2016

Uchwała Nr XVIII-55-2016 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Dobromierzu

Uchwała Nr XVIII-55-2016.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-01-12 10:40:13 | Data modyfikacji: 2017-01-12 10:40:39.
Uchwała Nr XVIII-54-2016 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kluczewsko na lata 2016-2019

Uchwała Nr XVIII-54-2016.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-01-12 10:37:53 | Data modyfikacji: 2017-01-12 10:38:42.
Uchwała Nr XVIII-53-2016 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Dobromierzu

Uchwała Nr-XVIII -53-2016.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-01-12 10:36:53 | Data modyfikacji: 2017-01-12 10:37:24.
Uchwała Nr XVIII-52-2016 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016

Uchwała Nr XVIII-52-2016.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-01-12 10:28:03 | Data modyfikacji: 2017-01-12 10:28:58.
Uchwała Nr XVIII-51-2016 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kluczewsko

Uchwała Nr XVIII-51-2016.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-01-12 10:23:29 | Data modyfikacji: 2017-01-12 10:24:04.
Uchwała Nr XVIII-50-2016 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zatwierdzenia taryf na dostawę wody i odbiór ścieków na terenie gminy Kluczewsko

Uchwała Nr XVIII-50-2016.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-01-12 10:16:19 | Data modyfikacji: 2017-01-12 10:16:46.
Uchwała Nr XVIII-49-2016 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Gminy oraz stałych Komisji Rady Gminy Kluczewsko na okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku

Uchwała Nr XVIII-49-2016.pdf

Załącznik do Uchwały Nr XVIII-49-2016.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-01-12 10:15:19 | Data modyfikacji: 2017-01-12 10:31:17.
Uchwała Nr XVIII-48-2016 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie przyjęcia „Programu Rewitalizacji Gminy Kluczewsko na lata 2016-2023”

Uchwała Nr XVIII-48-2016.pdf

Załącznik do Uchwały Nr XVIII-48-2016.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-01-12 10:13:56 | Data modyfikacji: 2017-01-12 10:32:58.
Uchwała Nr XVIII-47-2016 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Kluczewsko nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna Nr 477 o powierzchni 0,0300 ha w obrębie ewidencyjnym Dobromierz

Uchwała Nr XVIII-47-2016.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-01-12 09:37:53 | Data modyfikacji: 2017-01-12 09:38:17.
Uchwała Nr XVIII-46-2016 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok

Uchwała Nr XVIII-46-2016.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-01-12 09:29:33 | Data modyfikacji: 2017-01-12 09:30:50.
Uchwała Nr XVIII-45-2016 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017-2020

Uchwała Nr XVIII-45-2016.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-01-12 09:24:15 | Data modyfikacji: 2017-01-12 09:25:05.
Uchwała Nr XVII-44-2016 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Uchwała Nr XVII-44-2016r..pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-12-07 07:38:40 | Data modyfikacji: 2016-12-12 08:31:35.
Uchwała Nr XVII-43-2016 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2017

Uchwała Nr XVII-43-2016,.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-12-07 07:37:47 | Data modyfikacji: 2016-12-08 07:18:29.
Uchwała Nr XVII-42-2016 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 na obszarze Gminy Kluczewsko

Uchwała Nr XVII-42-2016,.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-12-07 07:36:29 | Data modyfikacji: 2016-12-08 07:17:56.
Uchwała Nr XVII-41-2016 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kluczewsko

Uchwała Nr XVII-41-2016r..pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-12-07 07:34:39 | Data modyfikacji: 2016-12-20 13:12:12.
Uchwała Nr XVI-40-2016 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kluczewsko na lata 2016-2019

Uchwała Nr XVI-40-2016.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-10-06 14:43:29 | Data modyfikacji: 2016-10-06 14:43:55.
Uchwała Nr XVI-39-2016 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Uchwała Nr XVI-39-2016.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-10-06 14:42:17 | Data modyfikacji: 2016-10-06 14:42:58.
Uchwała Nr XVI-38-2016 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości będącej własnością Gminy Kluczewsko

Uchwała Nr XVI-38-2016.pdf

Załącznik do UchwałY Nr XVI-38-2016.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-10-06 14:41:08 | Data modyfikacji: 2016-10-06 14:41:40.
Uchwała Nr XVI-37-2016 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie przystąpienia do partnerstwa w projekcie pn.: "Nowoczesna i skuteczna e-administracja" przewidzianym do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 2.18 wysokiej jakości usługi administracyjne

Uchwała Nr XVI-37-2016.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-10-06 14:36:51 | Data modyfikacji: 2016-10-06 14:37:24.
Uchwała Nr XVI-36-2016 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie przyjęcia „Kompleksowego Planu Rozwoju Szkół w Gminie Kluczewsko”

