2021

Zarządzenie Nr 116-2021 Wójta Gminy Kluczewsko

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kluczewsko

Z-116-2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-05-30 07:57:09 | Data modyfikacji: 2022-05-30 07:58:01.
Zarządzenie Nr 115-2021 Wójta Gminy Kluczewsko

zmiana zarządzenia w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Kluczewsko.

Z-115-2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-05-30 07:55:33 | Data modyfikacji: 2022-05-30 07:56:35.
Zarządzenie Nr 114-2021 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zatwierdzenia planu zimowego utrzymania dróg gminnych i dojazdowych z terenu Gminy Kluczewsko w sezonie zimowym 2021/2022.

Z-114-2021.pdf

Załącznik do Z-114-2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-02-04 08:11:14 | Data modyfikacji: 2022-02-04 08:12:23.
Zarządzenie Nr 113-2021 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przeglądu dokumentów i materiałów niejawnych wytworzonych w Urzędzie Gminy w Kluczewsku oraz otrzymanych z innych jednostek organizacyjnych

Z-113-2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-02-04 08:09:32 | Data modyfikacji: 2022-02-04 08:10:25.
Zarządzenie Nr 112-2021 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej do pełnienia funkcji MDR Oficera w Gminie Kluczewsko

Z-112-2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-02-04 08:07:34 | Data modyfikacji: 2022-02-04 08:08:44.
Zarządzenie Nr 111-2021 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie: Procedury wewnętrznej raportowania schematów podatkowych dla Gminy Kluczewsko

Z-111-2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-02-04 08:06:06 | Data modyfikacji: 2022-02-04 08:06:59.
Zarządzenie Nr 110-2021 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych.

Z-110-2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-12-27 08:25:55 | Data modyfikacji: 2021-12-27 08:26:46.
Zarządzenie Nr 109-2021 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego procedurę zgłaszania naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych w Urzędzie Gminy Kluczewsko.

Z-109-2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-12-27 08:24:10 | Data modyfikacji: 2021-12-27 08:25:17.
Zarządzenie Nr 108-2021 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 12/2021 Wójta Gminy Kluczewsko z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie przyjęcia Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Gminie Kluczewsko na rok 2021

Z-108-2021.pdf

Zalacznik do Z-108-2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-12-27 08:22:27 | Data modyfikacji: 2021-12-29 12:06:21.
Zarządzenie Nr 107-2021 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Z-107-2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-12-27 08:20:56 | Data modyfikacji: 2021-12-27 08:21:50.
Zarządzenie Nr 106-2021 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie wyboru długości okresu wyliczenia relacji określonych w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Z-106-2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-12-27 08:09:22 | Data modyfikacji: 2021-12-27 08:10:27.
Zarządzenie Nr 105-2021 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie powołania Komisji Przetargowej na wynajem lokalu użytkowego, położonego w budynku Urzędu Gminy Kluczewsko

Z-105-2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-12-27 08:07:53 | Data modyfikacji: 2021-12-27 08:08:47.
Zarządzenie Nr 104-2021 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie realizacji zadań w sposób ograniczający bezpośrednią obsługę interesantów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Z-104-2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-12-02 17:33:40 | Data modyfikacji: 2021-12-02 17:34:39.
Zarządzenie Nr 103-2021 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej dla składników majątkowych Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Kluczewsku.

Z-103-2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-12-02 17:32:09 | Data modyfikacji: 2021-12-02 17:32:55.
Zarządzenie Nr 102-2021 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej dla składników majątkowych Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Dobromierzu.

Z-102-2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-12-02 17:30:31 | Data modyfikacji: 2021-12-02 17:31:16.
Zarządzenie Nr 101-2021 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie utworzenia i wprowadzenia zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) w Urzędzie Gminy Kluczewsko

Z-101-2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-12-02 17:28:48 | Data modyfikacji: 2021-12-02 17:29:42.
Zarządzenie Nr 100-2021 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie: Regulaminu wynagradzania kierowników instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Kluczewsko.

