2020

Zarządzenie Nr 88-2020 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjnej, określenia regulaminu jej pracy oraz sposobu likwidacji środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w Urzędzie Gminy Kluczewsko

Z-88-2020.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-05-05 09:50:47 | Data modyfikacji: 2021-05-05 09:51:43.
Zarządzenie Nr 87-2020 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie szczegółowego sposobu zlecania realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert w roku 2021

Z-87-2020.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-02-15 15:45:43 | Data modyfikacji: 2021-02-15 15:46:38.
Zarządzenie Nr 86-2020 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie : zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Kluczewsko.

Z-86-2020.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-01-05 13:32:08 | Data modyfikacji: 2021-01-05 13:33:02.
Zarządzenie Nr 85-2020 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Z-85-2020.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-01-04 11:56:38 | Data modyfikacji: 2021-01-04 11:57:30.
Zarządzenie Nr 84-2020 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 5/2020 Wójta Gminy Kluczewsko z dnia 10 stycznia 2020r. dotyczącego określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników (dyrektorów) gminnych jednostek budżetowych Gminy Kluczewsko.

Z-84-2020.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-12-22 09:43:48 | Data modyfikacji: 2020-12-22 09:44:43.
Zarządzenie Nr 83-2020 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie wyboru przedstawicieli pracowników w Urzędzie Gminy Kluczewsko

Z-83-2020.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-12-22 09:41:55 | Data modyfikacji: 2020-12-22 09:43:07.
Zarządzenie Nr 82-2020 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej dla składników majątkowych Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Dobromierzu.

Z-82-2020.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-12-22 09:40:27 | Data modyfikacji: 2020-12-22 09:41:16.
Zarządzenie Nr 81-2020 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej dla składników majątkowych Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Kluczewsku.

Z-81-2020.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-12-22 09:39:00 | Data modyfikacji: 2020-12-22 09:39:46.
Zarządzenie Nr 80-2020 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Z-80-2020.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-12-22 09:37:27 | Data modyfikacji: 2020-12-22 09:38:15.
Zarządzenie Nr 79-2020 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie ustanowienia osób w celu dokonania odbioru Zadania pn.: „Modernizacja i remont dróg na terenie Gminy Kluczewsko z podziałem na części - Część II ”, tj.: Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Nowiny.

Z-79-2020.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-12-22 09:35:59 | Data modyfikacji: 2020-12-22 09:36:49.
Zarządzenie Nr 78-2020 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie ustanowienia osób w celu dokonania odbioru Zadania pn.: „Modernizacja i remont dróg na terenie Gminy Kluczewsko z podziałem na części - Część tj.: Remont dróg w miejscowościach Ciemiętniki i Kluczewsko.

Z-78-2020.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-12-22 09:33:36 | Data modyfikacji: 2020-12-22 09:34:30.
Zarządzenie Nr 77-2020 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie: zasad przygotowania i obiegu umów oraz prowadzenia Centralnego Rejestru Umów w Urzędzie Gminy Kluczewsko

Z-77-2020.pdf

Załącznik do Z-77-2020.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-12-03 12:17:52 | Data modyfikacji: 2020-12-03 12:18:54.
Zarządzenie Nr 76-2020 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Kluczewsko w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok

Z-76-2020.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-12-03 12:15:16 | Data modyfikacji: 2020-12-03 12:16:06.
Zarządzenie Nr 75-2020 Wójta Gminy Kluczewsko

ustanowienia osób w celu dokonania odbioru Zadania pn.: „Modernizacja i remont dróg na terenie Gminy Kluczewsko z podziałem na części - Część III”, tj.: Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Zalesie.

Z-75-2020.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-12-03 11:53:14 | Data modyfikacji: 2020-12-03 11:54:06.
Zarządzenie Nr 74-2020 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Z-74-2020.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-11-26 07:57:39 | Data modyfikacji: 2020-11-26 07:58:40.
Zarządzenie Nr 73-2020 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych

Z-73-2020.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-11-19 11:12:01 | Data modyfikacji: 2020-11-19 11:12:51.
Zarządzenie Nr 72-2020 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Kluczewsko na 2021 rok i projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2021-2030

