2021

Uchwała Nr XXIII/63/2021 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kluczewsko na lata 2021- 2030.

Uchwała Nr XXIII-63-2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-01-14 12:50:37 | Data modyfikacji: 2022-01-14 12:51:28.
Uchwała Nr XXIII/62/2021 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian budżetu Gminy Kluczewsko na 2021 rok

Uchwała Nr XXIII-62-2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-01-14 12:46:13 | Data modyfikacji: 2022-01-14 12:46:56.
Uchwała Nr XXIII/61/2021 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie uchwalenia Statutu Komunalnego Usługowego Zakładu Gospodarczego w Kluczewsku

Uchwała Nr XXIII-61-2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-01-14 10:46:46 | Data modyfikacji: 2022-01-14 10:47:37.
Uchwała Nr XXIII/60/2021 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie Statutu Gminy Kluczewsko

Uchwała Nr XXIII-60-2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-01-14 10:34:33 | Data modyfikacji: 2022-01-14 10:35:41.
Uchwała Nr XXIII/59/2021 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alko­holowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kluczewsko na 2022 rok.

Uchwała Nr XXIII-59-2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-01-14 10:30:43 | Data modyfikacji: 2022-01-14 10:31:40.
Uchwała Nr XXIII/58/2021 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kluczewsko na 2022 rok

Uchwała Nr XXIII-58-2021r..pdf

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII-58-2021.zał1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII-58-2021.zał2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII-58-2021.zał3-9.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-01-14 10:14:57 | Data modyfikacji: 2022-01-14 10:21:43.
Uchwała Nr XXIII/57/2021 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kluczewsko na lata 2022-2030

Uchwała Nr XXIII.57.2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-01-14 09:47:00 | Data modyfikacji: 2022-01-14 09:48:08.
Uchwała Nr XXII/56/2021 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kluczewsko na lata 2021-2030

Uchwała Nr XXII-56-2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-12-13 09:56:20 | Data modyfikacji: 2021-12-13 09:57:07.
Uchwała Nr XXII/55/2021 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian budżetu Gminy Kluczewsko na 2021 rok

Uchwała Nr XXII-55-2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-12-13 09:54:50 | Data modyfikacji: 2021-12-13 09:55:43.
Uchwała Nr XXII/54/2021 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kluczewsko

Uchwała Nr XXII-54-2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-12-13 09:53:25 | Data modyfikacji: 2021-12-13 09:54:11.
Uchwała Nr XXII/53/2021 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Kluczewsko na lata 2022-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji

Uchwała Nr XXII-53-2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-12-13 09:52:00 | Data modyfikacji: 2021-12-13 09:52:46.
Uchwała Nr XXII/52/2021 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Kluczewsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022

Uchwała Nr XXII-52-2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-12-13 09:48:49 | Data modyfikacji: 2021-12-13 09:50:20.
Uchwała Nr XXII/51/2021 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kluczewsko

Uchwała Nr XXII-51-2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-12-13 09:46:45 | Data modyfikacji: 2021-12-13 09:48:09.
Uchwała Nr XXII/50/2021 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Uchwała Nr XXII-50-2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-12-13 09:45:05 | Data modyfikacji: 2021-12-13 09:46:01.
Uchwała Nr XXII/49/2021 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XXII-49-2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-12-13 09:43:28 | Data modyfikacji: 2021-12-13 09:44:18.
Uchwała Nr XXII/48/2021 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 na obszarze gminy Kluczewsko

Uchwała Nr XXII-48-2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-12-13 09:41:52 | Data modyfikacji: 2021-12-13 09:42:46.
Uchwała Nr XXI/47/2021 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kluczewsko na lata 2021-2030.

Uchwała Nr XXI-47-2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-12-10 10:33:15 | Data modyfikacji: 2021-12-10 10:34:03.
Uchwała Nr XXI/46/2021 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian budżetu Gminy Kluczewsko na 2021 rok

Uchwała Nr XXI-46-2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-12-10 10:19:54 | Data modyfikacji: 2021-12-10 10:20:46.
Uchwała Nr XXI/45/2021 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kluczewsko na lata 2021-2027

Uchwała Nr XXI-45-2021.pdf

Załącznik do Uchwały Nr XXI-45-2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-12-10 10:18:20 | Data modyfikacji: 2021-12-13 09:51:10.
Uchwała Nr XXI/44/2021 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie uchwalenia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kluczewsko

Uchwała Nr XXI-44-2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-12-10 10:16:38 | Data modyfikacji: 2021-12-10 10:17:28.
Uchwała Nr XXI/43/2021 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty

Uchwała Nr XXI-43-2021r.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-12-10 09:51:24 | Data modyfikacji: 2021-12-10 09:55:48.
Uchwała Nr XXI/42/2021 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do sporządzenia mienia podlegającego komunalizacji