Z-100-2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-12-01 12:46:51 | Data modyfikacji: 2021-12-01 12:47:44.
Zarządzenie Nr 99-2021 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników (dyrektorów) gminnych jednostek budżetowych Gminy Kluczewsko.

Z-99-2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-12-01 12:45:19 | Data modyfikacji: 2021-12-01 12:46:12.
Zarządzenie Nr 98-2021 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Z-98-2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-11-24 09:55:30 | Data modyfikacji: 2021-11-24 09:56:17.
Zarządzenie Nr 97-2021 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku do obsługi szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Z-97-2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-11-24 09:54:01 | Data modyfikacji: 2021-11-24 09:56:47.
Zarządzenie Nr 96-2021 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie: ustalenia dni wolnych od pracy w 2022 roku w zamian za święta przypadające w sobotę

Z-96-2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-11-22 15:18:31 | Data modyfikacji: 2021-11-22 15:19:21.
Zarządzenie Nr 95-2021 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Kluczewsko

Z-95-2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-11-22 15:17:09 | Data modyfikacji: 2021-11-22 15:17:56.
Zarządzenie Nr 94-2021 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Z-94-2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-11-22 12:05:30 | Data modyfikacji: 2021-11-22 15:17:56.
Zarządzenie Nr 93-2021 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie wyznaczenia na rok 2022 podmiotów, w których będzie wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna

Z-93-2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-11-22 12:03:47 | Data modyfikacji: 2021-11-22 12:04:45.
Zarządzenie Nr 92-2021 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Kluczewsko na 2022 rok i projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2022-2030

Z-92-2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-11-22 12:01:59 | Data modyfikacji: 2021-11-22 12:03:02.
Zarządzenie Nr 91-2021 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie ustanowienia osób w celu dokonania odbioru częściowego zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania zabytkowego budynku spichlerza - wozowni z przeznaczeniem na budynek usługowy (Gminny Ośrodek Kultury)”.

Z-91-2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-11-10 12:01:29 | Data modyfikacji: 2021-11-10 12:03:34.
Zarządzenie Nr 90-2021 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego dla Urzędu Gminy Kluczewsko.

Z-90-2021.pdf

Załącznik do Z- 90-2021.pdf

Załącznik Nr 2 do Z-90-2021r.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-11-10 11:55:31 | Data modyfikacji: 2022-01-24 13:41:51.
Zarządzenie Nr 89-2021 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie : Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Kluczewsko.

Z-89-2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-11-10 11:53:43 | Data modyfikacji: 2021-11-10 11:54:51.
Zarządzenie Nr 88-2021 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Z-88-2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-11-10 11:51:55 | Data modyfikacji: 2021-11-10 11:53:05.
Zarządzenie Nr 87-2021 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie odwołania koordynatora do spraw szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2

Z-87-2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-10-29 13:29:56 | Data modyfikacji: 2021-10-29 13:30:46.
Zarządzenie Nr 86-2021 Wójta Gminy Kluczewsko

sprawie ustanowienia osób w celu dokonania odbioru zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Kluczewsko z podziałem na części” - Część II zamówienia – „Przebudowa i remont drogi gminnej Nr 332026T (ulicy Spółdzielczej) w miejscowości Kluczewsko”.

Z-86-2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-10-28 07:10:16 | Data modyfikacji: 2021-10-28 07:11:40.
Zarządzenie Nr 85-2021 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania wniosków o zapewnienie dostępności

Z-85-2021.pdf

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 85-2021.pdf

Załącznik do Wytycznych .pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-10-22 13:41:36 | Data modyfikacji: 2021-10-22 13:45:07.
Zarządzenie Nr 84-2021 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Z-84-2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-10-22 13:40:02 | Data modyfikacji: 2021-10-22 13:40:58.
Zarządzenie Nr 83-2021 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zmiany planu finansowego rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla Gminy Kluczewsko na 2021 rok

Z-83-2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-10-22 13:38:07 | Data modyfikacji: 2021-10-22 13:38:57.
Zarządzenie Nr 82-2021 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie przeprowadzenia konsultacji w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Kluczewsko z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022".


