Ewidencja ludności

 


Lp.                                                          Ewidencja Ludności


1.


Zameldowanie na pobyt stały .


Instrukcja


2.


Zameldowanie na pobyt czasowy /ponad 3 miesiące/.


Instrukcja


3.


Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców.


Instrukcja


4.


Wymeldowanie z pobytu stałego w drodze decyzji administracyjnej.


Instrukcja


5.


Wymeldowanie z pobytu stałego.


Instrukcja

 

6.

 

Wniosek o udostępnienie danych z ewidencji ludności.

 

Wniosek

7.

 

Wniosek o udostępnienie danych z ewidencji ludności - druk

 

Wniosek

 

Do pobrania również tutaj:

Zameldowanie na pobyt stały .

Zameldowanie na pobyt czasowy /ponad 3 miesiące/.

Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców.

Wymeldowanie z pobytu stałego w drodze decyzji administracyjnej.

Wymeldowanie z pobytu stałego.

Wniosek o udostępnienie danych z ewidencji ludności.

Wniosek o udostępnienie danych z ewidencji ludności - druk.

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2013-01-22 14:03:55 | Data modyfikacji: 2013-03-13 08:28:59.
Data wprowadzenia: 2013-01-22 14:03:55
Data modyfikacji: 2013-03-13 08:28:59
Opublikowane przez: administrator administrator