Konsultacje społeczne

Zarządzenie nr 33/2019

Wójta Gminy Kluczewsko
z dnia 10 kwietnia 2019 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektu „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na terenie Gminy Kluczewsko na lata 2019-2021”

KONSULTACJE GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA TERENIE GMINY KLUCZEWSKO NA LATA 2019-2021

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-04-10 16:16:27 | Data modyfikacji: 2019-04-10 16:20:08.
Zarządzenie nr 35/2019

Wójta Gminy Kluczewsko
z dnia 10 kwietnia 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Kluczewsko w sprawie zmiany statutów jednostek pomocniczych na terenie Gminy Kluczewsko

KONSULTACJE W SPRAWIE ZMIANY STATUTU SOŁECTWA.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-04-10 16:19:44 | Data modyfikacji: 2019-04-10 16:21:02.
Zarządzenie Nr 37/2019

w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Kluczewsko w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kluczewsko oraz w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Kluczewsko miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, a także w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Kluczewsko

Zarządzenie Nr 37-2019.pdf

Uchwała usytuowanie alkoholi - projekt.pdf

Uchwała maksymalna ilość zezwoleń - projekt.docx

Uchwała odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych - projekt.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-04-15 15:55:36 | Data modyfikacji: 2019-04-15 15:57:01.
Data wprowadzenia: 2019-04-15 15:55:36
Data modyfikacji: 2019-04-15 15:57:01
Opublikowane przez: administrator administrator