za 2018 rok

Rafał Hubert Pałka Wójt Gminy Kluczewsko

Rafał Hubert Pałka Wójt Gminy.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-08-13 10:47:59 | Data modyfikacji: 2019-08-13 10:48:39.
W związku z objęciem funkcji Sekretarza Gminy

Bożena Marta Nowak.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-08-13 13:01:51 | Data modyfikacji: 2019-08-13 13:02:29.
Sekretarz Gminy

Bożena Marta Nowak..pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-08-13 13:03:14 | Data modyfikacji: 2019-08-13 13:03:38.
Skarbnik Gminy

Aleksandra Kuzdak..pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-08-13 13:03:55 | Data modyfikacji: 2019-08-13 13:07:05.
Skarbnik Gminy

Justyna Bugała-Piotrowska.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-08-13 13:07:44 | Data modyfikacji: 2019-08-13 13:08:17.
Kierownik Referatu Infrastruktury, Rolnictwa i
Ochrony Środowiska

Roman Nowak..pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-08-13 13:08:51 | Data modyfikacji: 2019-08-13 13:10:14.
Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich

Jacek Jarosław Toborek..pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-08-13 13:10:39 | Data modyfikacji: 2019-08-13 13:11:14.
Inspektor ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych

Anna Agnieszka Walasek..pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-08-13 13:11:44 | Data modyfikacji: 2019-08-13 13:13:07.
Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w
Kluczewsku

Dagmara Małgorzata Strychalska..pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-08-13 13:13:30 | Data modyfikacji: 2019-08-13 13:14:35.
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Kluczewsku

Lidia Barbara Kowalska..pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-08-13 13:15:02 | Data modyfikacji: 2019-08-13 13:22:16.
Dyrektor Komunalnego Usługowego Zakładu
Gospodarczego

Krzysztof Ławiński..pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-08-13 13:15:50 | Data modyfikacji: 2019-08-13 13:16:11.
Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Kluczewsku

Piotr Jan Niewęgłowski..pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-08-13 13:16:33 | Data modyfikacji: 2019-08-13 13:17:04.
Dyrektor Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w
Komornikach

Teresa Chudy..pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-08-13 13:17:34 | Data modyfikacji: 2019-08-13 13:18:25.
Dyrektor Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w
Kluczewsku

Irena Ewa Orzechowska..pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-08-13 13:18:50 | Data modyfikacji: 2019-08-13 13:19:43.
Dyrektor Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w
Dobromierzu

Robert Dzierzgwa..pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2019-08-13 13:20:12 | Data modyfikacji: 2019-08-13 13:20:38.

Zobacz:
 za 2021 rok .  za 2020 rok .  za 2019 rok .  za 2018 rok .  początek kadencji 2018-2023 .  koniec kadencji 2014-2018 .  za 2017 rok .  za 2016 rok . 
Data wprowadzenia: 2019-08-13 13:20:12
Data modyfikacji: 2019-08-13 13:20:38
Opublikowane przez: administrator administrator