Przetargi od 15.II.2013

Informacja

Informacja z otwarcia ofert cenowych na zadanie pt. Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych w postaci materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Kluczewsko.

Informacja z otwarcia ofert Usuwanie i unieszkodliwianie.. .pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-05-26 10:25:35 | Data modyfikacji: 2021-05-26 10:28:20.
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH na zadanie pt. weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników rezultatu zamieszczonych we wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Zielona energia dla mieszkańców w gminach: Kluczewsko, Moskorzew, Radków, Secemin

Zaproszenie do skladania ofert Zielona energia.pdf

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY Zielona energia.docx

Zalacznik nr 2 Wzor Umowy Zielona energia.docx

Klauzura RODO Zielona energia.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-05-13 15:40:09 | Data modyfikacji: 2021-05-13 15:44:57.
Zaproszenie do składania ofert cenowych

Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych w postaci materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Kluczewsko

Zaproszenie do skladania ofert cenowych.pdf

Zał. nr 1 FORMULARZ OFERTOWY.docx

Zał. nr 2 Wzor Umowy -.docx

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-05-13 15:31:15 | Data modyfikacji: 2021-05-13 15:39:16.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

"Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Kluczewsko oraz je j jednostek organizacyjnych".

Ogłoszenie B.271.5.2020.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-01-28 14:30:38 | Data modyfikacji: 2021-01-28 14:31:33.
Informacja o wyborze oferty

informacjaOWyborzeOferty 29 12 2020.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-12-29 13:45:17 | Data modyfikacji: 2020-12-29 13:46:37.
Informacja z otwarcia ofert

„Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Kluczewsko oraz jej jednostek organizacyjnych ”

Dostawa energii informacja z otwarcia ofert.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-12-17 12:36:08 | Data modyfikacji: 2020-12-17 12:36:57.
PYTANIA, ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA DO
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

„Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Kluczewsko oraz jej jednostek organizacyjnych”.

11-12-2020.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-12-11 11:13:14 | Data modyfikacji: 2020-12-11 11:14:04.
PYTANIA, ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA DO
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Kluczewsko oraz jej jednostek organizacyjnych”.

Pytania, odpowiedzi, wyjaśnienia i modyfikacja.docx

Załącznik Nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia...doc

Załącznik Nr 2 - Formularz ofertowy...docx

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-12-10 23:16:35 | Data modyfikacji: 2020-12-10 23:22:46.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Gmina Kluczewsko: Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Kluczewsko oraz jej jednostek organizacyjnych.

Treść Ogłoszenia

SIWZ.docx

Załącznik Nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.doc

Załącznik Nr 2 - Formularz ofertowy.docx

Załącznik Nr 3 - Druk oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.doc

Załącznik Nr 4 - Druk oświadczenia o braku podstaw do wykluczewnia.docx

Załącznik Nr 5 - Lista podmiotów.doc

Załącznik Nr 6 - Wzór Umowy.docx

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-12-03 20:48:02 | Data modyfikacji: 2020-12-03 20:55:18.
ogłoszenie o udzielenie zamówienia 17 11 2020

ogłoszenie o udzielenie zamówienia 17 11 2020.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-11-17 19:42:50 | Data modyfikacji: 2020-11-17 19:44:07.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

„Modernizacja i remont dróg na terenie Gminy Kluczewsko z podziałem na części”.

„Modernizacja i remont dróg na terenie Gminy Kluczewsko Z podziałem na części”..pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-11-03 11:58:09 | Data modyfikacji: 2020-11-03 11:59:08.
Protokół z otwarcia ofert

„Modernizacja i remont dróg na terenie Gminy Kluczewsko z podziałem na części."

Protokół z dnia 21-10-2020.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-10-21 12:09:53 | Data modyfikacji: 2020-10-21 12:10:41.
Informacja dla wykonawców

Modyfikacja SIWZ.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-10-16 11:38:01 | Data modyfikacji: 2020-10-16 11:38:55.
Informacja

Modyfikacja SIWZ do zamówienia znak: B.271.4.2020

Modyfikacja.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-10-13 14:53:17 | Data modyfikacji: 2020-10-13 14:54:06.
Ogłoszenie o zamówieniu 30 09 2020

MODERNIZACJA I REMONT DRÓG NA TERENIE GMINY KLUCZEWSKO Z PODZIAŁEM NA CZĘŚCI.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

ogłoszenie o zamówieniu 30 09 2020.docx

SIWZ drogi z podziałem na części 2020 30 09 2020.doc

Załącznik nr 1- formularz ofertowy 30 09 2020.doc

Załącznik Nr 2, 2a, 2b, - oświadczenia 30 09 2020.docx

Załącznik nr 3 - oświadczenie nt. przyn. do grupy kapit. 30 09 2020.doc

Załącznik nr 4 - wykaz robót 30 09 2020.doc

Załącznik nr 5 - wykaz osób 30 09 2020.doc

Załącznik Nr 6 - umowa 30 09 2020.docx

Załącznik nr 7 - Przedmiary 30 09 2020.docx

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-09-30 18:42:27 | Data modyfikacji: 2020-09-30 18:48:43.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kluczewsko

Ogłoszenie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kluczewsko.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-09-09 09:01:11 | Data modyfikacji: 2020-09-09 09:02:10.
Informacja o wynikach

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kluczewsko”

Informacja o wynikach B.271.3.2020.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-08-19 14:39:42 | Data modyfikacji: 2020-08-19 14:40:34.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty
budowlane

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kluczewsko - część II. Termomodernizacja budynku Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Dobromierzu

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kluczewsko - część II. Termomodernizacja budynku Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Dobromierzu.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-08-06 12:50:41 | Data modyfikacji: 2020-08-06 12:58:17.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty
budowlane

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kluczewsko -część I. Termomodernizacja budynku Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Kluczewsku

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kluczewsko -część I. Termomodernizacja budynku Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Kluczewsku.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-08-06 12:49:00 | Data modyfikacji: 2020-08-06 12:56:12.
Protokół z otwarcia ofert

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kluczewsko"

Protokół z otwarcia ofert zamówienie publiczne Nr B.271.3.2020.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-07-30 13:55:32 | Data modyfikacji: 2020-08-03 10:01:32.
Ogłoszenie o zamówieniu

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kluczewsko.


treść ogłoszenia

siwz.docx

Załącznik Nr 1 - Wzór formularza ofertowego.docx

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych..docx

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia..docx

Załącznik nr 4 - Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp,.docx

Załącznik nr 5 – Wzór wykazu potencjału technicznego..docx

Zalacznik nr 6 - Wzor umowy..docx

Załącznik nr 7 - Uchwała Rady Gminy w Kluczewsku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomośc.pdf

Załącznik nr 8 - Uchwała Rady Gminy w Kluczewsku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kluczewsko..pdf

Załącznik nr 9 – Druk wykazu usług, które Wykonawca powierzy podwykonawcom..docx

Załącznik Nr 10 - Wykaz miejscowości.docx

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-07-21 14:54:22 | Data modyfikacji: 2020-07-21 14:59:26.
Informacja o wynikach

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kluczewsko”

informacja o wynikach z dn. 09-07-2020.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-07-09 13:53:28 | Data modyfikacji: 2020-07-09 13:54:24.
Zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z DNIA 9 KWIETNIA 2020 R. ORAZ O PRZYSTĄPIENIU DO POWTÓRZENIA CZYNNOŚCI

Nr postępowania-B.271.2.2020.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-07-02 13:09:27 | Data modyfikacji: 2020-07-02 13:10:34.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty
budowlane

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 510073533-N-2020

korekta.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-04-29 13:02:47 | Data modyfikacji: 2020-04-29 13:03:14.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty
budowlane

Termomodemizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kluczewsko - część III Termomodemizacja budynku Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Komornikach

Ogłoszenie nr 510073533-N-2020.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-04-29 13:00:24 | Data modyfikacji: 2020-04-29 13:01:01.
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy zapytania Ofertowego pn.: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji projektu pn: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kluczewsko”

Ogłoszenie nr 1240355.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-04-28 09:25:54 | Data modyfikacji: 2020-04-28 09:26:23.
PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwentorskiego przy realizacji projektu pn: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kluczewsko".

Protokół z otwarcia ofert Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwentorskiego.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-04-16 15:59:16 | Data modyfikacji: 2020-04-16 16:01:03.
Informacja o wynikach

"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kluczewsko"

Informacja o wynikach przetargu.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-04-09 11:54:02 | Data modyfikacji: 2020-04-09 12:00:54.
Zapytanie ofertowe - poprawa załącznika

„Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji
inwestycji pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na
terenie Gminy Kluczewsko”

Poprawiony Zalacznik nr 2 - Wykaz osob.docx

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-04-06 11:49:08 | Data modyfikacji: 2020-04-06 11:50:39.
Zapytanie ofertowe

„Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kluczewsko”

Zapytanie ofertowe -Inspektor nadzoru.pdf

Zalacznik nr 1 -Oferta cenowa.docx

Zalacznik nr 2 - Wykaz osob.docx

Zalacznik nr 3 - Projekt umowy.docx

Zalacznik nr 4 - Oswiadczenie o braku powiazan.docx

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-04-03 15:57:32 | Data modyfikacji: 2020-04-03 16:24:03.
Informacja z otwarcia ofert

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kluczewsko”

Informacja z otwarcia ofert 20-03-2020.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-03-20 13:18:33 | Data modyfikacji: 2020-03-20 13:18:57.
Informacja

U W A G A !


W SPRAWIE SKŁADANIA

OFERT NA PRZETARG

NA TERMOMODRNIZACJĘ

PROSZĘ DZWONIĆ POD NUMER TELEFONU


44-781-42-44,
44-781-42-46,

OTWARCIE OFERT NASTĄPI


W DNIU 20 MARCA 2020 ROKU  o godz. 10:30 BEZ UDZIAŁU OFERENTÓW TRANSMITOWANE ONLINE

dostęp na stronie: www.kluczewsko.pl

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-03-19 09:36:26 | Data modyfikacji: 2020-03-19 09:45:01.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

głoszenie nr 519882-N-2020 z dnia 2020-03-04 r.
Gmina Kluczewsko: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kluczewsko.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

 

ogłoszenie nr 519882.docx

SIWZ termomodernizacja szkół z podziałem na części.docx

Załącznik nr 1 04 03 2020.docx

zał 2a Termo. DOBROMIERZ 03 2020.zip

zał 2b Termo. KLUCZEWSKO 03 2020.zip

zał 2c Termo. KOMORNIKI 03 2020.zip

załącznik nr 3 04 03 2020.docx

Załącznik nr 4 04 03 2020.docx

Załącznik nr 5 04 03 2020.docx

Załącznik nr 6 04 03 2020.docx

Załącznik nr 7 04 03 2020.docx

Załącznik nr 8 04 03 2020.docx

Załącznik nr 9 04 03 2020.docx

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-03-04 16:06:55 | Data modyfikacji: 2020-03-05 07:30:49.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia- Usługi

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kluczewsko

Ogłoszenie nr 510018059-N-2020.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-01-30 14:09:23 | Data modyfikacji: 2020-01-30 14:09:56.
Informacja o wynikach

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kluczewsko”

„Odbiór i zagospodarowanie.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-01-07 11:42:54 | Data modyfikacji: 2020-01-07 11:43:18.
Protokół z otwarcia ofert

Gmina Kluczewsko - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kluczewsko

Protokół z 23 12 2019r.

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-12-23 11:06:10 | Data modyfikacji: 2019-12-23 11:07:05.
Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Gmina Kluczewsko - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kluczewsko

Ogłoszenie o zamówieniu 1. nr 636382.pdf

SIWZ

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy_13122019.docx

Załącznik nr 2 oświadczenie o_spełnieniu warunków udziału w_postępowaniu_13122019.doc

załącznik nr 3 oświadczenie o braku podstaw do_wykluczenia_13122019.doc

Załącznik nr 4 lista podmiotów_13122019.doc

załącznik nr 5 wzór wykazu_narzędzi_13122019.docx

Załącznik nr 6 Wzór umowa_13122019.docx

Załącznik nr 7uchwała rady_13122019.pdf

Załącznik nr 8 regulamin_13122019.pdf

Załącznik nr 9 Druk wykazu_usług, które Wykonawca powierzy_podwykonawcą_13122019.doc

Załącznik nr 10 Wykaz miejscowości_13122019.doc

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-12-13 17:13:36 | Data modyfikacji: 2019-12-13 17:16:42.
Informacja o unieważnieniu postępowania

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kluczewsko"

Informacja o unieważnieniu postępowania Odbiór odpadów komunalnych.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-12-13 14:01:20 | Data modyfikacji: 2019-12-13 14:02:10.
Protokół z otwarcia ofert

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kluczewsko"

Protokół z otwarcia ofert Odbiór odpadów komunalnych.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-12-13 13:59:59 | Data modyfikacji: 2019-12-13 14:00:38.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 510266204-N-2019

Korekta ogłoszenia o udzieleni zamówienia nr 540266078.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-12-05 23:01:18 | Data modyfikacji: 2019-12-05 23:01:41.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Ogłoszenie nr 510266204-N-2019 z dnia 05-12-2019 r.
Gmina Kluczewsko: Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości do 40 000 l do kotłowni własnej Urzędu Gminy Kluczewsko, w ilości do 70 000 l. do kotłowni Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Kluczewsku, w ilości do 30 000 l. do kotłowni Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Komornikach, w ilości do 25 000 l. do kotłowni Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kluczewsku na sezon grzewczy 2019/2020

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienianr 510266204.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-12-05 22:58:39 | Data modyfikacji: 2019-12-05 22:59:43.
Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Gmina  Kluczewsko - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kluczewsko

Ogłoszenie o zamówieniu nr 632845.pdf

SIWZ

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 oświadczenie o_spełnieniu warunków udziału w_postępowaniu

załącznik nr 3 oświadczenie o braku podstaw do_wykluczenia

Załącznik nr 4 lista podmiotów

załącznik nr 5 wzór wykazu_narzędzi

Załącznik nr 6 Wzór umowa

Załącznik nr 7uchwała rady

Załącznik nr 8 regulamin

Załącznik nr 9 Druk wykazu_usług, które Wykonawca powierzy_podwykonawcą

Załącznik nr 10 Wykaz miejscowości

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-12-05 16:23:59 | Data modyfikacji: 2019-12-05 16:31:53.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Remont dróg gminnych w 2019r.

