L.p.Strona (dział)Odwiedzin
1Przetargi11824
2Ogłoszenia8751
3Oświadczenia5619
4Zarządzenia Wójta5416
5Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze5316
6Rada5025
7Załatwianie spraw4969
8Dane o Gminie4711
9Komunikaty-ogłoszenia4701
10Dane kontaktowe4570
11Jednostki organizacyjne4320
12Uchwały4159
13Wykaz telefonów4125
14Wójt3892
15Lokalizacja inwestycji3714
16Gospodarka nieruchomościami 3652
17Statut Gminy3595
18Skrzynka Podawcza3576
19Jednostki pomocnicze3472
20Stowarzyszenia i związki członkowskie3462
21Studium3421
22REJESTR3396
23Strategia Rozwoju Gminy3369
24- Pracownicy UG i Kierownicy jedn. org.3338
25Skargi i wnioski3294
26Oświata3270
27Publicznie dostępny wykaz donych o środowisku i jego ochronie3247
28Opinie RIO3246
29Projekty budżetu3246
30Wyszukiwarka3245
31Dane o wnioskach i decyzjach w postępowaniach wymagających udziału społeczeństwa3219
32Redakcja Biuletynu3199
33Miejscowe plany zagospodarowania3182
34Archiwum BIP3159
35- Radni3101
36Instrukcja obsługi3093
37Współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działalności pożytku publicznego2969
38PROGRAM USUWANIA AZBESTU2960
39Skrzynka Podawcza 22934
40Linki2890
41Rejestr działalności regulowanej2786
42Koncesje alkoholowe2686
43Ochrona danych osobowych2420
44Komunalny Usługowy Zakład Gospodarczy w Kluczewsku2173
45Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczewsku1983
46Ewidencja działalności gospodarczej1970
47Inwestycje, gospodarka nieruchomościami i zagospodarowanie przestrzenne1964
48Komisje Rady1920
49Ewidencja ludności1835
50za 2015 rok 1813
51Dowody osobiste1803
52Wykaz Sołtysów1746
53OGŁOSZENIA KBW1726
54Działalność regulowana1715
55Statut sołectw1707
56Gospodarka komunalna (czynsz, opłata za wodę), oświetlenie uliczne1674
57Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych1639
58Oświata (stypendia, dowozy)1594
59za 2014 rok1578
60Melioracja, Gminna Spółka Wodna1568
61Zespół Przedszkolno-Szkolny w Komornikach1567
62Zespół Przedszkolno-Szkolny w Dobromierzu1560
63Gminny Ośrodek Zdrowia w Kluczewsku1546
64oświadczenia radnych za rok 20171529
65za 2017 rok1526
66Zamówienia publiczne1505
67OGŁOSZENIA KBW1457
68Stypendia szkolne1420
69Zespół Przedszkolno-Szkolny w Kluczewsku1413
70za 2016 rok1399
71Szacowanie szkód łowieckich1393
722012r.1381
732013r.1378
74początek kadencji 2014-20181338
75Plany zamówień1338
7620151336
77Wyprawka szkolna1326
782014r.1301
79oświadczenia radnych za rok 20141271
802013r.1256
81oświadczenia radnych za rok 20161252
82oświadczenia radnych za rok 20151221
83początek kadencji 2014-20181155
84Dostęp dla osób niepełnosprawnych966
85Petycje822
86Projekty Uchwał740
87Ogłoszenia KBW733
88koniec kadencji 2014-2018677
89początek kadencji 2018-2023670
90Kontrole659
91OGŁOSZENIA KBW653
92RAPORTY O STANIE GMINY648
93za 2018 rok586
94Nagrania video z sesji584
95www.obywatel.gov.pl579
96koniec kadencji 2014-2018568
97Konsultacje społeczne544
98 Kodeks Etyki Pracowników535
99początek kadencji 2018-2023424
100Ogłoszenia KBW352
101Ogłoszenia PKW344
102SPIS ROLNY341
103oświadczenia radnych za rok 2018326
104Gminna Biblioteka Publiczna w Kluczewsku326
105Druki, wnioski do pobrania274
106 Ogłoszenia KBW239
107Nieodpłatne poradnictwo135