2014

Uchwała Nr III-20-2014 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/16/2012 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów eksploatacji złóż piasków „Rzewuszyce” w obrębie wsi Rzewuszyce oraz „Rzewuszyce I” w obrębie wsi Rzewuszyce i Kluczewsko na obszarze Gminy Kluczewsko

Uchwała Nr III-20-2014.pdf

Załącznik do Uchwały Nr III 20-2014.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2015-02-16 10:19:55 | Data modyfikacji: 2015-02-16 10:20:36.
Uchwała Nr III-19-2014 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kluczewsko na lata 2014-2017

Uchwała Nr III-19-2014.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2015-02-16 10:19:12 | Data modyfikacji: 2015-02-16 10:19:30.
Uchwała Nr III-18-2014 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Uchwała Nr III-18-2014.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2015-02-16 10:18:13 | Data modyfikacji: 2015-02-16 10:18:45.
Uchwała Nr III-17-2014 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014

Uchwała Nr III-17-2014.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2015-02-16 10:17:08 | Data modyfikacji: 2015-02-16 10:17:34.
Uchwała Nr III-16-2014 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Gminy oraz stałych Komisji Rady Gminy Kluczewsko na okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku

Uchwała Nr III-16-2014.pdf

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III-16-2014.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2015-02-16 10:15:56 | Data modyfikacji: 2015-02-16 10:16:28.
Uchwała Nr III-15-2014 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Gminy Kluczewsko

Uchwała Nr III-15-2014.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2015-02-16 10:15:01 | Data modyfikacji: 2015-02-16 10:15:20.
Uchwała Nr III-14-2014 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian osobowych w przedstawicielstwie Związku Gmin Ziemi Włoszczowskiej

Uchwała Nr III-14-2014.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2015-02-16 10:14:09 | Data modyfikacji: 2015-02-16 10:14:28.
Uchwała Nr III-13-2014 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie powołania Rady Społecznej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kluczewsku

Uchwała Nr III-13-2014.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2015-02-16 10:13:15 | Data modyfikacji: 2015-02-16 10:13:41.
Uchwała Nr III-12-2014 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok

Uchwała Nr III-12-2014.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2015-02-16 10:10:18 | Data modyfikacji: 2015-02-16 10:12:44.
Uchwała Nr III-11-2014 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2015-2018

Uchwała Nr III-11-2014.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2015-02-16 10:09:16 | Data modyfikacji: 2015-02-16 10:09:44.
Uchwała Nr II-10-2014 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zatwierdzenia taryf na dostawę wody i odbiór ścieków na terenie gminy Kluczewsko

Uchwała Nr II-10-2014.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2015-02-16 10:08:15 | Data modyfikacji: 2015-02-16 10:08:37.
Uchwała Nr II-9-2014 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 na obszarze Gminy Kluczewsko

Uchwała Nr II-9-2014.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2015-02-16 10:07:23 | Data modyfikacji: 2015-02-16 10:07:46.
Uchwała Nr II-8-2014 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kluczewsko do delegowania Przewodniczącego Rady Gminy Kluczewsko na wyjazdy służbowe oraz ustalenia niektórych należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych

Uchwała Nr II-8-2014.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2015-02-16 10:06:32 | Data modyfikacji: 2015-02-16 10:06:56.
Uchwała Nr II-7-2014 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kluczewsko

Uchwała Nr II-7-2014.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2015-02-16 10:05:44 | Data modyfikacji: 2016-06-30 14:00:42.
Uchwała Nr II-6-2014 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych gminy Kluczewsko

Uchwała Nr II-6-2014.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2015-02-16 10:03:52 | Data modyfikacji: 2016-06-30 14:03:45.
Uchwała Nr II-5-2014 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kluczewsko na lata 2014-2017

Uchwała Nr II-5-2014.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2015-02-16 10:02:19 | Data modyfikacji: 2015-02-16 10:03:14.
Uchwała Nr II-4-2014 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Uchwała Nr II-4-2014.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2015-01-21 12:41:47 | Data modyfikacji: 2015-01-21 12:42:28.
Uchwała Nr II-3-2014 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Kluczewsko

Uchwała Nr II-3-2014.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2015-01-21 12:39:39 | Data modyfikacji: 2015-01-21 12:40:45.
Uchwała Nr I-2-2014 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy Kluczewsko

