Konsultacje społeczne

Ogłoszenie

Konsultacje w sprawie projektu uchwały Rady Gminy Kluczewsko zmieniającej uchwałę w sprawie Programu współpracy Gminy Kluczewsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.

Ogłoszenie o konsultacjach 15-06-2022.docx

Z-61-2022rok.pdf

Uchwala w sprawie zmiany programu - pozytek.docx

FORMULARZ do programu współpracy.docx

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-06-15 11:19:05 | Data modyfikacji: 2022-06-20 15:35:16.
Ogłoszenie

Konsultacje społeczne w sprawie projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Kluczewsko na lata 2022-2027

Ogloszenie o konsultacjach(6).docx

Zarządzenie Nr 46.pdf

2. Formularz zgloszeniowy do Konsultacji(7).docx

1. Gminny Program Przeciwdzialania Przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.docx

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-04-20 14:00:40 | Data modyfikacji: 2022-04-20 14:02:26.
Ogłoszenie

Konsultacje społeczne w sprawie projektu Gminnego Programu Wspierania Rodziny na terenie Gminy Kluczewsko na lata 2022-2024

Ogloszenie o konsultacjach Wspierania.docx

Zarządzenie Nr 42-2022.pdf

Gminny Program Wspierania Rodziny. .docx

Formularz zgloszeniowy do konsultacji Wspierania.docx

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-04-15 12:20:16 | Data modyfikacji: 2022-04-15 12:21:48.
Konsultacje

w sprawie projektu uchwały Rady Gminy Kluczewsko w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na lata 2022-2024

ogloszenie o konsultacji A.docx

Program GKRPA 2022-2024.odt

formularz-do-opinii-o-programie.docx

Zarządzenie Nr 24-2022.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-02-22 07:15:22 | Data modyfikacji: 2022-02-22 07:28:17.
Konsultacje w sprawie przyjęcia „Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Kluczewsko w 2022 roku”

Konsultacje w sprawie przyjecia.doc

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZETAMI.doc

formularz-do-opinii-o-programie.doc

Zarządzenie Nr 23-2022.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-02-21 13:50:39 | Data modyfikacji: 2022-02-21 13:58:40.
Ogłoszenie

o konsultacjach projektu Programu współpracy Gminy Kluczewsko z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 roku

Ogłoszenie o konsultacjach projektu Programu współpracy.doc

Z-82-2021.pdf

Załącznik Nr 1 do Z-82-2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-10-12 10:27:26 | Data modyfikacji: 2021-10-12 10:31:39.
Konsultacje społeczne w sprawie projektu Gminnej
Strategii Rozwiązywania problemów Społecznych
na lata 2021-2027

Zapraszamy mieszkańców Gminy Kluczewsko do wyrażenia swojej opinii i uwag dotyczących treści projektu Gminnej Strategii Rozwiązywania problemów Społecznych na lata 2021-2027

Zarządzenie Nr 67/2021 Wójta Gminy Kluczewsko z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Kluczewsko na lata 2021-2027(do pobrania)
Projekt Gminnej Strategii Rozwiązywania problemów Społecznych na lata 2021-2027 (do pobrania)

WÓJT GMINY
/-/ Pałka Rafał

Zarządzenie Nr 67.pdf

3. FORMULARZ.doc

Kluczewsko_SRPS_2021_2027 wersja ost.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-09-01 14:33:09 | Data modyfikacji: 2021-09-01 14:35:14.
Ogłoszenie

Konsultacje w sprawie projektu uchwały Rady Gminy Kluczewsko zmieniającej uchwałę w sprawie Programu współpracy Gminy Kluczewsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.

OGOSZENIE o konsultacjach 2021 r..DOC

program pozytku na 2021r..pdf

Z A R Z A D Z E N I E NR 40-2021.docx

UCHWALAzmiana pozytek 2021.dotx

FORMULARZ do składania uwag i wniosków do projektu uchwały 2021.docx

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-06-15 17:02:27 | Data modyfikacji: 2021-06-15 17:07:31.
Ogłoszenie

Ogłoszenie o konsultacjach projektu Programu współpracy Gminy Kluczewsko z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku

Ogłoszenie o konsultacjach projektu.pdf

Zarządzenie Nr 58-2020.pdf

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 58-2020.pdf

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 58-2020.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-10-01 08:26:10 | Data modyfikacji: 2020-10-01 08:28:26.
OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH

Konsultacje w sprawie projektu uchwały Rady Gminy Kluczewsko w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2020r.

1) OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH.pdf

2) ZARZĄDZENIE NR 110-2019.pdf

3) projekt uchwały.pdf

4)FORMULARZ_ZGLASZANIA_OPINII.doc

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-12-06 13:12:49 | Data modyfikacji: 2019-12-06 13:15:56.
Zarządzenie Nr 37/2019

w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Kluczewsko w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kluczewsko oraz w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Kluczewsko miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, a także w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Kluczewsko

Zarządzenie Nr 37-2019.pdf

Uchwała usytuowanie alkoholi - projekt.pdf

Uchwała maksymalna ilość zezwoleń - projekt.docx

Uchwała odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych - projekt.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-04-15 15:55:36 | Data modyfikacji: 2019-04-15 15:57:01.
Zarządzenie nr 35/2019

Wójta Gminy Kluczewsko
z dnia 10 kwietnia 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Kluczewsko w sprawie zmiany statutów jednostek pomocniczych na terenie Gminy Kluczewsko

KONSULTACJE W SPRAWIE ZMIANY STATUTU SOŁECTWA.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-04-10 16:19:44 | Data modyfikacji: 2019-04-10 16:21:02.
Zarządzenie nr 33/2019

Wójta Gminy Kluczewsko
z dnia 10 kwietnia 2019 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektu „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na terenie Gminy Kluczewsko na lata 2019-2021”

KONSULTACJE GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA TERENIE GMINY KLUCZEWSKO NA LATA 2019-2021

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-04-10 16:16:27 | Data modyfikacji: 2019-04-10 16:20:08.
Data wprowadzenia: 2019-04-10 16:16:27
Data modyfikacji: 2019-04-10 16:20:08
Opublikowane przez: administrator administrator