2014

Zarządzenie Nr 71/2014 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Z-71-2014.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2015-07-24 09:34:32 | Data modyfikacji: 2015-07-24 12:08:07.
Zarządzenie Nr 70/2014 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Z-70-2014.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2015-07-24 09:33:19 | Data modyfikacji: 2015-07-24 12:08:15.
Zarządzenie Nr 69/2014 Wójta Gminy Kluczewsko

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Z-69-2014.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2015-07-24 09:31:36 | Data modyfikacji: 2015-07-24 12:08:27.
Zarządzenie Nr 68/2014 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rzeczowych środków majątkowych za 2014 rok

Z-68-2014.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2015-07-24 09:29:56 | Data modyfikacji: 2015-07-24 12:08:36.
Zarządzenie Nr 67/2014 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnej gry obronnej

Z-67-2014.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2015-07-24 09:21:20 | Data modyfikacji: 2015-07-24 12:08:46.
Zarządzenie Nr 66/2014 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Z-66-2014.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2015-07-24 09:20:02 | Data modyfikacji: 2015-07-24 12:08:55.
Zarządzenie Nr 65/2014 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Z-65-2014.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2015-07-24 09:19:24 | Data modyfikacji: 2015-07-24 12:11:06.
Zarządzenie Nr 64/2014 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Kluczewsko na 2015 rok i projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2015-2018

Z-64-2014.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2015-07-24 09:17:41 | Data modyfikacji: 2015-07-24 12:09:15.
Zarządzenie Nr 63/2014 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Z-63-2014.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2015-07-24 09:16:41 | Data modyfikacji: 2015-07-24 12:09:37.
Zarządzenie Nr 62/2014 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Z-62-2014.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2015-07-24 08:53:49 | Data modyfikacji: 2015-07-24 12:09:46.
Zarządzenie Nr 61/2014 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Z-61-2014.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2015-07-24 08:53:03 | Data modyfikacji: 2015-07-24 12:09:58.
Zarządzenie Nr 60/2014 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego

Z-60-2014.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2015-07-24 08:52:10 | Data modyfikacji: 2015-07-24 12:09:27.
Zarządzenie Nr 59/2014 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Z-59-2014.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2015-07-24 08:51:16 | Data modyfikacji: 2015-07-24 12:07:58.
Zarządzenie Nr 58/2014 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego oraz pełnomocnika do obsługi informatycznej Gminnej Komisji Wyborczej.

Z-58-2014.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2015-07-24 08:50:27 | Data modyfikacji: 2015-07-24 12:07:45.
Zarządzenie Nr 57/2014 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie przyjęcia raportu z Badania Satysfakcji Klienta Urzędu Gminy Kluczewsko

Z-57-2014.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2015-07-24 08:49:34 | Data modyfikacji: 2015-07-24 12:07:30.
Zarządzenie Nr 56/2014 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie strategii rozwoju Urzędu Gminy Kluczewsko

Z-56-2014.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2015-07-24 08:48:48 | Data modyfikacji: 2015-07-24 12:07:15.
Zarządzenie Nr 55/2014 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie powołania II Zespołu Samooceny

Z-55-2014.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2015-07-24 08:47:50 | Data modyfikacji: 2015-07-24 12:07:02.
Zarządzenie Nr 54/2014 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie powołania Koordynatora II oceny CAF

Z-54-2014.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2015-07-24 07:18:04 | Data modyfikacji: 2015-07-24 12:06:48.
Zarządzenie Nr 53/2014 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Z-53-2014.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2015-07-24 07:17:08 | Data modyfikacji: 2015-07-24 12:06:36.
Zarządzenie Nr 52/2014 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektu Programu Współpracy Gminy Kluczewsko z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok

Z-52-2014.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2015-07-24 07:15:32 | Data modyfikacji: 2015-07-24 12:06:15.
Zarządzenie Nr 51-2014 Wójta Gminy Kluczewsko

 w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kluczewsko miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Z-51-2014.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-09-08 12:58:47 | Data modyfikacji: 2014-09-08 12:59:12.
Zarządzenie Nr 50-2014 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie wykonania wniosków pokontrolnych

