2022

Uchwała Nr 70/2022

IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 23 maja 2022 roku w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kluczewsko w sprawie  absolutorium

Uchwała Nr 70-2022.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-06-28 09:14:05 | Data modyfikacji: 2022-06-28 09:16:01.
Uchwała Nr 60 /2022

IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 28 kw ietnia 2022 roku
w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Kluczewsko za 2021 rok

Uchwała Nr 60-2022.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-05-09 07:48:07 | Data modyfikacji: 2022-05-09 07:49:52.
Uchwała Nr 27/2022

IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 lutego 2022 roku
w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gminy Kluczewsko na 2022 rok

Uchwała Nr 27-2022.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-02-25 11:38:57 | Data modyfikacji: 2022-02-25 11:39:43.
Uchwała Nr 26/2022

IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 lutego 2022 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kluczewsko

Uchwała Nr 26-2022.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-02-25 11:28:33 | Data modyfikacji: 2022-02-25 11:29:57.
Data wprowadzenia: 2022-02-25 11:28:33
Data modyfikacji: 2022-02-25 11:29:57
Opublikowane przez: administrator administrator