Ogłoszenie nr 510252481-N-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-11-22 07:56:58 | Data modyfikacji: 2019-11-22 07:57:20.
Informacja o wynikach

„Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości do 40 000 1 do kotłowni własnej Urzędu Gminy Kluczewsko, w ilości do 70 000 1. do kotłowni Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Kluczewsku, w ilości do 30 000 1. do kotłowni Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Komornikach, w ilości do 25 000 1. do kotłowni Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kluczewsku na sezon grzewczy 2019/2020”.

Informacja o wynikach B.271.7.2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-11-07 12:49:12 | Data modyfikacji: 2019-11-07 12:49:45.
Informacja o wynikach

„Remont dróg gminnych w 2019r".

Informacja o wynikach B.271.6.2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-10-29 12:55:44 | Data modyfikacji: 2019-10-29 12:56:05.
Protokół z otwarcia ofert

„Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości do 40 000 1 do kotłowni własnej Urzędu Gminy Kluczewsko, w ilości do 70 000 I. do kotłowni Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Kluczewsku, w ilości do 30 000 1. do kotłowni Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Komornikach, w ilości do 25 000 1. do kotłowni Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kluczewsku na sezon grzewczy 2019/2020”

Protokół z otwarcia ofert dostawa oleju opałowego.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-10-24 09:41:49 | Data modyfikacji: 2019-10-24 09:42:12.
Protokół z otwarcia ofert

"Remont dróg  gminnych w 2019r."

Protokół B.271.6.2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-10-16 10:42:53 | Data modyfikacji: 2019-10-16 10:43:14.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Gmina Kluczewsko:


Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości do 40 000 l do kotłowni własnej Urzędu Gminy Kluczewsko, w ilości do 70 000 l

Ogłoszenie o zamówieniu nr 609841.docx

SIWZ B.271.2019 dostawa oleju opałowego.pdf

Załącznik nr 1 doSIWZ_Formularz_ofertowy-1 14102019.docx

Załącznik nr 2 - Umowa 14102019.docx

Załącznik_nr_3_do_SIWZ.Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art.25a ust.1_ustawy_pzp 14102019.docx

Załącznik_nr_4_do_SIWZ._Oswiadczenie_składane_na_podstawie_art._25a_ust._1_ustawy_z_dnia_29_stycznia_2004_r. 14102019.docx

Załącznik nr 5 - oświadczenie grupa kapitałowa 14102019.docx

Załącznik_nr_6_do_SIWZ_Oświadczenie_o_uprawnieniach_osób 14102019.doc

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-10-14 22:31:29 | Data modyfikacji: 2019-10-22 08:25:22.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 603600-N-2019 z dnia 2019-09-30 r.
Gmina Kluczewsko: Remont dróg gminnych w 2019r.
 

Ogłoszenie o zamówieniu nr 603600.docx

SIWZ 30 09 2019.docx

Załącznik nr 1- formularz ofertowy 30 09 2019.doc

Załącznik Nr 2, 2a, 2b, 2c - oświadczenia 30 09 2019.docx

Załącznik nr 3 - oświadczenie nt. przyn. do grupy kapit 30 09 2019.doc

Załącznik nr 4 - wykaz robót 30 09 2019.doc

Załącznik nr 5 - wykaz osób 30 09 2019.doc

Załącznik Nr 6 30 09 2019.docx

Załącznik nr 7 - Przedmiary 30 09 2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-09-30 22:14:20 | Data modyfikacji: 2019-09-30 22:16:31.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Dostawa sprzętu i pomocy TIK do zajęć dla uczniów Szkół Podstawowych z terenu Gminy Kluczewsko

Ogłoszenie nr 510169913-N-2019.docx

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-08-14 08:34:31 | Data modyfikacji: 2019-08-14 08:35:11.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 138 instalacjisolarnych oraz 126 mikro instalacji fotowoltaicznych w ramach programu pn. „Zielona energia dla mieszkańcóww Gminach: Kluczewsko, Moskorzew, Radków, Secemin” na nieruchomościach prywatnych zlokalizowanych w20 miejscowościach Gminy Kluczewsko, 10 miejscowościach Gminy Moskorzew, 12 miejscowościach GminyRadków oraz 16 miejscowościach Gminy Secemin

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Baterie słoneczne.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-08-05 10:10:01 | Data modyfikacji: 2019-08-05 10:10:52.
Informacja o wynikach

„Dostawa sprzętu i pomocy TIK do zajęć dla uczniów Szkół Podstawowych z terenu Gminy Kluczewsko".

Informacja o wynikach Dostawa sprzętu i pomocy TIK.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-07-23 12:18:10 | Data modyfikacji: 2019-07-23 12:19:10.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zakup i montaż dwóch tablic informacyjnych/pamiątkowych

Zawiadomienie o wyborze zakup i montaż dwóch tablic.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-07-17 13:32:22 | Data modyfikacji: 2019-07-17 13:33:00.
Protokół z otwarcia ofert

Zakup i montaż dwóch tablic informacyjnych/pamiątkowych

Protokół z otwarcia ofert montaż tablic.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-07-17 07:39:04 | Data modyfikacji: 2019-07-17 07:40:01.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki z KSRG OSP Dobromierz

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510140817-N-2019 z dnia 10-07-2019 r..doc

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-07-10 09:24:16 | Data modyfikacji: 2019-07-10 09:24:58.
Protokół z otwarcia ofert

„Dostawa sprzętu i pomocy TIK do zajęć dla uczniów Szkół Podstawowych z terenu Gminy Kluczewsko"

Protokół Dostawa sprzętu i pomocy TIK.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-07-09 11:34:07 | Data modyfikacji: 2019-07-09 14:16:02.
Protokół z otwarcia ofert

„Wykonanie i montaż tablic pamiątkowych, tablic informacyjnych oraz oznakowania instalacji” w ramach projektu „Zielona energia dla mieszkańców w gminach Kluczewsko, Moskorzew, Radków, Secemin

Protokół z otwacia ofert Wykonanie i montaż tablic pamiątkowych, tablic informacyjnych oraz oznakowania instalacj.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-07-09 07:35:05 | Data modyfikacji: 2019-07-09 07:36:56.
Protokół z otwarcia ofert

"Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na terenie gmin Kluczewsko, Moskorzew, Radków, Secemin "

Protokół z otwarcia ofert Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na terenie gmin Kluczewsko, Moskorzew, Radków, Secemin.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-07-09 07:29:09 | Data modyfikacji: 2019-07-09 07:34:22.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Ogłoszenie nr 566555-N-2019 z dnia 2019-06-28 r.
Gmina Kluczewsko: Dostawa sprzętu i pomocy TIK do zajęć dla uczniów Szkół Podstawowych z terenu Gminy Kluczewsko
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Ogłoszenie o zamówieniu 28.06.2019.docx

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 28 06 19.docx

Załącznik nr 1 28 06 2019.docx

Wzór umowy 28 06 2019.doc

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-06-28 10:49:08 | Data modyfikacji: 2019-06-28 10:50:47.
Informacja

Informacja o składaniu ofert na „Wykonanie i montaż tablic pamiątkowych, tablic informacyjnych oraz oznakowania instalacji” w ramach projektu „Zielona energia dla mieszkańców w gminach Kluczewsko, Moskorzew, Radków, Secemin

Celem Zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy naWykonanie i montaż tablic pamiątkowych, tablic informacyjnych oraz oznakowania instalacji w ramach projektu „Zielona energia dla mieszkańców w gminach: Kluczewsko, Moskorzew, Radków, Secemin”. Roboty budowlane będą prowadzone w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie gmin Kluczewsko, Moskorzew, Secemin, Radków”
Niezbędne informacje i załączniki do Zamówieniu znajdują się na portalu Funduszy Europejskich. Link do ogłoszenia target=_new>https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1189676

Zalacznik nr 1 - Formularz ofertowy..doc

Zalaczniki nr 2 - Oświadczenie wykonawcy..doc

Zalacznik nr 3 - Wzór umowy,.doc

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-06-27 13:26:49 | Data modyfikacji: 2019-06-27 13:29:23.
Informacja

Informacja o składaniu ofert na "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na terenie gmin Kluczewsko, Moskorzew, Radków, Secemin "

Celem Zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy nausługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji zadania inwestycyjnego na terenie Gmin Kluczewsko, Moskorzew, Secemin, Radków pod nazwą „Zielona energia dla mieszkańców w gminach: Kluczewsko, Moskorzew, Radków, Secemin”. Roboty budowlane będą prowadzone w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie gmin Kluczewsko, Moskorzew, Secemin, Radków”
Niezbędne informacje i załączniki do Zamówieniu znajdują się na portalu Funduszy Europejskich. Link do ogłoszenia https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1189620

Zalacznik nr 1 - Formularz ofertowy.doc

Zalacznik nr 2 - Wykaz osob- uprawinienia.doc

Zalacznik nr 3 - Projekt umowy.pdf

Zalacznik nr 4 - Wykaz uslug.doc

Rozeznanie cenowe(1).pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-06-27 13:19:14 | Data modyfikacji: 2019-06-27 13:21:16.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 138 instalacji solarnych oraz 126 mikro-instalacji fotowoltaicznych w ramach programu pn. „Zielona energia dla mieszkańców w Gminach: Kluczewsko, Moskorzew, Radków, Secemin”.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Czesc I.pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Czesc II.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-06-26 10:30:58 | Data modyfikacji: 2019-06-26 10:35:14.
Informacja o unieważnieniu postępowania

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kluczewsko

B.271.3.2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-06-26 09:05:27 | Data modyfikacji: 2019-06-26 09:05:47.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Kluczewsko oraz jej jednostek organizacyjnych

Ogłoszenie nr 510124073-N-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-06-19 12:27:49 | Data modyfikacji: 2019-06-19 12:28:20.
zawiadomienie o wyborze oferty

„Zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki z KSRG OSP Dobromierz".

zawiadomienie o wyborze oferty B.271.4.2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-06-13 10:35:57 | Data modyfikacji: 2019-06-13 10:36:18.
Protokół z otwarcia ofert

złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr B.271.4.2019 odbytej w dniu 07.06.2019r. „Zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki z KSRG OSP Dobromierz"

Protokół z otwarcia ofert w dniu 07-06-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-06-07 10:50:25 | Data modyfikacji: 2019-06-07 10:51:23.
Informacja dla Wykonawców

Dotyczy; Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki z KSRG OSP Dobromierz" Znak sprawy: B.271.4.2019

Informacja Znak sprawy B.271.4.2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-06-04 10:46:04 | Data modyfikacji: 2019-06-04 10:46:30.
Zawiadomienie o odrzuceniu oferty

Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 138 instalacji solarnych oraz 126 mikro-instalacji fotowoltaicznych w ramach programu pn. „Zielona energia dla mieszkańców w Gminach: Kluczewsko, Moskorzew, Radków, Secemin”.

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty.pdf

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty BIPV.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-05-30 12:17:46 | Data modyfikacji: 2019-05-30 12:18:29.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki z KSRG OSP Dobromierz

Ogloszenie o zamowieniu nr 553656.pdf

SIWZ wraz z zalacznikami KSRG Dobromierz.pdf

Zalacznik nr 1a do formularza oferty.pdf

SIWZ wraz z zalacznikami KSRG Dobromierz..docx

Zalacznik nr 1a do formularza oferty..doc

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-05-29 12:24:53 | Data modyfikacji: 2019-05-29 12:29:35.
Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy zadania pn "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kluczewsko"

Informacja z otwarcia ofert 08 04 2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-04-08 16:48:38 | Data modyfikacji: 2019-04-08 16:50:12.
Informacja dla Wykonawców nr 1

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej  na terenie Gminy Kluczewsko”

Informacja dla Wykonawców 1.1 Termomodernizacja.docx

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-04-03 10:37:02 | Data modyfikacji: 2019-04-03 10:38:36.
Protokół z otwarcia ofert

Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 138 instalacji solarnych oraz 126 mikro-instalacji fotowoltaicznych w ramach programu pn. „Zielona energia dla mieszkańców w Gminach: Kluczewsko, Moskorzew, Radków, Secemin”.

Protokół z otwacia ofert - Zielona energia-1.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-03-26 07:39:46 | Data modyfikacji: 2019-03-26 09:45:55.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 528563-N-2019 z dnia 2019-03-22 r.
Gmina Kluczewsko: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kluczewsko

Ogłoszenie o zamówieniu nr 528563.pdf

SIWZ Termo 2019.doc

Termo. DOBROMIERZ 03 2019.zip

Termo. KLUCZEWSKO 03 2019.zip

Termo. KOMORNIKI 03 2019.zip

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-03-22 15:46:14 | Data modyfikacji: 2019-03-22 16:55:43.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty
budowlane

Zagospodarowanie terenów zielonych na potrzeby turystyczno-rekreacyjne w miejscowości Dobromierz. Etap I


 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510056073.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-03-22 15:42:31 | Data modyfikacji: 2019-03-22 15:43:15.
INFORMACJA DLA OFERENTÓW

Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 138 instalacji solarnych oraz 126 mikro-instalacji fotowoltaicznych w ramach programu pn. „Zielona energia dla mieszkańców w Gminach: Kluczewsko, Moskorzew, Radków, Secemin”.

Odpowiedzi na zapytania.docx

Kluczewsko - Dział II SIWZ IPU 2019 ver 2.docx

Kluczewsko - Pytania i odpowiedzi 9 (69-131) zmiana terminu-1.docx

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-03-11 10:59:55 | Data modyfikacji: 2019-03-17 19:59:12.
Informacja o wynikach.

Zagospodarowanie terenów zielonych na potrzeby turystyczno-rekreacyjne w miejscowości Dobromierz. Etap I.


 

CCF08032019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-03-08 07:40:18 | Data modyfikacji: 2019-03-08 07:41:43.
Zmiana terminu składania ofert

w przedmiocie dostawy i montażu 138 instalacji solarnych i 126 mikro-instalacji fotowoltaicznych w ramach programu „Zielona energia dla mieszkańców gmin Kluczewsko, Moskorzew, Radków, Secemin”


Zamawiający informuje, że działając na podstawie Art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2017 poz. 1579), przedłuża termin składania ofert oraz w tym zakresie dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Instrukcji dla Wykonawców

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT.pdf

Kluczewsko - Pytania i odpowiedzi 1,2,3,4,5 (1-65).docx

Kluczewsko - Załącznik nr 1 do SIWZ IDW formularz oferty_2019 ver 2-1.docx

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-03-07 13:17:44 | Data modyfikacji: 2019-03-07 14:04:20.
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy

Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 138 instalacji solarnych oraz 126 mikro-instalacji fotowoltaicznych w ramach programu pn. „Zielona energia dla mieszkańców w Gminach: Kluczewsko, Moskorzew, Radków, Secemin”.