Uchwała Nr XVI-36-2016.pdf

załącznik do Uchwały Nr XVI-36-2016.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-10-06 14:34:12 | Data modyfikacji: 2016-10-06 14:34:59.
Uchwała Nr XVI-35-2016 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kluczewsko

Uchwała Nr XVI-35-2016.pdf

załącznik do Uchwały Nr XVI-35-2016.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-10-06 14:33:05 | Data modyfikacji: 2016-10-06 14:36:10.
Uchwała Nr XVI-34-2016 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Kluczewsko z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok

Uchwała Nr XVI-34-2016.pdf

Zał. do Uchwały Nr XVI-34-2016.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-10-06 14:31:53 | Data modyfikacji: 2016-10-06 14:32:34.
Uchwała Nr XVI-33-2016 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na terenie Gminy Kluczewsko na lata 2016-2018

Uchwała Nr XVI-33-2016.pdf

Załącznik do Uchwały Nr XVI-33-2016.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-10-06 14:30:49 | Data modyfikacji: 2016-10-06 14:31:24.
Uchwała Nr XV-32-2016 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kluczewsko na lata 2016-2019

Uchwała Nr XV-32-2016.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-10-06 14:15:11 | Data modyfikacji: 2016-10-06 14:15:33.
Uchwała Nr XV-31-2016 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Uchwała Nr XV-31-2016.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-10-06 14:14:16 | Data modyfikacji: 2016-10-06 14:14:46.
Uchwała Nr XV-30-2016 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zapewnienia środków finansowych na przebudowę drogi gminnej Nr 332006 T w miejscowości Stanowiska na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 742 w kierunku Januszewic

Uchwała Nr XV-30-2016.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-10-06 14:13:20 | Data modyfikacji: 2016-10-06 14:13:47.
Uchwała Nr XV-29-2016 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zapewnienia środków finansowych na dofinansowanie przebudowy układu komunikacyjnego dróg powiatowych Nr 0252 T na odcinku Pilczyca - Jakubowice, 0237 T na odcinku Radków – Kossów i ulicy 1-go Maja we Włoszczowie poprawiająca bezpieczeństwo i dostępność w gminach Kluczewsko, Radków, Włoszczowa

Uchwała Nr XV-29-2016.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-10-06 14:12:29 | Data modyfikacji: 2016-10-06 14:12:49.
Uchwała Nr XIV-28-2016 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zapewnienia środków finansowych na dofinansowanie budowy odwodnienia i chodnika przy drodze powiatowej Nr 0255 T w Dobromierzu ulica Leśna

Uchwała Nr XIV-28-2016.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-10-06 14:11:13 | Data modyfikacji: 2016-10-06 14:11:37.
Uchwała Nr XIV-27-2016 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zapewnienia środków finansowych na dofinansowanie „Renowacji rowu przydrożnego na drodze powiatowej Nr 0251 T na odcinku Kluczewsko – Rzewuszyce”

Uchwała Nr XIV-27-2016.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-10-06 14:10:26 | Data modyfikacji: 2016-10-06 14:10:47.
Uchwała Nr XIV-26-2016 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zapewnienia środków finansowych na dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 0252 T na odcinku Pilczyca – Januszewice - Komorniki

Uchwała Nr XIV-26-2016.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-10-06 14:09:36 | Data modyfikacji: 2016-10-06 14:09:59.
Uchwała Nr XIV-25-2016 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/34/2015 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 25 września 2015 roku w sprawie zapewnienia środków finansowych na dofinansowanie przebudowy układu komunikacyjnego dróg powiatowych Nr 0254 T, 0231 T, 0238 T w gminach Kluczewsko, Secemin, Radków poprawiająca bezpieczeństwo i dostępność na odcinkach dróg Kolonia Mrowina - Piaski, Marchocice - Secemin, Kossów - Chycza

Uchwała Nr XIV-25-2016.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-10-06 14:08:45 | Data modyfikacji: 2016-10-06 14:09:07.
Uchwała Nr XIV-24-2016 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kluczewsko na lata 2016-2019

Uchwała Nr XIV-24-2016.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-10-06 14:07:52 | Data modyfikacji: 2016-10-06 14:08:10.
Uchwała Nr XIV-23-2016 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Uchwała Nr XIV-23-2016.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-10-06 14:06:45 | Data modyfikacji: 2016-10-06 14:07:27.
Uchwała Nr XIV-22-2016 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

Uchwała Nr XIV-22-2016.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-10-06 13:56:22 | Data modyfikacji: 2016-10-06 14:05:11.
Uchwała Nr XIV-21-2016 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Kluczewsko

