Budżet

Uchwała Nr XVII/31/2012 Rady Gminy Kluczewsko


w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok XVII-51-2012.pdf

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2013-07-12 07:28:36.
Uchwała Nr XVII/50/2012 Rady Gminy Kluczewsko


w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy na
lata 2013-2016
 XVII-50-2012.pdf

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2013-07-12 07:32:05.
Uchwała Nr XVIII/15/2013 Rady Gminy Kluczewsko


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok Uchwała Nr XVIII-15-2013.pdf

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2013-07-12 07:34:16.
Uchwała Nr XIX/24/2013 Rady Gminy Kluczewsko


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok Uchwała Nr -XIX-24-2013.pdf

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2013-07-12 07:35:36.
Uchwała Nr XIX/25/2013 Rady Gminy Kluczewsko


w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Kluczewsko na lata 2013-2016
 Uchwała Nr XIX-25-2013.pdf

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2013-07-12 07:36:55.
Uchwała NRXX/27/2013


w sprawie zatwierdzenia  sprawozdania 
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2012
rok  
 Uchwała Nr XX-27- 2013.pdf

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2013-07-12 07:43:24.
Uchwała Nr XX/28/2013


w sprawie 
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kluczewsko  z tytułu wykonania budżetu gminy za 2012  rok
 Uchwała Nr XX-28-2013.pdf

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2013-07-12 07:44:18.
Uchwała Nr 35/2013 Rady Gminy Kluczewsko


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok Uchwała Nr XX-35-2013.pdf

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2013-07-12 07:45:29.
``Uchwała Nr XX/36/2013 Rady Gminy Kluczewsko
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rokUchwała Nr XX-36-2013.pdf

Zal. nr 1 do Uchw. XX-36-2013.pdf

Zal. nr 2 do Uchw. XX-36-2013.pdf

Zal. nr 3 do Uchw. XX-36-2013.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2013-07-12 07:46:46 | Data modyfikacji: 2013-07-12 07:49:20.
Uchwała Nr XX/42/2013 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Uchwala Nr XXI-42-2013.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-07-09 11:42:59 | Data modyfikacji: 2014-07-09 11:43:47.
Uchwała Nr XXI/43/2013 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kluczewsko na lata 2013-2016

Uchwala Nr XXI-43-2013.pdf

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI-43-2013.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI-43-2013.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI-43-2013.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-07-09 11:45:15 | Data modyfikacji: 2014-07-09 11:48:40.
Uchwała Nr XXII/52/2013 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Uchwala Nr XXII-52-013.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-07-09 11:50:46 | Data modyfikacji: 2014-07-09 11:51:32.
Uchwała Nr 53/XXII/2013 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2014-2017

Uchwała Nr XXIII-53-2013.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-07-09 11:52:58 | Data modyfikacji: 2014-07-09 11:54:15.
Uchwała Nr XXIII/54/2013 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok

UCHWAŁA Nr XXIII-54-2013.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-07-09 11:55:36 | Data modyfikacji: 2014-07-09 11:58:01.
Uchwała Nr XXIII/57/2013

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Uchwała Nr XXIII-57-2013.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-07-09 11:59:16 | Data modyfikacji: 2014-07-09 12:00:24.
Uchwała Nr XXIII/58/2013

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kluczewsko na lata 2013-2016

Uchwała Nr XXIII-58-2013.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-07-09 12:01:31 | Data modyfikacji: 2014-07-09 12:02:07.
Uchwała Nr XXV/10/2014

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Uchwała Nr XXV-10-2014.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-07-09 12:12:54 | Data modyfikacji: 2014-07-09 12:02:07.
Uchwała Nr III-12-2014 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok

Uchwała Nr III-12-2014.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-02-29 10:03:57 | Data modyfikacji: 2016-02-29 10:05:15.
Uchwała Nr X-51-2015 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok

Uchwała NR X-51-2015.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-02-29 10:07:26 | Data modyfikacji: 2016-02-29 10:12:35.
Uchwała Nr XVIII-46-2016 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok

Uchwała Nr XVIII-46-2016.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-01-12 10:56:38 | Data modyfikacji: 2017-01-12 11:01:18.
Uchwała Nr XXVI-45-2017 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok

Uchwała Nr XXVI-45-2017.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-01-11 11:49:20 | Data modyfikacji: 2018-01-11 11:58:15.
Data wprowadzenia: 2018-01-11 11:49:20
Data modyfikacji: 2018-01-11 11:58:15
Opublikowane przez: administrator administrator