2022

Uchwała Nr 160/2022

IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 9 grudnia 2022 roku


w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Gminy Kluczewsko w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kluczewsko na lata 2023-2030

Uchwała Nr 160-2022.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-12-27 12:30:19 | Data modyfikacji: 2022-12-27 12:34:10.
Uchwała Nr 159/2022

IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 9 grudnia 2022 roku


w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Kluczewsko na 2023 rok

Uchwała Nr 159-2022.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-12-27 12:27:46 | Data modyfikacji: 2022-12-27 12:33:29.
Uchwała Nr 158/2022

IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 8 grudnia 2022 roku


w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Kluczewsko na 2023 rok

Uchwała Nr 158-2022.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-12-27 12:24:35 | Data modyfikacji: 2022-12-27 12:32:42.
Uchwała Nr 105-2022

IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 20 września 2022 roku w sprawie opinii o informacji z wykonania budżetu Gminy Kluczewsko za I półrocze 2022 roku

Uchwała Nr 105-2022.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-09-22 16:24:38 | Data modyfikacji: 2022-09-22 16:25:31.
Uchwała Nr 70/2022

IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 23 maja 2022 roku w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kluczewsko w sprawie  absolutorium

Uchwała Nr 70-2022.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-06-28 09:14:05 | Data modyfikacji: 2022-06-28 09:16:01.
Uchwała Nr 60 /2022

IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 28 kw ietnia 2022 roku
w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Kluczewsko za 2021 rok

Uchwała Nr 60-2022.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-05-09 07:48:07 | Data modyfikacji: 2022-05-09 07:49:52.
Uchwała Nr 27/2022

IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 lutego 2022 roku
w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gminy Kluczewsko na 2022 rok

Uchwała Nr 27-2022.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-02-25 11:38:57 | Data modyfikacji: 2022-02-25 11:39:43.
Uchwała Nr 26/2022

IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 lutego 2022 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kluczewsko

Uchwała Nr 26-2022.pdf

 

Opublikowane przez: administrator administrator | Data wprowadzenia: 2022-02-25 11:28:33 | Data modyfikacji: 2022-02-25 11:29:57.
Data wprowadzenia: 2022-02-25 11:28:33
Data modyfikacji: 2022-02-25 11:29:57
Opublikowane przez: administrator administrator