Ogłoszenie o zamówieniu 2019-OJS024-052208-pl.pdf

Kluczewsko - Dział I SIWZ IDW 2019r..docx

Kluczewsko - Dział II SIWZ IPU 2019.docx

Kluczewsko - Załącznik nr 1 do SIWZ IDW formularz oferty 2019.docx

Kluczewsko - Załącznik nr 2 do SIWZ IDW Stand.form. JEDZ 2019r..doc

Kluczewsko - Załącznik nr 2a do SIWZ IDW Informacje dotyczące JEDZ 2019.docx

Kluczewsko - Załącznik nr 3 do IDW SIWZ Wykaz dostaw 2019.docx

Kluczewsko - Załącznik nr 3a do IDW SIWZ Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia 2019.docx

Kluczewsko - Załącznik nr 4 do SIWZ IDW Oświadczenie - grupa kapitałowa 2019.docx

Kluczewsko - Załącznik nr 5 do IDW SIWZ Dodatkowe oświadczenia o niewykluczaniu 2019.docx

Kluczewsko - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 2019.docx

PFU Kluczewsko 2019.pdf

PFU Moskorzew 2019.pdf

PFU Radków 2019.pdf

PFU Secemin 2019.pdf

Klucz publiczny.

Kluczewsko - Załącznik nr 2 do SIWZ IDW Stand.form. JEDZ 2019r wer. XML

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-02-06 22:04:08 | Data modyfikacji: 2019-03-11 14:41:37.
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy
 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-02-06 22:04:01 | Data modyfikacji: 2019-03-11 14:41:37.
Protokół z otwarcia ofert

„Zagospodarowanie terenów zielonych na potrzeby turystyczno-rekreacyjne w miejscowości Dobromierz. Etap I."

Protokół z otwarcia ofert B.271.1.2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-01-22 11:58:46 | Data modyfikacji: 2019-01-22 11:59:21.
Informacja o wynikach

„OTWARTA STREFA AKTYWNOŚCI W MIEJSCOWOŚCI DOBROMIERZ"

Informacja o wynikach „OTWARTA STREFA AKTYWNOŚCI W MIEJSCOWOŚCI DOBROMIERZ.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-01-21 10:43:29 | Data modyfikacji: 2019-01-21 10:43:58.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zagospodarowanie terenów zielonych na potrzeby turystyczno-rekreacyjne w miejscowości Dobromierz. Etap I

Ogłoszenie o zamówieniu Nr nr 501087-N-2019.docx

Opis.PDF

Przedmiar.PDF

SIWZ B.271.1.2019.docx

Zagospodarowanie działki.pdf

Umowa(Wzór).docx

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-01-07 11:41:18 | Data modyfikacji: 2019-01-07 11:46:40.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Kluczewsko

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.docx

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-01-03 09:32:42 | Data modyfikacji: 2019-01-03 09:33:09.
Protokół z otwarcia ofert

Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Dobromierz

Protokół z otwarcia ofert z dnia 28.12.2018.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-12-28 11:47:21 | Data modyfikacji: 2018-12-28 11:47:58.
Informacja o wynikach

„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Kluczewsko".

Informacja o wynikach B.271.19.2018.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-12-19 09:28:32 | Data modyfikacji: 2018-12-19 09:29:11.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

„Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Kluczewsko oraz jej jednostek organizacyjnych".

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty B.271.2018.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-12-18 09:28:35 | Data modyfikacji: 2018-12-18 09:29:50.
Protokół z otwarcia ofert

„Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Kluczewsko oraz jej jednostek organizacyjnych"

Protokół z otwarcia ofert nr B.271.20.2018.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-12-17 10:46:26 | Data modyfikacji: 2018-12-17 10:46:56.
Informacja dla Wykonawców nr 1

"Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Kluczewsko oraz jej jednostek organizacyjnych"

Informacja B.271.20.2018.pdf

Część I - SIWZ modyfikacja- IDW.doc

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-12-14 08:09:40 | Data modyfikacji: 2018-12-14 11:44:02.
Protokół z otwarcia ofert

„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Kluczewsko"

Protokół z otwarcia ofert nr B.271.19.2018 w dniu 12.12.2018r..pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-12-12 11:59:17 | Data modyfikacji: 2018-12-12 11:59:55.
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Otwarta strefa aktywności w miejscowości Dobromierz

Ogłoszenie I. nr 660090.docx

SIWZ.I..doc

Przedmiar..pdf

Zagospodarowanie terenu..pdf

Część Opisowa..pdf

Karty Techniczne.PDF

umowa wzór I - OSA..doc

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-12-11 09:45:28 | Data modyfikacji: 2018-12-12 07:25:36.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Gmina Kluczewsko: Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Kluczewsko oraz jej jednostek organizacyjnych

Ogłoszenie o zamówieniu 11 2018.pdf

Część I - SIWZ - IDW.doc

CZĘŚĆ II - SIWZ.doc

Część III - OPZ.doc

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-12-07 17:16:42 | Data modyfikacji: 2018-12-10 14:41:24.
zawiadomienie o unieważniniu postępowania

„Dostawa i montaż 138 instalacji solarnych i 126 mikroinstalacji fotowoltaicznych w ramach programu „Zielona energia dla mieszkańców w gminach: Kluczewsko, Moskorzew, Radków, Secemin".

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania B.271.10.2018.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-12-06 10:29:12 | Data modyfikacji: 2018-12-06 10:29:58.
Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Kluczewsko

Ogłoszenie o zamówieniu - I nr 656808.docx

1_TomI_siwz_IDW- I.docx

2_TomII_siwz_IPU-I.doc

4 _Tom IV Uchwały Rady Gminy Kluczewsko.docx

5_Załączniki_składane_na_wezwanie_zamawiającego.docx

Tom III siwz SOPZ-3.odt

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-12-04 08:01:52 | Data modyfikacji: 2018-12-04 14:29:43.
Informacja o unieważnieniu postępowania

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Kluczewsko"

Informacja o unieważnieniu postępowania B.271.18.2018.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-12-03 14:24:48 | Data modyfikacji: 2018-12-03 14:25:27.
Protokół z otwarcia ofert

„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Kluczewsko"

Protkół z otwarcia ofert nr B.271.18.2018 odbytej w dniu 30.11.2018r..pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-11-30 10:59:30 | Data modyfikacji: 2018-11-30 11:00:28.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawy

Dostawa sprzętu i pomocy TIK do zajęć dla uczniów Szkół Podstawowych z terenu Gminy Kluczewsko

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 500282191.docx

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-11-26 12:41:46 | Data modyfikacji: 2018-11-26 12:42:31.
Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Kluczewsko

Ogłoszenie nr 651478-N-2018 z dnia 2018-11-22 r..docx

Tom I siwz IDW.docx

Tom II siwz IPU-1.doc

Tom III siwz SOPZ.docx

Tom IV Uchwały Rady Gminy Kluczewsko.docx

Załączniki składane na wezwanie zamawiającego.docx

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-11-22 13:11:13 | Data modyfikacji: 2018-11-22 13:13:08.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawy

Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości do 40 000 l do kotłowni własnej Urzędu Gminy Kluczewsko, w ilości do 70 000 l. do kotłowni Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Kluczewsku, w ilości do 30 000 l. do kotłowni Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Komornikach, w ilości do 25 000 l. do kotłowni Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kluczewsku na sezon grzewczy 2018/2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 500278050-N-2018 z dnia 21-11-2018 r..doc

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-11-22 07:24:01 | Data modyfikacji: 2018-11-22 07:24:26.
Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Świadczenie usług prowadzenia zajęć projektowych z wykorzystaniem narzędzi TIK dla uczniów w ramach projektu „Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów z terenu Gminy Kluczewsko”

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 500275642-N-2018 z dnia 19-11-2018 r..docx

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-11-19 11:01:28 | Data modyfikacji: 2018-11-19 11:01:52.
Informazja o unieważnieniu postępowania

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kluczewsko"

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA z dnia 14-11-2018r..pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-11-15 11:24:25 | Data modyfikacji: 2018-11-15 11:24:56.
Informacja o wynikach

„Dostawa sprzętu i pomocy TIK do zajęć dla uczniów Szkół Podstawowych z terenu Gminy Kluczewsko".

Informacja o wynikach z dnia 8-11-2018r..pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-11-08 09:38:42 | Data modyfikacji: 2018-11-08 09:39:32.
Informacja z otwarcia ofert

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kluczewsko"

Informacja z otwarcia ofert z dnia 30-10-2018.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-10-30 12:42:05 | Data modyfikacji: 2018-10-30 12:42:42.
Informacja o wynikach

Świadczenie usług prowadzenia zajęć projektowych z wykorzystaniem narzędzi TIK dla uczniów w ramach projektu „Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów z terenu Gminy Kluczewsko”

Informacje o wynikach 29-10-2018.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-10-29 11:05:19 | Data modyfikacji: 2018-10-29 11:05:44.
Protokół z otwarcia ofert

„Dostawa sprzętu i pomocy TIK do zajęć dla uczniów Szkół Podstawowych z terenu Gminy Kluczewsko"

Protokół z otwarcia ofert B.271.17.2018.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-10-26 13:46:35 | Data modyfikacji: 2018-10-26 13:49:18.
Informacja dla wykonawców

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej  na terenie Gminy Kluczewsko”

Informacja dla Wykonawców 1.1.doc

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-10-25 13:40:14 | Data modyfikacji: 2018-10-25 13:40:49.
Informacja o wynikach

„Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości do 40 0001 do kotłowni własnej Urzędu Gminy Kluczewsko, w ilości do 70 000 1. do kotłowni Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Kluczewsku, w ilości do 30 000 1. do kotłowni Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Komornikach, w ilości do 25 000 1. do kotłowni Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kluczewsku na sezon grzewczy 2018/2019".

Informacja o wynikach dostawa oleju opałowego.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-10-25 12:15:44 | Data modyfikacji: 2018-10-25 12:16:14.
Informacja dla wykonawców

„Dostawa sprzętu i pomocy TIK do zajęć dla uczniów Szkół Podstawowych z terenu Gminy Kluczewsko" Znak sprawy: B.271.17.2018

Informacja dla wykonawców Znak sprawy B.271.17.2018.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-10-23 13:05:49 | Data modyfikacji: 2018-10-23 13:06:30.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawy

Doposażenie pracowni dydaktycznych w szkołach na terenie Gminy Kluczewsko

Ogłoszenie nr 500251943-N-2018 z dnia 19-10-2018 r. o udzieleniu zamówienia.docx

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-10-19 10:04:52 | Data modyfikacji: 2018-10-19 10:05:29.
Protokół z otwarcia ofert

„Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości do 40 000 1 do kotłowni własnej Urzędu Gminy Kluczewsko, w ilości do 70 000 1. do kotłowni Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Kluczewsku, w ilości do 30 000 1.do kotłowni Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Komornikach, w ilości do 25 000 1. do kotłowni Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kluczewsku na sezon grzewczy 2018/2019"

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT B.271.16.2018 w dniu 18.10.2018r..pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-10-18 12:21:24 | Data modyfikacji: 2018-10-18 12:22:53.
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy

Dostawa sprzętu i pomocy TIK do zajęć dla uczniów Szkół Podstawowych z terenu Gminy Kluczewsko

Ogłoszenie o zamówieniu nr 637373-N-2018.docx

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.docx

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia..docx

Wzór umowy.doc

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-10-18 11:12:02 | Data modyfikacji: 2018-10-18 11:13:58.
Protokół z otwarcia ofert

„Dostawa i montaż 138 instalacji solarnych i 126 mikro-instalacji fotowoltaicznych w ramach programu „Zielona energia dla mieszkańców w gminach: Kluczewsko, Moskorzew, Radków, Secemin"

Protokół otwarcia ofert..pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-10-17 08:46:01 | Data modyfikacji: 2018-10-17 08:46:36.
Informacja z otwarcia ofert

w postępowaniu „Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów z terenu Gminy Kluczewsko" - podstawa publikacji art. 86 ust 5 ustawy Pzp

Informacja z otwarcia ofert „Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów z terenu Gminy Kluczewsko.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-10-16 09:23:23 | Data modyfikacji: 2018-10-16 09:23:49.
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy

Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości do 40 000 l do kotłowni własnej Urzędu Gminy Kluczewsko, w ilości do 70 000 l. do kotłowni Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Kluczewsku, w ilości do 30 000 l. do kotłowni Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Komornikach, w ilości do 25 000 l. do kotłowni Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kluczewsku na sezon grzewczy 2018/2019

Ogłoszenie o zamówieniu nr 634340.docx

SIWZ_olej_opałowy_2018-2019_-1.doc

Umowa_2018-2019-1.docx

Załącznik_nr_1_do_SIWZ_Formularz_ofertowy-1.docx

Załącznik_nr_3_do_SIWZ.Oświadczenie_Wykonawcy_składane_na_podstawie_art.25a_ust.1_ustawy_pzp.docx

Załącznik_nr_4_do_SIWZ._Oświadczenie_składane_na_podstawie_art._25a_ust._1_ustawy_z_dnia_29_stycznia_2004_r..docx

Załącznik nr 5 - oświadczenie grupa kapitałowa.docx

Załącznik_nr_6_do_SIWZ_Oświadczenie_o_uprawnieniach_osób.doc

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-10-11 08:27:17 | Data modyfikacji: 2018-10-11 08:30:15.
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kluczewsko

Ogłoszenie o zamówieniu 10.10.2018.docx

SIWZ „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.doc

Termo. DOBROMIERZ.zip

Termo. KLUCZEWSKO.zip

Termo. KOMORNIKI.zip

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-10-11 08:16:37 | Data modyfikacji: 2018-10-11 08:22:02.
Informazja o unieważnieniu postępowania

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: „OTWARTA STREFA AKTYWNOŚCI W MIEJSCOWOŚCI DOBROMIERZ"

Informacja o unieważnieniu postępowania OSA w miejscowości Dobromierz.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-10-11 08:09:24 | Data modyfikacji: 2018-10-11 08:09:50.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Gmina Kluczewsko: Świadczenie usług prowadzenia zajęć projektowych z wykorzystaniem narzędzi TIK dla uczniów w ramach projektu „Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów z terenu Gminy Kluczewsko”

Ogłoszenie o zamówieniu nr 631168.docx

Załącznik nr 1 Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia .docx

Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej.docx

Załącznik nr 4 - Wzór umowy .docx

Załącznik nr 3 Wzór formularza oferty-2.docx

SIWZ

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-10-04 07:26:50 | Data modyfikacji: 2018-10-04 12:13:19.
Informacja o wynikach

otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Doposażenie pracowni dydaktycznych w szkołach na terenie Gminy Kluczewsko".

