2018

Uchwała Nr III-21-2018 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018

Uchwała Nr III-21-2018.pdf

Załącznik do Uchwały Nr III-21-2018.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-02-04 12:13:03 | Data modyfikacji: 2019-02-07 10:27:09.
Uchwała Nr III-20-2018 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kluczewsko na lata 2018-2025

Uchwała Nr III-20-2018.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-02-04 12:12:09 | Data modyfikacji: 2019-02-04 12:12:36.
Uchwała Nr III-19-2018 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Uchwała Nr III-19-2018.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-02-04 12:10:48 | Data modyfikacji: 2019-02-04 12:11:38.
Uchwała Nr III-18-2018 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

Uchwała Nr III-18-2018.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-02-04 12:08:52 | Data modyfikacji: 2019-02-04 12:10:19.
Uchwała Nr III-17-2018 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

Uchwała Nr III-17-2018.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-02-04 12:04:48 | Data modyfikacji: 2019-02-04 12:05:18.
Uchwała Nr III-16-2018 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Uchwała Nr III-16-2018.pdf

Załącznik do Uchwały Nr III-16-2018.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-02-04 12:03:41 | Data modyfikacji: 2019-02-07 10:27:57.
Uchwała Nr III-15-2018 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności

Uchwała Nr III-15-2018.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-02-04 12:02:55 | Data modyfikacji: 2019-02-04 12:03:17.
Uchwała Nr III-14-2018 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty

Uchwała Nr III-14-2018.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-02-04 12:02:02 | Data modyfikacji: 2019-02-04 12:02:23.
Uchwała Nr III-13-2018 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kluczewsko

Uchwała Nr III-13-2018.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-02-04 12:00:04 | Data modyfikacji: 2019-02-04 12:01:08.
Uchwała Nr III-12-2018 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie powierzenia obowiązków do reprezentowania Gminy Kluczewsko w Zgromadzeniu Związku Gmin Ziemi Włoszczowskiej

Uchwała Nr III-12-2018.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-01-11 09:14:54 | Data modyfikacji: 2019-01-11 09:15:12.
Uchwała Nr III-11-2018 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie powołania Rady Społecznej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kluczewsku

Uchwała Nr III-11-2018.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-01-11 09:14:02 | Data modyfikacji: 2019-01-11 09:14:27.
Uchwała Nr III-10-2018 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Gminy oraz stałych Komisji Rady Gminy Kluczewsko na okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku

Uchwała Nr III-10-2018.pdf

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III-10-2018 Plan Pracy Rady Gminy.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-01-11 09:13:01 | Data modyfikacji: 2019-01-11 09:13:35.
Uchwała Nr III-9-2018 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok

Uchwała Nr III-9-2018.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-01-11 09:11:37 | Data modyfikacji: 2019-01-11 09:12:36.
Uchwała Nr III-8-2018 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2025

Uchwała Nr III-8-2018.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-01-11 09:10:30 | Data modyfikacji: 2019-01-11 09:11:09.
Uchwała Nr II-7-2018 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kluczewsko na lata 2018-2025

Uchwała Nr II-7-2018.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-12-10 11:18:02 | Data modyfikacji: 2018-12-10 11:18:39.
Uchwała Nr II-6-2018 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Uchwała Nr II-6-2018.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-12-10 11:16:52 | Data modyfikacji: 2018-12-10 11:17:32.
Uchwała Nr II-5-2018 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zmiany Uchwały XXVIII/15/2018 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej zmienionej Uchwałą Nr XXIX/22/2018 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 27 kwietnia 2018 roku

Uchwała Nr II-5-2018.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-12-10 11:15:27 | Data modyfikacji: 2018-12-10 11:16:22.
Uchwała Nr II-4-2018 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 na obszarze Gminy Kluczewsko

Uchwała Nr II-4-2018.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-12-10 11:14:05 | Data modyfikacji: 2018-12-10 11:14:38.
Uchwała Nr II-3-2018 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Kluczewsko

Uchwała Nr II-3-2018.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-12-10 08:41:15 | Data modyfikacji: 2018-12-10 08:42:02.
Uchwała Nr I-2-2018 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy Kluczewsko

Uchwała Nr I-2-2018.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-12-03 12:13:51 | Data modyfikacji: 2018-12-03 12:14:14.
Uchwała Nr I-1-2018 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Kluczewsko

Uchwała Nr I-1-2018.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-12-03 12:12:47 | Data modyfikacji: 2018-12-03 12:13:20.
Uchwała Nr XXXI-40-2018 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kluczewsko na lata 2018-2025