Uchwała Nr XIV-21-2016.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-10-06 13:55:08 | Data modyfikacji: 2016-10-06 13:55:45.
Uchwała Nr XIV-20-2016 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr XIV-20-2016.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-10-06 13:48:09 | Data modyfikacji: 2016-10-06 13:48:30.
Uchwała Nr XIV-19-2016 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XIV-19-2016.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-10-06 13:46:58 | Data modyfikacji: 2016-10-06 13:47:20.
Uchwała Nr XIV-18-2016 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kluczewsko

Uchwała Nr XIV-18-2016.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-10-06 13:45:56 | Data modyfikacji: 2016-10-06 13:46:17.
Uchwała Nr XIV-17-2016 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kluczewsko z tytułu wykonania budżetu gminy za 2015 rok

Uchwała Nr XIV-17-2016.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-10-06 13:44:11 | Data modyfikacji: 2016-10-06 13:44:57.
Uchwała Nr XIV-16-2016 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2015 rok

Uchwała Nr XIV-16-2016.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-10-06 13:42:52 | Data modyfikacji: 2016-10-06 13:43:22.
Uchwała Nr XIII-15-2016 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kluczewsko na lata 2016-2019

Uchwała Nr XIII-15-2016.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-10-06 13:39:06 | Data modyfikacji: 2016-10-06 13:41:55.
Uchwała Nr XIII-14-2016 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Uchwała NR XIII-14-2016.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-06-30 09:54:30 | Data modyfikacji: 2016-06-30 09:55:09.
Uchwała Nr XII-13-2016 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kluczewsko na lata 2016-2019

Uchwała Nr XII-13-2016.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-05-23 08:18:59 | Data modyfikacji: 2016-05-23 08:19:20.
Uchwała Nr XII-12-2016 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Uchwała Nr XII-12-2016.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-05-23 08:15:53 | Data modyfikacji: 2016-05-23 08:17:34.
Uchwała Nr XII-11-2016 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Kluczewsko na lata 2016-2021

Uchwała Nr XII-11-2016.pdf

załącznik do Uchwały Nr XII-11-2016.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-05-23 08:14:28 | Data modyfikacji: 2016-05-23 08:15:25.
Uchwała Nr XII-10-2016 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie „Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla Gminy Kluczewsko”

Uchwała Nr XII-10-2016.pdf

załącznik do Uchwały Nr XII-10-2016.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-05-23 08:13:17 | Data modyfikacji: 2016-05-23 08:13:57.
Uchwała Nr XII-9-2016 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Włoszczowskiemu na zakup sprzętu medycznego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie

Uchwała Nr XII-9-2016.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-05-23 08:12:23 | Data modyfikacji: 2016-05-23 08:12:49.
Uchwała Nr XII-8-2016 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczewsku za rok 2015

Uchwała Nr XII-8-2016.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-05-23 08:11:25 | Data modyfikacji: 2016-05-23 08:11:55.
Uchwała Nr XII-7-2016 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie sprawozdania finansowego SP ZOZ Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kluczewsku za rok 2015

Uchwała Nr XII-7-2016.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-05-23 08:10:27 | Data modyfikacji: 2016-05-23 08:10:59.
Uchwała Nr XII-6-2016 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie przystąpienia do opracowania „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kluczewsko na lata 2016-2023”

Uchwała Nr XII-6-2016.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-05-23 08:08:26 | Data modyfikacji: 2016-05-23 08:09:22.
Uchwała Nr XI-5-2016 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Uchwała Nr XI-5-2016.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-04-11 09:20:01 | Data modyfikacji: 2016-04-11 09:20:26.
Uchwała Nr XI-4-2016 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/48/2015 z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP na terenie gminy Kluczewsko

Uchwała Nr XI-4-2016.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-04-11 09:19:16 | Data modyfikacji: 2016-04-11 09:19:34.
Uchwała Nr XI-3-2016 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kluczewsko w 2016 roku

Uchwała Nr XI-3-2016.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-04-11 09:18:23 | Data modyfikacji: 2016-04-11 09:18:43.
Uchwała Nr XI-2-2016 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Kluczewsko miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Uchwała Nr XI-2-2016.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-04-11 09:17:35 | Data modyfikacji: 2016-04-11 09:17:53.
Uchwała Nr XI-1-2016 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2016 rok

Uchwała Nr XI-1-2016.pdf

Załącznik do Uchwały Nr XI-1-2016.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2016-04-11 09:16:01 | Data modyfikacji: 2016-04-11 09:17:03.
Data wprowadzenia: 2016-04-11 09:16:01
Data modyfikacji: 2016-04-11 09:17:03
Opublikowane przez: administrator administrator