Uchwała Nr XXI-42-2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-12-10 09:45:36 | Data modyfikacji: 2021-12-10 09:54:48.
Uchwała Nr XXI/41/2021 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie wskazania wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drogach gminnych

Uchwała Nr XXI-41-2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-12-10 09:43:27 | Data modyfikacji: 2021-12-10 09:44:35.
Uchwała Nr XXI/40/2021 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie wskazania wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drogach powiatowych

Uchwała Nr XXI-40-2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-12-10 09:42:06 | Data modyfikacji: 2021-12-10 09:42:54.
Uchwała Nr XXI/39/2021 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie wskazania wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drodze wojewódzkiej

Uchwała Nr XXI-39-2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-12-10 08:50:25 | Data modyfikacji: 2021-12-10 08:51:13.
Uchwała Nr XXI/38/2021 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso

Uchwała Nr XXI-38-2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-12-10 08:47:08 | Data modyfikacji: 2021-12-10 08:48:09.
Uchwała Nr XXI/37/2021 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr XXI-37-2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-12-10 08:43:47 | Data modyfikacji: 2021-12-10 08:44:49.
Uchwała Nr XX/36/2021 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kluczewsko na lata 2021-2030.

Uchwała Nr XX-36-2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-08-04 09:53:17 | Data modyfikacji: 2021-08-04 09:54:04.
Uchwała Nr XX/35/2021 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian budżetu Gminy Kluczewsko na 2021 rok

Uchwała Nr XX-35-2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-08-04 09:51:05 | Data modyfikacji: 2021-08-04 09:52:38.
Uchwała Nr XX/34/2021 Rady Gminy Kluczewsko

Zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego w celu realizacji zadania pn. „Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 742 miejscowościach: Kluczewsko, Brzeście i Stanowiska”

Uchwała Nr XX -34-2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-08-04 09:48:45 | Data modyfikacji: 2021-08-04 09:49:54.
Uchwała Nr XIX/33/2021 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kluczewsko na lata 2021-2030.

Uchwała Nr XIX-33-2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-07-12 14:32:58 | Data modyfikacji: 2021-07-12 14:33:40.
Uchwała Nr XIX/32/2021 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy Kluczewsko na 2021 rok

Uchwała Nr XIX-32-2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-07-12 14:31:19 | Data modyfikacji: 2021-07-12 14:32:21.
Uchwała Nr XIX/31/2021 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Włoszczowskiemu

Uchwała Nr XIX-31-2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-07-12 14:29:51 | Data modyfikacji: 2021-07-12 14:30:43.
Uchwała Nr XIX/30/2021 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie uchwalenia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kluczewsko

Uchwała Nr XIX-30-2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-07-12 14:28:08 | Data modyfikacji: 2021-07-12 14:29:08.
Uchwała Nr XIX/29/2021 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Kluczewsko

Uchwała Nr XIX-29-2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-07-12 13:39:09 | Data modyfikacji: 2021-07-12 13:40:26.
Uchwała Nr XIX/28/2021 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Kluczewsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok

Uchwała Nr XIX-28-2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-07-12 13:37:11 | Data modyfikacji: 2021-07-12 13:38:06.
Uchwała Nr XIX/27/2021 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kluczewsko na rok szkolny 2021/2022

Uchwała Nr XIX-27-2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-07-12 13:35:30 | Data modyfikacji: 2021-07-12 13:38:06.
Uchwała Nr XIX/26/2021 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kluczewsko z tytułu wykonania budżetu gminy za 2020 rok

Uchwała Nr XIX-26-2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-07-12 13:34:10 | Data modyfikacji: 2021-07-12 13:34:57.
Uchwała Nr XIX/25/2021 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kluczewsko wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2020 rok

Uchwała Nr XIX-25-2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-07-12 13:29:28 | Data modyfikacji: 2021-07-12 13:33:26.
Uchwała Nr XIX/24/2021 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kluczewsko wotum zaufania

Uchwała Nr XIX-24-2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-07-12 13:27:49 | Data modyfikacji: 2021-07-12 13:28:49.
Uchwała Nr XVIII/23/2021 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie przyjęcia projektu zmian do Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kluczewsko i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu

Uchwała Nr XVIII-23-2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-07-02 12:47:54 | Data modyfikacji: 2021-07-02 12:49:02.
Uchwała Nr XVIII/22/2021 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kluczewsko na lata 2021- 2030.