Uchwała Nr XXXI-40-2018.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-10-29 11:01:53 | Data modyfikacji: 2018-10-29 11:02:11.
Uchwała Nr XXXI-39-2018 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Uchwała Nr XXXI-39-2018.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-10-29 11:00:55 | Data modyfikacji: 2018-10-29 11:01:25.
Uchwała Nr XXXI-38-2018 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kluczewsko

Uchwała Nr XXXI-38-2018..pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-10-29 10:59:42 | Data modyfikacji: 2018-10-29 11:00:26.
Uchwała Nr XXXI-37-2018 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/20/2016 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 30 czerwca 2016 roku, zmienionej uchwałą Nr XXVI/47/2017 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr XXXI-37-2018.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-10-29 10:53:22 | Data modyfikacji: 2018-11-05 14:21:45.
Uchwała Nr XXXI-36-2018 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Kluczewsko z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok

Uchwała Nr XXXI-36-2018.pdf

Załącznik do Uchwały Nr XXXI-36-2018.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-10-29 10:52:23 | Data modyfikacji: 2018-11-05 14:20:34.
Uchwała Nr XXXI-35-2018 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kluczewsko

Uchwała Nr XXXI-35-2018.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-10-29 10:50:57 | Data modyfikacji: 2018-11-05 14:18:37.
Uchwała Nr XXX-34-2018 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kluczewsko

Uchwała Nr XXX-34-2018.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-08-06 10:49:37 | Data modyfikacji: 2018-08-06 10:50:30.
Uchwała Nr XXX-33-2018 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kluczewsko na lata 2018-2025

Uchwała Nr XXX-33-2018.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-08-06 10:42:31 | Data modyfikacji: 2018-08-06 10:42:58.
Uchwała Nr XXX-32-2018 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Uchwała Nr XXX-32-2018.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-08-06 10:39:34 | Data modyfikacji: 2018-08-06 10:41:29.
Uchwała Nr XXX-31-2018 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Kluczewsko nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna Nr 291 o powierzchni 0,1051 ha w obrębie ewidencyjnym Jeżowiec

Uchwała Nr XXX-31-2018.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-08-06 10:36:10 | Data modyfikacji: 2018-08-06 10:38:46.
Uchwała Nr XXX-30-2018 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na dofinansowanie zadania pn.: „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobromierzu”

Uchwała Nr XXX-30-2018.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-08-06 10:35:06 | Data modyfikacji: 2018-08-06 10:35:34.
Uchwała Nr XXX-28-2018 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie powołania Komisji doraźnej do zbadania skargi na Wójta Gminy Kluczewsko

Uchwała Nr XXX-28-2018.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-08-06 09:41:37 | Data modyfikacji: 2018-08-06 09:42:04.
Uchwała Nr XXX-27-2018 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kluczewsko

Uchwała Nr XXX-27-2018.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-08-06 09:40:21 | Data modyfikacji: 2018-08-06 09:40:54.
Uchwała Nr XXX-26-2018 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie uchwalenia Aneksu Nr 1 do „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kluczewsko”

Uchwała Nr XXX-26-2018.pdf

Załącznik do Uchwały Nr XXX-26-2018.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-08-06 09:03:12 | Data modyfikacji: 2018-08-06 09:04:11.
Uchwała Nr XXX-25-2018 Rady Gminy Kluczewsko

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Kompleksowego Planu Rozwoju Szkół w Gminie Kluczewsko”

Uchwała Nr XXX-25-2018.pdf

Załącznik do Uchwały Nr XXX-25-2018.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-08-06 09:01:54 | Data modyfikacji: 2018-08-06 09:02:42.
Uchwała Nr XXX-24-2018 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kluczewsko z tytułu wykonania budżetu gminy za 2017 rok

Uchwała Nr XXX-24-2018.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-08-06 09:01:03 | Data modyfikacji: 2018-08-06 09:01:26.
Uchwała Nr XXX-23-2018 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

Uchwała Nr XXX-23-2018.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-08-06 08:58:46 | Data modyfikacji: 2018-08-06 09:00:28.
Uchwała Nr XXIX-22-2018 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/15/2018 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej

Uchwała Nr XXIX-22-2018.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-05-18 12:46:51 | Data modyfikacji: 2018-05-18 12:47:07.
Uchwała Nr XXIX-21-2018 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Uchwała Nr XXIX-21-2018.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-05-18 12:45:47 | Data modyfikacji: 2018-05-18 12:46:25.
Uchwała Nr XXIX-20-2018 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na dofinansowanie zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji i budowa kanalizacji sanitarnej w Ciemiętnikach”

Uchwała Nr XXIX-20-2018.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-05-18 12:44:55 | Data modyfikacji: 2018-05-18 12:45:20.
Uchwała Nr XXIX-19-2018 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Kluczewsku”

Uchwała Nr XXIX-19-2018.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-05-18 12:44:13 | Data modyfikacji: 2018-05-18 12:44:33.
Uchwała Nr XXIX-18-2018 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie „Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2017 dla Gminy Kluczewsko”