Z-50-2014.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-09-08 12:56:53 | Data modyfikacji: 2014-09-08 12:57:17.
Zarządzenie Nr 49-2014 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Z-49-2014.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-09-08 12:55:28 | Data modyfikacji: 2014-09-08 12:56:04.
Zarządzenie Nr 48-2014 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Z-48-2014.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-09-08 12:53:44 | Data modyfikacji: 2014-09-08 12:54:19.
Zarządzenie Nr 47-2014 Wójta Gminy Kluczewsko

 


w sprawie powołania komisji w celu ustalenia normy zakładowej zużycia paliwa dla samochodu pożarniczego OSP Stanowiska

Z-47-2014.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-09-01 07:25:37 | Data modyfikacji: 2014-09-01 07:25:59.
Zarządzenie Nr 46-2014 Wójta Gminy Kluczewsko

 


 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych 

Z-46-2014.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-09-01 07:21:48 | Data modyfikacji: 2014-09-01 07:24:14.
Zarządzenie Nr 45-2014 Wójta Gminy Kluczewsko

 


w sprawie wykonania wniosków pokontrolnych

Z-45-2014.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-09-01 07:20:51 | Data modyfikacji: 2014-09-01 07:21:16.
Zarządzenie Nr 44-2014 Wójta Gminy Kluczewsko

 


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Z-44-2014.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-09-01 07:17:51 | Data modyfikacji: 2014-09-01 07:18:56.
Zarządzenie Nr 43-2014 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie wprowadzenia Procedury planowania, realizacji, monitorowania i ewaluacji budżetu zadaniowego Gminy Kluczewsko

Z-43-2014.pdf

załącznik nr 1 do Zarządzenie Nr 43-2014.pdf

załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 43-2014.xlsx

załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 43-2014.xlsx

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-08-27 09:10:35 | Data modyfikacji: 2014-08-27 09:12:09.
Zarządzenie Nr 42-2014 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie „Wdrożenia systemu rozwoju kompetencji kadr opartego na badaniu luk kompetencyjnych i potrzeb szkoleniowych pracowników na podstawie opisów stanowisk pracy” w Urzędzie Gminy Kluczewsko

Z-42-2014.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-08-27 09:08:28 | Data modyfikacji: 2014-08-27 09:09:30.
Zarządzenie Nr 41-2014 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie wprowadzenia Kart Usług w Urzędzie Gminy w Kluczewsku

Z-41-2014.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-08-27 09:07:19 | Data modyfikacji: 2014-08-27 09:07:46.
Zarządzenie Nr 40-2014 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczewsku do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy

Z-40-2014.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-08-27 09:06:17 | Data modyfikacji: 2014-08-27 09:06:40.
Zarządzenie Nr 39-2014 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Z-39-2014.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-08-27 09:04:55 | Data modyfikacji: 2014-08-27 09:05:39.
Zarządzenie Nr 38-2014 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Z-38-2014.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-08-27 09:03:55 | Data modyfikacji: 2014-08-27 09:04:17.
Zarządzenie Nr 37-2014 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie utworzenia Biura Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy Kluczewsko

Z-37-2014.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-08-27 09:02:28 | Data modyfikacji: 2014-08-27 09:03:19.
Zarządzenie Nr 36-2014 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie opracowania „Mapy aktywności” organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Kluczewsko, procedury jej aktualizowania, uzupełniania oraz wykorzystania

Z-36-2014.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-08-27 09:01:29 | Data modyfikacji: 2014-08-27 09:01:49.
Zarządzenie Nr 35-2014 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Z-35-2014.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-08-27 08:50:37 | Data modyfikacji: 2014-08-27 08:50:57.
Zarządzenie Nr 34-2014 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektu „Strategii Rozwoju gminy Kluczewsko do 2020”