 

Załącznik Nr 1 do Z-82-2021.pdf

Z-82-2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-10-12 10:32:22 | Data modyfikacji: 2021-10-12 10:41:51.
Zarządzenie Nr 81-2021 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie procedury wydawania decyzji nakazującej przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej

Z-81-2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-10-11 11:53:47 | Data modyfikacji: 2021-10-11 11:54:34.
Zarządzenie Nr 80-2021 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu z tytułu najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kluczewsko

Z-80-2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-10-11 11:52:15 | Data modyfikacji: 2021-10-11 11:53:06.
Zarządzenie Nr 79-2021 Wójta Gminy Kluczewsko

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kluczewsko

Z-79-2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-10-11 11:50:31 | Data modyfikacji: 2021-10-11 11:51:18.
Zarządzenie Nr 78-2021 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku do obsługi szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Z-78-2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-10-11 11:48:53 | Data modyfikacji: 2021-10-11 11:55:22.
Zarządzenie Nr 77-2021 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Z-77-2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-10-11 11:47:23 | Data modyfikacji: 2021-10-11 11:48:08.
Zarządzenie Nr 76-2021 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup wraz z dostawą opału na sezon grzewczy 2021/2022 z podziałem na części”

Z-76-2021.pdf

Załącznik do Z-76-2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-10-11 11:12:14 | Data modyfikacji: 2021-10-11 11:13:24.
Zarządzenie Nr 75-2021 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 12/2021 Wójta Gminy Kluczewsko z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie przyjęcia Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Gminie Kluczewsko na rok 2021

Z-75-2021.pdf

Zalacznik do Z-75-2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-10-11 11:10:24 | Data modyfikacji: 2021-10-11 11:14:13.
Zarządzenie Nr 74-2021 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Z-74-2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-09-29 12:41:57 | Data modyfikacji: 2021-09-29 12:42:51.
Zarządzenie Nr 73-2021 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie ustanowienia osób w celu dokonania odbioru zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i remont drogi wewnętrznej na osiedlu Łokietka w miejscowości Kluczewsko”.

Z-73-2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-09-20 12:14:03 | Data modyfikacji: 2021-09-20 12:15:08.
Zarządzenie Nr 72-2021 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku do obsługi szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Z-72-2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-09-20 11:59:08 | Data modyfikacji: 2021-09-20 11:59:57.
Zarządzenie Nr 71-2021 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Z-71-2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-09-20 11:57:40 | Data modyfikacji: 2021-09-20 11:58:29.
Zarządzenie Nr 70-2021 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kluczewsko”

Z-70-2021.pdf

Załącznik Nr 1 do Z-70-2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-09-17 12:23:31 | Data modyfikacji: 2021-09-17 12:24:45.
Zarządzenie Nr 69-2021 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 12/2021 Wójta Gminy Kluczewsko z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie przyjęcia Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Gminie Kluczewsko na rok 2021

Z-69-2021.pdf

Zalacznik do Z-69-2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-09-17 07:46:47 | Data modyfikacji: 2021-09-17 07:50:50.
Zarządzenie Nr 68-2021 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie określenia procedury kontrolnej realizacji obowiązków podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu nieruchomości Gminy Kluczewsko

Z-68-2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-09-17 07:42:34 | Data modyfikacji: 2021-09-17 07:44:26.
Zarządzenie Nr 67-2021 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie przeprowadzenia konsultacji w sprawie przyjęcia projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kluczewsko na lata 2021-2027.

