2013

Uchwała Nr XXIII/60/2013 Rady Gminy Kluczewsko
w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Kluczewsko, Raczki i Łapczyna Wola dla Gminnego Klubu Sportowego – GKS Kluczewsko Uchwała Nr XXIII-60-2013.pdf

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-01-21 08:07:15.
Uchwała Nr XXIII/59/2013 Rady Gminy Kluczewsko
w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Gminy oraz stałych Komisji Rady Gminy Kluczewsko na okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku

Uchwała Nr XXIII-59-2013.pdf

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIII-59-2013.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-01-21 08:03:29 | Data modyfikacji: 2014-01-21 08:05:23.
Uchwała Nr XXIII/58/2013 Rady Gminy Kluczewsko
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kluczewsko na lata 2013-2016 Uchwała Nr XXIII-58-2013.pdf

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-01-21 08:00:00 | Data modyfikacji: 2014-01-21 08:05:23.
Uchwała Nr XXIII/57/2013 Rady Gminy Kluczewsko
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok Uchwała Nr XXIII-57-2013.pdf

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-01-21 07:43:44 | Data modyfikacji: 2014-01-21 08:05:23.
Uchwała Nr XXIII/56/2013 Rady Gminy Kluczewsko
w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 Uchwała Nr XXIII-56-2013.pdf

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-01-21 07:40:35 | Data modyfikacji: 2014-01-21 08:05:23.
Uchwała Nr XXIII/55/2013 Rady Gminy Kluczewsko
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Uchwała Nr XXIII-55-2013.pdf

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-01-21 07:33:45 | Data modyfikacji: 2014-01-21 08:05:23.
Uchwała Nr XXIII/54/2013 Rady Gminy Kluczewsko
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok UCHWAŁA Nr XXIII-54-2013.pdf

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-01-21 07:29:55 | Data modyfikacji: 2014-01-21 08:05:23.
Uchwała Nr XXIII/53/2013 Rady Gminy Kluczewsko
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2014-2017 Uchwała Nr XXIII-53-2013.pdf

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-01-21 07:26:56 | Data modyfikacji: 2014-01-21 08:05:23.
Uchwała Nr XXII/52/2013 Rady Gminy Kluczewsko
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok Uchwala Nr XXII-52-013.pdf

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2013-12-09 11:31:40 | Data modyfikacji: 2014-01-21 08:05:23.
Uchwała Nr XXII/51/2013 Rady Gminy Kluczewsko
w sprawie opłaty targowej na rok 2014 Uchwala Nr XXII-51-013.pdf

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2013-12-09 11:30:24 | Data modyfikacji: 2014-01-21 08:05:23.
Uchwała Nr XXII/50/2013 Rady Gminy Kluczewsko
w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2014 Uchwala Nr XXII-50-013.pdf

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2013-12-09 11:29:29 | Data modyfikacji: 2014-01-21 08:05:23.
Uchwała Nr XXII/49/2013 Rady Gminy Kluczewsko
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014 na obszarze Gminy Kluczewsko Uchwala Nr XXII-49-2013.pdf

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2013-12-09 11:28:25 | Data modyfikacji: 2014-01-21 08:05:23.
Uchwała Nr XXII/48/2013 Rady Gminy Kluczewsko
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Kluczewsko projektu „e-urząd – satysfakcja, komfort i wygoda dla Mieszkańców” przewidzianym do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Uchwła Nr XXII-48-2013.pdf

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2013-12-09 11:27:13 | Data modyfikacji: 2014-01-21 08:05:23.
Uchwała Nr XXII/47/2013 Rady Gminy Kluczewsko
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/18/2013 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 26 kwietnia 2013 roku
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 Uchwala Nr XXII-47-2013.pdf

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2013-12-06 11:38:00 | Data modyfikacji: 2014-01-21 08:05:23.
Uchwała Nr XXII/46/2013 Rady Gminy Kluczewsko
w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Kluczewsko z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok

Uchwała Nr XXII-46-2013.pdf

Załącznik do Uchwały Nr XXII-46-2013.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2013-12-06 11:33:06 | Data modyfikacji: 2013-12-06 11:36:44.
Uchwała Nr XXI/45/2013 Rady Gminy Kluczewsko


w sprawie zapewnienia środków finansowych na
dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej   Nr 0253 T i Nr 0254 T  na odcinku 
Stanowiska - Łapczyna Wola
 Uchwała Nr XXI-45-2013.pdf

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2013-10-11 08:35:23 | Data modyfikacji: 2013-12-06 11:36:44.
Uchwała Nr XXI/44/2013 Rady Gminy Kluczewsko


w sprawie zapewnienia środków finansowych w 2013
roku na dofinansowanie zakupu respiratora ratującego życie noworodków  dla oddziału noworodkowego  ZOZ Włoszczowa.
 Uchwała Nr XXI-44-2013.pdf

