2015

Uchwała Nr X-57-2015 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Gminy oraz stałych Komisji Rady Gminy Kluczewsko na okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku

Uchwała Nr X-57-2015.pdf

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X-57-2015.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-01-20 11:32:36 | Data modyfikacji: 2016-01-20 11:33:31.
Uchwała Nr X-56-2015 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów położonych w obrębie Komorniki

Uchwała Nr X-56-2015.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-01-20 11:31:48 | Data modyfikacji: 2016-01-20 11:32:10.
Uchwała Nr X-55-2015 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu

Uchwała Nr X-55-2015.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-01-20 11:30:44 | Data modyfikacji: 2016-01-20 11:31:24.
Uchwała Nr X-54-2015 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kluczewsko na lata 2015-2018

Uchwała Nr X-54-2015.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-01-20 11:29:44 | Data modyfikacji: 2016-01-20 11:30:15.
Uchwała Nr X-53-2015 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Uchwała Nr X-53-2015.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-01-20 11:28:44 | Data modyfikacji: 2016-01-20 11:29:15.
Uchwała Nr X-52-2015 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015

Uchwała Nr X-52-2015.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-01-20 11:27:49 | Data modyfikacji: 2016-01-20 11:28:19.
Uchwała Nr X-51-2015 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok

Uchwała NR X-51-2015.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-01-20 11:26:21 | Data modyfikacji: 2016-01-20 11:27:21.
Uchwała Nr X-50-2015 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016-2019

Uchwała Nr X-50-2015.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-01-20 11:25:09 | Data modyfikacji: 2016-01-20 11:25:44.
Uchwała Nr IX-49-2015 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Uchwała Nr IX-49-2015.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2015-12-14 11:14:02 | Data modyfikacji: 2015-12-14 11:14:53.
Uchwała Nr IX-48-2015 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP na terenie gminy Kluczewsko

Uchwała Nr-IX-48-2015.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2015-12-14 11:12:46 | Data modyfikacji: 2015-12-14 11:13:22.
Uchwała Nr IX-47-2015 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kluczewsko

Uchwała Nr-IX-47-2015.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2015-12-14 11:11:38 | Data modyfikacji: 2015-12-14 11:12:17.
Uchwała Nr IX-46-2015 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Kluczewsko z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok

Uchwała Nr IX-46-2015.pdf

Załącznik do Uchwały Nr IX-46-2015.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2015-12-14 11:09:52 | Data modyfikacji: 2015-12-14 11:16:27.
Uchwała Nr IX-45-2015 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Uchwała Nr IX-45-2015.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2015-12-14 11:08:39 | Data modyfikacji: 2015-12-14 11:09:23.
Uchwała Nr IX-44-2015 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie określenia wzorów formularzy, informacji i deklaracji podatkowych

Uchwała Nr IX-44-2015.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2015-12-14 10:46:08 | Data modyfikacji: 2015-12-14 10:47:55.
Uchwała Nr IX-43-2015 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 na obszarze Gminy Kluczewsko

Uchwała Nr IX-43-2015.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2015-12-14 10:45:14 | Data modyfikacji: 2015-12-14 10:45:35.
Uchwała Nr IX-42-2015 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie opłaty targowej na rok 2016

Uchwała Nr IX-42-2015.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2015-12-14 10:41:19 | Data modyfikacji: 2015-12-14 10:44:36.
Uchwała Nr IX-41-2015 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2016 obowiązujących na terenie Gminy Kluczewsko oraz zwolnień w tym podatku

Uchwała Nr IX-41-2015.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2015-12-14 10:40:09 | Data modyfikacji: 2015-12-14 10:40:37.
Uchwała Nr IX-40-2015 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2016

Uchwała Nr IX-40-2015.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2015-12-14 10:38:14 | Data modyfikacji: 2015-12-14 10:39:24.
Uchwała Nr VIII-39-2015 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kluczewsko na lata 2015-2018

Uchwała Nr VIII-39-2015.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2015-10-12 09:13:37 | Data modyfikacji: 2015-10-12 09:14:59.
Uchwała Nr VIII-38-2015 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Uchwała Nr VIII-38-2015.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2015-10-12 09:10:59 | Data modyfikacji: 2015-10-12 09:13:07.
Uchwała Nr VIII-37-2015 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Kluczewsko nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna Nr 504/2 o powierzchni 0,11 ha w obrębie ewidencyjnym Kolonia Mrowina

Uchwała Nr VIII-37-2015.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2015-10-12 09:10:06 | Data modyfikacji: 2015-10-12 09:10:30.
Uchwała Nr VIII-36-2015 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w Uchwale Nr IX/34/2011 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 28 października 2011 roku w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczewsku

Uchwała Nr VIII-36-2015.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2015-10-12 09:08:53 | Data modyfikacji: 2015-10-12 09:09:32.
Uchwała Nr VIII-35-2015 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zmiany wykazu przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kluczewsko

Uchwała Nr VIII-35-2015.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2015-10-12 09:07:31 | Data modyfikacji: 2015-10-12 09:08:09.
Uchwała Nr VIII-34-2015 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zapewnienia środków finansowych na dofinansowanie przebudowy układu komunikacyjnego dróg powiatowych Nr 0254 T, 0231 T, 0238 T w gminach Kluczewsko, Secemin, Radków poprawiająca bezpieczeństwo i dostępność na odcinkach dróg Kolonia Mrowina - Piaski, Marchocice - Secemin, Kossów - Chycza

Uchwała Nr VIII-34-2015.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2015-10-12 09:05:58 | Data modyfikacji: 2015-10-12 09:06:58.
Uchwała Nr VIII-33-2015 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Kluczewsko księdzu Józefowi Barczykowi

Uchwała Nr VIII-33-2015.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2015-10-12 08:46:41 | Data modyfikacji: 2015-10-12 08:47:06.
Uchwała Nr VIII-32-2015 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Kluczewsko księdzu Antoniemu Mroczkowi

Uchwała Nr VIII-32-2015.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2015-10-12 08:37:34 | Data modyfikacji: 2015-10-12 08:44:01.
Uchwała Nr VIII-31-2015 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miejscowości Kluczewsko na lata 2015-2024”

Uchwała Nr VIII-31-2015.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2015-10-12 08:23:28 | Data modyfikacji: 2015-10-12 08:23:54.
Uchwała Nr VIII-30-2015 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego we Włoszczowie na kadencję 2016-2019

Uchwała Nr VIII-30-2015.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2015-10-12 08:22:17 | Data modyfikacji: 2015-10-12 08:22:57.
Uchwała Nr VII-29-2015 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kluczewsko na lata 2015-2018

Uchwała Nr VII-29-2015.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2015-07-10 12:27:29 | Data modyfikacji: 2015-07-10 12:27:52.
Uchwała Nr VII-28-2015 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Uchwała Nr VII-28-2015.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2015-07-10 12:26:28 | Data modyfikacji: 2015-07-10 12:27:02.
Uchwała Nr VII-27-2015 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie realizacji projektu „Poczuj się bezpiecznie” Powiatu Włoszczowskiego oraz gmin Kluczewsko i Włoszczowa

Uchwała Nr VII-27-2015.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2015-07-10 12:25:46 | Data modyfikacji: 2015-07-10 12:26:03.
Uchwała Nr VII-26-2015 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie powołania Zespołu Opiniującego Kandydatów na Ławników do Sądu Rejonowego we Włoszczowie na kadencję 2016-2019

Uchwała Nr VII-26-2015.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2015-07-10 12:25:01 | Data modyfikacji: 2015-07-10 12:25:21.
Uchwała Nr VII-25-2015 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Uchwała Nr VII-25-2015.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2015-07-10 12:24:10 | Data modyfikacji: 2015-07-10 12:24:35.
Uchwała Nr VII-24-2015 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Kluczewsko z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2015 – 2020

Uchwała Nr VII -24-2015.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2015-07-10 12:22:38 | Data modyfikacji: 2015-07-10 12:23:03.
Uchwała Nr VII-23-2015 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie określenia szczegółowego trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy
Kluczewsko

Uchwała Nr VII-23-2015.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2015-07-10 12:21:51 | Data modyfikacji: 2015-07-10 12:22:09.
Uchwała Nr VII-22-2015 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie honorowego obywatelstwa Gminy Kluczewsko oraz zasad i trybu jego nadawania

Uchwała Nr VII-22-2015.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2015-07-10 12:21:07 | Data modyfikacji: 2015-07-10 12:21:25.
Uchwała Nr VII-21-2015 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/16/2015 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie
zmiany Uchwały Nr XVI/42/2012 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 30 października 2012 roku w sprawie
wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2013 obowiązujących na terenie Gminy
Kluczewsko oraz zwolnień w tym podatku

Uchwała Nr VII-21-2015.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2015-07-10 12:19:59 | Data modyfikacji: 2015-07-10 12:20:37.
Uchwała Nr VII-20-2015 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kluczewsko z tytułu wykonania budżetu gminy za 2014 rok

Uchwała Nr VII-20-2015.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2015-07-10 12:05:56 | Data modyfikacji: 2015-07-10 12:06:17.
Uchwała Nr VII-19-2015 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2014 rok

Uchwała Nr VII-19-2015.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2015-07-10 12:04:36 | Data modyfikacji: 2015-07-10 12:05:23.
Uchwała Nr VI-18-2015 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kluczewsko na lata 2015-2018