Informacja o wynikach B.271.11.2018.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-09-26 10:37:26 | Data modyfikacji: 2018-09-26 10:37:47.
Informacje dla oferentów

Dostawa i montaż 138 instalacji solarnych i 126 mikroinstalacji fotowoltaicznych w ramach programu „Zielona energia dla mieszkańców w gminach: Kluczewsko, Moskorzew, Radków, Secemin".

Informacja dla oferentów Nr 1.pdf

Informacja dla oferentów nr 2.pdf

SPROSTOWANIE.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-09-26 08:07:29 | Data modyfikacji: 2018-10-01 07:33:51.
Zawiadomienie o wyborze oferty

dotyczącej konkursu na opracowanie szczegółowej koncepcji architektonicznej zagospodarowania terenu wokół zbiornika w Kluczewsku.

zawiadomienie o wyborze oferty.PDF

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-09-25 11:09:24 | Data modyfikacji: 2018-09-25 11:10:09.
Protokół z otwarcia ofert

złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr B.271.12.2018 odbytej w dniu 21.09.2018r.


„OTWARTA STREFA AKTYWNOŚCI W MIEJSCOWOŚCI DOBROMIERZ"

Protokół z otwarcia ofert z dnia 21.09.2018r..pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-09-21 11:47:30 | Data modyfikacji: 2018-09-21 11:48:05.
Informacja dla wykonawców

"Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Dobromierz"

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW.pdf

KARTY TECHNICZNE.PDF

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-09-12 10:15:34 | Data modyfikacji: 2018-09-12 10:22:46.
Protokół z otwarcia ofert

Doposażenie pracowni dydaktycznych w szkołach na terenie Gminy Kluczewsko

Protokół Otwarcia Ofert Nr B.271.11.2018.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-09-11 07:34:42 | Data modyfikacji: 2018-09-11 07:35:33.
Ogłoszenie o zamówieniu

Otwarta strefa aktywności w miejscowości Dobromierz

Ogłoszenie o zamówieniu.docx

Część Opisowa.pdf

Przedmiar.pdf

Zagospodarowanie terenu.pdf

SIWZ.doc

umowa wzór - OSA.doc

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-09-05 08:43:55 | Data modyfikacji: 2018-09-05 08:45:53.
Ogłoszenie o zamówieniu

Baterie słoneczne

2018-OJS169-384205-pl.pdf

Kluczewsko - Dział I SIWZ IDW.docx

Kluczewsko - Dział II SIWZ IPU.docx

Kluczewsko - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.docx

Kluczewsko - Załącznik nr 1 do SIWZ IDW formularz oferty.docx

Kluczewsko - Załącznik nr 2 do SIWZ IDW Stand.form. JEDZ.doc

Kluczewsko - Załącznik nr 2a do SIWZ IDW Informacje dotyczące JEDZ.docx

Kluczewsko - Załącznik nr 3 do IDW SIWZ Wykaz dostaw.docx

Kluczewsko - Załącznik nr 3a do IDW SIWZ Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia.docx

Kluczewsko - Załącznik nr 4 do SIWZ IDW Oświadczenie - grupa kapitałowa.docx

Kluczewsko - Załącznik nr 5 do IDW SIWZ Dodatkowe oświadczenia o niewykluczaniu.docx

PFU Kluczewsko.pdf

PFU Moskorzew

PFU Radków.pdf

PFU Secemin..pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-09-04 14:56:32 | Data modyfikacji: 2018-10-10 09:26:50.
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy

Doposażenie pracowni dydaktycznych w szkołach na terenie Gminy Kluczewsko

Ogłoszenie o zamówieniu nr 609970-N-2018.docx

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.pdf

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.docx

Wzór umowy.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-08-29 11:08:28 | Data modyfikacji: 2018-08-29 11:09:45.
Informacja

dotycząca konkursu na opracowanie szczegółowej koncepcji architektonicznej zagospodarowania terenu wokół zbiornika w Kluczewsku.

informacja dotycząca konkursu.PDF

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-08-21 09:09:45 | Data modyfikacji: 2018-08-21 09:17:51.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobromierzu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 09 08 2018.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-08-09 10:19:16 | Data modyfikacji: 2018-08-09 10:20:41.
Ogłoszenie o konkursie

Kompleksowe wsparcie potencjału Gminy Kluczewsko - rewitalizacja

Ogłoszenie.PDF

Zarządzenie Regulamin.PDF

1G.zip

2.G.zip

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-08-08 13:18:19 | Data modyfikacji: 2018-08-09 08:21:38.
Zawiadomienie o wyborze oferty

„Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobromierzu".

zawiadomienie - zakup samochodu OSP.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-08-03 13:22:51 | Data modyfikacji: 2018-08-03 13:23:18.
Protokół z otwarcia ofert

„Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobromierzu"

Protokół z otwarcia ofert - Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-07-31 11:41:31 | Data modyfikacji: 2018-07-31 11:42:04.
Informacja

Dotyczy; Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
na terenie Gminy Kluczewsko"

Informacja dla Wykonawców nr 1.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-07-24 13:24:53 | Data modyfikacji: 2018-07-24 13:25:34.
Ogłoszenie o zamówieniu

Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobromierzu

Ogłoszenie o zamówieniu nr 589977-N-2018.docx

SIWZ zakup samochodu.docx

załącznik nr 1 - formularz oferty..docx

załącznik nr 1 do formularza oferty..doc

załącznik nr 2 - oświadczenie dotyczące spełnienia warunków..odt

załącznik nr 3 - oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia..docx

załącznik nr 4- wykaz wykonywanych usług..docx

załącznik nr 5 -zobowiązanie o współpracy..docx

załącznik nr 6 - pełnomocnictwo.docx

załącznik nr 7 -informacja o przynależności do grupy kapitałowej.docx

załącznik nr 8 - wzór umowy.docx

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-07-23 11:29:12 | Data modyfikacji: 2018-07-23 11:35:37.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Remont dróg gminnych

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia remont dróg gminnych.doc

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-07-11 11:39:29 | Data modyfikacji: 2018-07-11 11:40:15.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kluczewsko

Ogłoszenie o zamówieniu termomodernizacja nr 586924-N-2018 z dnia 2018-07-11 r..docx

SIWZ Termomodernizacja.doc

Termo. DOBROMIERZ.zip

Termo. KLUCZEWSKO.zip

Termo. KOMORNIKI.zip

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-07-11 09:20:51 | Data modyfikacji: 2018-07-16 11:20:09.
Informacja o wynikach

postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Remont dróg gminnych".

Imformacja o wynikach Remont dróg gminnych.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-07-02 08:58:40 | Data modyfikacji: 2018-07-02 08:59:03.
Ogłoszenie oudzieleniu zmówienia - usługi

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego do wysokości 2.400.000,00 PLN z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego Gminy Kluczewsko

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia kredyt.docx

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-06-14 12:38:21 | Data modyfikacji: 2018-06-14 12:38:45.
Informacja o unieważnieniu postępowania

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kluczewsko

Informacja o unieważnieniu postępowania - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kluczewsko.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-06-08 11:06:07 | Data modyfikacji: 2018-06-08 11:06:43.
Informacja z otwarcia ofert

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kluczewsko"

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-05-28 10:58:51 | Data modyfikacji: 2018-05-28 10:59:20.
PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego jest realizacja zadania pn.: „Remont dróg gminnych"

Protokół otwarcia ofert B.271.7.2018.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-05-25 13:22:53 | Data modyfikacji: 2018-05-25 13:24:07.
Informacja o wynikach

 postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego do wysokości 2.400.000,00 PLN z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego Gminy Kluczewsko"

Informacja o wynikach FN.271.1.2018.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-05-24 09:57:42 | Data modyfikacji: 2018-05-24 09:58:15.
PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego do wysokości 2.400.000,00 PLN z przeznaczeniem na pokrycie planowanego
deficytu budżetowego Gminy Kluczewsko"

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT z dnia 23-05-2018.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-05-23 10:51:28 | Data modyfikacji: 2018-05-23 10:51:59.
Informacja dla Wykonawców Nr 2

Dotyczy; Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
na terenie Gminy Kluczewsko"

Informacja dla Wykonawców Nr 2.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-05-22 08:32:38 | Data modyfikacji: 2018-05-22 08:33:01.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Kredyt

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1- UMOWA - projekt

Załącznik nr 2 - formularz ofertowy

Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 4 - Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postęowaniu

Załącznik nr 5 - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 - zobowiązanie podmiotu do oddania zasobów

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8- Harmonogram spłat kredytu

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10

Załącznik nr 11

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-05-15 23:36:37 | Data modyfikacji: 2018-05-16 08:12:08.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Dotyczy:


Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kluczewsko.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.docx

SIWZ Termo 15 05 2018.doc

informacja 15 05 2018.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-05-15 23:27:34 | Data modyfikacji: 2018-05-16 07:17:54.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Remont dróg gminnych

Ogłoszenie o zamówieniu nr 555685-N-2018.pdf

SIWZ drogi gminne.docx

Załącznik - nr 1- formularz ofertowy.doc

Załącznik Nr 2, 2a, 2b, 2c - oświadczenia.docx

Załącznik - nr 3 - oświadczenie nt. przyn. do grupy kapit..doc

Załącznik - nr 4 - wykaz robót.doc

Załącznik - nr 5 - wykaz osób.doc

Załącznik - Nr 6.docx

Załącznik - nr 7 - Przedmiary.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-05-10 08:34:01 | Data modyfikacji: 2018-05-10 12:24:35.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kluczewsko

1 Ogłoszenie o zamówieniu nr 554506-N-2018.docx

2 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

Termo. DOBROMIERZ.zip

Termo. KOMORNIKI.zip

Termo.. KLUCZEWSKO.zip

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-05-08 12:51:51 | Data modyfikacji: 2018-05-16 07:17:11.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Budowa boiska wielofunkcyjnego

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia budowa boiska wielofunkcyjnego.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-04-27 08:08:32 | Data modyfikacji: 2018-04-27 08:11:28.
Informacja o wynikach

duotyczy zadania:


"Budowa boiska wielofunkcyjnego"

informacja 12 04 2018.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-04-12 12:30:29 | Data modyfikacji: 2018-04-12 12:33:54.
Protokół z otwarcia ofert

Dotyczy: "Budowa boiska wielofunkcyjnego"

prot30032018.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-03-30 10:43:11 | Data modyfikacji: 2018-03-30 10:45:54.
Informacja

INFORMACJA 2 dla Wykonawców Dotyczy; Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO"

INFORMACJA 2 dla wykonawców.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-03-27 10:45:29 | Data modyfikacji: 2018-03-27 10:45:59.
Informacja

INFORMACJA dla Wykonawców Dotyczy; Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO„

Informacja dla wykonawców „BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-03-23 08:00:51 | Data modyfikacji: 2018-03-23 08:01:12.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - doostawy

ZAKUP KOPARKI

OGŁOSZENIE nr 500062516-N-2018 z dnia 22-03-2018 r. O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA.docx

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-03-22 11:21:22 | Data modyfikacji: 2018-03-22 11:22:39.
ierunku Błonie - Poręba OGŁOSZENIE O UDZIELENIU
ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej nr 332013 T w miejscowości Rączki od drogi wojewódzkiej nr 742 w kierunku Błonie - Poręba

Ogłoszenie nr 500060486-N-2018 o udzieleniu zamówienia.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-03-20 14:25:12 | Data modyfikacji: 2018-03-20 14:25:52.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Budowa boiska wielofunkcyjnego

Ogłoszenie o zamówieniu Budowa boiska wielofunkcyjnego.docx

-SIWZ.docx

-Załącznik nr 1- formularz ofertowy.doc

-Załącznik nr 1a informacja o podwykonawcach.doc

-Załącznik nr 2- oświadczenie o niezaleganiu.docx

-Załącznik nr 3 oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.docx

-Załącznik nr 4 oświadczenie wykonawcy o wykluczeniu.docx

-Załącznik nr 5 grupa kapitałowa.doc

-Załącznik nr 6 Wykaz_osób.doc

-Załącznik nr 7 - wzór umowy.docx

-Załącznik nr 8 - wykaz robót.doc

-Załącznik nr 9 Istotne postanowienia umowy o podwykonastwo.doc

-załącznik nr 10 PRZEDMIAR.pdf

Dokumentacja - boisko Kluczewsko

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-03-15 10:03:04 | Data modyfikacji: 2018-03-16 07:11:11.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty
budowlane

„Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Kluczewsko”

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia oczyszczalnia.doc

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-03-14 10:12:10 | Data modyfikacji: 2018-03-14 10:12:55.
Ogłoszenie oudzieleniu zmówienia - usługi

Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Kluczewsko wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Usługi.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-03-09 13:59:48 | Data modyfikacji: 2018-03-09 14:00:19.
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Gmina Kluczewsko jako Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.
"ZAKUP KOPARKI".

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - zakup koparki.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-03-09 12:08:11 | Data modyfikacji: 2018-03-09 12:08:30.
Informacja o wynikach

otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 332013 T w miejscowości Rączki od drogi wojewódzkiej nr 742 w kierunku Błonie - Poręba".

I N F O R M A C J A O W Y N I K A CH.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-03-09 12:05:50 | Data modyfikacji: 2018-03-09 12:06:36.
PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

„Przebudowa drogi gminnej nr 332013 T w miejscowości Rączki od drogi wojewódzkiej nr 742 w kierunku Błonie - Poręba"

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-03-07 14:43:59 | Data modyfikacji: 2018-03-07 14:45:08.
PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

"ZAKUP KOPARKI"

Protokół z otwarcia ofert ZAKUP KOPARKI.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-03-06 11:18:43 | Data modyfikacji: 2018-03-06 11:19:41.
Informacja

Dotyczy; Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „ZAKUP KOPARKI"

Informacja Zakup Koparki.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-03-02 14:06:20 | Data modyfikacji: 2018-03-02 14:06:59.
Informacja

„Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Kluczewsko.