Z-67-2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-09-17 07:40:51 | Data modyfikacji: 2021-09-17 07:41:51.
Zarządzenie Nr 66-2021 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie powołania komisji do spraw oceny wniosków składanych przez sołectwa w ramach Funduszu Sołeckiego

Z-66-2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-09-06 11:43:49 | Data modyfikacji: 2021-09-06 11:44:45.
Zarządzenie Nr 65-2021 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie ustanowienia Regulaminu zasad i trybu wykonywania przez sołtysów przedsięwzięć wynikających z ustawy o funduszu sołeckim

Z-65-2021.pdf

Załącznik do Z-65-2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-09-06 11:42:18 | Data modyfikacji: 2021-09-21 13:03:22.
Zarządzenie Nr 64-2021 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 5/2021 Wójta Gminy Kluczewsko z dnia 7 stycznia 2021 roku dotyczącego wprowadzenia Regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 130.000,00 złotych netto

Z-642021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-09-02 15:52:35 | Data modyfikacji: 2021-09-02 15:54:20.
Zarządzenie Nr 63-2021 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Z-63-2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-08-27 10:08:08 | Data modyfikacji: 2021-08-27 10:08:59.
Zarządzenie Nr 62-2021 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Z-62-2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-08-27 10:06:10 | Data modyfikacji: 2021-08-27 10:07:18.
Zarządzenie Nr 61-2021 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Z-61-2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-08-25 14:20:09 | Data modyfikacji: 2021-08-25 14:20:55.
Zarządzenie Nr 60-2021 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok

Z-60-2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-08-25 14:18:30 | Data modyfikacji: 2021-08-25 14:19:27.
Zarządzenie Nr 59-2021 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w dniu 03 września 2021 roku w Urzędzie Gminy Kluczewsko.

Z-59-2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-08-19 20:02:57 | Data modyfikacji: 2021-08-19 20:03:51.
Zarządzenie Nr 58-2021 Wójta Gminy Kluczewsko

przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w 2021 roku podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych

Z-58-2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-08-16 14:09:29 | Data modyfikacji: 2021-08-16 14:10:18.
Zarządzenie Nr 57-2021 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kluczewsko”

Z-57-2021.pdf

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 57-2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-08-16 14:06:54 | Data modyfikacji: 2021-08-16 14:08:51.
Zarządzenie Nr 56-2021 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 12/2021 Wójta Gminy Kluczewsko z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie przyjęcia Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Gminie Kluczewsko na rok 2021

Z-56-2021.pdf

Zalacznik do Zarzadzenia Nr 56-2021 z dnia 06.08.2021r..pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-08-16 14:05:10 | Data modyfikacji: 2021-08-16 14:06:16.
Zarządzenie Nr 55-2021 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie określenia wysokości środków funduszu sołeckiego na 2022r. przypadających na poszczególne sołectwa

Z-55-2021.pdf

Załącznik nr 1 do Z-55-2021.ods

Załącznik nr 2 do Z-55-2021 .pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-08-16 13:59:58 | Data modyfikacji: 2021-08-16 14:04:25.
Zarządzenie Nr 54-2021 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 51/2021 Wójta Gminy Kluczewsko z dnia 14 lipca 2021 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację Zadania pn.:
„Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania zabytkowego budynku spichlerza – wozowni z przeznaczeniem na budynek usługowy (Gminny Ośrodek Kultury)”

Z-54-2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-08-06 11:31:51 | Data modyfikacji: 2021-08-10 15:33:02.
Zarządzenie Nr 53-2021 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie powołania komisji gminnej do szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnej produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne warunki atmosferyczne - opady gradu

Z-53-2021r..pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-07-22 10:36:20 | Data modyfikacji: 2021-07-22 10:37:07.
Zarządzenie Nr 52-2021 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kluczewsko w zakresie z zakresu pomocy społecznej tj. prowadzenie Klubu Senior + na terenie Gminy Kluczewsko w okresie od 01 sierpnia do 31 grudnia 2021 r.

Z-52-2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-07-19 12:48:24 | Data modyfikacji: 2021-07-19 12:50:20.
Zarządzenie Nr 51-2021 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację Zadania pn.: „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania zabytkowego budynku spichlerza – wozowni z przeznaczeniem na budynek usługowy (Gminny Ośrodek Kultury)”

Z-51-2021.pdf

Załącznik Nr 1 do Zarzadzenia Nr 51-2021r.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-07-16 11:10:52 | Data modyfikacji: 2021-07-16 11:12:31.
Zarządzenie Nr 50-2021 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Z-50-2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-07-16 11:08:26 | Data modyfikacji: 2021-07-16 11:09:31.
Zarządzenie Nr 49-2021 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ustawy o pomocy społecznej tj. „Prowadzenie Klubu Senior + na terenie Gminy Kluczewsko, w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.”

