Zamówienia publiczne do 130.000,00 złotych netto

Wójt Gminy Kluczewsko

ogłasza I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż samochodu pożarniczego.

Ogłoszenie 05-04-2022.pdf

Informacja o wynikach przetargu-28042022072349.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-04-05 13:38:42 | Data modyfikacji: 2022-04-28 13:49:14.
Zapytanie ofertowe na "Laboratoria przyszłości"
dla ZPS Kluczewsko (25.03.2022)

Zapytanie ofertowe na "Laboratoria przyszłości" dla ZPS Kluczewsko (25.03.2022)
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130.000,00 złotych netto na Zadanie pn.: "Laboratoria przyszłości" dla ZPS Kluczewsko

zapytanie ofertowe 5.pdf

Zalacznik nr 1 do zapytania - ZPS Kluczewsko 2.pdf

Zalacznik nr 3 do zapytania Formularz oferty ZPS Kluczewsko 25-03-2022.docx

Zalacznik nr 5 do zapytania ofertowego - Wzor Umowy Kluczewsko 25-03-2022.pdf

Protokol z otwarcia ZPS Kluczewsko 11-04-2022.pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty ZPS Kluczewsko 11-04-2022.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-03-25 09:49:24 | Data modyfikacji: 2022-04-11 11:42:59.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

"Utylizacja folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Kluczewsko"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty folia rolnicza.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-03-14 12:55:35 | Data modyfikacji: 2022-03-14 12:56:19.
Protokół z otwarcia ofert

"Utylizacja folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Kluczewsko"
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130.000,00 złotych netto na Zadanie pn.: "Utylizacja folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Kluczewsko

Protokol z otwarcia ofert _ utylizacja folii.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-03-14 12:52:43 | Data modyfikacji: 2022-03-14 12:53:46.
Zapytanie ofertowe na "Laboratoria przyszłości"
dla ZPS Kluczewsko

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130.000,00 złotych netto na Zadanie pn.: "Laboratoria przyszłości" dla ZPS Kluczewsko

Zapytanie ofertowe ZPSz Kluczewsko 4.pdf

Zalacznik nr 2 do zapytania - ZPS Kluczewsko - 04.03.2022.pdf

Zalacznik nr 3 do zapytania Formularz oferty ZPS Kluczewsko.docx

Zalacznik nr 5 do zapytania ofertowego - Wzor Umowy Kluczewsko ZPS Kluczewsko.pdf

protokol z otwarcia 11 03 2022.pdf

zawiadomienie z otwarcia ofert 11 03 2022.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-03-04 13:23:58 | Data modyfikacji: 2022-03-25 09:43:46.
Zapytanie ofertowe

"Utylizacja folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Kluczewsko"
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130.000,00 złotych netto na Zadanie pn.: "Utylizacja folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Kluczewsko

Zapytanie ofertowe Utylizacja folii.pdf

Formularz ofertowy Utylizacja folii.docx

Wzor Umowy Utylizacja folii.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-02-25 10:35:34 | Data modyfikacji: 2022-02-25 10:36:56.
Protokół z otwarcia ofert

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130.000,00 złotych netto na Zadanie pn.: "Laboratoria przyszłości" dla ZPS Dobromierz i ZPS Kluczewsko

Informacja z otwarcia ofert Laboratoria przyszłości.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-02-21 13:20:40 | Data modyfikacji: 2022-02-21 13:22:41.
Zmiana terminu składania ofert

Zapytanie ofertowe na "Laboratoria przyszłości" - zmiana termin składania ofert

Zmiana terminu skladania ofert.pdf

Zapytanie ofertowe 2.pdf

Zalacznik nr 2 do zapytania - ZPS Kluczewsko - zmiana 10.02.2022.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-02-10 12:32:07 | Data modyfikacji: 2022-02-10 12:33:31.
Zapytanie ofertowe

Zamawiający: AUTO – NAPRAWA Barbara Herczyńska.


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130.000,00 złotych netto na wykonanie robót budowlanych, polegających na poprawie estetyki i funkcjonalności terenu firmy AUTO – NAPRAWA Barbara Herczyńska poprzez utwardzenie placu przed budynkiem przeznaczonym na działalność gospodarczą zlokalizowanym na Osiedlu Łokietka 5; 29 – 120 Kluczewsko w ramach realizacji Zadania pn.: „Poprawa estetyki i funkcjonalności obiektu i terenu firmy AUTO – NAPRAWA Barbara Herczyńska”.


Zadanie współfinansowane w ramach wspólnego Projektu pn.: „Kompleksowe wsparcie potencjału Gminy Kluczewsko – rewitalizacja”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”, Osi priorytetowej 6 „Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Zapytanie ofertowe AUTO-NAPRAWA.pdf

Zalacznik Nr 1 - Formularz ofertowyAUTO-NAPRAWA.docx

Zalacznik Nr 2 - Wzor UmowyAUTO-NAPRAWA.pdf

Zalacznik Nr 3 - Przedmiar robotAUTO-NAPRAWA.pdf

Zalacznik Nr 4 - OswiadczenieAUTO-NAPRAWA.docx

Informacja Poprawa estetyki i funkcjonalności obiektu i terenu firmy AUTO - NAPRAWA Barbara Herczyńska.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty AUTO NAPRAWA.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-02-07 13:40:32 | Data modyfikacji: 2022-03-15 11:16:29.
Zapytanie ofertowe

Zamawiający: Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy Ryszard Ławiński.


