne1345
65za 2017 rok1343
66oświadczenia radnych za rok 20171319
67OGŁOSZENIA KBW1315
68Stypendia szkolne1282
69Zespół Przedszkolno-Szkolny w Kluczewsku1271
702012r.1241
712013r.1232
72początek kadencji 2014-20181218
73za 2016 rok1212
74Wyprawka szkolna1199
752014r.1172
7620151171
77oświadczenia radnych za rok 20141156
78oświadczenia radnych za rok 20161134
79oświadczenia radnych za rok 20151129
802013r.1110
81początek kadencji 2014-20181069
82Szacowanie szkód łowieckich992
83Dostęp dla osób niepełnosprawnych891
84początek kadencji 2018-2023537
85koniec kadencji 2014-2018528
86OGŁOSZENIA KBW495
87koniec kadencji 2014-2018470
88Petycje450
89Projekty Uchwał438
90Nagrania video z sesji421
91za 2018 rok396
92Kontrole373
93Plany zamówień364
94początek kadencji 2018-2023307
95Konsultacje społeczne291
96RAPORTY O STANIE GMINY290
97www.obywatel.gov.pl286
98 Kodeks Etyki Pracowników276
99Ogłoszenia KBW257
100Ogłoszenia KBW208
101Ogłoszenia PKW202
102Gminna Biblioteka Publiczna w Kluczewsku183
103oświadczenia radnych za rok 2018168
104 Ogłoszenia KBW100