Z-72-2020.pdf

Informacja WG do projektu budżetu na 2021.pdf

Uchwała projekt budżet.pdf

Załącznik nr 1 do Uchwały budżetu.pdf

Załącznik nr 2 do Uchwały budżetu.pdf

Załącznik nr 3 do Uchwały budżetu.pdf

Załącznik nr 4 do Uchwały budżetu.pdf

Załącznik nr 5 do Uchwały budżetu.pdf

Załącznik nr 6 do Uchwały budżetu.pdf

Załącznik nr 7 do Uchwały budżetu.pdf

Załącznik nr 8 do Uchwały budżetu.pdf

Załącznik nr 9 do Uchwały budżetu.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-11-19 11:10:21 | Data modyfikacji: 2020-11-20 08:57:59.
Zarządzenie Nr 71-2020 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe w Urzędzie Gminy Kluczewsko

Z-71-2020.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-11-18 09:29:43 | Data modyfikacji: 2020-11-18 09:30:43.
Zarządzenie Nr 70-2020 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji w 2020 r. i powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych do jej przeprowadzenia.

Z-70-2020.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-11-18 09:24:19 | Data modyfikacji: 2020-11-18 09:25:19.
Zarządzenie Nr 69-2020 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie procedury obsługi klientów w sytuacji czasowego ograniczenia dostępu do realizacji zadań przez Urząd Gminy Kluczewsko, w związku z zagrożeniem związanym z COVID-19

Z-69-2020.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-11-12 10:33:38 | Data modyfikacji: 2020-11-12 10:34:24.
Zarządzenie Nr 68-2020 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa SARS — CO - 2 wśród pracowników Urzędu Gminy Kluczewsko

Z-68-2020r..pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-11-12 10:32:02 | Data modyfikacji: 2020-11-12 10:32:58.
Zarządzenie Nr 67-2020 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 90/2020 Wójta Gminy Kluczewsko z dnia 7 października 2019 roku w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Kluczewsko.

Z-67-2020.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-11-12 10:29:41 | Data modyfikacji: 2020-11-12 10:30:27.
Zarządzenie Nr 66-2020 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Z-66-2020.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-11-12 10:28:01 | Data modyfikacji: 2020-11-12 10:29:02.
Zarządzenie Nr 65-2020 Wójta Gminy Kluczewsko

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kluczewsko

Z-65-2020.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-11-12 07:28:06 | Data modyfikacji: 2020-11-12 07:29:02.
Zarządzenie Nr 64-2020 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Z-64-2020.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-10-21 13:29:02 | Data modyfikacji: 2020-10-21 13:29:53.
Zarządzenie Nr 63-2020 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczewsku

Z-63-2020.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-10-20 08:31:53 | Data modyfikacji: 2020-10-20 08:32:52.
Zarządzenie Nr 62-2020 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych

Z-62-20.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-10-14 09:55:40 | Data modyfikacji: 2020-10-14 09:56:37.
Zarządzenie Nr 61-2020 Wójta Gminy Kluczewsko

Zmieniające zarządzenie w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Kluczewsko oraz w jej jednostkach organizacyjnych

Z-61-20.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-10-13 10:58:41 | Data modyfikacji: 2020-10-14 13:34:06.
Zarządzenie Nr 60-2020 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zmiana zarządzenia Nr 104A/2019 Wójta Gminy Kluczewsko z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości przez organ prowadzący dla Szkół z terenu gminy Kluczewsko.

Z-60-2020r..pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-10-13 10:51:35 | Data modyfikacji: 2020-10-13 10:53:34.
Zarządzenie Nr 59-2020 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Z-59-2020r..pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-10-13 10:50:01 | Data modyfikacji: 2020-10-13 10:50:48.
Zarządzenie Nr 58-2020 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie przeprowadzenia konsultacji w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Kluczewsko z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021".

Z-58-2020.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-10-13 10:48:02 | Data modyfikacji: 2020-10-13 10:49:00.
Zarządzenie Nr 57-2020 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły łub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych.

Z-57-2020.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-09-24 13:32:07 | Data modyfikacji: 2020-09-24 13:33:23.
Zarządzenie Nr 56-2020 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie wyznaczenie osoby pełniącej funkcję Koordynatora do spraw dostępności oraz powołania Zespołu ds. dostępności w Urzędzie Gminy Kluczewsko.