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130.000,00 złotych netto na poprawę funkcjonalności oraz wizerunku ZPUH Ławiński Ryszard poprzez termomodernizację budynku biurowo – magazynowego, budynku produkcyjno – magazynowego oraz wymianę pokrycia dachowego w budynku produkcyjno – magazynowym, zlokalizowanym na ulicy Leśnej 10; 29 – 120 Kluczewsko w ramach realizacji Zadania pn.: „Poprawa techniczna budynku dla potrzeb działalności firmy Zakładu Produkcyjno Usługowo Handlowego Ryszard Ławiński”.


Zadanie współfinansowane w ramach wspólnego Projektu pn.: „Kompleksowe wsparcie potencjału Gminy Kluczewsko – rewitalizacja”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”, Osi priorytetowej 6 „Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Zapytanie ofertowe 04-02-2022.pdf

Zalacznik Nr 1 - Formularz ofertowy ZPUH.docx

Zalacznik Nr 2 - Wzor Umowy ZPUH.pdf

Zalacznik Nr 3 - Przedmiar robot ZPUH.pdf

Zalacznik Nr 4 - Oswiadczenie ZPUH.docx

Informacja Poprawa techniczna budynku dla potrzeb działalności firmy Zakładu Produkcyjno Usługowo Handlowego Ryszard Ławiński.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZPUH.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-02-04 13:13:24 | Data modyfikacji: 2022-03-02 10:43:37.
Zapytanie ofertowe na "Laboratoria przyszłości"

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130.000,00 złotych netto na Zadanie pn.: "Laboratoria przyszłości" dla ZPS Dobromierz i ZPS Kluczewsko

Zapytanie ofertowe - Laboratoria przyszłości.pdf

Zalacznik nr 1 do zapytania ofertowego - ZPS Dobromierz.pdf

Zalacznik nr 2 do zapytania - ZPS Kluczewsko.pdf

Zalacznik nr 3 do zapytania Formularz oferty.docx

Zalacznik nr 4 do zapytania ofertowego - Wzor Umowy Dobromierz.pdf

Zalacznik nr 5 do zapytania ofertowego - Wzor Umowy Kluczewsko.pdf

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT Laboratpria przyszłościY.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-02-04 11:24:07 | Data modyfikacji: 2022-03-04 13:21:31.
Zapytanie ofertowe

Zamawiający: Ochotnicza Straż Pożarna Kluczewsko.


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130.000,00 złotych netto na ocieplenie budynku OSP Kluczewsko zlokalizowanym przy ul. 1 Maja 44, 29 – 120 Kluczewsko w ramach realizacji Zadania pn.: „Poprawa funkcjonalności oraz wizerunku OSP Kluczewsko”.


Zadanie współfinansowane w ramach wspólnego Projektu pn.: „Kompleksowe wsparcie potencjału Gminy Kluczewsko – rewitalizacja”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”, Osi priorytetowej 6 „Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Zapytanie ofertowe.pdf

Zalacznik Nr 1 - Formularz ofertowy.docx

Zalacznik Nr 2 - Wzor Umowy.pdf

Zalacznik Nr 3 - Przedmiar robot.pdf

Zalacznik Nr 4 - Wzor Oswiadczenia.docx

Informacja Poprawa funkcjonalności oraz wizerunku OSP Kluczewsko.pdf

Zawiadomienie o zamknięciu postępowania.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-02-03 13:59:23 | Data modyfikacji: 2022-03-14 12:59:34.
Zaproszenie do składania ofert

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych przy inwestycji prowadzonej przez Zamawiającego, obejmującej „Przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania zabytkowego budynku spichlerza – wozowni z przeznaczeniem na budynek usługowy (Gminny Ośrodek Kultury)”.

Zaproszenie do skladania ofert B.271.2.3.2021.pdf

Zalacznik Nr 1 - Formularz ofertowy B.271.2.3.2021.docx

Zalacznik nr 2 - Wzor umowy B.271.2.3.2021.pdf

Zalacznik Nr 3 - Oswiadczenie B.271.2.3.2021.docx

Informacja z otwarcia ofert B.271.2.3.2021r..pdf

Info. o wyb. najkorzystniejszej oferty B.271.2.3.2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-07-14 09:42:43 | Data modyfikacji: 2021-08-23 12:29:59.
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

„Przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Kluczewsko z podziałem na części”.

InformacjaOfert B.271.2.2.2021.pdf

Zaproszenie do skladania ofert - inspektor nadzoru na drogach-1.pdf

Zalacznik Nr 1 - Formularz ofertowy Przebudowa i remont dróg.pdf

Zalacznik Nr 2 - Wzor umowy Przebudowa i remont dróg.pdf

Zalacznik Nr 3 - Oswiadczenie Przebudowa i remont dróg.pdf

BIP - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty B.271.2.2.2021.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2021-06-18 13:29:36 | Data modyfikacji: 2021-07-01 10:52:56.
Data wprowadzenia: 2021-06-18 13:29:36
Data modyfikacji: 2021-07-01 10:52:56
Opublikowane przez: administrator administrator