2019

Zarządzenie Nr 65-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Dobromierzu.

Z-65-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-07-18 12:54:03 | Data modyfikacji: 2019-07-18 12:54:52.
Zarządzenie Nr 64-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Kluczewsku

Z-64-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-07-17 13:47:37 | Data modyfikacji: 2019-07-17 13:47:58.
Zarządzenie Nr 63-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie: zasad awansu zawodowego pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Gminy Kluczewsko.

Z-63-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-07-17 13:46:41 | Data modyfikacji: 2019-07-17 13:47:09.
Zarządzenie Nr 62-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2019-2021

Z-62-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-07-11 12:55:32 | Data modyfikacji: 2019-07-11 12:55:51.
Zarządzenie Nr 61-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu określającego zasady i procedury korzystania z legalnego oprogramowania, sprzętu komputerowego, sieci komputerowej i poczty elektronicznej oraz zasady przeglądu oprogramowania w zakresie jego ważności, legalności i ochrony prawnej.

Z-61-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-07-11 12:54:36 | Data modyfikacji: 2019-07-11 12:55:05.
Zarządzenie Nr 60-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie powołania komisji gminnej do szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne.

Z-60-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-07-11 12:53:02 | Data modyfikacji: 2019-07-11 12:54:02.
Zarządzenie Nr 59-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Kluczewsku

Z-59-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-07-11 12:51:53 | Data modyfikacji: 2019-07-11 12:52:18.
Zarządzenie Nr 58-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Dobromierzu

Z-58-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-07-11 12:50:39 | Data modyfikacji: 2019-07-11 12:51:13.
Zarządzenie Nr 57-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie: w sprawie powołania komisji odbiorowej w ramach projektu - Szkolne Pracownie Województwa Świętokrzyskiego dla Gminy Kluczewsko z przeznaczeniem dla Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Dobromierzu i Komornikach

Z-57-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-07-11 12:49:24 | Data modyfikacji: 2019-07-11 12:49:54.
Zarządzenie Nr 56-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Komornikach.

Z-56-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-07-11 12:48:42 | Data modyfikacji: 2019-07-11 12:49:01.
Zarządzenie Nr 55-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie utraty mocy Zarządzenia nr 25/2011 Wójta Gminy Kluczewsko z dnia 01 września 2011 roku w sprawie upoważnienia Sekretarza, Skarbnika Gminy oraz innych pracowników Urzędu Gminy Kluczewsko do podpisywania decyzji administracyjnych, umów i pism

Z-55-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-07-11 12:47:48 | Data modyfikacji: 2019-07-11 12:48:13.
Zarządzenie Nr 54-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Z-54-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-07-11 12:46:47 | Data modyfikacji: 2019-07-11 12:47:18.
Zarządzenie Nr 53-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Zespołach Przedszkolno-Szkolnych prowadzonych przez Gminę Kluczewsko na rok szkolny 2018/2019

Z-53-2019.pdf

Załącznik do Zarządzenia Nr 53-2019r..pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-07-11 12:45:07 | Data modyfikacji: 2019-07-11 12:46:12.
Zarządzenie Nr 52-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Przedszkolno - Szkolnego w Komornikach

Z-52-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-07-11 12:43:38 | Data modyfikacji: 2019-07-11 12:44:30.
Zarządzenie Nr 51-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczewsku.

Z-51-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-07-11 11:50:58 | Data modyfikacji: 2019-07-11 11:53:07.
Zarządzenie Nr 50-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Kluczewsko za rok 2018

Z-50-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-07-11 11:49:46 | Data modyfikacji: 2019-07-11 11:50:27.
Zarządzenie Nr 49-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Z-49-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-07-11 11:48:00 | Data modyfikacji: 2019-07-11 11:48:57.
Zarządzenie Nr 48-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zmiany w składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kluczewsku.

Z-48-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-07-11 08:51:40 | Data modyfikacji: 2019-07-11 08:52:12.
Zarządzenie Nr 47-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie dokonywania zmian w planach finansowych

Z-47-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-07-11 08:50:51 | Data modyfikacji: 2019-07-11 08:51:14.
Zarządzenie Nr 46-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Kluczewsko

Z-46-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-07-11 08:49:56 | Data modyfikacji: 2019-07-11 08:50:18.
Zarządzenie Nr 45-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń w budynkach Urzędu Gminy Kluczewsko”

Z-45-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-07-11 08:48:05 | Data modyfikacji: 2019-07-11 08:48:47.
Zarządzenie Nr 44-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej na 2019 rok.

z-44-2019..pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-06-17 13:31:36 | Data modyfikacji: 2019-06-17 13:32:48.
Zarządzenie Nr43-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Z-43-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-06-17 13:30:39 | Data modyfikacji: 2019-06-17 13:31:05.
Zarządzenie Nr 42-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie udzielenia upoważnień do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczewsku

Z-42-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-06-17 13:29:43 | Data modyfikacji: 2019-06-17 13:30:01.
Zarządzenie Nr 41-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie okresowych ocen pracowników Urzędu Gminy Kluczewsko, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych

Z-41-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-06-17 13:28:41 | Data modyfikacji: 2019-06-17 13:29:15.
Zarządzenie Nr 40-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Z-40-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-06-17 13:26:27 | Data modyfikacji: 2019-06-17 13:26:48.
Zarządzenie Nr 39-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie : powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kluczewsku.