Z-34-2014.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-08-27 08:49:30 | Data modyfikacji: 2014-08-27 08:50:01.
Zarządzenie Nr 33-2014 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie upoważnienia Pani Anny Nowak – pracownika socjalnego Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczewsku do realizacji zadań wynikających z Rozporządzenia rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych

Z-33-2014.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-08-27 08:48:31 | Data modyfikacji: 2014-08-27 08:48:52.
Zarządzenie Nr 32-2014 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie wykonania zaleceń pokontrolnych

Z-32-2014.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-08-27 08:46:55 | Data modyfikacji: 2014-08-27 08:47:49.
Zarządzenie Nr 31-2014 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie wykonania wniosków pokontrolnych

Z-31-2014.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-08-27 08:45:45 | Data modyfikacji: 2014-08-27 08:46:06.
Zarządzenie Nr 30-2014 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczewsku do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach o ustalenie i wypłacie zasiłków dla opiekunów w imieniu Wójta Gminy

Z-30-2014.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-08-27 08:41:36 | Data modyfikacji: 2014-08-27 08:42:03.
Zarządzenie Nr 29-2014 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie :  ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kluczewsko na okres  zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i czas wojny.

Z-29-2014.pdf

załącznik do Zarządzenia Nr 29-2014.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-08-27 08:39:39 | Data modyfikacji: 2014-08-27 08:40:19.
Zarządzenie Nr 28-2014 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Z-28-2014.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-08-27 08:37:55 | Data modyfikacji: 2014-08-27 08:38:51.
Zarządzenie Nr 27-2014 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny złożonych ofert na realizację zadania publicznego na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Z-27-2014.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-08-27 08:36:59 | Data modyfikacji: 2014-08-27 08:37:21.
Zarządzenie Nr 26-2014 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy Kluczewsko

Z-26-2014.pdf

załącznik do Zarządzenia Nr -26-2014.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-08-27 08:35:42 | Data modyfikacji: 2014-08-27 08:36:17.
Zarządzenie Nr 25-2014 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi  i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kluczewsko na lata 2014-2020”

Z-25-2014.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-08-27 08:34:24 | Data modyfikacji: 2014-08-27 08:35:05.
Zarządzenie Nr 24-2014 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Z-24-2014.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-08-27 08:33:28 | Data modyfikacji: 2014-08-27 08:33:48.
Zarządzenie Nr 23-2014 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie wykonania wniosków pokontrolnych

Z-23-2014.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-08-27 08:32:30 | Data modyfikacji: 2014-08-27 08:32:52.
Zarządzenie Nr 22-2014 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie wprowadzenia polityki bezpieczeństwa ochrony danych osobowych i zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy w Kluczewsku.

Z-22-2014.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-08-27 08:31:37 | Data modyfikacji: 2014-08-27 08:31:56.
Zarządzenie Nr 21-2014 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie upoważnienia pracownika do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku

Z-21-2014.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-08-27 08:30:34 | Data modyfikacji: 2014-08-27 08:30:57.
Zarządzenie Nr 20-2014 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie utworzenia Punktu Konsultacyjnego przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kluczewsku

Z-20-2014.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-08-27 07:27:41 | Data modyfikacji: 2014-08-27 07:28:04.
Zarządzenie Nr 19-2014 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie powołania składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego z terenu Gminy Kluczewsko

Z-19-2014.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-08-27 07:26:46 | Data modyfikacji: 2014-08-27 07:27:07.
Zarządzenie Nr 18-2014 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2014 roku przysługujących w zamian za święta przypadające w sobotę

Z-18-2014.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-08-27 07:25:44 | Data modyfikacji: 2014-08-27 07:26:09.
Zarządzenie Nr 17-2014 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Z-17-2014.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-08-27 07:24:52 | Data modyfikacji: 2014-08-27 07:25:09.
Zarządzenie Nr 16-2014 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego

Z-16-2014.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-08-27 07:23:35 | Data modyfikacji: 2014-08-27 07:23:56.
Zarządzenie Nr 15-2014 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.