Informacja - Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Kluczewsko.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-02-23 12:07:18 | Data modyfikacji: 2018-02-23 12:07:48.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

ZAKUP KOPARKI

Ogłoszenie o zamówieniu - ZAKUP KOPARKI.pdf

SIWZ - ZAKUP KOPARKI..doc

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-02-22 11:56:05 | Data modyfikacji: 2018-02-23 07:56:40.
Ogłoszenie o zmówieniu - roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej nr 332013 T w miejscowości Rączki od drogi wojewódzkiej nr 742 w kierunku Błonie - Poręba

1 Ogłoszenie o zamówieniu nr 519773-N-2018.pdf

SIWZ

3 Załącznik nr 1- formularz ofertowy..doc

4 Załącznik Nr 2, 2a, 2b, 2c - oświadczenia..docx

5. Załącznik nr 3 - oświadczenie nt. przyn. do grupy kapit..doc

6 Załącznik nr 4 - wykaz robót..doc

7 Załącznik nr 5 - wykaz osób..doc

8 Załącznik Nr 6..docx

9 Załącznik nr 7 - projekt

10 Załącznik nr 8 - opis techniczny

11 załącznik nr 9 - przedmiar

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-02-20 07:26:18 | Data modyfikacji: 2018-02-20 14:47:03.
Zbiorcze zestawienie ofert

„Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Kluczewsko"

Zbiorcze zestawienie ofert -Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Kluczewsko.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-02-07 12:21:09 | Data modyfikacji: 2018-02-07 12:23:00.
Zawiadomienie

Wynik postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Kluczewsko wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury"

zawiadomienie z dnia 01-02-2018.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-02-01 12:09:54 | Data modyfikacji: 2018-02-01 12:10:57.
Informacja

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Kluczewsko wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury"

Informacja z otwarcia ofert..doc

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-01-25 12:12:27 | Data modyfikacji: 2018-01-26 07:59:28.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 508423-N-2018 z dnia 2018-01-22 r.


Gmina Kluczewsko: „Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Kluczewsko”

ogłoszenie o zamówieniu .docx

SIWZ art 24aa .doc

Załącznik nr 1 Formularz_oferty .doc

Załacznik nr 1a informacja o podwykonawcach .doc

Załącznik nr 2 oświadczenie o niezaleganiu .doc

Załacznik nr 3 oświadczenie warunki-udzialu-postepowan_ie .docx

Załącznik nr 4 oświadczenie-podstawy-wykluczenia .docx

Załącznik nr 5 grupa kapitałowa .doc

Załacznik nr 6 Wykaz_osób .doc

Załącznik nr 6a do SIWZ doświadczenie kierownika bud_owy .docx

Załacznik nr 7 Wzór umowy .doc

Załacznik nr 8 Wykaz_robót .doc

Załacznik nr 9 istotne_postawnowienia .doc

Oczyszczalnia etap I.PDF

Oczyszczalnia etap II 4.PDF

Dokumentacja.zip

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-01-22 23:03:21 | Data modyfikacji: 2018-01-23 08:37:04.
Informacja

dotyczy: przetargu nieograniczonego na ,,Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Kluczewsko wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury”

0010001.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-01-19 14:42:50 | Data modyfikacji: 2018-01-19 14:43:15.
Informacja

dotyczy: przetargu nieograniczonego na ,,Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Kluczewsko wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury”

001.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-01-19 14:40:42 | Data modyfikacji: 2018-01-19 14:41:59.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

dotyczy: przetargu nieograniczonego na ,,Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Kluczewsko wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury”

Zalacznik nr 2 do SIWZ Formularz oferta.docx

Concordia - zaswiadczenie o przebiegu ubezpieczenia, 22.12.2017.pdf

InterRisk - zaswiadczenie o przebiegu ubezpieczenia, 18.01.2018.pdf

PZU - zaswiadczenie o przebiegu ubezpieczenia.pdf

TUW - zaswiadczenie o przebiegu ubezpieczenia, 04.01.2018.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-01-19 13:08:22 | Data modyfikacji: 2018-01-19 13:10:13.
Informacja o unieważnieniu postępowania

„Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Kluczewsko", numer postępowania B.271.10.2017.

informacja o unieważnieniu postępowania nr B.271.10.2017.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-01-18 14:39:11 | Data modyfikacji: 2018-01-18 14:39:43.
Informacja

dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonegona Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Kluczewsko wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.

w sprawie przetargu.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-01-18 09:28:42 | Data modyfikacji: 2018-01-19 13:05:44.
Zbiorcze zestawienie ofert

w przetargu nieograniczonym na „Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Kluczewsko"

Zbiorcze zestawienie ofert.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-01-12 12:54:32 | Data modyfikacji: 2018-01-12 12:54:55.
Ogłoszenie o zmówieniu - usługi

Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Kluczewsko wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury

Ogłoszenie o zamówieniu nr 504534-N-2018.pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 10.01.2018 r-2.docx

Załącznik 1d do SIWZ, 10.01.2018.xls

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-01-12 09:46:20 | Data modyfikacji: 2018-01-12 09:47:23.
Informacja dla wykonawców - uzupełnienie

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego


„Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Kluczewsko”

informacja dla wykonawców nr 2.docx

Załacznik nr 7 Wzór umowy - po modyfikacji.doc

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-01-09 15:20:10 | Data modyfikacji: 2018-01-09 15:21:00.
Ogłoszenie o udzieleniu zmówienia - dostawy

Dostawa materiałów do budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ciemiętniki gm. Kluczewsko

Ogłoszenie nr 500002800-N-2018.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-01-04 13:03:25 | Data modyfikacji: 2018-01-04 14:08:46.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Kluczewsko”

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500000367-N-2018 z dnia 02-01-2018 r.docx

informacja dla wykonawców nr 1.docx

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-01-02 13:51:33 | Data modyfikacji: 2018-01-02 13:52:05.
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

"Dostawa materiałów do budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ciemiętniki, gm. Kluczewsko".

Zawiadomienie znak sprawy-B.271.9.2017.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-12-28 10:23:09 | Data modyfikacji: 2017-12-28 10:23:36.
Ogłoszenie o zmówieniu - roboty budowlane

„Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Kluczewsko”

1 ogłoszenie o zamówieniu.docx

2 SIWZ art 24aa.doc

3 Załącznik nr 1 Formularz oferty.doc

4 Załącznik nr 1a informacja o podwykonawcach.doc

5 Załącznik nr 2 oświadczenie o niezaleganiu.doc

6 Załącznik nr 3 oświadczenie warunki-udzialu-postepowanie.docx

7 Załącznik nr 4 oświadczenie-podstawy-wykluczenia.docx

8 Załącznik nr 5 grupa kapitałowa.doc

9 Załącznik nr 6 Wykaz_osób.doc

10 Załącznik nr 7 Wzór umowy.doc

11 Załącznik nr 8 Wykaz_robót.doc

12 Załącznik nr 9 istotne postawnowienia.doc

9. Załącznik nr 6a do SIWZ doświadczenie kierownika budowy.docx

Oczyszczalnia etap I.PDF

Oczyszczalnia etap II 4.PDF

Dokumentacja.zip

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-12-19 13:47:35 | Data modyfikacji: 2017-12-19 13:53:19.
PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

Przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego jest realizacja zadania pn.:
„Dostawa materiałów do budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ciemiętniki gm. Kluczewsko"

Protokół z otwarcia ofert nr B.271.9.2017.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-12-18 14:38:55 | Data modyfikacji: 2017-12-19 10:58:20.
Informacja o unieważnieniu postępowania

Zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Kluczewsko", numer postępowania B.271.8.2017.

Informacja o unieważnieniu postępowania B.271.8.2017.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-12-11 10:01:59 | Data modyfikacji: 2017-12-11 10:03:32.
Ogłoszenie o zmówieniu - dostawy

Dostawa materiałów do budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ciemiętniki gm. Kluczewsko

Ogłoszenie o zamówieniu nr 629789-N-2017.pdf

SIWZ mat. Ciemiętniki.doc

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-12-08 12:09:56 | Data modyfikacji: 2018-01-04 16:34:48.
Zbiorcze zestawienie ofert

w przetaru nieograniczonym: "Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Kluczewsko"

zbiorcze zestawienie.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-11-10 14:32:54 | Data modyfikacji: 2017-11-10 14:34:02.
Ogłoszenie nr 607745-N-2017 z dnia 2017-10-26 r.
Gmina Kluczewsko: „Przebudowa z rozbudową
oczyszczalni ścieków w miejscowości
Kluczewsko”

ogłoszenie o zamówieniu 10 2017.docx

SIWZ art 24aa..doc

Załącznik nr 1 Formularz_oferty..doc

Załacznik nr 1a informacja o podwykonawcach..doc

Załącznik nr 2 oświadczenie o niezaleganiu..doc

Załacznik nr 3 oświadczenie warunki-udzialu-postepowanie..docx

Załącznik nr 4 oświadczenie-podstawy-wykluczenia..docx

Załącznik nr 5 grupa kapitałowa..doc

Załacznik nr 6 Wykaz_osób..doc

Załącznik nr 6a do SIWZ doświadczenie kierownika budowy..docx

Załacznik nr 7 Wzór umowy..doc

Załacznik nr 8 Wykaz_robót..doc

Załacznik nr 9 istotne_postawnowienia..doc

Oczyszczalnia etap I.PDF

Oczyszczalnia etap II 4.PDF

Dokumentacja.zip

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-10-26 17:35:59 | Data modyfikacji: 2017-10-26 17:48:04.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - roboty
budowlane

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole w Dobromierzu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 500047113-N-2017.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-10-23 10:21:41 | Data modyfikacji: 2017-10-23 10:22:11.
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy:
„Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole w Dobromierzu"

Budowa boiska wielofunkcyjnego.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-10-11 10:50:05 | Data modyfikacji: 2017-10-11 10:53:10.
PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

„Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole w Dobromierzu"

Protokół otwarcia ofert- Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole w Dobromierzu.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-10-09 12:05:04 | Data modyfikacji: 2017-10-09 12:05:40.
Informacja

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole w Dobromierzu”

Informacja dla Wykonawców. Boisko.docx

Przedmiar Dobromierz1.pdf

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.doc

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-10-04 12:28:04 | Data modyfikacji: 2017-10-04 12:28:53.
Informacja o unieważnieniu postępowania

„Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Kluczewsko"

Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-09-25 14:32:01 | Data modyfikacji: 2017-09-25 14:32:24.
Ogłoszenie o zamówieniu nr 591981-N-2017

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole w Dobromierzu

1 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

2 SIWZ. Boisko.docx

3 Załącznik nr 1- formularz ofertowy.doc

4 Załącznik Nr 2- oświadczenie.docx

5 Załącznik nr 3 - oświadczenie nt. przyn. do grupy kapit..doc

6 Załącznik nr 4 - wykaz robót.doc

7 Załącznik nr 5 - wykaz osób.doc

8 Załącznik Nr 6.docx

Załącznik 7 - Przedmiar

Załącznik 8 - Szczegółowa specyfikacja techniczna.

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-09-22 09:56:31 | Data modyfikacji: 2017-09-25 08:14:49.
Informacja

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Kluczewsko”

informacja dla wykonawców nr 1-1.docx

PR_Kluczewsko poprawiony.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-09-18 11:06:08 | Data modyfikacji: 2017-09-18 11:11:22.
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Gmina Kluczewsko: „Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Kluczewsko”

Dokumentacja.zip

ogłoszenie o zamówieniu.docx

SIWZ art 24aa.doc

Załacznik nr 1a informacja o podwykonawcach.doc

Załącznik nr 1 Formularz_oferty.doc

Załącznik nr 2 oświadczenie o niezaleganiu.doc

Załacznik nr 3 oświadczenie warunki-udzialu-postepowanie.docx

Załącznik nr 4 oświadczenie-podstawy-wykluczenia.docx

Załącznik nr 5 grupa kapitałowa.doc

Załacznik nr 6 Wykaz_osób.doc

Załącznik nr 6a do SIWZ doświadczenie kierownika budowy.docx

Załacznik nr 7 Wzór umowy.doc

Załacznik nr 8 Wykaz_robót.doc

Załacznik nr 9 istotne_postawnowienia.doc

przedmiar etap I.pdf

przedmiar kluczewsko etap II.pdf

Dokumentacja.zip

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-09-08 18:52:25 | Data modyfikacji: 2017-09-11 07:35:37.
Informacja o unieważnieniu postępowania

„Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Kluczewsko”

informacja o unieważnieniu..docx

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-08-30 10:57:36 | Data modyfikacji: 2017-08-30 11:44:25.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Kluczewsko oraz jej jednostek organizacyjnych

Ogłoszenie O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA nr 500017031.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-08-23 12:51:27 | Data modyfikacji: 2017-08-23 12:58:23.
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Gmina Kluczewsko: „Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Kluczewsko”

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ art 24aa.pdf

Zalacznik nr 1 Formularz_oferty.doc

Zalacznik nr 1a informacja o podwykonawcach.doc

Zalacznik nr 2 oswiadczenie o niezaleganiu.doc

Zalacznik nr 3 oswiadczenie warunki-udzialu-postepowanie.docx

Zalacznik nr 4 oswiadczenie-podstawy-wykluczenia.docx

Zalacznik nr 5 grupa kapitalowa.doc

Zalacznik nr 6 Wykaz_osob.doc

Zalacznik nr 6a do SIWZ doswiadczenie kierownika budowy.docx

Zalacznik nr 7 Wzor umowy.doc

Zalacznik nr 8 Wykaz_robot.doc

przedmiar etap I.pdf

przedmiar kluczewsko etap II.pdf

Istotne postanowienia

Dokumentacja.zip

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-08-11 17:12:13 | Data modyfikacji: 2017-08-11 18:02:47.
PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr PN4/17/B odbytej w dniu 20.07.2017r. „Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Kluczewsko oraz jej jednostek organizacyjnych"

Protokół z otwarcia ofert.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-07-20 11:00:55 | Data modyfikacji: 2017-07-20 11:01:30.
Zapytania do SIWZ

pn:"Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Kluczewsko oraz jej jednostek organizacyjnych"

Zapytanie do SIWZ

SIWZ_ENERGIA_2017.doc-korekta.doc

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty-korekta..doc

Poprawiony Załącznik nr 2 do SIWZ - Wykaz i charakterystyka obiektów.doc

Załącznik nr 4 do SIWZ - Istotne warunki umowy.doc-korekta.doc

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-07-14 14:28:27 | Data modyfikacji: 2017-07-17 08:25:58.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 547892-N-2017

Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Kluczewsko oraz jej jednostek organizacyjnych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 547892-N-2017.pdf

