Projekty Uchwał

29-03-2019r. - IV sesja Rady Gminy Kluczewsko VIII
kadencji

1- program opieki nad zwierzetami.pdf

2- GPPiRPAiPN.pdf

3- nadanie imienia Szkole.pdf

4- pobór opłaty.pdf

5- odbieranie odpadów.pdf

6- regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków.pdf

7- obywatelska inicjatywa uchwałodawcza.pdf

8- korzystanie z placów zabaw i siłowni.pdf

9- regulamin korzystania z boisk sportowych.pdf

10- wyznaczenie przedstawiciela do LGD.pdf

11- rozpatrzenie protestu wyborczego.pdf

12- udzielenie pomocy finansowej dla powiatu.pdf

13- zmiany w budżecie.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-03-25 10:13:49 | Data modyfikacji: 2019-03-26 07:36:26.
30-04-2019r. - V sesja Rady Gminy Kluczewsko VIII
kadencji

Uchwala w sprawie Programu wspierania rodziny.pdf

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA TERENIE GMINY KLUCZEWSKO NA LATA_2016.pdf

Uchwala sprawozdanie GOZ za 2018 r_.pdf

Załącznik Uchwała SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2018 rok GOZ Kluczewsko.pdf

Uchwała uchylenie uchwaly o gosp. nieruchomosciach.pdf

Uchwała uchylenie uchwały place zabaw.pdf

Uchwała w sprawie _Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2018 dla Gminy Kluczewsko_.pdf

Uchwała w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy.pdf

Uchwała w sprawie poboru w drodze inkasa.pdf

Uchwała w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kluczewsko na lata 2019-2023.pdf

Uchwała w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Senior + w Kluczewsku przy ulicy Spółdzielczej 12.pdf

Uchwała w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kluczewsko.pdf

Uchwała w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleńna sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kluczewsko.pdf

Uchwała w sprawie ustalenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Kluczewsko..pdf

Uchwała w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Kluczewsko miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.pdf

Uchwała w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kluczewsko..pdf

Uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia statutów sołectw.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-04-26 07:59:30 | Data modyfikacji: 2019-04-26 08:09:48.
28-06-2019r. VI sesja Rady Gminy Kluczewsko VIII
kadencji

uchwala kupno dzialki.pdf

w sprawie uchwalenia statutów sołectw i osiedla działających na terenie gminy Kluczewsko..pdf

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kluczewsko.pdf

w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.pdf

w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Kluczewsko.pdf

w sprawie powołania Zespołu Opiniującego Kandydatów na Ławników.pdf

w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym.pdf

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Włoszczowskiego.pdf

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego.pdf

w sprawie udzielenia wójtowi gminy.pdf

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych.pdf

w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Kluczewsko miejsc sprzedaży i podawania napojów alkohol.pdf

w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.pdf

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.pdf

ZASADY WYNAJMOWANIA LOKALI WCHODZACYCH W SKLAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-06-26 08:05:29 | Data modyfikacji: 2019-06-26 08:09:35.
27-09-2019r. VIII sesja Rady Gminy Kluczewsko VIII
kadencji

REGULAMIN NAUCZYCIELE KLUCZEWSKO.docx

statut GOPS.docx

uchw30-15.docx wybor lawnikow.docx

UCHWALA przedszkole wymiar.docx

uchwala dodatek energetyczny.docx

uchwala droga powiatowa.docx

UCHWALA upowaznienie do dodatku energetycznego.docx

UCHWALA Zespol Interdyscyplinarny.333.docx

uchwala zmiany w budzecie.docx

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-09-26 11:08:57 | Data modyfikacji: 2019-09-26 11:11:09.
Data wprowadzenia: 2019-09-26 11:08:57
Data modyfikacji: 2019-09-26 11:11:09
Opublikowane przez: administrator administrator