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2013-10-11 08:34:06 | Data modyfikacji: 2013-12-06 11:36:44.
Uchwała Nr XXI/43/2013 Rady Gminy Kluczewsko


w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Kluczewsko na lata 2013-2016

Uchwala Nr XXI-43-2013.pdf

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI-43-2013.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI-43-2013.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI-43-2013.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2013-10-11 08:30:59 | Data modyfikacji: 2013-12-06 11:36:44.
Uchwała Nr XXI/42/2013 Rady Gminy Kluczewsko


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok Uchwala Nr XXI-42-2013.pdf

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2013-10-11 08:30:09 | Data modyfikacji: 2013-12-06 11:36:44.
Uchwała Nr XXI/41/2013 Rady Gminy Kluczewsko


w sprawie przystąpienia Gminy Kluczewsko do
realizacji projektu „Akademia Kompetencji Kluczowych” w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
 Uchwała Nr XXI-41-2013.pdf

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2013-10-11 08:28:58 | Data modyfikacji: 2013-12-06 11:36:44.
Uchwała Nr XXI/40/2013 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez

Gminę Kluczewsko Uchwala Nr XXI-40-2013.pdf

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2013-10-11 08:28:00 | Data modyfikacji: 2013-12-06 11:36:44.
Uchwała Nr XXI/39/2013 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie upoważnienia Dyrektora jednostki budżetowej Gminy Kluczewsko - Komunalnego Usługowego

Zakładu Gospodarczego w Kluczewsku Uchwala Nr XXI-39-2013.pdf

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2013-10-11 08:26:56 | Data modyfikacji: 2013-12-06 11:36:44.
Uchwała Nr XXI/38/2013 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie powierzenia jednostce budżetowej Gminy Kluczewsko - Komunalnemu Usługowemu Zakładowi

Gospodarczemu w Kluczewsku zadań własnych Gminy z zakresu utrzymania czystości i porządku na terenie

Gminy Kluczewsko Uchwala Nr XXI-38-2013.pdf

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2013-10-11 08:25:53 | Data modyfikacji: 2013-12-06 11:36:44.
Uchwała Nr XXI/37/2013 Rady Gminy Kluczewsko


w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pod
nazwą: Komunalny Usługowy Zakład Gospodarczy w Kluczewsku  w jednostkę budżetową pod nazwą :Komunalny
Usługowy Zakład Gospodarczy w Kluczewsku

Uchwała Nr XXI-37-2013.pdf

Załącznik do Uchwały Nr - XXI-37-2013.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2013-10-11 08:21:13 | Data modyfikacji: 2013-12-06 11:36:44.
Uchwała Nr XX/36/2013 Rady Gminy Kluczewsko
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Kluczewsko  na lata 2013-2016


Uchwała Nr XX-36-2013.pdf

Zal. nr 1 do Uchw. XX-36-2013.pdf

Zal. nr 2 do Uchw. XX-36-2013.pdf

Zal. nr 3 do Uchw. XX-36-2013.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2013-07-04 09:18:41 | Data modyfikacji: 2013-07-04 09:22:41.
Uchwała Nr XX/35/2013 Rady Gminy Kluczewsko
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok Uchwała Nr XX-35-2013.pdf

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2013-07-03 13:32:19 | Data modyfikacji: 2013-07-04 09:22:41.
Uchwała Nr XX/34/2013 Rady Gminy Kluczewsko
w sprawie zmian w uchwale Nr VII/22/2011 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 1 lipca 2011 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015 Uchwała Nr XX-34-2013.pdf

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2013-07-03 13:30:13 | Data modyfikacji: 2013-07-04 09:22:41.
Uchwała Nr XX/33/2013 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania

nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość

i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
 Uchwała Nr XX-33-2013.pdf

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2013-07-03 13:28:35 | Data modyfikacji: 2013-07-04 09:22:41.
Uchwała Nr XX/32/2013 Rady Gminy Kluczewsko
w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród Uchwała Nr XX-32-2013.pdf

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2013-07-03 13:24:42 | Data modyfikacji: 2013-07-04 09:22:41.
Uchwała Nr XX/31/2013 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zmiany w programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności

zwierząt z terenu Gminy Kluczewsko w 2013 roku Uchwała Nr XX-31-2013.pdf

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2013-07-03 13:21:05 | Data modyfikacji: 2013-07-04 09:22:41.
Uchwała Nr XX/30/2013 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kluczewsko Uchwała Nr XX-30-2013.pdf