SIWZ_ENERGIA_2017.doc

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty.doc

Załącznik nr 2 do SIWZ - Wykaz i charakterystyka obiektów.doc

Załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie Wykonawcy.docx

Załącznik nr 4 do SIWZ - Istotne warunki umowy.doc

Załącznik nr 5 do SIWZ Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.docx

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-07-10 12:06:53 | Data modyfikacji: 2017-07-10 12:13:24.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa materiałów do budowy sieci wodociągowej w miejscowości Zabrodzie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 84197 - 2017.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-05-17 11:38:15 | Data modyfikacji: 2017-05-17 11:38:43.
Protokół z otwarcia ofert

przetarg otwarcie 24 04 2017.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-04-24 11:08:30 | Data modyfikacji: 2017-04-24 11:08:56.
Informacja o wynikach przetargu

InfPoprzetargowa.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-04-21 12:46:23 | Data modyfikacji: 2017-04-21 12:46:51.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dostawa materiałów do budowy sieci wodociągowej w miejscowości Zabrodzie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 14 04 2017.pdf

SIWZ 14 04 2017.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-04-14 11:07:48 | Data modyfikacji: 2017-04-14 11:14:45.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Nowiny i Praczka, gmina Kluczewsko

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 22622 - 2017.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-03-22 07:52:00 | Data modyfikacji: 2017-03-22 07:52:40.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przebudowa drogi gminnej Nr 332006 T w miejscowości Stanowiska na odcinku od drogi Wojewódzkiej Nr 742 w kierunku Januszewic

Ogłoszenie nr 47783 - 2017.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-03-21 10:51:28 | Data modyfikacji: 2017-03-21 10:53:40.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

"Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Nowiny i Praczka, gmina Kluczewsko"

PN2-17-B..pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-03-06 11:46:55 | Data modyfikacji: 2017-03-06 11:47:25.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

"Przebudowa drogi gminnej Nr 332006 T w miejscowości Stanowiska na odcinku od drogi Wojewódzkiej Nr 742 w kierunku Januszewic"

PN1-17-B..pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-03-06 11:44:45 | Data modyfikacji: 2017-03-06 11:45:59.
Protokół z otwarcia ofert

złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr PN2/17/B odbytej w dniu 21.02.2017r.

PN2-17-B.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-02-24 12:47:12 | Data modyfikacji: 2017-02-24 12:48:10.
Protokół z otwarcia ofert

złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr PN1/17/B odbytej w dniu 21.02.2017r.

PN1-17-B.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-02-24 12:44:29 | Data modyfikacji: 2017-02-24 12:46:43.
Obwieszczenie o zamówieniu

Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Nowiny i Praczka, gmina Kluczewsko

Ogłoszenie o zamówieniu nr 22622 - 2017.pdf

SIWZ-09-02-2017r..pdf

Załącznik nr 1- formularz ofertowy..doc

Załącznik Nr 2- oświadczenie..docx

Załącznik Nr 3 - oświadczenie nt. przyn. do grupy kapit..doc

Załącznik nr 4 - wykaz robót..doc

Załącznik nr 5 - wykaz osób..doc

Załącznik Nr 6..pdf

Załącznik nr 7 - przedmiary robót..pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-02-09 13:47:00 | Data modyfikacji: 2017-02-09 13:51:10.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej Nr 332006 T w miejscowości Stanowiska na odcinku od drogi Wojewódzkiej Nr 742 w kierunku Januszewic

Ogłoszenie o Zamówieniu nr 22332 - 2017.pdf

SIWZ - 09.02.2017r..pdf

Załącznik nr 1- formularz ofertowy.doc

Załącznik Nr 2- oświadczenie.docx

Załącznik nr 3 - oświadczenie nt. przyn. do grupy kapit..doc

Załącznik nr 4 - wykaz robót.doc

Załącznik nr 5 - wykaz osób.doc

Załącznik Nr 6 - Projekt umowy..pdf

Załącznik nr 8 - OPIS TECHNICZNY..pdf

Załącznik Nr 9 - Przedmiar robót..pdf

Załącznik nr 7

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-02-09 12:51:07 | Data modyfikacji: 2017-02-12 21:35:11.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

"Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Kluczewsko"

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- PN8-16-B.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-11-18 08:18:38 | Data modyfikacji: 2016-11-18 08:20:43.
Zawiadomieniu o otwarciu ofert

ws. postępowania:


Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Kluczewsko

Protokół z otwarcia ofert

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-11-16 15:11:22 | Data modyfikacji: 2016-11-16 15:13:16.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Kluczewsko

Ogłoszenie nr 338362 - 2016.pdf

1_TomI_IDW.pdf

2_TomII_istotne_dla_stron_postanowienia_umowy.pdf

Tom III.pdf

Tom IV.pdf

5_Załączniki składane na wezwanie_zamawiającego.pdf

Załączniki wersja edytowalna.docx

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-11-08 11:10:52 | Data modyfikacji: 2016-11-08 11:20:48.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - roboty
budowlane

Przebudowa drogi gminnej Nr 332008 T Zabrodzie

Zabrodzie nr 332008 T.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-06-21 11:44:39 | Data modyfikacji: 2016-06-21 11:45:06.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - roboty
budowlane

Przebudowa drogi gminnej Nr 332010 T Zabrodzie

Zabrodzie nr 332010 T.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-06-21 11:43:26 | Data modyfikacji: 2016-06-21 11:44:09.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - roboty
budowlane

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej Rzewuszyce-Zmarłe

Rzewuszyce-Zmarłe.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-06-21 11:41:02 | Data modyfikacji: 2016-06-21 11:42:52.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - roboty
budowlane

Przebudowa drogi gminnej Nr 332027 T w miejscowości Kluczewsko

Kluczewsko nr 332027.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-06-21 11:39:52 | Data modyfikacji: 2016-06-21 11:40:23.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - roboty
budowlane

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Pilczyca

Pilczyca.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-06-21 11:38:39 | Data modyfikacji: 2016-06-21 11:39:05.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - roboty
budowlane

Przebudowa  drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Kluczewsko /koło szkoły/

Kluczewsko-koło szkoły.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-06-21 11:37:13 | Data modyfikacji: 2016-06-21 11:37:53.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - roboty
budowlane

Przebudowa drogi gminnej nr 33221T Kolonia Bobrowska Wola-Ciemiętniki.

przebudowa drogi nr 332021T.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-06-01 13:15:23 | Data modyfikacji: 2016-06-01 13:20:07.
Zawiadomienie o odrzuceniu oferty i wyborze
najkorzystniejszej oferty

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Kluczewsko (koło szkoły)

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Kluczewsko (koło szkoły).pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-05-17 12:02:57 | Data modyfikacji: 2016-05-17 12:03:27.
Zawiadomienie o odrzuceniu oferty i wyborze
najkorzystniejszej oferty

Przebudowa drogi gminnej Nr 332021 T Kolonia Bobrowska Wola-Ciemiętniki

Przebudowa drogi gminnej nr 332021 T.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-05-17 12:00:41 | Data modyfikacji: 2016-05-17 12:02:10.
Zawiadomienie o wyborze oferty

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Pilczyca

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Pilczyca.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-05-17 11:58:20 | Data modyfikacji: 2016-05-17 11:58:43.
Zawiadomienie o wyborze oferty

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej Rzewuszyce-Zmarłe

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej Rzewuszyce-Zmarłe.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-05-17 11:57:07 | Data modyfikacji: 2016-05-17 11:57:41.
Zawiadomienie o wyborze oferty

Przebudowa drogi gminnej nr 332008 T Zabrodzie

Przebudowa drogi gminnej nr 332008T.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-05-17 11:55:07 | Data modyfikacji: 2016-05-17 11:56:04.
Zawiadomienie o wyborze oferty

Przebudowa drogi gminnej nr 332010 T Zabrodzie

Przebudowa drogi gminnej nr 332010T.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-05-17 11:54:03 | Data modyfikacji: 2016-05-17 11:54:31.
Zawiadomienie o wyborze oferty

Przebudowa drogi gminnej Nr 332027T w miejscowości Kluczewsko

Przebudowa drogi gminnej Nr 332027T.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-05-17 11:52:40 | Data modyfikacji: 2016-05-17 11:53:21.
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WEWNĘTRZNEJ W MIEJSCOWOŚCI KLUCZEWSKO (KOŁO SZKOŁY)

ogłoszenie o zamówieniu nr 92784-2016.pdf

Przedmiar Robót - Kluczewsko(koło szkoły).pdf

formularz oferty zalacznik nr 1 kks.docx

zalacznik nr 3 kks.docx

zalacznik nr 4 kks.docx

zalacznik nr 5 kks.docx

zalacznik nr 6 kks.docx

zaLacznik nr 7 kks.docx

SIWZ - Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Kluczewsko (koło szkoły)..pdf

Wzór umowy - Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Kluczewsko (koło szkoły).pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-04-15 14:25:19 | Data modyfikacji: 2016-04-19 14:16:28.
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W MIEJSCOWOŚCI PILCZYCA

ogłoszenie o zamówieniu nr 92668-2016.pdf

Przedmiar Robót - Pilczyca.pdf

formularz oferty zalacznik nr 1 p.docx

zalacznik nr 3 p.docx

zalacznik nr 4 p.docx

zalacznik nr 5 p.docx

zalacznik nr 6 p.docx

zaLacznik nr 7 p.docx

SIWZ - Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Pilczyca..pdf

Wzór umowy - Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Pilczyca.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-04-15 14:24:09 | Data modyfikacji: 2016-04-19 14:16:58.
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 332027 T W MIEJSCOWOŚCI KLUCZEWSKO

ogłoszenie o zamówieniu nr 92524-2016.pdf

Przedmiar Robót - Kluczewsko 332027 T.pdf

formularz oferty zalacznik nr 1.docx

zalacznik nr 3 207.docx

zalacznik nr 4 207.docx

zalacznik nr 5 207.docx

zalacznik nr 6 207.docx

zaLacznik nr 7 207.docx

SIWZ- Przebudowa drogi gminnej Nr 332027 T w miejscowości Kluczewsko..pdf

Wzór umowy - Przebudowa drogi gminnej Nr 332027 T w miejscowości Kluczewsko.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-04-15 14:22:54 | Data modyfikacji: 2016-04-19 14:17:29.
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WEWNĘTRZNEJ RZEWUSZYCE-ZMARŁE

ogłoszenie o zamówieniu nr 92252-2016.pdf

Przedmiar Robót - Rzewuszyce - Zmarłe.pdf

formularz oferty zalacznik nr 1 rz.docx

zalacznik nr 3 rz.docx

zalacznik nr 4 rz.docx

zalacznik nr 5 r z.docx

zalacznik nr 6 rz.docx

zaLacznik nr 7 rz.docx

SIWZ - Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej Rzewuszyce - Zmarłe..pdf

Wzór umowy - Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej Rzewuszyce - Zmarłe.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-04-15 14:21:17 | Data modyfikacji: 2016-04-19 14:18:04.
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 332008 T ZABRODZIE

ogłoszenie o zamówieniu nr 92138-2016.pdf

Przedmiar Robót - Zabrodzie 332008 T.pdf

formularz oferty zalacznik nr 1 208.docx

zalacznik nr 3 208.docx

zalacznik nr 4 208.docx

zalacznik nr 5 208.docx

zalacznik nr 6 208.docx

zaLacznik nr 7 208.docx

SIWZ - Przebudowa drogi gminnej Nr 332008 T Zabrodzie..pdf

Wzór umowy - Przebudowa drogi gminnej Nr 332008 T Zabrodzie.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-04-15 14:20:04 | Data modyfikacji: 2016-04-19 14:18:38.
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 332010 T ZABRODZIE

ogłoszenie o zamówieniu nr 92018-2016.pdf

Przedmiar Robót - Zabrodzie 332010 T.pdf

formularz oferty zalacznik nr 1 010.docx

zalacznik nr 3 010.docx

zalacznik nr 4 010.docx

zalacznik nr 5 010.docx

zalacznik nr 6 010.docx

zaLacznik nr 7 010.docx

SIWZ - Przebudowa drogi gminnej Nr 332010 T Zabrodzie..pdf

Wzór umowy - Przebudowa drogi gminnej Nr 332010 T Zabrodzie.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-04-15 14:18:57 | Data modyfikacji: 2016-04-19 14:19:33.
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 332021T KOLONIA BOBROWSKA WOLA-CIEMIĘTNIKI

ogłoszenie o zamówieniu nr 91774-2016.pdf

Przedmiar robót - Kolonia Bobrowska Wola-Ciemiętniki.pdf

formularz oferty zalacznik nr 1 kbwc.docx

zalacznik nr 3 kbwc.docx

zalacznik nr 4 kbwc.docx

zalacznik nr 5 kbwc.docx

zalacznik nr 6 kbwc.docx

zaLacznik nr 7 kbwc.docx

SIWZ - Przebudowa drogi gminnej Nr 332021 T Kolonia Bobrowska Wola - Ciemiętniki..pdf

Wzór umowy - Przebudowa drogi gminnej Nr 332021 T Kolonia Bobrowska Wola - Ciemietniki.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-04-15 14:17:25 | Data modyfikacji: 2016-04-19 14:20:03.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostawy

ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia(1).pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2015-09-24 10:31:16 | Data modyfikacji: 2015-09-24 10:32:38.
Ogłoszenie

REMONT DRÓG GMINNYCH W 2015 ROKU

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia....pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2015-09-17 13:27:44 | Data modyfikacji: 2015-09-17 13:28:11.
Zawiadomienie

o wyborze oferty "REMONT DRÓG GMINNYCH W 2015 ROKU"

zawiadomienie o wyborze oferty.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2015-09-07 09:44:55 | Data modyfikacji: 2015-09-07 09:45:22.
Zawiadomienie

o wyborze oferty "Zakup energii elektrycznej"

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2015-09-03 11:53:37 | Data modyfikacji: 2015-09-03 11:54:10.
Zakup energii elektrycznej

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW

Odpowiedzi nr II.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2015-08-24 12:44:04 | Data modyfikacji: 2015-08-24 12:44:33.
Zakup energii elektrycznej

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW

Odpowiedzi nr I.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2015-08-24 10:49:55 | Data modyfikacji: 2015-08-24 10:50:45.
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy

ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Ogłoszenie o zamówieniu-BZP.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu-platforma licytacji elektronicznych.pdf

