KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH I
2015-02-11 11:04:57
o miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych  ...więcej

Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Kluczewsko
2014-12-04 08:41:00
  ...więcej

Protokół z wyborów Rady Gminy Kluczewsko
2014-12-04 08:38:23
  ...więcej

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO w KIELCACH I
2014-12-01 09:26:20
z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa świętokrzyskiego  ...więcej

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO w KIELCACH I
2014-12-01 09:24:50
z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast naobszarze województwa świętokrzyskiego  ...więcej

Uchwała Nr 3 Gminnej Komisji Wyborczej
2014-10-24 14:07:22
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Kluczewsko dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na 16 listopada 2014 roku  ...więcej

Obwieszczenie
2014-10-24 14:04:55
o zarejestrowanych listach kandydatówna radnych do Rady Gminy Kluczewsko    ...więcej

Obwieszczenie
2014-10-24 14:00:18
Gminnej Komisji Wyborczej w Kluczewsku z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach naWójta Gminy Kluczewsko    ...więcej

K O M U N I K A T
2014-10-23 14:03:48
GMINNEJ  KOMISJI WYBORCZEJ W  KLUCZEWSKU z dnia 23 października 2014 roku o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Kluczewsko zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.  ...więcej

Obwieszczenie
2014-10-23 13:28:14
Wójta Gminy Kluczewsko z dnia 14 października 2014 r.  ...więcej

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 60/2014
2014-10-23 13:14:18
Wójta  Gminy Kluczewsko                         z dnia 10 października 2014 roku   w sprawie wyznaczenia obwodowyc  ...więcej

Uchwała Nr 2 Gminnej Komisji Wyborczej w Kluczewsku
2014-10-22 14:10:15
w sprawie nieprzeprowadzania głosowania w wyborach do Rady Gminy Kluczewsko w okręgu wyborczym Nr 7 – Sołectwo Rzewuszyce zarządzonych na 16 listopada 2014 roku  ...więcej

Uchwała Nr 1 Gminnej Komisji Wyborczej w Kluczewsku
2014-10-22 14:09:16
w sprawie powołania Pełnomocnika ds. obsługi informatycznej Gminnej Komisji Wyborczej w Kluczewsku  ...więcej

Obwieszczenie
2014-10-22 12:22:52
Gminnej Komisji Wyborczej w Kluczewsku bez głosowania w okręgu wyborczym nr 7  ...więcej

Informacja - losowanie
2014-10-22 07:04:58
o miejscu, dacie i godzinie przeprowadzenia losowania numerów dla list komitetów wyborczych  ...więcej

Informacja
2014-10-20 09:13:28
o miejscu, dacie i godzinie przeprowadzenia losowania członków OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH  w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku  ...więcej

Obwieszczenie
2014-10-08 11:04:06
Gminnej Komisji Wyborczej w Kluczewsku  ...więcej

Komunikat
2014-09-25 14:48:54
Gminnej Komisji Wyborczej w Kluczewsku  ...więcej

Obwieszczenie
2014-09-10 08:24:10
informacja o okręgach wyborczych , ich granicach i numerach , liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Kluczewsku w wyborach do Rady Gminy w Kluczewsku zarządzonych na dzień 1  ...więcej

Zarządzenie Nr 51-2014 Wójta Gminy Kluczewsko
2014-09-10 08:22:13
w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kluczewsko miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 20