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2013-07-03 13:16:45 | Data modyfikacji: 2013-07-04 09:22:41.
Uchwała Nr XX/29/2013 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zmiany w uchwale Nr XVII/53/2012 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia

stawki takiej opłaty Uchwała Nr XX-29-2013.pdf

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2013-07-03 13:14:45 | Data modyfikacji: 2013-07-04 09:22:41.
Uchwała Nr XX/28/2013 Rady Gminy Kluczewsko
w sprawie  udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kluczewsko  z tytułu wykonania budżetu gminy za 2012  rok Uchwała Nr XX-28-2013.pdf

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2013-07-03 13:12:48 | Data modyfikacji: 2013-07-04 09:22:41.
Uchwała Nr XX/27/2013 Rady Gminy Kluczewsko
w sprawie zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2012 rok    Uchwała Nr XX-27- 2013.pdf

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2013-07-03 13:08:53 | Data modyfikacji: 2013-07-04 09:22:41.
Uchwała Nr XIX/26/2013 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie uchwalenia „Regulaminu dofinansowania przez Gminę Kluczewsko usługi załadunku, wywozu

i utylizacji wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych znajdujących się na terenie

nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych, położonych na terenie Gminy Kluczewsko” Uchwała Nr -XIX-26-2013.pdf

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2013-05-21 11:54:03 | Data modyfikacji: 2013-07-04 09:22:41.
Uchwała Nr XIX/25/2013 Rady Gminy Kluczewsko
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kluczewsko na lata 2013-2016 Uchwała Nr XIX-25-2013.pdf

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2013-05-21 11:53:10 | Data modyfikacji: 2013-07-04 09:22:41.
Uchwała Nr XIX/24/2013 Rady Gminy Kluczewsko
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok Uchwała Nr -XIX-24-2013.pdf

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2013-05-21 11:52:14 | Data modyfikacji: 2013-07-04 09:22:41.
Uchwała Nr XIX/23.2013 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy

Kluczewsko Uchwała Nr -XIX-23-2013.pdf

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2013-05-21 11:51:15 | Data modyfikacji: 2013-07-04 09:22:41.
Uchwała Nr XIX/22/2013 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie ustalenia ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5 % alkoholu

przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży Uchwała Nr-XIX-22-2013.pdf

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2013-05-21 11:50:01 | Data modyfikacji: 2013-07-04 09:22:41.
Uchwała Nr XIX/21/2013 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów


komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez

właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Uchwała Nr -XIX-21-2013.pdf

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2013-05-21 11:48:44 | Data modyfikacji: 2013-07-04 09:22:41.
Uchwała Nr XIX/20/2013 Rady Gminy Kluczewsko
w sprawie upoważnienia Dyrektora Komunalnego Usługowego Zakładu Gospodarczego w Kluczewsku Uchwała Nr -XIX-20-2013.pdf

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2013-05-21 11:47:51 | Data modyfikacji: 2013-07-04 09:22:41.
Uchwała Nr XIX/19/2013 Rady Gminy Kluczewsko

sprawie powierzenia Komunalnemu Usługowemu Zakładowi Gospodarczemu w Kluczewsku zadań

własnych Gminy Kluczewsko z zakresu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kluczewsko Uchwała Nr -XIX-19-2013.pdf

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2013-05-21 11:46:32 | Data modyfikacji: 2013-07-04 09:22:41.
Uchwała Nr XIX/18/2013 Rady Gminy Kluczewsko
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Uchwała Nr -XIX-18-2013.pdf

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2013-05-21 11:45:42 | Data modyfikacji: 2013-07-04 09:22:41.
Uchwała Nr XIX/17/2013 Rady Gminy Kluczewsko

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy

Kluczewsko Uchwała Nr -XIX-17-2013.pdf

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2013-05-21 11:44:40 | Data modyfikacji: 2013-07-04 09:22:41.
Uchwała Nr XVIII/16/2013 Rady Gminy Kluczewsko
w sprawie uchwalenia Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Kluczewsko Uchwała Nr XVIII-16-2013.pdf

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2013-05-21 11:42:57 | Data modyfikacji: 2013-07-04 09:22:41.
Uchwała Nr XVIII/15/2013 Rady Gminy Kluczewsko
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok Uchwała Nr XVIII-15-2013.pdf

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2013-05-21 11:42:00 | Data modyfikacji: 2013-07-04 09:22:41.
Uchwała Nr XVIII/14/2013 Rady Gminy Kluczewsko