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.doc

Oświadczenie o spełnienie warunków.doc

Potwierdzenie należytego wykonania zamówienia.doc

Projekt umowy sprzedaży energii elektrycznej.pdf

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.doc

Wykaz dostaw.doc

Wzór wniosku.doc

Załącznik nr 1 do projektu umowy.doc

Załącznik nr 2 do projektu umowy - Pełnomocnictwo.doc

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2015-08-20 12:41:34 | Data modyfikacji: 2015-08-20 12:46:34.
Ogłoszenie o zamówieniu

REMONT DRÓG GMINNYCH W 2015 ROKU

Ogłoszenie o zamówieniu nr 214344-2015.pdf

SIWZ dla przetargu.pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty.docx

Załącznik nr 2 do SIWZ - przedmiary robót.pdf

Załącznik nr 3 do SIWZ - zestawienie rzeczowo-finansowe.docx

Załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie wykonawcy zg. z art. 22 ust.1.docx

Załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie wykonawcy zg. art. 24 ust. 1.docx

Załącznik nr 6 do SIWZ - wykaz wykonanych robót budowlanych.docx

Załącznik nr 7 do SIWZ - wykaz osób które będą wykonywać zamówienie,.docx

Załącznik nr 8 do SIWZ - lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.docx

Załącznik nr 9 do SIWZ - projekt umowy.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2015-08-20 11:54:17 | Data modyfikacji: 2015-08-20 12:04:00.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - usługi

Udzielenie i obsługa kredytu w wysokości 500 000 zł. z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Nr 49609-2015.pdf

zawiadomienie o wyborze oferty.1.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2015-04-09 14:02:52 | Data modyfikacji: 2015-04-09 14:03:26.
Ogłoszenie

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 41998 - 2015 data 25.02.2015 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Numer ogłoszenia 65460 - 2015.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2015-03-24 13:37:51 | Data modyfikacji: 2015-03-24 13:38:22.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Kluczewsko wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 54174-2015.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2015-03-12 08:01:56 | Data modyfikacji: 2015-03-12 08:02:45.
Zapytanie do SIWZ

Wyjaśnienie

zapytanie.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2015-02-27 09:36:00 | Data modyfikacji: 2015-02-27 09:36:23.
Ogłoszenie o zamówieniu

REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO PARKU Z ZAGOSPODAROWANIEM MIEJSCA REKREACJI W MIEJSCOWOŚCI STANOWISKA- Etap I.

Ogłoszenie nr 41998-2015 o udzieleniu zamówienia.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2015-02-25 12:15:14 | Data modyfikacji: 2015-02-25 12:16:30.
Ogłoszenie o zamówieniu

Udzielenie i obsługa kredytu w wysokości 500 000 zł. z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu

Ogłoszenie nr 39664 - 2015.pdf

SIWZ,.pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ,.docx

Załącznik nr 2 do SIWZ,.docx

Załącznik nr 3 do SIWZ,.docx

Załącznik nr 4 do SIWZ,.docx

Załącznik nr 5 do SIWZ,.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2015-02-23 12:25:33 | Data modyfikacji: 2015-02-23 12:29:39.
Zawiadomienie o wyborze oferty

"Rewitalizacja zabytkowego parku z zagospodarowaniem miejsca rekreacji w miejscowości Stanowiska - Etap I"

wybór oferty...pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2015-02-17 09:12:07 | Data modyfikacji: 2015-02-17 09:58:01.
Zawiadomienie

o wyniku postępowania : część III zamówienia

zawiadomienie-III.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2015-02-11 15:45:40 | Data modyfikacji: 2015-02-11 15:47:38.
Zawiadomienie

o wyniku postępowania: Część II zamówienia

ZawiadomienieII.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2015-02-09 15:19:24 | Data modyfikacji: 2015-02-09 15:20:32.
Zawiadomienie

o wyniku postępowania: Część I zamówienia

zawiadimienieI.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2015-02-09 15:16:11 | Data modyfikacji: 2015-02-09 15:17:23.
Ogłoszenie o zamówieniu

REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO PARKU Z ZAGOSPORDAROWANIEM MIEJSCA REKREACJI W MIEJSCOWOŚCI STANOWISKA- Etap I

Dokumentacja_projektowa.zip

Ogłoszenie o zamówieniu nr 21794 - 2015;.pdf

SIWZ...pdf

SPECYFIKACJA TECHNICZNA.pdf

Załącznik nr 1 - formularz oferty.docx

Załącznik nr 2 - Przedmiar robót.pdf

Załącznik nr 3 - zestawienie rzeczowo-finansowe.docx

Załącznik nr 4 - oświadczenie wykonawcy zg. z art. 22 ust.1.docx

Załącznik nr 5 - oświadczenie wykonawcy zg. art. 24 ust. 1.docx

Załącznik nr 6 - wykaz wykonanych rob+-t budowlanych.docx

Załącznik nr 7 - wykaz osób które będą wykonywać zamówienie,.docx

Załącznik nr 8- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.docx

Załącznik nr 9 - projekt umowy.pdf

Dokumentacja_projektowa.zip

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2015-01-30 13:42:37 | Data modyfikacji: 2015-02-02 10:47:08.
Wyjaśnienia do SIWZ

postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Kluczewsko wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
Nr ogłoszenia BZP: 17878 - 2015; data zamieszczenia: 26.01.2015

Wyjaśnienia treści SIWZ 2015.01.28.pdf

Załącznik nr 1 do wyjaśnienia treści SIWZ wykaz budowli.pdf

Załącznik nr 2 Gmina Kluczewsko po zmianie.pdf

Załącznik nr 8 Gmina Kluczewsko po aktualizacji.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2015-01-30 10:01:14 | Data modyfikacji: 2015-01-30 10:03:55.
Ogłoszenie o zamówieniu

Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Kluczewsko wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury

Ogłoszenie o zamówieniu ubezpieczenia.pdf

SIWZ Gmina Kluczewsko Ubezpieczenie.pdf

Załącznik nr 1 Gmina Kluczewsko.pdf

Załącznik nr 1a Gmina Kluczewsko.pdf

Załącznik nr 1b Gminy Kluczewsko.pdf

Załącznik nr 1c Gmina Kluczewsko.pdf

Załącznik nr 2 Gmina Kluczewsko.pdf

Załącznik nr 3 Gmina Kluczewsko.pdf

Załącznik nr 3a Gmina Kluczewsko.pdf

Załącznik nr 3b Gmina Kluczewsko.pdf

Załącznik nr 4 Gmina Kluczewsko.pdf

Załącznik nr 5 Gmina Kluczewsko.pdf

Załącznik nr 6 Gmina Kluczewsko.pdf

Załącznik nr 6a Gmina Kluczewsko.pdf

Załącznik nr 6b Gmina Kluczewsko.pdf

Załącznik nr 7 Gmina Kluczewsko.pdf

Załącznik nr 8 Gmina Kluczewsko.pdf

Załącznik nr 9 Gmina Kluczewsko.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2015-01-26 14:18:45 | Data modyfikacji: 2015-01-26 14:30:10.
Zarządzenie Nr 3-2015 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015r. zadań publicznych
Gminy Kluczewsko zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom
wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zarządzenie Nr 3-2015.pdf

Załącznik do Zarządzenia nr 3-2015.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2015-01-26 11:23:44 | Data modyfikacji: 2015-01-26 11:25:49.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Kluczewsko

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Nr 266153-2014.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2015-01-01 19:07:01 | Data modyfikacji: 2015-01-01 19:09:44.
Zawiadomienie o wyborze oferty

Odbieranie i zagospodarowywanieodpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Kluczewsko

wybór oferty.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-12-22 07:07:46 | Data modyfikacji: 2014-12-22 07:08:27.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Kluczewsko

Ogłoszenie o zamówieniu Nr 252253-2014.pdf

Specyfikacja.pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ.docx

Załącznik nr 2 do SIWZ.pdf

Załącznik nr 3 do SIWZ.docx

Załącznik nr 4 do SIWZ.docx

Załącznik nr 5 do SIWZ.docx

Załącznik nr 6 do SIWZ.docx

Załącznik nr 7 do SIWZ.docx

Załącznik nr 8 do SIWZ.docx

Załącznik nr 9 do SIWZ.pdf

Załącznik nr 10 do SIWZ.pdf

Załącznik nr 11 do SIWZ.pdf

Załącznik nr 12 do SIWZ..pdf

Załącznik nr 13 do SIWZ.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-12-05 13:51:46 | Data modyfikacji: 2014-12-05 14:01:00.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

ZAKUP MATERIAŁÓW DO BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI BOBROWNIKI

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 251435-2014.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-12-04 12:37:21 | Data modyfikacji: 2014-12-04 12:39:25.
Zawiadomienie o wyborze oferty

"Zakup materiałów do budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Bobrowniki

Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 25-11-2014r..pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-11-25 12:14:27 | Data modyfikacji: 2014-11-25 12:16:30.
Zapytania do SIWZ

ZAKUP MATERIAŁÓW DO BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI BOBROWNIKI

Zapytania do SIWZ.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-11-20 14:37:48 | Data modyfikacji: 2014-11-20 14:38:15.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - roboty
budowlane

Zagospodarowanie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowościach Ciemiętniki i Brzeście

Ogłoszenie 238245-201 z dnia 17-11-2014.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-11-17 10:54:52 | Data modyfikacji: 2014-11-17 10:59:24.
Ogłoszenie o zamówieniu

ZAKUP MATERIAŁÓW DO BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI BOBROWNIKI

Ogłoszenie nr 237265-2014.pdf

SIWZ Bobrowniki.pdf

Załącznik nr 1.docx

Załącznik nr 2.docx

Załącznik nr 3.docx

Załącznik nr 4.pdf

Załącznik nr 5..pdf

Załącznik nr 6..pdf

Załącznik nr 7.docx

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-11-14 14:45:15 | Data modyfikacji: 2014-11-14 14:51:06.
Zawiadomienie

w wyborze oferty "Zagospodarowanie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowościach Ciemiętniki i Brzeście"

Zawiadomienie.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-11-05 11:23:30 | Data modyfikacji: 2014-11-05 11:24:01.
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Zagospodarowanie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowościach Ciemiętniki i Brzeście

Ogłoszenie Nr 219665-2014.pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf

Załącznik nr 1 - wzór oferty.docx

Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia w tryb. art. 22 ust.1.docx

Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia w tryb. art. 24 ust.1.docx

Załącznik nr 4 - wzór - wykaz zrealizowanych zadań.docx

Załącznik nr 5 - wzór umowy.pdf

Załącznik nr 6 - grupa kapitałowa.docx

Załącznik nr 7 - Przedmiary.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-10-17 10:11:28 | Data modyfikacji: 2014-10-17 10:17:29.
Zawiadomienie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


 Dotyczy:


Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 03.09.2014r w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 187727-2014 oraz na stronie www.kluczewsko.gmina.pl i tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego na wykonanie usługi pod nazwą:


Świadczenie usług  organizacji wyjazdów edukacyjnych w projekcie „AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH”

Zawiadomienie o wyborze oferty Wycieczki na stronÄ™ Gminy 11.2014.docx

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-09-15 10:53:54 | Data modyfikacji: 2014-09-15 10:54:20.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Dobromierzu.

Ogłoszenie nr 190897-2014.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-09-08 12:04:35 | Data modyfikacji: 2014-09-08 12:05:06.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Remont dróg gminnych w 2014 roku.

Ogłoszenie nr 190923-2014.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-09-08 12:02:54 | Data modyfikacji: 2014-09-08 12:03:38.
Ogłoszenie o zamówieniu

świadczenie usług - organizacja wyjazdów edukacyjnych w projekcie AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH

ogloszenie o zamowieniu akk.pdf

2 siwz transport, noclegi i wy_a__ywienia 2.pdf

zalacznik 1.doc

zalacznik 2.doc

zalacznik 3.doc

zalacznik 4.pdf

zalacznik 5.doc

zalacznik 6.doc

zalacznik 6a.doc

załącznik7.doc

zalacznik 8.doc

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-09-03 10:06:12 | Data modyfikacji: 2014-09-03 10:16:16.
Zawiadomienie

o wyborze oferty "Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Dobromierzu"

Zawiadomienie - wybór oferty.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-08-28 11:16:32 | Data modyfikacji: 2014-08-28 11:18:35.
Zawiadomienie

o wyborze oferty "Remont dróg gminnych w 2014r."