Z-56-2020.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-09-23 13:07:20 | Data modyfikacji: 2020-09-23 13:08:42.
Zarządzenie Nr 55-2020 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie powołania komisji odbiorowej

Z-55-2020.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-09-23 13:05:55 | Data modyfikacji: 2020-09-23 13:06:52.
Zarządzenie Nr 54-2020 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie wskazania szkoły, która będzie naliczać odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na każdego nauczyciela będącego emerytem lub rencistą oraz nauczyciela pobierającego nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, którego ostatnim miejscem pracy był Zespół Przedszkolno-Szkolny w Komornikach, przekazany do prowadzenia Stowarzyszeniu Wiejskiemu Wsi Komorniki „Nad Czarną”

Z-54-2020.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-09-22 12:49:53 | Data modyfikacji: 2020-09-22 12:51:40.
Zarządzenie Nr 53-2020 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Z-53-2020.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-09-22 11:48:45 | Data modyfikacji: 2020-09-22 11:51:41.
Zarządzenie Nr 52-2020 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Z-52-2020.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-09-03 12:01:22 | Data modyfikacji: 2020-09-03 12:02:13.
Zarządzenie Nr 51-2020 Wójta Gminy Kluczewsko

zmiany zarządzenia w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Gminy Kluczewsko.

Z-51-2020.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-09-01 09:29:11 | Data modyfikacji: 2020-09-01 09:30:33.
Zarządzenie Nr 50-2020 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Z-50-2020.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-08-24 13:14:10 | Data modyfikacji: 2020-08-24 13:15:00.
Zarządzenie Nr 49-2020 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 40/2020 Wójta Gminy Kluczewsko z dnia 06 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Z-49-2020.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-08-20 08:53:51 | Data modyfikacji: 2020-08-20 08:54:37.
Zarządzenie Nr 48-2020 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Z-48-2020.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-08-20 08:52:14 | Data modyfikacji: 2020-08-20 08:53:06.
Zarządzenie Nr 47-2020 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych i socjalnych stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Kluczewsko.

Z-47-2020.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-08-12 12:03:08 | Data modyfikacji: 2020-08-12 12:04:03.
Zarządzenie Nr 46-2020 Wójta Gminy Kluczewsko

wyznaczenia dni wolnych od pracy za święto przypadające w sobotę w 2020 roku dla pracowników Urzędu Gminy Kluczewsko

Z-46-2020.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-08-03 14:56:01 | Data modyfikacji: 2020-08-03 14:56:45.
Zarządzenie Nr 45-2020 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie określenia wysokości środków funduszu sołeckiego na 2021r. przypadających na poszczególne sołectwa

Z-45-2020..pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-08-03 14:53:33 | Data modyfikacji: 2020-08-03 14:55:27.
Zarządzenie Nr 44-2020 Wójta Gminy Kluczewsko

zmiana Zarządzenia Nr 90/2019 Wójta Gminy Kluczewsko z dnia 07 października 2019 r. w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Kluczewsko.

Z-44-2020.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-07-27 11:46:44 | Data modyfikacji: 2020-07-27 11:48:27.
Zarządzenie Nr 43-2020 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Z-43-2020.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-07-17 12:48:58 | Data modyfikacji: 2020-07-17 12:49:54.
Zarządzenie Nr 42-2020 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Z-42-2020.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-07-17 12:30:30 | Data modyfikacji: 2020-07-17 12:31:32.
Zarządzenie Nr 41-2020 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Z-41-2020.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-07-15 12:07:18 | Data modyfikacji: 2020-07-15 12:08:08.
Zarządzenie Nr 40-2020 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Z-40-2020.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-07-06 13:42:13 | Data modyfikacji: 2020-07-06 13:43:02.
Zarządzenie Nr 39-2020 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Z-39-2020.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-07-06 10:49:04 | Data modyfikacji: 2020-07-06 10:50:37.
Zarządzenie Nr 38-2020 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Kluczewsko za 2019 rok.

Z-38-2020.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-07-06 10:44:59 | Data modyfikacji: 2020-07-06 10:48:22.
Zarządzenie Nr 37-2020 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Z-37-2020.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-07-06 10:42:52 | Data modyfikacji: 2020-07-06 10:48:22.
Zarządzenie Nr 36-2020 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki odpowiedzialnego za szkolenie i wsparcie operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych oraz realizację zadań na obszarze gminy w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku.