Załącznik do Uchwały Nr XVIII-14-2013.pdf

 Uchwała Nr XVIII-14-2013.pdf

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2013-05-21 11:40:59 | Data modyfikacji: 2013-05-22 09:20:59.
Uchwała Nr XVIII/13/2013 Rady Gminy Kluczewsko
w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Kluczewsko lub jej jednostkom podległym  Uchwała Nr XVIII-13-2013.pdf

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2013-05-21 11:40:07 | Data modyfikacji: 2013-05-21 11:43:22.
Uchwała Nr XVIII/12/2013 Rady Gminy Kluczewsko
w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie gminy Kluczewsko Uchwała Nr XVIII-12-2013.pdf

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2013-05-21 11:39:15 | Data modyfikacji: 2013-05-21 11:43:22.
Uchwała Nr XVIII/11/2013 Rady Gminy Kluczewsko
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok

Załącznik do Uchwały Nr XVIII-11-2013.pdf

 Uchwała Nr XVIII-11-2013.pdf

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2013-05-21 11:23:55 | Data modyfikacji: 2013-05-22 09:20:01.
Uchwała Nr XVIII/10/2013 Rady Gminy Kluczewsko
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok

Załącznik do Uchwały XVIII-10-2013.pdf

 Uchwała Nr XVIII-10-2013.pdf

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2013-05-21 11:22:44 | Data modyfikacji: 2013-05-22 09:19:05.
Uchwała Nr XVIII/9/2013 Rady Gminy Kluczewsko
w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kluczewsko

Załącznik do Uchwały Nr XVIII-9-2013.pdf

 Uchwała Nr XVIII-9-2013.pdf

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2013-05-21 11:21:43 | Data modyfikacji: 2013-05-22 09:18:28.
Uchwała Nr XVIII/8/2013 Rady Gminy Kluczewsko
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Kluczewsko Uchwała Nr XVIII-8-2013.pdf

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2013-05-21 10:43:20 | Data modyfikacji: 2013-05-22 09:18:28.
Uchwała Nr XVIII/7/2013 Rady Gminy Kluczewsko
w sprawie przystąpienia Gminy Kluczewsko do realizacji operacji „Zagospodarowanie miejsc rekreacji dla mieszkańców w miejscowościach Januszewice, Komparzów, Dobromierz i Bobrowska Wola w Gminie Kluczewsko” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Uchwała Nr XVIII-7-2013.pdf

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2013-05-21 10:42:27 | Data modyfikacji: 2013-05-22 09:18:28.
Uchwała Nr XVIII/6/2013 Rady Gminy Kluczewsko
w sprawie przyjęcia do realizacji projektu systemowego na rok 2013 pn: „STAWIAMY NA AKTYWNOŚĆ” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Uchwała Nr XVIII-6-2013.pdf

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2013-05-21 10:41:30 | Data modyfikacji: 2013-05-22 09:18:28.
Uchwała Nr XVIII/5/2013 Rady Gminy Kluczewsko
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Kluczewsko nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna Nr 291 o powierzchni 0,10 ha w obrębie ewidencyjnym Jeżowiec Uchwała Nr XVIII-5-2013.pdf

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2013-05-21 10:40:35 | Data modyfikacji: 2013-05-22 09:18:28.
Uchwała Nr XVIII/4/2013 Rady Gminy Kluczewsko
w sprawie zapewnienia środków finansowych w 2013 roku na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 0255 T na odcinku Mrowina-Piaski Uchwała Nr XVIII-4-2013.pdf

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2013-05-21 10:35:57 | Data modyfikacji: 2013-05-22 09:18:28.
Uchwała Nr XVIII/3/2013 Rady Gminy Kluczewsko
w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kluczewsko do delegowania Przewodniczącego Rady Gminy Kluczewsko na wyjazdy służbowe oraz ustalenia niektórych należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Uchwała Nr XVIII-3-2013.pdf

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2013-05-21 10:33:03 | Data modyfikacji: 2013-05-22 09:18:28.
Uchwała Nr XVIII/2/2013 Rady Gminy Kluczewsko
w sprawie funduszu sołeckiego  Uchwała Nr XVIII-2-2013.pdf

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2013-05-21 10:31:53 | Data modyfikacji: 2013-05-21 10:33:30.
Uchwała Nr XVIII/1/2013 Rady Gminy Kluczewsko


w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Gminy oraz stałych Komisji Rady Gminy Kluczewsko na okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Plan Pracy Rady Gminy Kl;uczewsko na 2013.pdf

 Uchwała Nr XVIII-1-2013.pdf

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2013-05-21 09:44:17 | Data modyfikacji: 2013-05-22 09:16:36.
Data wprowadzenia: 2013-05-21 09:44:17
Data modyfikacji: 2013-05-22 09:16:36
Opublikowane przez: administrator administrator