Z-49-2021.pdf

Załącznik Nr 1 do Zarzadzenia Nr 49-2021r.pdf

Załącznik Nr 2 do Zarzadzenia Nr 49-2021r.pdf

Załącznik Nr 3 do Zarzadzenia Nr 49-2021.docx

Załącznik Nr 4 do Zarzadzenia Nr 49-2021r.rtf

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 49-2021r.doc

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 49-2021r.docx

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-07-07 10:22:05 | Data modyfikacji: 2021-07-07 10:26:08.
Zarządzenie Nr 48-2021 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do podejmowania działań w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Z-48-2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-07-07 10:20:30 | Data modyfikacji: 2021-07-07 10:21:16.
Zarządzenie Nr 47-2021 Wójta Gminy Kluczewsko

W sprawie zmian w budżecie na 2021 rok

Z-47-2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-07-07 10:19:01 | Data modyfikacji: 2021-07-07 10:19:50.
Zarządzenie Nr 46-2021 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zmiany planu finansowego rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla Gminy Kluczewsko na 2021 rok

Z-46-2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-07-07 10:17:00 | Data modyfikacji: 2021-07-07 10:18:01.
Zarządzenie Nr 45-2021 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie przekazania w użyczenie Gminnemu Klubowi Sportowemu w Kluczewsku nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kluczewsko.

Z-45-2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-07-02 11:01:12 | Data modyfikacji: 2021-07-02 11:02:00.
Zarządzenie Nr 44-2021 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 12/2021 Wójta Gminy Kluczewsko  z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie przyjęcia Planu postępowań  o udzielenie zamówień publicznych w Gminie Kluczewsko na rok 2021

Z-44-2021.pdf

Aktualizacja Planu - 30.06.2021r..pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-07-01 15:35:32 | Data modyfikacji: 2021-07-01 15:36:52.
Zarządzenie Nr 43-2021 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie ustalenia stawki za używanie przez pracownika do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy

Z-43-2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-07-01 15:32:53 | Data modyfikacji: 2021-07-01 15:34:39.
Zarządzenie Nr 42-2021 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Z-42-2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-06-29 14:10:47 | Data modyfikacji: 2021-06-29 14:11:40.
Zarządzenie Nr 41-2021 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli w Zespołach Przedszkolno-Szkolnych prowadzonych przez Gminę Kluczewsko na rok szkolny 2020/2021

Z-41-2021.pdf

załącznik do Z-2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-06-18 13:41:37 | Data modyfikacji: 2021-06-18 13:42:40.
Zarządzenie Nr 40-2021 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie przeprowadzenia konsultacji zmieniającej uchwałę w sprawie Programu współpracy Gminy Kluczewsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.

Z-40-2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-06-15 16:56:00 | Data modyfikacji: 2021-06-15 16:58:31.
Zarządzenie Nr 39-2021 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 12/2021 Wójta Gminy Kluczewsko z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie przyjęcia Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Gminie Kluczewsko na rok 2021

Z-39-2021.pdf

Plan postepowan-1.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-06-09 20:44:26 | Data modyfikacji: 2021-06-09 20:45:44.
Zarządzenie Nr 38-2021 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Kluczewsko za 2020 rok.