Uchwała Nr XXIX-18-2018.pdf

Załącznik do Uchwały Nr XXIX-18-2018.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-05-18 12:43:00 | Data modyfikacji: 2018-05-18 12:43:38.
Uchwała Nr XXIX-17-2018 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczewsku za rok 2017

Uchwała Nr XXIX-17-2018.pdf

Załącznik do Uchwały Nr XXIX-17-2018.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-05-18 12:41:47 | Data modyfikacji: 2018-05-18 12:42:36.
Uchwała Nr XXIX-16-2018 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie sprawozdania finansowego SP ZOZ Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kluczewsku za rok 2017

Uchwała Nr XXIX-16-2018.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-05-18 12:30:12 | Data modyfikacji: 2018-05-18 12:41:21.
Uchwała Nr XXVIII-15-2018 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej

Uchwała Nr XXVIII-15-2018.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-05-18 12:28:56 | Data modyfikacji: 2018-05-18 12:29:11.
Uchwała Nr XXVIII-14-2018 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego

Uchwała Nr XXVIII-14-2018.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-05-18 12:27:49 | Data modyfikacji: 2018-05-18 12:28:16.
Uchwała Nr XXVIII-13-2018 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Uchwała Nr XXVIII-13-2018.pdf

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII-13-2018.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII-13-2018.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII-13-2018.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII-13-2018.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII-13-2018.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-05-18 12:22:30 | Data modyfikacji: 2018-05-18 12:27:24.
Uchwała Nr XXVIII-12-2018 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kluczewsko

Uchwała Nr XXVIII-12-2018.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-05-18 12:20:27 | Data modyfikacji: 2018-05-18 12:20:45.
Uchwała Nr XXVIII-11-2018 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zaopiniowania projektu Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Murawy Dobromierskie

Uchwała Nr XXVIII-11-2018.pdf

Załącznik do Uchwały Nr XXVIII-11-2018.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-05-18 12:05:02 | Data modyfikacji: 2018-05-18 12:18:30.
Uchwała Nr XXVIII-10-2018 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości będącej własnością Gminy Kluczewsko

Uchwała Nr XXVIII-10-2018.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-05-18 12:04:13 | Data modyfikacji: 2018-05-18 12:04:36.
Uchwała Nr XXVIII-9-2018 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa- Oddział Terenowy w Kielcach na własność Gminy Kluczewsko prawa własności nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Kluczewsko oznaczonej numerem ewidencyjnym 989

Uchwała Nr XXVIII-9-2018.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-05-18 12:03:24 | Data modyfikacji: 2018-05-18 12:03:49.
Uchwała Nr XXVIII-8-2018 Rady Gminy Kluczewsko

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu Rewitalizacji Gminy Kluczewsko na lata 2016-2023”

Uchwała Nr XXVIII-8-2018.pdf

Załącznik do Uchwały Nr XXVIII-8-2018.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-05-18 12:00:58 | Data modyfikacji: 2018-05-18 13:28:07.
Uchwała Nr XXVIII-7-2018 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kluczewsko

Uchwała Nr XXVIII-7-2018.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-05-18 11:59:57 | Data modyfikacji: 2018-05-18 12:00:35.
Uchwała Nr XXVIII-6-2018 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2018 rok

Uchwała Nr XXVIII-6-2018.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-05-18 11:59:03 | Data modyfikacji: 2018-05-18 11:59:27.
Uchwała Nr XXVIII-5-2018 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kluczewsko w 2018 roku

Uchwała Nr XXVIII-5-2018.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-05-18 11:55:50 | Data modyfikacji: 2018-05-18 11:56:58.
Uchwała Nr XXVIII-4-2018 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie podziału Gminy Kluczewsko na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Uchwała Nr XXVIII-4-2018.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-05-18 11:54:57 | Data modyfikacji: 2018-05-18 11:55:20.
Uchwała Nr XXVIII-3-2018 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie podziału Gminy Kluczewsko na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Uchwała Nr XXVIII-3-2018.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-05-18 11:54:03 | Data modyfikacji: 2018-05-18 11:54:26.
Uchwała Nr XXVII-2-2018 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kluczewsko na lata 2018-2025

Uchwała Nr XXVII-2-2018.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-05-18 11:52:57 | Data modyfikacji: 2018-05-18 11:53:22.
Uchwała Nr XXVII-1-2018 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Uchwała Nr XXVII-1-2018.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-05-18 11:51:34 | Data modyfikacji: 2018-05-18 11:52:12.
Data wprowadzenia: 2018-05-18 11:51:34
Data modyfikacji: 2018-05-18 11:52:12
Opublikowane przez: administrator administrator