2017

Uchwała Nr XXVI-53-2017 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kluczewsko na lata 2017-2020

Uchwała Nr XXVI-53-2017.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-01-11 09:25:11 | Data modyfikacji: 2018-01-11 09:25:30.
Uchwała Nr XXVI-52-2017 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Uchwała Nr XXVI-52-2017.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-01-11 09:24:20 | Data modyfikacji: 2018-01-11 09:24:45.
Uchwała Nr XXVI-51-2017 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017

Uchwała Nr XXVI-51-2017.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-01-11 09:22:13 | Data modyfikacji: 2018-01-11 09:23:45.
Uchwała Nr XXVI-50-2017 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Kluczewsko

Uchwała Nr XXVI-50-2017.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-01-11 09:21:21 | Data modyfikacji: 2018-01-11 09:21:46.
Uchwała Nr XXVI-49-2017 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kluczewsko

Uchwała Nr XXVI-49-2017.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-01-11 09:20:05 | Data modyfikacji: 2018-01-11 09:20:31.
Uchwała Nr XXVI-48-2017 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Gminy oraz stałych Komisji Rady Gminy Kluczewsko na okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku

Uchwała Nr XXVI-48-2017.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-01-11 09:19:08 | Data modyfikacji: 2018-01-11 09:19:32.
Uchwała Nr XXVI-47-2017 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/20/2016 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr XXVI-47-2017.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-01-11 09:01:00 | Data modyfikacji: 2018-01-11 09:01:26.
Uchwała Nr XXVI-46-2017 Rady Gminy Kluczewsko

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu Rewitalizacji Gminy Kluczewsko na lata 2016-2023”

Uchwała Nr XXVI-46-2017.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-01-11 09:00:00 | Data modyfikacji: 2018-01-11 09:00:27.
Uchwała Nr XXVI-45-2017 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok

Uchwała Nr XXVI-45-2017.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-01-11 08:58:45 | Data modyfikacji: 2018-01-11 11:56:38.
Uchwała Nr XXVI-44-2017 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2025

Uchwała Nr XXVI-44-2017.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-01-11 08:45:10 | Data modyfikacji: 2018-01-11 08:45:34.
Uchwała Nr XXV-43-2017 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Uchwała Nr XXV-43-2017.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-01-11 08:43:59 | Data modyfikacji: 2018-01-11 08:44:26.
Uchwała Nr XXV-42-2017 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie uchylenia Uchwały Rady Gminy Kluczewsko w sprawie upoważnienia Dyrektora jednostki budżetowej Gminy Kluczewsko - Komunalnego Usługowego Zakładu Gospodarczego w Kluczewsku

Uchwała Nr XXV-42-2017.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-01-11 08:42:50 | Data modyfikacji: 2018-01-11 08:43:12.
Uchwała Nr XXV-41-2017 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Kluczewsko nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna Nr 2/5 o powierzchni 0,1839 ha w obrębie ewidencyjnym Jeżowiec

Uchwała Nr XXV-41-2017.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-01-11 08:41:39 | Data modyfikacji: 2018-01-11 08:42:02.
Uchwała Nr XXV-40-2017 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Uchwała Nr XXV-40-2017.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-01-11 08:40:39 | Data modyfikacji: 2018-01-11 08:41:07.
Uchwała Nr XXV-39-2017 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 na obszarze Gminy Kluczewsko

Uchwała Nr XXV-39-2017.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-01-11 08:30:32 | Data modyfikacji: 2018-01-11 08:32:59.
Uchwała Nr XXIV-38-2017 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kluczewsko na lata 2017-2020

Uchwała Nr XXIV-38-2017.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-11-27 13:04:42 | Data modyfikacji: 2017-11-27 13:05:04.
Uchwała Nr XXIV-37-2017 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Uchwala Nr XXIV-37-2017.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-11-27 13:03:31 | Data modyfikacji: 2017-11-27 13:04:12.
Uchwała Nr XXIV-36-2017 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/26/2017 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Kluczewsko nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna Nr 76 o powierzchni 0,52 ha w obrębie ewidencyjnym Kluczewsko

Uchwała Nr XXIV-36-2017.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-11-27 13:01:43 | Data modyfikacji: 2017-11-27 13:02:12.
Uchwała Nr XXIV-35-2017 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Kluczewsko z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok

Uchwała Nr XXIV-35-2017.pdf

Załącznik do Uchwały Nr XXIV-35-2017.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-11-27 13:00:45 | Data modyfikacji: 2017-11-27 13:02:36.
Uchwała Nr XXIV-34-2017 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Komornikach wchodzącej w skład Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Komornikach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Komornikach wchodzącą w skład Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Komornikach

Uchwała Nr XXIV-34-2017.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-11-27 12:59:54 | Data modyfikacji: 2017-11-27 13:00:16.
Uchwała Nr XXIV-33-2017 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Majora Henryka Dobrzańskiego ps. „HUBAL” w Dobromierzu wchodzącej w skład Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Dobromierzu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Majora Henryka Dobrzańskiego ps. „HUBAL” w Dobromierzu wchodzącą w skład Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Dobromierzu

Uchwała Nr XXIV-33-2017.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-11-27 12:58:58 | Data modyfikacji: 2017-11-27 12:59:21.
Uchwała Nr XXIV-32-2017 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Kluczewsku wchodzącej w skład Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Kluczewsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Kluczewsku wchodzącą w skład Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Kluczewsku

Uchwała Nr XXIV-32-2017.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-11-27 12:58:03 | Data modyfikacji: 2017-11-27 12:58:26.
Uchwała Nr XXIV-31-2017 Rady Gminy Kluczewsko

W sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorów i wicedyrektorów szkół prowadzonych przez Gminę Kluczewsko

Uchwala Nr XXIV-31-2017.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-11-27 12:56:42 | Data modyfikacji: 2017-11-27 12:57:31.
Uchwała Nr XXIII-30-2017 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kluczewsko na lata 2017-2020

Uchwała Nr XXIII-30-2017.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-11-27 12:39:00 | Data modyfikacji: 2017-11-27 12:55:58.
Uchwała Nr XXIII-29-2017 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Uchwała Nr XXIII-29-2017.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-11-27 12:36:38 | Data modyfikacji: 2017-11-27 12:38:27.
Uchwała Nr XXIII-28-2017 Rady Gminy Kluczewsko

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu Rewitalizacji Gminy Kluczewsko na lata 2016-2023”

Uchwała Nr XXIII-28-2017.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-09-15 10:11:57 | Data modyfikacji: 2017-09-15 10:12:18.
Uchwała Nr XXIII-27-2017 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zapewnienia środków finansowych na dofinansowanie zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0252 T Pilczyca – Januszewice – Komorniki, etap 2” w gminie Kluczewsko

Uchwała Nr XXIII-27-2017.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-09-15 10:10:59 | Data modyfikacji: 2017-09-15 10:11:26.
Uchwała Nr XXII-26-2017 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Kluczewsko nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna Nr 76 o powierzchni 0,52 ha w obrębie ewidencyjnym Kluczewsko

Uchwała Nr XXII-26-2017.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-08-03 11:44:37 | Data modyfikacji: 2017-08-03 11:45:09.
Uchwała Nr XXII-25-2017 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kluczewsko na lata 2017-2020

Uchwała Nr XXII-25-2017.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-08-03 11:41:37 | Data modyfikacji: 2017-08-03 11:44:08.
Uchwała Nr XXII-24-2017 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Uchwała Nr XXII-24-2017.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-08-03 11:40:16 | Data modyfikacji: 2017-08-03 11:41:00.
Uchwała Nr XXII-23-2017 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Kluczewsko do Projektu „Zielona energia dla mieszkańców w gminach: Kluczewsko, Moskorzew, Radków, Secemin”

Uchwała Nr XXII-23-2017.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-07-21 13:07:25 | Data modyfikacji: 2017-07-21 13:07:42.
Uchwała Nr XXII-22-2017 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kluczewsko z tytułu wykonania budżetu gminy za 2016 rok

Uchwała Nr XXII-22-2017.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-07-21 13:06:35 | Data modyfikacji: 2017-07-21 13:06:56.
Uchwała Nr XXII-21-2017 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2016 rok

Uchwała Nr XXII-21-2017.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-07-21 13:05:38 | Data modyfikacji: 2017-07-21 13:06:03.
Uchwała Nr XXI-20-2017 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Uchwała Nr XXI-20-2017.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-05-08 14:38:19 | Data modyfikacji: 2017-05-08 14:38:46.
Uchwała Nr XXI-19-2017 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie przystąpienia Gminy Kluczewsko do projektu „Pracownia edukacji ekologiczno- przyrodniczej” w ramach konkursu organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

