Współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działalności pożytku publicznego

Uchwała NR XXXI/36/2018 RADY GMINY KLUCZEWSKO

w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Kluczewsko z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok

Uchwała NR XXXI-36-2018.pdf

Załącznik do Uchwały Nr XXXI-36-2018r..pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-04-15 11:09:28 | Data modyfikacji: 2019-04-15 11:10:44.
Zarządzenie Nr 7-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kluczewsko w 2019 roku

Zarzadzenie Nr 7-2019r. Wójta Gminy Kluczewsko.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-04-15 11:13:01 | Data modyfikacji: 2019-04-15 11:13:29.
Zarządzenie Nr 29/2019

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty zgłaszane w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2019 r .

Zarządzenie Nr 29-2019r..pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-04-15 11:14:41 | Data modyfikacji: 2019-04-15 11:15:06.
UCHWAŁA NR IX/61/2019 RADY GMINY KLUCZEWSKO

w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Kluczewsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020

Uchwała Nr IX.61.2019r..pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-01-08 07:23:43 | Data modyfikacji: 2020-01-08 07:24:18.
UCHWAŁA NR XV/53/2020 RADY GMINY KLUCZEWSKO

w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Kluczewsko z organizacjami pozarządowy mi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021

Uchwała Nr XV-53-2020r..pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-01-12 07:15:10 | Data modyfikacji: 2021-01-12 07:16:33.
Uchwała Nr XIX/28/2021 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Kluczewsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok

Uchwała Nr XIX-28-2021r..pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-08-16 12:54:25 | Data modyfikacji: 2021-08-16 12:55:21.
KONKURS

Prowadzenie Klubu SENIOR+ na terenie Gminy Kluczewsko od 01 sierpnia do 31 grudnia 2021r.

1 Oferta Senior+.pdf

2 Ogłoszenie konkurs Senior+.pdf

3 Protokół z dnia 28-07-2021.pdf

4 Umowa Senior+.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-08-16 12:57:00 | Data modyfikacji: 2021-08-16 13:00:37.
KONKURS

Oferta Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Kluczewsko „Od pomysłu do działania”

Oferta Tu mieszkam tu sprzątam - 2021.pdf

Oferta - Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Kluczewsko.doc

Zarządzenie Nr 58-21.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-08-16 13:02:30 | Data modyfikacji: 2021-08-16 13:09:54.
Data wprowadzenia: 2021-08-16 13:02:30
Data modyfikacji: 2021-08-16 13:09:54
Opublikowane przez: administrator administrator