Z-39-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-06-17 13:25:32 | Data modyfikacji: 2019-06-17 13:26:02.
Zarządzenie Nr 38-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie powołania koordynatora gminnego odpowiedzialnego za szkolenie i wsparcie operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych oraz realizację zadań na obszarze gminy w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Z-38-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-06-17 13:23:47 | Data modyfikacji: 2019-06-17 13:24:07.
Zarządzenie Nr 37-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Kluczewsko w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kluczewsko oraz w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Kluczewsko miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, a także w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Kluczewsko

Z-37-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-06-17 13:22:39 | Data modyfikacji: 2019-06-17 13:23:13.
Zarządzenie Nr 36-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie upoważnienia pracownika do przekazywania wniosków o wpis do CEIDG na formę dokumentu elektronicznego, ich podpisywania oraz przesyłania do CEIDG.

Z-36-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-06-17 13:21:36 | Data modyfikacji: 2019-06-17 13:21:57.
Zarządzenie Nr 35-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

W sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Kluczewsko w sprawie zmiany statutów jednostek pomocniczych na terenie Gminy Kluczewsko

Z-35-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-06-17 13:20:11 | Data modyfikacji: 2019-06-17 13:20:57.
Zarządzenie Nr 34-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań.

Z-34-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-06-17 13:18:59 | Data modyfikacji: 2019-06-17 13:19:47.
Zarządzenie Nr 33-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektu „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na terenie Gminy Kluczewsko na lata 2019- 2021”

Z-33-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-06-17 13:17:50 | Data modyfikacji: 2019-06-17 13:18:11.
Zarządzenie Nr 32-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie wprowadzenia zasad postępowania pracowników Urzędu Gminy Kluczewsko zajmujących stanowiska narażone na działania korupcyjne.

Z-32-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-06-17 13:16:43 | Data modyfikacji: 2019-06-17 13:17:09.
Zarządzenie Nr 31-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczewsku.

Z-31-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-06-17 13:15:50 | Data modyfikacji: 2019-06-17 13:16:16.
Zarządzenie Nr 30-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie Polityki Antykorupcyjnej w Urzędzie Gminy Kluczewsko

Z-30-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-06-17 13:14:43 | Data modyfikacji: 2019-06-17 13:15:09.
Zarządzenie Nr 29-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty zgłaszane w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2019 r.

Z-29-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-06-17 10:17:10 | Data modyfikacji: 2019-06-17 10:17:48.
Zarządzenie Nr 28-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie wprowadzenia „Regulaminu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy Kluczewsko i jednostkach organizacyjnych Gminy Kluczewsko”

Z-28-2019..pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-06-17 10:15:17 | Data modyfikacji: 2019-06-17 10:16:24.
Zarządzenie Nr 27-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Z-27-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-06-17 10:13:55 | Data modyfikacji: 2019-06-17 10:14:26.
Zarządzenie Nr 26-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie określenia sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej.

Z-26-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-06-17 10:12:52 | Data modyfikacji: 2019-06-17 10:13:09.
Zarządzenie Nr 25-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach , dla których organem prowadzącym jest Gmina Kluczewsko na rok 2019

Z-25-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-06-17 10:11:21 | Data modyfikacji: 2019-06-17 10:12:01.
Zarządzenie Nr 24-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Z-24-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-06-04 10:09:47 | Data modyfikacji: 2019-06-04 10:10:18.
Zarządzenie Nr 23-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zasad zamawiania, ewidencjonowania, wydawania, używania, przechowywania oraz likwidacji pieczęci urzędowych i pieczątek w Urzędzie Gminy Kluczewsko.

Z-23-2019.pdf

Załącznik nr 1 do Z-23-2019.pdf

Załącznik nr 2 do Z-23-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-06-03 13:43:02 | Data modyfikacji: 2019-06-03 13:45:39.
Zarządzenie Nr 22-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Z-22-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-06-03 13:42:03 | Data modyfikacji: 2019-06-03 13:42:23.
Zarządzenie Nr 21-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Kluczewsko.

Z-21-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-06-03 13:41:02 | Data modyfikacji: 2019-06-03 13:41:22.
Zarządzenie Nr 20-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie wyznaczenia na rok 2019 podmiotów, w których będzie wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna

Z-20-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-06-03 13:39:26 | Data modyfikacji: 2019-06-03 13:40:16.
Zarządzenie Nr 19-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Kluczewsko oraz na stanowiska kierowników gminnych jednostek i zakładów budżetowych.

