za 2016 rok

Wójt Gminy Kluczewsko - Rafał Hubert Pałka

Oświadczenie majątkowe..pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-05-19 07:12:59 | Data modyfikacji: 2017-05-19 07:28:39.
Skarbnik Gminy - Aleksandra Kuzdak

2, Aleksandra Kuzdak.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-05-19 07:30:26 | Data modyfikacji: 2017-05-19 07:31:05.
Sekretarz Gminy - Andrzej Marek Jaśkiewicz

3, Andrzej Marek Jaśkiewicz.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-05-19 07:31:44 | Data modyfikacji: 2017-05-19 07:32:27.
Kierownik Referatu Infrastruktury, Rolnictwa i
Ochrony Środowiska

4, Roman Nowak.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-05-19 07:33:18 | Data modyfikacji: 2017-05-19 07:41:57.
Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich - Jacek
Jarosław Toborek

5, Jacek Jarosław Toborek.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-05-19 07:42:48 | Data modyfikacji: 2017-05-19 08:07:19.
Inspektor ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych -
Anna Agnieszka Walasek

6, Anna Agnieszka Walasek.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-05-19 08:08:35 | Data modyfikacji: 2017-05-19 08:10:31.
Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w
Kluczewsku - Dagmara Małgorzata Strychalska

7, Dagmara Małgorzata Strychalska.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-05-19 08:11:31 | Data modyfikacji: 2017-05-19 08:13:34.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczewsku -
Lidia Barbara Kowalska

8, Lidia Barbara Kowalska.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-05-19 08:14:18 | Data modyfikacji: 2017-05-19 08:15:05.
Dyrektor Komunalnego Usługowego Zakładu
Gospodarczego - Krzysztof Ławiński

9, Krzysztof Ławiński.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-05-19 08:18:25 | Data modyfikacji: 2017-05-19 08:19:31.
Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Kluczewsku - Piotr Jan
Niewęgłowski

10, Piotr Jan Niewęgłowski.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-05-19 08:21:23 | Data modyfikacji: 2017-05-19 08:35:25.
Dyrektor Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w
Kluczewsku - Irena Ewa Orzechowska

11, Irena Ewa Orzechowska.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-05-19 08:36:12 | Data modyfikacji: 2017-05-19 08:58:19.
Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Kluczewsku -
Jacek Karol Zięba

12, Jacek Karol Zięba.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-05-19 09:27:39 | Data modyfikacji: 2017-05-19 09:28:56.
Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Dobromierzu -
Andrzej Konopka

13, Andrzej Konopka.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-05-19 09:29:51 | Data modyfikacji: 2017-05-19 09:30:41.
Dyrektor Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w
Komornikach - Teresa Chudy

14, Teresa Chudy.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-05-19 09:31:19 | Data modyfikacji: 2017-05-19 09:32:06.
Dyrektor Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w
Dobromierzu - Robert Dzierzgwa

15, Robert Dzierzgwa..pdf

15. Robert Dzierzgwa -korekta.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2017-05-25 07:28:38 | Data modyfikacji: 2017-07-17 13:36:53.

Zobacz:
 za 2021 rok .  za 2020 rok .  za 2019 rok .  za 2018 rok .  początek kadencji 2018-2023 .  koniec kadencji 2014-2018 .  za 2017 rok .  za 2016 rok . 
Data wprowadzenia: 2017-05-25 07:28:38
Data modyfikacji: 2017-07-17 13:36:53
Opublikowane przez: administrator administrator