Zawiadomienie o wyborze oferty..pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-08-21 12:42:59 | Data modyfikacji: 2014-08-21 12:44:41.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 


Remont dróg gminnych w 2014r

Ogłoszenie o zamówieniu Nr 170363-2014.pdf

siwz - remont drog gminnych 2014r.pdf

zalacznik nr 1..docx

zalacznik nr 1a - kosztorys ofertowy..docx

zalacznik nr 2 - przedmiar robot..pdf

zalacznik nr 3...docx

zalacznik nr 4,.docx

zalacznik nr 5,.docx

zalacznik nr 6,.docx

zalacznik nr 7,.docx

zalacznik nr 8,.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-08-07 07:14:39 | Data modyfikacji: 2014-08-07 11:42:39.
Ogłoszenie o zmianie

Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu 
 

Gmina Kluczewsko – jako Zamawiający, nawiązując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ogłoszonego w BZP pod Nr 157969 - 2014 w dniu 21.07.2014 r., którego przedmiotem zamówienia jest:

„PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W DOBROMIERZU”
Zmienia się treść SIWZ.

zmienione siwz oczyszczalnia dobromierz.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-07-23 13:28:46 | Data modyfikacji: 2014-07-23 13:29:26.
Ogłoszenie 157969-2014

 


Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Dobromierzu

Ogłoszenie o zamówieniu 157969-2014.pdf

SIWZ - Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Dobromierzu.pdf

Specyfikacje techniczne

Projekt budowlany

Przedmiar robót

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-07-21 13:40:34 | Data modyfikacji: 2014-07-21 13:53:00.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 


Świadczenie usług - organizacja wyjazdów edukacyjnych w projekcie AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH

Ogłoszenie nr 104521-2014 o udzieleniu zamówienia.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-05-15 11:28:22 | Data modyfikacji: 2014-05-15 11:36:32.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:


Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr PN2/14/B ogłoszonego w dniu 01.04.2014r w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 69707-2014 oraz na stronie www.kluczewsko.gmina.pl i tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego na wykonanie usługi pod nazwą:


Świadczenie usług  organizacji wyjazdów edukacyjnych w projekcie „AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH”


 


 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-05-05 15:24:42 | Data modyfikacji: 2014-05-05 15:27:44.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:


Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr PN2/14/B ogłoszonego w dniu 01.04.2014r w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 69707-2014 oraz na stronie www.kluczewsko.gmina.pl i tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego na wykonanie usługi pod nazwą:


Świadczenie usług  organizacji wyjazdów edukacyjnych w projekcie „AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH”

Zawiadomienie o wyborze oferty Wycieczki na stronę Gminy 04.2014.docx

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-04-15 07:38:55 | Data modyfikacji: 2014-04-15 07:39:50.
Ogłowszenie o dodatkowym załączniku

Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu 

Gmina Kluczewsko – jako Zamawiający, nawiązując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ogłoszonego w BZP pod Nr 69707 - 2014 w dniu 01.04.2014 r., którego przedmiotem zamówienia jest:

„Świadczenie usług - organizacja wyjazdów edukacyjnych w projekcie AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH”


Dodaje się załącznik nr 6a. dotyczący wyżywienia podczas wyjazdów

załącznik 6a.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-04-03 10:17:21 | Data modyfikacji: 2014-04-03 11:05:52.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 


Zagospodarowanie skweru w Kluczewsku

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia -Zagospodarowanie skweru w Kluczewsku.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-04-03 07:50:28 | Data modyfikacji: 2014-04-03 07:51:18.
Ogłoszenie o zamówieniu

 


Świadczenie usług - organizacja wyjazdów edukacyjnych w projekcie AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH :


 

Ogloszenie o zamowieniu wyjazdy AKK.pdf

SIWZ.pdf

Zal. nr 1 - formularz oferty.doc

zal. nr 2.doc

zal. nr 3.doc

zal. nr 4.pdf

zal. nr 5.doc

zal. nr 6.doc

zal. nr 7.doc

zal. nr 8.doc

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-04-01 15:28:36 | Data modyfikacji: 2014-04-01 15:34:28.
Zawiadomienie o wyborze oferty

"Zagospodarowanie skweru w Kluczewsku"

Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-03-17 08:59:25 | Data modyfikacji: 2014-03-17 09:00:36.
Odpowiedzi na zapytania do SIWZ

 


Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Zagospodarowanie skweru w Kluczewsku” Nr. ogłoszenia: 37153 – 2014

zapytania do siwz.pdf

plan zagospodarowania dzialki - elektryka.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-03-06 12:29:48 | Data modyfikacji: 2014-03-06 12:32:32.
Ogłoszenie o zmianie

Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu 
 

Gmina Kluczewsko – jako Zamawiający, nawiązując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ogłoszonego w BZP pod Nr 37153 - 2014 w dniu 25.02.2014 r., którego przedmiotem zamówienia jest:

„ZAGOSPODAROWANIE SKWERU W KLUCZEWSKU”
Zmienia się załącznik nr 7.

Zmieniony Załącznik nr 7.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-03-04 09:33:39 | Data modyfikacji: 2014-03-04 09:35:00.
Ogłoszenie o zamówieniu Nr 37153-2014

Zagospodarowanie skweru w Kluczewsku

ogloszenie o zamowieniu skwer.pdf

specyfikacja istotnych warunkow zamowienia 37153-2014.pdf

zalacznik nr 1 - wzor oferty.docx

zalacznik nr 2 - wzor oswiadczenia w tryb. art. 22 ust.1.docx

zalacznik nr 3 - wzor oswiadczenia w tryb. art. 24 ust.1.docx

zalacznik nr 4 - wzor - wykaz zrealizowanych zadan.docx

zalacznik nr 5 - wzor umowy.pdf

zalacznik nr 6 - grupa kapitalowa.docx

zalacznik nr 7 - przedmiar.pdf

zalacznik nr 8 - koncepcja.jpg

zalacznik nr 9 - opis koncepcji.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-02-25 13:11:20 | Data modyfikacji: 2014-02-25 13:24:32.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia -Usług
świadczenie usług-organizacja wyjazdów edukacyjnych w projekcie AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-01-10 11:25:52 | Data modyfikacji: 2014-02-25 13:24:32.
Zawiadomienie o wyborze oferty
Dotyczy: Świadczenie usług organizacji wyjazdów edukacyjnych w projekcie „AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH”

zawiadomienie o wyborze oferty wycieczki na strone gminy.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-01-07 07:52:19 | Data modyfikacji: 2014-01-07 07:54:54.
Zapytanie do SIWZ
 zapytania do SIWZ.pdf

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2013-12-03 14:37:02 | Data modyfikacji: 2014-01-07 07:54:54.
Ogłoszenie:
Świadczenie usług - organizacja wyjazdów edukacyjnych w projekcie AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH

ogloszenie o zamowieniu 253605-2013.pdf

siwz transport, noclegi i wyzyw.pdf

załącznik 1.doc

załącznik 2.doc

załącznik 3.doc

załącznik 4.pdf

załącznik 5.doc

załącznik 6.doc

załącznik 7.doc

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2013-11-27 09:47:56 | Data modyfikacji: 2013-11-27 09:51:36.
Zawiadomienie o wyborze oferty


dostawa oleju opałowego lekkiego ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY.pdf

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2013-10-22 07:37:42 | Data modyfikacji: 2013-11-27 09:51:36.
Ogłoszenie

Dostawa oleju opałowego
lekkiego w ilości do 40 000 l do kotłowni własnej Urzędu Gminy Kluczewsko, w
ilości do 70 000 l. do kotłowni Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Kluczewsku, w
ilości do 30 000 l. do kotłowni Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Komornikach, w
ilości do 25 000 l. do kotłowni Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kluczewsku na sezon
grzewczy 2013/2014


ogloszenie o zamowieniu nr 211737-2013.pdf

siwz.pdf

zal. nr 1 - oferta olej.pdf

zal. nr 2 - projekt umowy gmina.pdf

zal. nr 3 - projekt umowy zpsz kluczewswko.pdf

zal. nr 4 - projekt umowy zpsz komorniki.pdf

zal. nr 5 - projekt umowy osrodek zdrowia.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2013-10-11 12:06:41 | Data modyfikacji: 2013-10-11 12:10:47.
Zawiadomienie o wyborze


Zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nie ograniczonego nr PN7/13/B

 Przetarg.pdf

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2013-09-26 13:28:38 | Data modyfikacji: 2013-10-11 12:10:47.
Ogłoszenie


 Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie
zajęć dodatkowych w ramach projektu AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH w roku
szkolnym 2013/2014 i 2014/2015ogłoszenie o zamowieniu nr 181581-2013.pdf

siwz - akademia kompetencji kluczowych.pdf

zalacznik nr 1.doc

zalacznik nr 2.doc

zalacznik nr 3.doc

zalacznik nr 4.doc

zalacznik nr 5.pdf

zalacznik nr 6 .doc

zalacznik nr 7.doc

zalacznik nr 8.doc

zalacznik nr 9.docx

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2013-09-09 13:40:06 | Data modyfikacji: 2013-09-09 13:46:17.
Ogłoszenie o zmianie
Dotyczy ogłoszenia 164039 - 2013 z dnia 19.08.2013. "Remont dróg gminnych
w 2013r"
Poprawiono załącznik:
 Zmodyfikowany_zalacznik_nr_1A.pdf

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2013-08-31 14:37:57 | Data modyfikacji: 2013-08-31 14:42:31.
`Ogłoszenie
Remont dróg gminnych w 2013 roku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf

siwz - remont drog gminnych 2013r...pdf

zalacznik nr 1a kosztorysy ofertowe..pdf

zalacznik nr 2 przedmiary robot..pdf

zalacznik nr 1.docx

zalacznik nr 3..docx

zalacznik nr 4..docx

zalacznik nr 5..docx

zalacznik nr 6..docx

zalacznik nr 7..pdf

zalacznik nr 8 dokumentacja projektowa ul. nowa..zip

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2013-08-20 16:34:43 | Data modyfikacji: 2013-08-20 16:50:03.
`Odpowiedzi

Dotyczy Ogłoszenia L-329-2013, nr Ogłoszenia BZP 304832-2013

1.jpg

2.jpg

3.jpg

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2013-08-06 14:55:16 | Data modyfikacji: 2013-08-06 14:57:13.
`Ogłoszenie

Remont dróg gminnych w 2013 roku

ogloszenie o zamowieniu nr 153547-2013.pdf

siwz - remont drog gminnych 2013r.pdf

zalacznik nr 1a kosztorysy ofertowe.pdf

zalacznik nr 2 przedmiary robot.pdf

zalacznik nr 3.docx

zalacznik nr 4.docx

zalacznik nr 5.docx

zalacznik nr 6.docx

zalacznik nr 7.pdf

zalacznik nr 8 dokumentacja projektowa ul. nowa.zip

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2013-08-01 10:55:30 | Data modyfikacji: 2013-08-01 11:01:16.
`Ogłoszenie

zakup energii elektrycznej

ogloszenie o zamowieniu - bzp.pdf

ogloszenie o zamowieniu - platforma licytacji.pdf

projekt umowy.pdf

oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc

oswiadczenie o przynaleznosci do grupy kapitalowej.doc

oswiadczenie o spelnienie warunkow.doc

potwierdzenie nalezytego wykonania zamowienia.doc

szczegolowy opis przedmiotu zamowienia.doc

wykaz dostaw.doc

wzor wniosku.doc

zalacznik nr 1 do projektu umowy.doc

zalacznik nr 2 do projektu umowy - pelnomocnictwo.doc

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2013-07-31 09:51:44 | Data modyfikacji: 2013-07-31 10:09:16.
``Ogłoszenie``
zagospodarowanie miejsc rekreacji dla mieszkańców w miejscowościach Januszewice, Komparzów, Dobromierz, Bobrowska Wola w Gminie Kluczewsko. przetarg ogłoszenie.pdf

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2013-07-23 14:23:17 | Data modyfikacji: 2013-07-23 14:38:42.
Zawiadomienie o wyborze ofertyW postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:


Zagospodarowanie miejsc rekreacji dla mieszkańców w miejscowościach Januszewice, Komparzów, Dobromierz, Bobrowska Wola w Gminie Kluczewsko

 Zawiadomienie o wyborze oferty PN4.13.B.pdf

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2013-07-15 09:21:43 | Data modyfikacji: 2013-07-23 14:38:42.
Ogłoszenie o zamówieniu: "Zagospodarowanie
miejsc rekreacji dla mieszkańców w
miejscowościach Januszewice, Komparzów,
Dobromierz, Bobrowska Wola w Gminie Kluczewsko"

 


 

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

specyfikacja istotnych warunkow zamowienia.pdf

zal. 1 - wzor oferty.pdf

zal. 2 - wzor oswiadczenia w tryb art. 22 ust. 1.pdf

zal. 3 - wzor oswiadczenia w tryb. art. 24 ust. 1.pdf

zal. 4 - wzor wykaz zrealizowanych zadan.pdf

zal. 5 - wzor umowy .pdf

zalacznik nr 6 - przedmiary robot.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2013-06-28 13:30:00 | Data modyfikacji: 2013-08-23 08:09:46.
Zawiadomienie

 o unieważnieniu postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w trybie  przetargu nieograniczonego na: "Zagospodarowanie miejsc rekreacji dla mieszkańców w miejscowościach Januszewice, Komparzów, Dobromierz, Bobrowska Wola w Gminie Kluczewsko"

zawiadomienie.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2013-06-18 12:26:48 | Data modyfikacji: 2013-06-18 12:37:51.
Wykonawczy zainteresowani udziałem w
postępowaniu

Gmina Kluczewsko – jako Zamawiający, nawiązując do postępowania


o udzielenie zamówienia publicznego, ogłoszonego w BZP Nr 87727 - 2013 w dniu 241.05.2013 r., którego przedmiotem jest:


„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Kluczewsko”


zmiana siwz odbieranie i zagospodarowanie odpadow komunalnych od wlascicieli nieruchomosci z.pdf

zmodyfikowane siwz 1..pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2013-05-31 12:00:00 | Data modyfikacji: 2013-05-31 12:01:39.
Zawiadomienie o wyborze oferty
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Zagospodarowanie miejsc rekreacji dla mieszkańców w miejscowościach Januszewice, Komparzów, Dobromierz, Bobrowska Wola w Gminie Kluczewsko".  Zawiadomienie o wyborze oferty PN3.13.B..pdf

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2013-05-31 10:06:43 | Data modyfikacji: 2013-05-31 10:07:38.
KUZG - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
 zawiadomoenie o wyborze oferty.pdf

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2013-05-29 10:12:53 | Data modyfikacji: 2013-05-31 10:07:38.
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i
niezamieszkałych na terenie Gminy Kluczewsko

ogloszenie o zamowieniu..pdf

specyfikacja..pdf

zalacznik nr 1 do siwz..pdf

zalacznik nr 2 do siwz..pdf

zalacznik nr 3 do siwz..pdf

zalacznik nr 4 do siwz..pdf

zalacznik nr 5 do siwz..pdf

zalacznik nr 6 do siwz..pdf

zalacznik nr 7 do siwz..pdf

zalacznik nr 8 do siwz..pdf

zalacznik nr 9 do siwz..pdf

zalacznik nr 10 do siwz..pdf

zalacznik nr 11 do siwz..pdf

zalacznik nr 12 do siwz..pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2013-05-24 14:42:33 | Data modyfikacji: 2013-05-24 14:58:20.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

„Zagospodarowanie miejsc rekreacji dla mieszkańców w miejscowościach Januszewice, Komparzów, Dobromierz, Bobrowska Wola w Gminie Kluczewsko”


 

Ogloszenie o zamowieniu.pdf

Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia.pdf

Zalacznik Nr 1 - wzor oferty.pdf

Zalacznik Nr 2 - wzor oswiadczenia w tryb. art. 22. ust.1.pdf

Zalacznik Nr 3 - wzor oswiadczenia w tryb. art 24. ust.1.pdf

Zalacznik Nr 4 - wykaz zrealizowanych zadan.pdf

Zalacznik Nr 5 - wzor umowy.pdf

Zalacznik Nr 6 - przedmiary robot.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Autor: Admin | Data wprowadzenia: 2013-03-26 18:17:33 | Data modyfikacji: 2013-03-26 19:00:52.
Ogłoszenie
ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Kluczewsko  

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2013-02-15 18:32:44 | Data modyfikacji: 2013-05-24 15:10:04.
Data wprowadzenia: 2013-02-15 18:32:44
Data modyfikacji: 2013-05-24 15:10:04
Opublikowane przez: administrator administrator