Z-19-2019.pdf

Załącznik Nr 1 do Z-19-2019.pdf

Załącznik Nr 2 do Z-19-2019.pdf

Załącznik Nr 3 do Z-19-2019.pdf

Zalacznik nr 4 do Z-19-2019.pdf

Zalacznik nr 5 do Z-19-2019.pdf

Załącznik Nr 6 do Z-19-2019.pdf

Załącznik Nr 7 do Z-19-2019.pdf

Załącznik Nr 8 do Z-19-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-06-03 13:27:02 | Data modyfikacji: 2019-06-03 13:32:01.
Zarządzenie Nr 18-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków oraz petycji kierowanych do Urzędu Gminy Kluczewsko.

Z-18-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-06-03 13:25:54 | Data modyfikacji: 2019-06-03 13:26:14.
Zarządzenie Nr 17-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Kluczewsko

Z-17-2019.pdf

Załącznik Nr 1 do Z-17-2019 REGULAMIN PRACY.pdf

Załącznik Nr 1 do RP.pdf

Załącznik Nr 2 do RP.pdf

Zalacznik nr 3 do RP.pdf

Załącznik Nr 4 do RP.pdf

Załącznik Nr 5 do RP.pdf

Załącznik Nr 6 do RP.pdf

Zalacznik Nr 7 do RP.pdf

Zalacznik Nr 8 do RP.pdf

Załącznik Nr 9 do RP.pdf

Załącznik Nr 10 do RP.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-06-03 13:23:51 | Data modyfikacji: 2019-06-03 13:37:24.
Zarządzenie Nr 16-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie określenia wzorów formularzy, dotyczących usuwania drzew z terenu nieruchomości.

Z-16-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-06-03 13:10:27 | Data modyfikacji: 2019-06-03 13:10:54.
Zarządzenie Nr 15-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kluczewsko miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w związku z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku

Z-15-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-06-03 12:56:59 | Data modyfikacji: 2019-06-03 12:57:20.
Zarządzenie Nr 14-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

W sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Kluczewsko w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok

Z-14-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-06-03 12:55:48 | Data modyfikacji: 2019-06-03 12:56:18.
Zarządzenie Nr 13-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie powierzenia obowiązków sołtysowi sołectwa Januszewice

Z-13-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-06-03 12:54:45 | Data modyfikacji: 2019-06-03 12:55:07.
Zarządzenie Nr 12-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie powierzenia obowiązków sołtysom

Z-12-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-06-03 12:53:57 | Data modyfikacji: 2019-06-03 12:54:16.
Zarządzenie Nr 11-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Z-11-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-06-03 12:53:06 | Data modyfikacji: 2019-06-03 12:53:33.
Zarządzenie Nr 10-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

W sprawie zwołania zebrań wiejskich w celu wyboru Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie gminy Kluczewsko

Z-10-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-05-29 11:35:40 | Data modyfikacji: 2019-05-29 11:36:02.
Zarządzenie Nr 9-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko Sekretarza Gminy Kluczewsko

Z-9-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-05-29 11:34:30 | Data modyfikacji: 2019-05-29 11:35:02.
Zarządzenie Nr 8-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej

Z-8-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-05-29 11:33:07 | Data modyfikacji: 2019-05-29 11:33:46.
Zarządzenie Nr 7-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kluczewsko w 2019 roku

Z-7-2019 r..pdf

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 7_2019r..pdf

Załącznik Nr 1 do ogłoszenia..pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-05-29 11:31:11 | Data modyfikacji: 2019-07-26 11:19:04.
Zarządzenie Nr 6-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie przeprowadzenia naboru na stanowisko instruktora sportu o specjalizacji kolarstwo

Z-6-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-05-29 11:15:39 | Data modyfikacji: 2019-05-29 11:16:17.
Zarządzenie Nr 5-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie ustalenia na rok szkolny 2019/2020 harmonogramu postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kluczewsko, a także podania do publicznej wiadomości informacji o kryteriach branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, dokumentach niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów oraz liczbie punktów możliwej do uzyskania za poszczególne kryteria

Z-5-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-05-29 11:14:21 | Data modyfikacji: 2019-05-29 11:14:38.
Zarządzenie Nr 4-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie wyznaczenia gminnego koordynatora badania liczby osób bezdomnych

Z-4-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-05-29 11:13:21 | Data modyfikacji: 2019-05-29 11:13:40.
Zarządzenie Nr 3-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Z-3-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-05-29 10:58:30 | Data modyfikacji: 2019-05-29 10:58:46.
Zarządzenie Nr 2-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

 w sprawie wprowadzenia jednolitego tekstu polityki rachunkowości.

Z-2-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-05-29 10:39:43 | Data modyfikacji: 2019-05-29 10:58:11.
Zarządzenie Nr 1-2019 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie: planów finansowych jednostek na 2019 rok

Z-1-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-05-29 10:38:18 | Data modyfikacji: 2019-05-29 10:38:57.
Data wprowadzenia: 2019-05-29 10:38:18
Data modyfikacji: 2019-05-29 10:38:57
Opublikowane przez: administrator administrator