Z-15-2014.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-08-27 07:22:25 | Data modyfikacji: 2014-08-27 07:22:48.
Zarządzenie Nr 14-2014 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kluczewsko miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Z-14-2014.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-08-27 07:21:29 | Data modyfikacji: 2014-08-27 07:21:51.
Zarządzenie Nr 13-2014 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do obsługi informatycznej wyborów

Z-13-2014.pdf

Załącznik do Zarządzenia nr 13-2014.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-08-27 07:20:13 | Data modyfikacji: 2014-08-27 07:20:54.
Zarządzenie Nr 12-2014 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie utworzenia spółki przymusowej dla zagospodarowania wspólnoty gruntowej wsi Kolonia Bobrowska Wola

Z-12-2014.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-08-27 07:17:19 | Data modyfikacji: 2014-08-27 07:18:48.
Zarządzenie Nr 11-2014 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kluczewsko w 2014 roku

Z-11-2014.pdf

załącznik do Zarządzenia 11-2014.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-08-27 07:15:47 | Data modyfikacji: 2014-08-27 07:19:21.
Zarządzenie Nr 10-2014 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. aktualizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kluczewsko na lata 2014 - 2020”

Z-10-2014.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-08-27 07:14:43 | Data modyfikacji: 2014-08-27 07:15:08.
Zarządzenie Nr 9-2014 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczewsku

Z-9-2014.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-08-27 07:13:02 | Data modyfikacji: 2014-08-27 07:13:42.
Zarządzenie Nr 8-2014 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów na 2014 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kluczewsko na 2014 rok.

Z- 8-2014.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-03-13 14:55:40 | Data modyfikacji: 2014-03-13 14:56:16.
Zarządzenie Nr 7-2014 Wójta Gminy Kluczewsko

 


w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny złożonych ofert na realizację zadania publicznego na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Z-7-2014.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-03-13 14:53:50 | Data modyfikacji: 2014-03-13 14:54:12.
Zarządzenie Nr 6-2014 Wójta Gminy Kluczewsko

 


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Z-6-2014.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-03-13 14:52:29 | Data modyfikacji: 2014-03-13 14:52:54.
Zarządzenie Nr 5-2014 Wójta Gminy Kluczewsko

 


w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. aktualizacji „Strategii Rozwoju Gminy Kluczewsko”

Z-5-2014.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-03-13 14:50:33 | Data modyfikacji: 2014-03-13 14:51:00.
Zarządzenie Nr 4-2014 Wójta Gminy Kluczewsko

 


w sprawie użytkowania sprzętu informatycznego oraz oprogramowania komputerowego w Urzędzie Gminy Kluczewsko

Z-4-2014.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-03-13 14:47:41 | Data modyfikacji: 2014-03-13 14:49:23.
Zarządzenie Nr 3-2014 Wójta Gminy Kluczewsko

 


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kluczewsko w 2014 roku

Z - 3-2014.pdf

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 3-2014.pdf

Wzór oferty.pdf

Wzór oferty.doc

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-02-21 12:34:12 | Data modyfikacji: 2014-02-21 12:35:38.
Zarządzenie Nr 2-2014 Wójta Gminy Kluczewsko

 


w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Pracowników Samorządowych Urzędu Gminy Kluczewsko

Z-2-2014.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-02-21 12:31:44 | Data modyfikacji: 2014-02-21 12:32:24.
Zarządzenie Nr 1-2014 Wójta Gminy Kluczewsko

 


w sprawie nadania Statutu Spółki dla zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej Wsi Bobrowska Wola powiat włoszczowski województwo świętokrzyskie

Z-1-2014.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-02-21 12:28:46 | Data modyfikacji: 2014-02-21 12:30:21.
Data wprowadzenia: 2014-02-21 12:28:46
Data modyfikacji: 2014-02-21 12:30:21
Opublikowane przez: administrator administrator