 

Z-36-2020.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-07-06 10:40:53 | Data modyfikacji: 2020-07-06 10:41:58.
Zarządzenie Nr 35-2020 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kluczewsko miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych wszystkich komitetów wyborczych w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku

Z-35-2020.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-07-06 10:39:08 | Data modyfikacji: 2020-07-06 10:39:58.
Zarządzenie Nr 34-2020 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.

Z-34-2020.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-07-06 10:34:00 | Data modyfikacji: 2020-07-06 10:34:51.
Zarządzenie Nr 33-2020 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Z-33-2020.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-07-06 10:31:16 | Data modyfikacji: 2020-07-06 10:32:40.
Zarządzenie Nr 32-2020 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Z-32-2020.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-07-06 10:28:20 | Data modyfikacji: 2020-07-06 10:29:17.
Zarządzenie Nr 31-2020 Wójta Gminy Kluczewsko

upoważnienia dyrektorów jednostek oświatowych, których organem prowadzącym jest Gmina Kluczewsko, do dokonania czynności użyczenia sprzętu niezbędnego do realizacji przez ucznia lub nauczyciela zajęć z wykorzystaniem metod i techniki kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia, w szczególności takich jak laptopów

Z-31-2020.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-06-05 12:05:23 | Data modyfikacji: 2020-06-05 12:06:52.
Zarządzenie Nr 30-2020 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Gminy Kluczewsko

Z-30-2020 rok..pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-05-04 12:46:29 | Data modyfikacji: 2020-08-26 08:58:24.
Zarządzenie Nr 29-2020 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Komornikach

Z-29-2020.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-04-29 13:53:57 | Data modyfikacji: 2020-04-29 13:54:20.
Zarządzenie Nr 28-2020 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie wyznaczenia pracowników Urzędu Gminy Kluczewsko do udzielania pierwszej pomocy oraz do wykonywania czynności w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

Z-28-2020.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-04-29 13:53:10 | Data modyfikacji: 2020-04-29 13:53:30.
Zarządzenie Nr 27-2020 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Z-27-2020.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-04-29 13:52:11 | Data modyfikacji: 2020-04-29 13:52:40.
Zarządzenie Nr 26-2020 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie minimalnych rocznych stawek czynszu za wydzierżawienie gruntów na cele rolnicze i nierolnicze, stanowiące własność Gminy Kluczewsko

Z-26-2020.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-04-29 13:51:15 | Data modyfikacji: 2020-04-29 13:51:44.
Zarządzenie Nr 25-2020 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego dla Urzędu Gminy Kluczewsko.

Z-25-2020r..pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-04-29 13:49:44 | Data modyfikacji: 2020-04-29 13:50:47.
Zarządzenie Nr 24-2020 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Z-24-2020.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-04-29 13:48:41 | Data modyfikacji: 2020-04-29 13:49:09.
Zarządzenie Nr 23-2020 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CO-2 wśród pracowników Urzędu Gminy Kluczewsko

Z-23-2020.pdf

Załącznik do Z-23-2020 .pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-04-02 13:54:28 | Data modyfikacji: 2020-04-02 13:55:16.
Zarządzenie Nr 22-2020 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczewsku

Z-22-2020.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-04-02 13:53:39 | Data modyfikacji: 2020-04-02 13:54:00.
Zarządzenie Nr 21-2020 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie Regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza równowartości w złotych kwoty 30 000 EURO netto.

Z-21-2020r..pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-04-02 13:52:51 | Data modyfikacji: 2020-04-02 14:41:50.
Zarządzenie Nr 20-2020 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego na terenie gminy Kluczewsko w 2020 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Z-20-2020.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-03-23 13:28:24 | Data modyfikacji: 2020-03-23 13:28:54.
Zarządzenie Nr 19-2020 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie podjęcia działań zapobiegawczych w związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2

Z-19-2020.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-03-20 13:20:41 | Data modyfikacji: 2020-03-20 13:20:58.
Zarządzenie Nr 18-2020 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zamknięcia wszystkich placów zabaw, siłowni zewnętrznych oraz boisk sportowych przy szkołach na terenie Gminy Kluczewsko

Z-18-2020.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-03-20 13:19:34 | Data modyfikacji: 2020-03-20 13:20:02.
Zarządzenie Nr 17-2020 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie kontroli placów zabaw i obiektów sportowych znajdujących się na terenie Gminy Kluczewsko.