Uchwała Nr XXI-19-2017.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-05-08 14:37:35 | Data modyfikacji: 2017-05-08 14:37:54.
Uchwała Nr XXI-18-2017 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie przystąpienia Gminy Kluczewsko do projektu „Zielona szkoła” w ramach konkursu organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

Uchwała Nr XXI-18-2017.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-05-08 14:36:49 | Data modyfikacji: 2017-05-08 14:37:07.
Uchwała Nr XXI-17-2017 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kluczewsko

Uchwała Nr XXI-17-2017.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-05-08 14:35:47 | Data modyfikacji: 2017-05-08 14:36:22.
Uchwała Nr XXI-16-2017 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Kluczewsko i nadania jej statutu

Uchwała Nr XXI-16-2017.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-05-08 14:34:58 | Data modyfikacji: 2017-05-08 14:35:22.
Uchwała Nr XXI-15-2017 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie „Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2016 dla Gminy Kluczewsko”

Uchwała Nr XXI-15-2017.pdf

załącznik do Uchwały Nr XXI-15-2017.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-05-08 14:23:00 | Data modyfikacji: 2017-05-08 14:34:06.
Uchwała Nr XXI-14-2017 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczewsku za rok 2016

Uchwała Nr XXI-14-2017.pdf

załącznik do Uchwały Nr XXI-14-2017.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-05-08 14:21:53 | Data modyfikacji: 2017-05-08 14:22:36.
Uchwała Nr XXI-13-2017 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie sprawozdania finansowego SP ZOZ Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kluczewsku za rok 2016

Uchwała Nr XXI-13-2017.pdf

załączniki do Uchwały Nr XXI-13-2017.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-05-08 14:20:26 | Data modyfikacji: 2017-05-08 14:21:25.
Uchwała Nr XX-12-2017 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kluczewsko na lata 2017-2020

Uchwała Nr XX-12-2017.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-05-08 14:19:28 | Data modyfikacji: 2017-05-08 14:19:54.
Uchwała Nr XX-11-2017 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Uchwała Nr XX-11-2017.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-04-28 10:34:39 | Data modyfikacji: 2017-04-28 10:35:08.
Uchwała Nr XX-10-2017 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie określenia zasad przyznawania diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy

Uchwała Nr XX-10-2017.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-04-28 10:33:53 | Data modyfikacji: 2017-04-28 10:34:12.
Uchwała Nr XX-9-2017 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łapczynej Woli

Uchwała Nr XX-9-2017.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-04-28 10:33:03 | Data modyfikacji: 2017-04-28 10:33:24.
Uchwała Nr XX-8-2017 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kluczewsko

Uchwała Nr XX-8-2017.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-04-28 10:32:14 | Data modyfikacji: 2017-04-28 10:32:38.
Uchwała Nr XX-7-2017 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kluczewsko

Uchwała Nr XX-7-2017.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-04-28 10:31:18 | Data modyfikacji: 2017-04-28 10:31:38.
Uchwała Nr XX-6-2017 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

Uchwała Nr XX-6-2017.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-04-28 10:30:25 | Data modyfikacji: 2017-04-28 10:30:46.
Uchwała Nr XX-5-2017 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kluczewsko w 2017 roku

Uchwała Nr XX-5-2017.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-04-28 10:29:21 | Data modyfikacji: 2017-04-28 10:29:43.
Uchwała Nr XX-4-2017 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2017 rok

Uchwała Nr XX-4-2017.pdf

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX-4-2017.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-04-28 10:28:18 | Data modyfikacji: 2017-04-28 10:28:51.
Uchwała Nr XX-3-2017 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli i publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kluczewsko w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz niezbędne dokumenty do potwierdzenia tych kryteriów

Uchwała Nr XX-3-2017.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-04-28 10:27:26 | Data modyfikacji: 2017-04-28 10:27:50.
Uchwała Nr XX-2-2017 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Uchwała Nr XX-2-2017.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-04-28 10:26:11 | Data modyfikacji: 2017-04-28 10:26:47.
Uchwała Nr XIX-1-2017 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Uchwała Nr XIX-1-2017.pdf

załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIX-1-2017.pdf

załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIX-1-2017.pdf

załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIX-1-2017.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-02-16 13:18:26 | Data modyfikacji: 2017-03-01 12:57:55.
Data wprowadzenia: 2017-02-16 13:18:26
Data modyfikacji: 2017-03-01 12:57:55
Opublikowane przez: administrator administrator