Uchwała Nr VI-18-2015.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2015-06-22 09:17:09 | Data modyfikacji: 2015-06-22 09:17:29.
Uchwała Nr VI-17-2015 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Uchwała Nr VI-17-2015.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2015-06-22 09:16:01 | Data modyfikacji: 2015-06-22 09:16:35.
Uchwała Nr VI-16-2015 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/42/2012 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 30 października 2012 roku
w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2013 obowiązujących na terenie
Gminy Kluczewsko oraz zwolnień w tym podatku

Uchwała Nr VI-16-2015.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2015-06-22 09:15:07 | Data modyfikacji: 2015-06-22 09:15:33.
Uchwała Nr VI-15-2015 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej

Uchwała Nr VI-15-2015.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2015-06-22 09:08:35 | Data modyfikacji: 2015-06-22 09:09:08.
Uchwała Nr V-14-2015 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie przyjęcia do realizacji projektu systemowego na rok 2015 pn: „STAWIAMY NA AKTYWNOŚĆ” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Uchwała Nr V-14-2015.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2015-04-27 09:52:53 | Data modyfikacji: 2015-04-27 09:53:12.
Uchwała Nr V-13-2015 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kluczewsko na lata 2015-2018

Uchwała Nr V-13-2015.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2015-04-27 09:50:22 | Data modyfikacji: 2015-04-27 09:51:53.
Uchwała Nr V-12-2015 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Uchwała Nr V-12-2015.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2015-04-27 09:42:41 | Data modyfikacji: 2015-04-27 09:49:16.
Uchwała Nr V-11-2015 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów eksploatacji złóż
piasków „Rzewuszyce” w obrębie wsi Rzewuszyce na obszarze Gminy Kluczewsko

Uchwała Nr V-11-2015.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2015-04-27 09:25:32 | Data modyfikacji: 2015-04-27 09:48:27.
Uchwała Nr V-10-2015 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w Uchwale Nr II/8/2014 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kluczewsko do delegowania Przewodniczącego Rady Gminy Kluczewsko na wyjazdy służbowe oraz ustalenia niektórych należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych

Uchwała Nr V-10-2015.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2015-04-27 09:22:56 | Data modyfikacji: 2015-04-27 09:47:05.
Uchwała Nr V-9-2015 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w Uchwale Nr II/8/2014 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kluczewsko do delegowania Przewodniczącego Rady Gminy Kluczewsko na wyjazdy służbowe oraz ustalenia niektórych należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych

Uchwała Nr V-10-2015.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2015-04-27 09:22:08 | Data modyfikacji: 2015-04-27 09:22:30.
Uchwała Nr V-8-2015 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Gminy Kluczewsko

Uchwała Nr V-8-2015.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2015-04-27 09:21:15 | Data modyfikacji: 2015-04-27 09:21:38.
Uchwała Nr V-7-2015 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie przystąpienia Gminy Kluczewsko do Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Włoszczowskiej z siedzibą we Włoszczowie
w sprawie przystąpienia Gminy Kluczewsko do Stowarzyszenia Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania

Uchwała Nr V-7-2015.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2015-04-27 09:19:58 | Data modyfikacji: 2015-04-27 09:20:35.
Uchwała Nr V-6-2015 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierzą
na terenie Gminy Kluczewsko w 2015 roku

Uchwała Nr V-6-2015.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2015-04-27 09:18:52 | Data modyfikacji: 2015-04-27 09:19:15.
Uchwała Nr V-5-2015 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2015 rok

Uchwała Nr V-5-2015.pdf

Załącznik do Uchwały Nr V-5-2015.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2015-04-27 09:17:28 | Data modyfikacji: 2015-04-27 09:18:10.
Uchwała Nr IV-4-2015 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kluczewsko na lata 2015-2018

Uchwała Nr IV-4-2015.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2015-03-02 14:05:58 | Data modyfikacji: 2015-03-02 14:06:18.
Uchwała Nr IV-3-2015 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Uchwała Nr IV-3-2015.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2015-03-02 14:04:53 | Data modyfikacji: 2015-03-02 14:05:21.
Uchwała Nr IV-2-2015 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013.

Uchwała Nr IV-2-2015.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2015-03-02 14:03:50 | Data modyfikacji: 2015-03-02 14:04:16.
Uchwała Nr IV-1-2015 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Dobromierzu”

Uchwała Nr IV-1-2015.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2015-03-02 14:01:58 | Data modyfikacji: 2015-03-02 14:02:47.
Data wprowadzenia: 2015-03-02 14:01:58
Data modyfikacji: 2015-03-02 14:02:47
Opublikowane przez: administrator administrator