Z-38-2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-05-28 08:57:41 | Data modyfikacji: 2021-05-28 08:58:31.
Zarządzenie Nr 37-2021 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla Gminy Kluczewsko na 2021 rok

Z-37-2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-05-28 08:53:38 | Data modyfikacji: 2021-05-28 08:56:56.
Zarządzenie Nr 36-2021 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Z-36-2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-05-28 08:50:46 | Data modyfikacji: 2021-05-28 08:51:31.
Zarządzenie Nr 35-2021 Wójta Gminy Kluczewsko

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości przez organ prowadzący dla szkół z terenu gminy Kluczewsko

Z-35-2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-05-28 08:40:47 | Data modyfikacji: 2021-05-28 08:50:09.
Zarządzenie Nr 34-2021 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 12/2021 Wójta Gminy Kluczewsko z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie przyjęcia Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Gminie Kluczewsko na rok 2021

Z-34-2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-05-11 12:54:59 | Data modyfikacji: 2021-05-11 12:55:53.
Zarządzenie Nr 33-2021 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zasad przeprowadzania okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Gminy Kluczewsko.

Z-33-2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-04-26 14:59:06 | Data modyfikacji: 2021-04-26 14:59:53.
Zarządzenie Nr 32-2021 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Z-32-2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-04-23 12:56:24 | Data modyfikacji: 2021-04-23 12:57:08.
Zarządzenie Nr 31-2021 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku do obsługi szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Z-31-2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-04-23 12:55:00 | Data modyfikacji: 2021-04-23 12:55:45.
Zarządzenie Nr 30-2021 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie organizacji stałego dyżuru w Urzędzie Gminy na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa

Z-30-2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-04-23 12:53:17 | Data modyfikacji: 2021-04-23 12:54:04.
Zarządzenie Nr 29-2021 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracownika samorządowego zatrudnionego w Urzędzie Gminy Kluczewsko

Z-29-2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-04-20 12:33:04 | Data modyfikacji: 2021-04-20 12:33:48.
Zarządzenie Nr 28-2021 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie udzielenia upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczewsku do zastępowania Kierownika w sprawach związanych z bieżącą działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczewsku

Z-28-2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-04-20 12:31:22 | Data modyfikacji: 2021-04-20 12:32:26.
Zarządzenie Nr 27-2021 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie określenia zasad korzystania z samochodów służbowych Gminy Kluczewsko

Z-27-2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-04-09 08:43:56 | Data modyfikacji: 2021-04-09 08:44:49.
Zarządzenie Nr 26-2021 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Z-26-2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-04-09 08:42:11 | Data modyfikacji: 2021-04-09 08:43:13.
Zarządzenie Nr 25-2021 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczewsku

Z-25-2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-04-09 08:40:29 | Data modyfikacji: 2021-04-09 08:41:30.
Zarządzenie Nr 24-2021 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie wprowadzenia regulaminu wykorzystania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Urzędu Gminy Kluczewsko

Z-24-2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-04-09 07:11:17 | Data modyfikacji: 2021-04-09 07:12:11.
Zarządzenie Nr 23-2021 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie ustalenia dnia 2 kwietnia 2021 roku i dnia 24 grudnia 2021 r. dniami wolnymi od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Kluczewsko.

Z-23-2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-03-23 12:25:54 | Data modyfikacji: 2021-03-23 12:26:39.
Zarządzenie Nr 22-2021 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Z-22-2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-03-23 12:24:30 | Data modyfikacji: 2021-03-23 12:26:39.
Zarządzenie Nr 21-2021 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie wyznaczenie osoby pełniącej funkcję Koordynatora do spraw dostępności oraz powołania Zespołu ds. dostępności w Urzędzie Gminy Kluczewsko.

Z-21-2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-03-23 12:23:04 | Data modyfikacji: 2021-03-23 12:23:58.
Zarządzenie Nr 14A-2021 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie powołania gminnego koordynatora ds. szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

Z-14A-2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-03-12 09:32:07 | Data modyfikacji: 2021-03-12 09:32:51.
Zarządzenie Nr 20-2021 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Kluczewsko i w jednostkach organizacyjnych gminy.

Z-20-2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-03-09 08:34:44 | Data modyfikacji: 2021-03-09 08:35:35.
Zarządzenie Nr 19-2021 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty zgłaszane w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2021 r .