Uchwała Nr XVIII-22-2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-07-02 12:45:59 | Data modyfikacji: 2021-07-02 12:46:46.
Uchwała Nr XVIII/21/2021 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Uchwała Nr XVIII-21-2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-07-02 12:43:31 | Data modyfikacji: 2021-07-02 12:44:24.
Uchwała Nr XVIII/20/2021 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Kluczewsko

Uchwała Nr XVIII-20-2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-07-02 12:41:29 | Data modyfikacji: 2021-07-02 12:42:47.
Uchwała Nr XVIII/19/2021 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie określenia zasad przyznawania diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy

Uchwała Nr XVIII-19-2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-07-02 12:39:18 | Data modyfikacji: 2021-07-02 12:40:12.
Uchwała Nr XVIII/18/2021 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kluczewsko

Uchwała Nr XVIII-18-2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-07-02 12:37:23 | Data modyfikacji: 2021-07-02 12:38:42.
Uchwała Nr XVIII/17/2021 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie uchwalenia Regulaminu wykonywania i finansowania programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kluczewsko

Uchwała Nr XVIII-17-2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-07-02 12:35:28 | Data modyfikacji: 2021-07-02 12:36:46.
Uchwała Nr XVIII/16/2021 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku

Uchwała Nr XVIII-16-2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-07-02 12:33:49 | Data modyfikacji: 2021-07-02 12:34:54.
Uchwała Nr XVIII/15/2021 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2020 dla Gminy Kluczewsko”

Uchwała Nr XVIII-15-2021.pdf

OcenaZasobówPomocySpołecznej.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-07-02 12:09:23 | Data modyfikacji: 2021-07-02 12:10:25.
Uchwała Nr XVIII/14/2021 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczewsku za 2020 rok

Uchwała Nr XVIII-14-2021.pdf

Sprawozdanie GOPS za 2020 rok.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-07-02 12:07:35 | Data modyfikacji: 2021-07-02 12:08:44.
Uchwała Nr XVIII/13/2021 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kluczewsku

Uchwała Nr XVIII-13-2021.pdf

Zał. do Uchwały Nr XVIII.13.2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-07-02 12:05:06 | Data modyfikacji: 2021-07-02 12:06:42.
Uchwała Nr XVIII/12/2021 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kluczewsku

Uchwała Nr XVIII-12-2021.pdf

zał. 1 do Uchwały Nr XVIII-12-2021.pdf

zał. 2 do Uchwały Nr XVIII-12-2021.pdf

zał. 3 do Uchwały Nr XVIII-12-2021.pdf

zał. 4 do Uchwały Nr XVIII-12-2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-07-02 12:01:49 | Data modyfikacji: 2021-07-02 12:04:19.
Uchwała Nr XVII/11/2021 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Uchwała Nr XVII-11-.2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-03-16 09:27:59 | Data modyfikacji: 2021-03-16 09:28:43.
Uchwała Nr XVII/10/2021 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 10 lutego 2021 roku

Uchwała Nr XVII-10-.2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-03-16 09:26:24 | Data modyfikacji: 2021-03-16 09:27:05.
Uchwała Nr XVII/9/2021 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO z dnia 5 stycznia 2021 roku

Uchwała Nr XVII-9-2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-03-16 09:24:38 | Data modyfikacji: 2021-03-16 09:25:25.
Uchwała Nr XVII/8/2021 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego z dnia 20 grudnia 2020 r. dotyczącej obrony prawdy, godności i wolności człowieka.

Uchwała Nr XVII-8-2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-03-16 09:14:17 | Data modyfikacji: 2021-03-16 09:16:06.
Uchwała Nr XVII/7/2021 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie rozpatrzenia pety cji złożonej w interesie publicznym przez Pana Piotra Sterkowskiego w dniu 15 grudnia 2020 roku

Uchwała Nr XVII-7-2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-03-16 09:12:01 | Data modyfikacji: 2021-03-16 09:12:46.
Uchwała Nr XVII/6/2021 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym przez Pana Arkadiusza Rakoczy w dniu 11 grudnia 2020 roku

Uchwała Nr XVII-6-2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-03-16 08:57:23 | Data modyfikacji: 2021-03-16 08:58:12.
Uchwała Nr XVII/5/2021 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych

Uchwała Nr XVII-5-2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-03-16 08:55:38 | Data modyfikacji: 2021-03-16 08:56:30.
Uchwała Nr XVII/4/2021 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kluczewsko

Uchwała Nr XVII-4-2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-03-16 08:53:51 | Data modyfikacji: 2021-03-16 08:54:50.
Uchwała Nr XVII/3/2021 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kluczewsko

Uchwała Nr XVII-3-2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-03-16 08:50:36 | Data modyfikacji: 2021-03-16 08:54:50.
Uchwała Nr XVII/2/2021 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kluczewsko w 2021 r.

Uchwała Nr XVII-2-2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-03-16 08:44:25 | Data modyfikacji: 2021-03-16 08:45:12.
Uchwała Nr XVII/1/2021 Rady Gminy Kluczewsko

w sprawie uchwalenia planów pracy Rady Gminy i stałych komisji na 2021 rok

Uchwała Nr XVII-1-2021..pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-03-16 08:41:20 | Data modyfikacji: 2021-03-16 08:42:15.
Data wprowadzenia: 2021-03-16 08:41:20
Data modyfikacji: 2021-03-16 08:42:15
Opublikowane przez: administrator administrator