Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych
osobowych

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych.doc

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-05-29 11:15:54 | Data modyfikacji: 2019-08-07 08:22:40.
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych
osobowych

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)

1 informacja o zmianie imienia i nazwiska.doc

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-05-29 11:17:05 | Data modyfikacji: 2018-05-29 11:18:31.
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych
osobowych

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)

1 informacja o dowodach osobistych.doc

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2018-05-29 11:19:10 | Data modyfikacji: 2018-05-29 11:19:29.
Przetwarzanie danych osobowych

25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych zwane powszechnie RODO. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 9/46/WE (4) reguluje przepisy o ochronie danych osobowych dotyczących osób fizycznych. Nadrzędnym celem rozporządzenia jest zapewnienie bezpiecznej i swobodnej wymiany danych osobowych na terenie UE, ujednolicenie przepisów w zakresie ochrony danych osobowych na terenie UE, opracowanie i wdrożenie procesów postępowania dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa procesu przetwarzania danych osobowych adekwatnie do istniejących zagrożeń i formuły przetwarzania.
Urząd Gminy Kluczewsko przetwarza Państwa dane osobowe w celu realizacji zadań publicznych wynikających z obowiązujących przepisów prawa, wykonywania umów, zleceń, rekrutacji oraz innych zobowiązań prawnych.
Proces przetwarzania został zaprojektowany tak aby zapewnić bezpieczeństwo i możliwość realizacji praw osób, których dane dotyczą.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod podanym poniżej danymi adresowymi.

KLAUZULA INFORMACYJNA..doc

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-03-21 12:47:38 | Data modyfikacji: 2019-07-25 12:33:51.
Ustawa o Ochronie Danych Osobowycy /RODO/

USTAWA RODO.pdf

SPROSTOWANIE RODO.pdf

UODO.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-07-25 12:31:15 | Data modyfikacji: 2019-07-25 12:32:30.
Data wprowadzenia: 2019-07-25 12:31:15
Data modyfikacji: 2019-07-25 12:32:30
Opublikowane przez: administrator administrator