OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KLUCZEWSKO
2022-01-14 12:55:33
„Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 6 MW na działkach nr 31/1 i 30/1 położonych w obrębie Jakubowice, gmina Kluczewsko”.  ...więcej

Obwieszczenie, Decyzja
2022-01-14 12:52:17
„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0252T Ciemiętniki-Pilczyca”  ...więcej

Obwieszczenie
2022-01-05 13:45:45
  ...więcej

Obwieszczenie
2021-12-31 09:58:42
,,Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0252T w miejscowości Komorniki-Rudka".  ...więcej

Informacja o wynikach przetargu ustnego
2021-12-22 11:09:11
nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego.  ...więcej

Zapytanie ofertowe
2021-12-16 15:41:09
Zapytanie ofertowe na "Laboratorium Przyszłości"  ...więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KLUC ZEWSKO
2021-12-10 12:44:26
„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0252T Ciemiętniki-Pilczyca”.  ...więcej

Obwieszczenie, Decyzja
2021-12-08 13:30:39
„ budowa systemu fotowoltaicznego w skład którego będzie wchodziła elektrownia fotowoltaiczna o mocy do 1,7 MW na działkach nr 647 i 648/1 położonych w obrębie Kluczewsko, gmina Kluczewsko”  ...więcej

Obwieszczenie, Decyzja
2021-12-08 13:26:17
„ Konty nuow anie wydobycia piasku ze złoża „Rzewuszyce”  ...więcej

Ogłoszenie
2021-12-08 12:48:38
o drugich przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości  ...więcej

OBWIESZCZENIE
2021-11-24 07:54:53
„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0252T Ciemiętniki-Pilczyca”  ...więcej

Obwieszczenie, Decyzja
2021-11-16 09:12:43
„Budowa systemu instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 1 MW” planowanego na działce nr 253 położonej w obrębie Mrowina, gmina Kluczewsko”  ...więcej

OBWIESZCZENIE
2021-11-16 09:07:56
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  ...więcej

Ogłoszenie
2021-11-10 09:04:06
Wójt Gminy Kluczewsko ogłasza, że w dniu 14.12.2021. o godz. 10°° w Urzędzie Gminy Kluczewsko przy ul. Spółdzielczej 12 odbędzie się I ustny przetarg nieograniczony na oddanie w wynajem na okres nie dłuższy niż 12 miesi  ...więcej

Informacja
2021-10-29 13:34:43
przedsięwzięcia pod nazwą,,budowa 21 budynków mieszkalnych na działce nr 38 położonej w miejscowości Praczka -obręb Ciemiętniki, gmina Kluczewsko"  ...więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KLUC ZEWSKO
2021-10-25 13:24:17
o zebranych dowodach i materiałach niezbędnych do wydania decyzji w sprawie dot. wydarria decyzji o ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV na działkach nr 569. 1569,571,5  ...więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KLUC ZEWSKO
2021-10-22 09:52:28
„Przebudowa drogi gminnej Nr 332007T od drogi wojewódzkiej nr 742 w miejscowości Kluczewsko do miejscowości Praczka oraz drogi gminnej / miejscowości Praczka do granicy łączącej województwa Swiętokrzyskie i Łódzkie"  ...więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KLUC ZEWSKO
2021-10-22 09:50:35
„Przebudowa drogi gminnej Nr 332007T od drogi wojewódzkiej nr 742 w miejscowości Kluczewsko do miejscowości Praczka oraz drogi gminnej / miejscowości Praczka do granicy łączącej województwa Swiętokrzyskie i Łódzkie"  ...więcej

Decyzja
2021-10-22 09:37:59
pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej 332007T ud drogi wojewódzkiej nr 742 w miejscowości Kluczewsko do miejscowości Praczka oraz drogi gminnej / miejscowości Praczka do granicy łączącej województwa Świętokrzyskie i Ł&oac  ...więcej

Obwieszczenie
2021-10-20 12:29:37
Wójta Gminy Kluczewsko w sprawie terminu polowań zbiorowych na terenie Gminy Kluczewsko  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 350
następne