Uchwała Nr I-2-2014.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-12-23 12:49:06 | Data modyfikacji: 2014-12-23 12:49:41.
Uchwała Nr I-1-2014 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Kluczewsko

Uchwała Nr I-1-2014.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-12-23 12:47:15 | Data modyfikacji: 2014-12-23 12:49:16.
Uchwała Nr XXIX-32-2014 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kluczewsko

Uchwała Nr XXIX-32-2014.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-10-14 11:14:35 | Data modyfikacji: 2014-10-14 11:15:10.
Uchwała Nr XXIX-31-2014 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/22/2013 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 26 kwietnia 2013 roku
w sprawie ustalenia ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5 % alkoholu
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży

Uchwała Nr XXIX-31-2014.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-10-14 11:13:26 | Data modyfikacji: 2014-10-14 11:14:07.
Uchwała Nr XXIX-30-2014 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie przystąpienia Gminy Kluczewsko do realizacji operacji „Zagospodarowanie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowościach Ciemiętniki i Brzeście w Gminie Kluczewsko” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”

Uchwała Nr XXIX-30-2014.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-10-14 11:12:04 | Data modyfikacji: 2014-10-14 11:12:52.
Uchwała Nr XXIX-29-2014 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Kluczewsko z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok

Uchwała Nr XXIX-29-2014.pdf

Załącznik do Uchwały Nr XXIX-29-2014.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-10-14 11:11:00 | Data modyfikacji: 2014-10-14 11:11:35.
Uchwała Nr XXIX-28-2014 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kluczewsko na lata 2014-2017

Uchwała Nr XXIX-28-2014.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-10-14 11:10:01 | Data modyfikacji: 2014-10-14 11:10:27.
Uchwała Nr XXIX-27-2014 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Uchwała Nr XXIX-27-2014.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-10-14 11:08:15 | Data modyfikacji: 2014-10-14 11:09:17.
Uchwała Nr XXIX-26-2014 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Kluczewsko na lata 2014-2020

Uchwała Nr XXIX-26-2014.pdf

Załącznik do Uchwały Nr XXIX-26-2914.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-10-14 11:05:02 | Data modyfikacji: 2014-10-14 11:07:31.
Uchwała Nr XXIX-25-22014 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zapewnienia środków finansowych na dofinansowanie przebudowy układu komunikacyjnego dróg powiatowych Nr 0253 T, 0254 T, 0231 T, 0237 T w gminach Kluczewsko, Secemin, Radków poprawiającą bezpieczeństwo i dostępność na odcinkach dróg Stanowiska - Łapczyna Wola, Żelisławiczki – Marchocice, Radków – Kossów

Uchwała Nr XXIX-25-2014.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-10-14 11:03:04 | Data modyfikacji: 2014-10-14 11:04:16.
Uchwała Nr XXVIII-24-2014 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kluczewsko na lata 2014-2017

Uchwała Nr XXVIII-24-2014.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-10-14 11:00:45 | Data modyfikacji: 2014-10-14 11:01:57.
Uchwała Nr XXVIII-23-2014 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Uchwała Nr XXVIII-23-2014.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-09-10 10:33:05 | Data modyfikacji: 2014-10-14 11:01:57.
Uchwała Nr XXVII/22/2014 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kluczewsko na lata 2014-2017

Uchwała Nr XXVII-22-2014.pdf

Załącznik Nr 1 do Uczwałay Nr XXVII-22-2014.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwałay Nr XXVII-22-2014.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII-22-2014.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-07-09 11:12:39 | Data modyfikacji: 2014-07-09 11:13:56.
Uchwała Nr XXVII/21/2014 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Uchwała Nr XXVII-21-2014.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-07-09 11:10:02 | Data modyfikacji: 2014-07-09 11:11:48.
Uchwała Nr XXVII/20/2014 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów eksploatacji złóż piasków „Rzewuszyce” w obrębie wsi Rzewuszyce na obszarze Gminy Kluczewsko

Uchwała Nr XXVII-20-2014.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-07-09 11:01:48 | Data modyfikacji: 2014-07-09 11:09:14.
Uchwała Nr XXVII/19/2014 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów eksploatacji złóż piasków „Rzewuszyce I” w obrębie wsi Rzewuszyce i Kluczewsko na obszarze Gminy Kluczewsko