Z-19-2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-03-04 13:51:10 | Data modyfikacji: 2021-03-04 13:52:04.
Zarządzenie Nr 18-2021 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Z-18-2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-02-26 07:14:39 | Data modyfikacji: 2021-02-26 07:16:10.
Zarządzenie Nr 17-2021 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej

Z-17-2021.pdf

Załącznik Nr 1 do Z-17-2021r.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-02-19 12:23:35 | Data modyfikacji: 2021-02-19 12:24:49.
Zarządzenie Nr 16-2021 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Z-16-2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-02-19 07:28:40 | Data modyfikacji: 2021-02-19 07:29:23.
Zarządzenie Nr 15-2021 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Z-15-2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-02-18 10:32:04 | Data modyfikacji: 2021-02-18 10:32:49.
Zarządzenie Nr 14-2021 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie: wprowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych

Z-14-2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-02-18 10:30:44 | Data modyfikacji: 2021-02-18 10:31:28.
Zarządzenie Nr 13-2021 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie wprowadzenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz zasad i trybu pracy Komisji Konkursowej oceniającej złożone oferty na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej.

Z-13-2021r.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-02-18 10:02:57 | Data modyfikacji: 2021-12-08 11:19:14.
Zarządzenie Nr 12-2021 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie przyjęcia Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Gminie Kluczewsko na rok 2021

Z-12-2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-02-18 10:01:28 | Data modyfikacji: 2021-02-18 10:02:13.
Zarządzenie Nr 11-2021 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie ustalenia na rok 2021 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego oraz określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kluczewsko

Z-11-2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-02-18 10:00:01 | Data modyfikacji: 2021-02-18 10:00:45.
Zarządzenie Nr 10-2021 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie wprowadzenia stawek opłat za wynajem pomieszczeń i obiektów sportowych stanowiących własność Gminy Kluczewsko.

Z-10-2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-02-18 09:58:22 | Data modyfikacji: 2021-02-18 09:59:14.
Zarządzenie Nr 9-2021 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r. na terenie gminy Kluczewsko.

Z-9-2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-02-18 09:00:34 | Data modyfikacji: 2021-02-18 09:01:19.
Zarządzenie Nr 8-2021 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kluczewsko.

Z-8-2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-02-18 08:57:24 | Data modyfikacji: 2021-02-18 08:59:56.
Zarządzenie Nr 7-2021 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie wyznaczenia na rok 2021 podmiotów, w których będzie wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.

Z-7-2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-02-18 08:55:59 | Data modyfikacji: 2021-02-18 08:56:43.
Zarządzenie Nr 6-2021 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej na 2021 rok.

Z-6-2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-02-18 08:31:17 | Data modyfikacji: 2021-02-18 08:31:58.
Zarządzenie Nr 5-2021 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie wprowadzenia Regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 130.000,00 złotych netto

Z-5-2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-02-18 08:30:01 | Data modyfikacji: 2021-02-18 08:30:42.
Zarządzenie Nr 4-2021 Wójta Gminy Kluczewsko

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kluczewsku.

Z-4-2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-02-18 08:28:35 | Data modyfikacji: 2021-02-18 08:29:25.
Zarządzenie Nr 3-2021 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie: planów finansowych jednostek na 2021 rok

Z-3-2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-02-18 08:27:04 | Data modyfikacji: 2021-02-18 08:27:52.
Zarządzenie Nr 2-2021 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie : rozwiązania Gminnego Biura Spisowego

Z-2-2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-02-18 08:25:33 | Data modyfikacji: 2021-02-18 08:26:17.
Zarządzenie Nr 1-2021 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie ustanowienia osób w celu dokonania odbioru zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kluczewsko”, w tym:
Termomodernizacja budynku Zespołu Przedszkolno – Szkolnego w Kluczewsku – Część 1 zamówienia;
Termomodernizacja budynku Zespołu Przedszkolno – Szkolnego w Dobromierzu – Część 2 zamówienia.

Z-1-2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-02-18 08:21:40 | Data modyfikacji: 2021-02-18 08:22:28.
Data wprowadzenia: 2021-02-18 08:21:40
Data modyfikacji: 2021-02-18 08:22:28
Opublikowane przez: administrator administrator