Informacja
2020-06-30 11:50:48
Aktualizacja Rozeznania cenowego na zadanie pn. "Utylizacja folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Kluczewsko"Treść rozeznania cenowego została dostosowana do wymogów podpisanej z NF  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Kluczewsko
2020-06-29 12:42:45
  ...więcej

Informacja Wójta Gminy Kluczewsko
2020-06-26 13:07:39
WYKAZ nieruchomości stanowiących własność Gminy Kluczewsko przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym na rzecz obecnych dzierżawców  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Kluczewsko
2020-06-25 13:59:22
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Kluczewsko
2020-06-24 14:15:41
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Kluczewsko
2020-06-24 14:14:25
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Kluczewsko
2020-06-24 14:13:20
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Kluczewsko
2020-06-24 14:12:06
  ...więcej

Informacja
2020-06-24 11:47:45
o składaniu ofert cenowych na "Utylizację folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Kluczewsko"  ...więcej

Obwieszczenie
2020-06-24 11:44:27
postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „Rozbudowie i przebudowie drogi powiatowej Nr 0252T Pilczyca - Januszewice - Komorniki na odcinku Jakubowice - Januszewice, wraz z niezbęd  ...więcej

Zarządzenie Nr 38-2020 Wójta Gminy Kluczewsko
2020-06-19 13:32:54
w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Kluczewsko za 2019 rok.  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Kluczewsko
2020-06-19 11:04:32
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Kluczewsko
2020-06-19 11:03:00
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Kluczewsko
2020-06-16 14:28:33
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Kluczewsko
2020-06-10 14:08:00
  ...więcej

Obwieszczenie dyrektora PGW Wody Polskie
2020-06-10 09:32:50
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Kluczewsko
2020-06-09 14:14:50
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Kluczewsko
2020-06-09 14:13:43
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Kluczewsko
2020-06-09 14:11:41
  ...więcej

Zarządzenie Nr 31-2020 Wójta Gminy Kluczewsko
2020-06-05 12:03:16
upoważnienia dyrektorów jednostek oświatowych, których organem prowadzącym jest Gmina Kluczewsko, do dokonania czynności użyczenia sprzętu niezbędnego do realizacji przez ucznia lub nauczyciela zajęć z wykorzystaniem metod i te  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 249
następne