2019

Uchwała Nr 115/2019

IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 23 września 2019 roku w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kluczewsko za I półrocze 2019 roku

Uchwała Nr 115-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-01-03 08:18:29 | Data modyfikacji: 2020-01-03 08:18:45.
Uchwała Nr 190/2019

IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 23 grudnia 2019 r.
w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego przez Gminę Kluczewsko

Uchwała Nr 190-2019r. .pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-01-02 11:33:30 | Data modyfikacji: 2020-01-02 11:33:48.
Uchwała Nr 167/2019

IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 9 grudnia 2019 roku
w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Kluczewsko na 2020 rok

Uchwała Nr 167-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-01-02 11:32:12 | Data modyfikacji: 2020-01-02 11:32:28.
Uchwała Nr 166/2019

IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Gminy Kluczewsko w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy na 2020 rok i lata następne

Uchwała Nr 166-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-01-02 11:13:35 | Data modyfikacji: 2020-01-02 11:13:58.
Uchwała Nr 165/2019

IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 9 grudnia 2019 roku
w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Kluczewsko na 2020 ro

Uchwała Nr 165-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-01-02 11:12:38 | Data modyfikacji: 2020-01-02 11:12:54.
Uchwała Nr 19/2019

IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 1 lutego 2019 roku
w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gminy Kluczewsko na 2019 rok

Uchwała Nr 19-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-01-02 11:11:19 | Data modyfikacji: 2020-01-02 11:11:41.
Uchwała Nr 18/2019

IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 1 lutego 2019 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kluczewsko

Uchwała Nr 18-2019.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-01-02 11:10:04 | Data modyfikacji: 2020-01-02 11:10:31.
Data wprowadzenia: 2020-01-02 11:10:04
Data modyfikacji: 2020-01-02 11:10:31
Opublikowane przez: administrator administrator