POMOC SUSZOWA
2019-10-11 13:35:49
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomiła pomoc dla gospodarstw rolnych poszkodowanych w tym roku w wyniku suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi. Rekompensaty pochodzić będą z bud  ...więcej

Zarządzenie Nr 90-2019 wójta Gminy Kluczewsko
2019-10-08 10:53:44
w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Kluczewsko.  ...więcej

Ogłoszenie
2019-10-08 09:47:52
Ogłoszenie o konsultacjach projektu Programu współpracy Gminy Kluczewsko z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku  ...więcej

Obwieszczenie
2019-09-12 07:41:26
  ...więcej

Zarządzenie Nr 77-2019 Wójta Gminy Kluczewsko
2019-09-03 14:47:05
w sprawie: wprowadzenia Regulaminu przewozu uczniów do i ze szkół na terenie Gminy Kluczewsko  ...więcej

Zarządzenie Nr 82-2019 Wójta Gminy Kluczewsko
2019-09-03 14:23:29
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Komornikach.  ...więcej

Zarządzenie Nr 76-2019 Wójta Gminy Kluczewsko
2019-08-14 09:18:26
w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Dobromierzu.  ...więcej

Zarządzenie Nr 75-2019 Wójta Gminy Kluczewsko
2019-08-14 09:13:15
w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Kluczewsku  ...więcej

Obwieszczenie
2019-07-31 13:08:54
w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy Kluczewsko z dnia 21 grudnia 2018r., znak: B.6730.20.2018  ...więcej

Zarządzenie Nr 68-2019 Wójta Gminy Kluczewsko
2019-07-31 09:18:51
w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Kluczewsku i Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Dobromierzu  ...więcej

Oferta
2019-07-23 13:51:21
na sprzedaż samochodu strażackiego  ...więcej

OGŁOSZENIE
2019-07-10 13:36:02
o zarejestrowanych kandydatach w okręgu wyborczym Nr 97 w Kluczewsku do Rady Powiatowej Świętokrzyskiej Izby Rolniczej.  ...więcej

SUSZA
2019-07-08 10:16:20
Komisja ds. szacowania szkód OGŁOSZENIE W związku z raportem Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, uznającym teren Gminy Kluczewsko jako zagrożony klęską suszy informujemy, że r  ...więcej

Zarządzenie Nr 59-2019 Wójta Gminy Kluczewsko
2019-07-04 07:35:31
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Przedszkołno-Szkolnego w Kluczewsku  ...więcej

Zarządzenie Nr 58-2019 Wójta Gminy Kluczewsko
2019-07-04 07:24:03
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Dobromierzu.  ...więcej

OGŁOSZENIE
2019-06-24 11:35:52
Informuje się, że w dniu 28 czerwca 2019 roku (piątek) o godzinie 1000 w Urzędzie Gminy w Kluczewsku odbędzie się VI sesja Rady Gminy Kluczewsko VIII kadencji. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie sesji.2. Stwierdzenie prawomocności obra  ...więcej

Zarządzenie Nr 53-2019 Wójta Gminy Kluczewsko
2019-06-17 12:27:17
w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Zespołach Przedszkolno-Szkolnych prowadzonych przez Gminę Kluczewsko na rok szkolny 2018/2019  ...więcej

KOMUNIKAT
2019-06-14 09:03:04
Świętokrzyska Izba Rolnicza w Kielcach podaje do publicznej wiadomości jej członkom, że wybory do Walnych Zgromadzeń Izb Rolniczych odbędą się zgodnie z Uchwałą nr 2/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych w dniu 28 lipca 2019r.Uchwała KRIR ora  ...więcej

Zarządzenie Nr 52-2019 Wójta Gminy Kluczewsko
2019-06-14 08:56:07
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Przedszkolno-Szkołnego w Komornikach  ...więcej

Raport o stanie Gminy Kluczewsko za rok 2018
2019-06-05 07:46:07
Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) WÓJT GMINY co roku do 31 maja musi przedstawić RADZIE GMINY Raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności w&oa  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 196
następne