Z-17-2020.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-03-19 13:42:23 | Data modyfikacji: 2020-03-19 13:42:41.
Zarządzenie Nr 16-2020 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Z-16-2020.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-03-19 13:41:06 | Data modyfikacji: 2020-03-19 13:41:48.
Zarządzenie Nr 15-2020 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie podjęcia działań w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i wywołanej nim choroby zakaźnej.

Z-15-2020.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-03-16 12:20:21 | Data modyfikacji: 2020-03-16 12:20:50.
Zarządzenie Nr 14-2020 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki odpowiedzialnego za szkolenie i wsparcie operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych oraz realizację zadań na obszarze gminy w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku.

Z-14-2020r..pdf

Zalacznik nr 1 do Z-14-2020r..pdf

Zalacznik nr 2 do Z-14-2020r..pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-03-12 10:00:25 | Data modyfikacji: 2020-03-12 10:02:01.
Zarządzenie Nr 13-2020 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej

Z-13-2020.pdf

Załącznik Nr 1 do Z-13-2020.pdf

Załącznik Nr 2 do Z-13-2020.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-03-12 09:54:05 | Data modyfikacji: 2020-03-12 09:54:54.
Zarządzenie Nr 12-2020 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie ustalenia procedury kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Kluczewsko

Z-12-2020.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-03-10 07:51:11 | Data modyfikacji: 2020-03-10 07:51:27.
Zarządzenie Nr 11-2020 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Z-11-2020.pdf

Załącznik nr 1 do Z-11-2020.pdf

Załącznik nr 2 do Z- 11-2020.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-03-10 07:49:54 | Data modyfikacji: 2020-03-10 07:50:36.
Zarządzenie Nr 10-2020 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie wprowadzenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz zasad realizacji i kontroli zleconych zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, realizowanych w 2020 roku.


 

Z-10-2020.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-03-10 07:48:58 | Data modyfikacji: 2020-03-12 08:28:37.
Zarządzenie Nr 9-2020 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Dobromierzu w czasie jego nieobecności

Z-9-2020.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-02-19 13:35:03 | Data modyfikacji: 2020-02-19 13:35:27.
Zarządzenie Nr 8-2020 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie Regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza równowartości w złotych kwoty 30 000 EURO netto.

Z-8-2020.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-02-19 13:34:17 | Data modyfikacji: 2020-02-19 13:34:36.
Zarządzenie Nr 7-2020 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kluczewsko miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych wszystkich komitetów wyborczych w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku

Z-7-2020.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-02-19 13:33:29 | Data modyfikacji: 2020-02-19 13:33:46.
Zarządzenie Nr 6-2020 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej na 2020 rok.

Z-6-2020.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-02-19 13:32:13 | Data modyfikacji: 2020-02-19 13:32:53.
Zarządzenie Nr 5-2020 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników (dyrektorów) gminnych jednostek budżetowych Gminy Kluczewsko.

Z-5-2020.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-02-19 13:31:16 | Data modyfikacji: 2020-02-19 13:31:43.
Zarządzenie Nr 4-2020 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych publicznych szkól podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kluczewsko.

Z-4-2020.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-01-30 07:36:49 | Data modyfikacji: 2020-01-30 07:37:06.
Zarządzenie Nr 3-2020 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie przyjęcia do realizacji Planu zamówień publicznych na 2020 rok

Z-3-2020.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-01-30 07:34:30 | Data modyfikacji: 2020-01-30 07:36:03.
Zarządzenie Nr 2-2020 Wójta Gminy Kluczewsko

Planów finansowych jednostek na 2020 rok

Z-2-2020.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-01-16 15:00:46 | Data modyfikacji: 2020-01-16 15:01:07.
Zarządzenie Nr 1-2020 Wójta Gminy Kluczewsko

rozpoczęcia procedury naboru i powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Kluczewsko

Z-1-2020.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2020-01-16 14:59:39 | Data modyfikacji: 2020-01-16 15:00:18.
Data wprowadzenia: 2020-01-16 14:59:39
Data modyfikacji: 2020-01-16 15:00:18
Opublikowane przez: administrator administrator