Ochrona danych osobowych

ZARZĄDZENIE NR 19/2018 WÓJTA GMINY KLUCZEWSKO

w sprawie wprowadzenia „Polityki bezpieczeństwa ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Kluczewsko” oraz „Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Kluczewsko”

Zarządzenie Nr 19-2018.pdf

InformacjaRODO.docx

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-05-22 08:40:08 | Data modyfikacji: 2018-05-22 08:40:47.
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych
osobowych

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)

1 Informacja o ewidencji ludności.doc

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-05-29 11:15:54 | Data modyfikacji: 2018-05-29 11:16:24.
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych
osobowych

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)

1 informacja o zmianie imienia i nazwiska.doc

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-05-29 11:17:05 | Data modyfikacji: 2018-05-29 11:18:31.
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych
osobowych

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)

1 informacja o dowodach osobistych.doc

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-05-29 11:19:10 | Data modyfikacji: 2018-05-29 11:19:29.
Data wprowadzenia: 2018-05-29 11:19:10
Data modyfikacji: 2018-05-29 11:19:29
Opublikowane przez: administrator administrator