Uchwała Nr XXVII-19-2014.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-07-09 10:58:39 | Data modyfikacji: 2014-07-09 10:59:51.
Uchwała Nr XXVII/18/2014 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kluczewsko z tytułu wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Uchwała Nr XXVII-18-2014.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-07-09 10:55:53 | Data modyfikacji: 2014-07-09 10:56:40.
Uchwała Nr XXVII/17/2014 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Uchwała Nr XXVII-17-2014.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-07-09 10:51:11 | Data modyfikacji: 2014-07-09 10:54:21.
Uchwała Nr XXVI/16/2014 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie przyjęcia do realizacji projektu systemowego na rok 2014 pn: „STAWIAMY NA AKTYWNOŚĆ” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Uchwała Nr XXVI-16-2014.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-07-09 09:50:49 | Data modyfikacji: 2014-07-09 09:51:13.
Uchwała Nr XXVI/15/2014 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kluczewsko na lata 2014-2017

Uchwała Nr XXVI-15-2014.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-07-09 09:49:42 | Data modyfikacji: 2014-07-09 09:50:07.
Uchwała Nr XXVI/14/2014 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Uchwała Nr XXVI-14-2014.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-07-09 09:48:29 | Data modyfikacji: 2014-07-09 09:48:56.
Uchwała Nr XXVI/13/2013 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zmiany wykazu przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kluczewsko

Uchwała Nr XXVI-13-2014.pdf

Załącznik do Uchwały Nr XXVI-13-2014.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-07-09 09:46:34 | Data modyfikacji: 2014-07-09 09:47:21.
Uchwała Nr XXVI/12/2014 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kluczewsko

Uchwała Nr XXVI-12-2014.pdf

Załącznik do Uchwały Nr XXVI-12-2014.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-07-09 09:38:33 | Data modyfikacji: 2014-07-09 09:39:22.
Uchwała Nr XXV/11/2014 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kluczewsko na lata 2014-2017

Uchwała Nr XXV-11-2014.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-07-09 09:36:51 | Data modyfikacji: 2014-07-09 09:37:33.
Uchwała Nr XXV/10/2014 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Uchwała Nr XXV-10-2014.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-04-17 09:22:51 | Data modyfikacji: 2014-04-17 09:23:32.
Uchwała Nr XXV/9/2014 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kluczewsko”

Uchwała Nr XXV-9-2014.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-04-17 09:21:54 | Data modyfikacji: 2014-07-01 08:40:35.
Uchwała Nr XXV/8/2014 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności


zwierząt z terenu Gminy Kluczewsko

Uchwała Nr XXV-8-2014.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-04-17 09:20:52 | Data modyfikacji: 2014-04-17 09:21:14.
Uchwała Nr XXV/7/2014 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku budżetowym 2015

Uchwała Nr XXV-7-2014.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-04-17 09:19:11 | Data modyfikacji: 2014-04-17 09:19:33.
Uchwała Nr XXV/6/2014 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok

Uchwała Nr XXV-6-2014.pdf

Załącznik do Uchwały Nr XXV-6-2014.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-04-17 09:16:48 | Data modyfikacji: 2014-04-17 09:17:39.
Uchwała Nr XXV/5/2014 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok

Uchwała Nr XXV-5-2014.pdf

Załącznik do Uchwały Nr XXV-5-2014.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-04-17 09:14:05 | Data modyfikacji: 2014-04-17 09:18:09.
Uchwała Nr XXIV/4/2014 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie przystąpienia Gminy Kluczewsko do realizacji projektu „Zagospodarowanie skweru w Kluczewsku” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Uchwała Nr XXIV-4-2014.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-04-17 09:12:15 | Data modyfikacji: 2014-04-17 09:12:53.
Uchwała Nr XXIV/3/2014 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia


rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania


finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

Uchwała Nr XXIV-3-2014.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-03-28 09:42:42 | Data modyfikacji: 2014-03-28 09:44:57.
Uchwała Nr XXIV/2/2014 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy


w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych


wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie


dożywiania” na lata 2014-2020

Uchwała Nr XXIV-2-2014.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-02-24 09:35:23 | Data modyfikacji: 2014-02-24 09:45:14.
Uchwała Nr XXIV/1/2014 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy


w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

Uchwała Nr XXIV-1-2014.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2014-02-24 09:31:50 | Data modyfikacji: 2014-02-24 09:33:29.
Data wprowadzenia: 2014-02-24 09:31:50
Data modyfikacji: 2014-02-24 09:33:29
Opublikowane przez: administrator administrator