L.p.Strona (dział)Odwiedzin
1Przetargi9281
2Ogłoszenia6872
3Oświadczenia5025
4Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze4566
5Rada4441
6Zarządzenia Wójta4429
7Załatwianie spraw4306
8Dane o Gminie4152
9Dane kontaktowe4071
10Jednostki organizacyjne3757
11Komunikaty-ogłoszenia3570
12Wykaz telefonów3563
13Uchwały3547
14Wójt3496
15Statut Gminy3219
16Gospodarka nieruchomościami 3212
17Lokalizacja inwestycji3204
18Stowarzyszenia i związki członkowskie3183
19Skrzynka Podawcza3143
20Jednostki pomocnicze3086
21REJESTR3041
22Strategia Rozwoju Gminy2946
23Redakcja Biuletynu2942
24Wyszukiwarka2935
25Studium2930
26- Pracownicy UG i Kierownicy jedn. org.2898
27Oświata2887
28Publicznie dostępny wykaz donych o środowisku i jego ochronie2874
29Projekty budżetu2855
30Opinie RIO2841
31Instrukcja obsługi2840
32Dane o wnioskach i decyzjach w postępowaniach wymagających udziału społeczeństwa2819
33Skargi i wnioski2795
34- Radni2757
35Miejscowe plany zagospodarowania2751
36Skrzynka Podawcza 22684
37Archiwum BIP2650
38Współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działalności pożytku publicznego2630
39PROGRAM USUWANIA AZBESTU2618
40Linki2593
41Rejestr działalności regulowanej2482
42Koncesje alkoholowe2293
43Komunalny Usługowy Zakład Gospodarczy w Kluczewsku1820
44Ochrona danych osobowych1724
45Ewidencja działalności gospodarczej1696
46Komisje Rady1693
47Inwestycje, gospodarka nieruchomościami i zagospodarowanie przestrzenne1676
48Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczewsku1650
49za 2015 rok 1612
50Ewidencja ludności1588
51OGŁOSZENIA KBW1585
52za rok 20121503
53Dowody osobiste1481
54Wykaz Sołtysów1473
55Działalność regulowana1472
56Statut sołectw1451
57Gospodarka komunalna (czynsz, opłata za wodę), oświetlenie uliczne1421
58Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych1374
59za 2014 rok1352
60Zespół Przedszkolno-Szkolny w Komornikach1342
61Oświata (stypendia, dowozy)1329
62Melioracja, Gminna Spółka Wodna1313
63Gminny Ośrodek Zdrowia w Kluczewsku1306
64Zespół Przedszkolno-Szkolny w Dobromierzu1283
65Zamówienia publiczne1274
66OGŁOSZENIA KBW1250
67Stypendia szkolne1213
68za 2017 rok1204
69Zespół Przedszkolno-Szkolny w Kluczewsku1200
702012r.1174
71oświadczenia radnych za rok 20171162
722013r.1157
73początek kadencji 2014-20181140
74Wyprawka szkolna1137
75oświadczenia radnych za rok 20131124
762014r.1107
7720151105
78oświadczenia radnych za rok 20141096
79oświadczenia radnych za rok 20121090
80za 2016 rok1089
81oświadczenia radnych za rok 20151077
82oświadczenia radnych za rok 20161065
83za rok 20131060
842013r.1044
85początek kadencji 2014-20181004
86Dostęp dla osób niepełnosprawnych851
87Szacowanie szkód łowieckich835
88koniec kadencji 2014-2018454
89początek kadencji 2018-2023450
90OGŁOSZENIA KBW415
91koniec kadencji 2014-2018395
92Nagrania video z sesji337
93Projekty Uchwał275
94Petycje256
95Kontrole248
96początek kadencji 2018-2023248
97za 2018 rok232
98Plany zamówień218
99Konsultacje społeczne171
100 Kodeks Etyki Pracowników170
101RAPORTY O STANIE GMINY170
102www.obywatel.gov.pl151
103Ogłoszenia KBW139
104Ogłoszenia PKW137
105Gminna Biblioteka Publiczna w Kluczewsku111
106oświadczenia radnych za rok 201885
107Ogłoszenia KBW72
108 Ogłoszenia KBW27