OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
2020-01-16 13:37:00
w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. na terenie województwa świętokrzyskiego  ...więcej

Ogłoszenie
2020-01-10 11:33:45
nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze  ...więcej

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH
2019-12-06 12:59:53
Konsultacje w sprawie projektu uchwały Rady Gminy Kluczewsko w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2020r.  ...więcej

Obwieszczenie
2019-12-03 09:16:37
w sprawie budowy masztu telefonii komórkowej w miejscowości Pilczyca  ...więcej

Informacja
2019-11-27 08:56:58
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE W NABORZE NA WOLNE STANOWISKOURZĘDNICZE„ Głównego Księgowego w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kluczewsku”  ...więcej

Ogłoszenie
2019-11-26 08:26:03
Informuje się, że w dniu 29 listopada 2019 roku (piątek) o godzinie 1000 w Urzędzie Gminy w Kluczewsku odbędzie się IX sesja Rady Gminy Kluczewsko VIII kadencji.Proponowany porządek obrad:1. Otwarcie sesji.2. Stwierdzenie prawomocności obrad.  ...więcej

Zarządzenie Nr 2 Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczewsku
2019-11-15 21:04:03
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Głównego Księgowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczewsku  ...więcej

Obwieszczenie
2019-11-12 14:49:28
  ...więcej

Obwieszczenie
2019-11-12 14:49:04
  ...więcej

POMOC SUSZOWA
2019-10-11 13:35:49
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomiła pomoc dla gospodarstw rolnych poszkodowanych w tym roku w wyniku suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi. Rekompensaty pochodzić będą z bud  ...więcej

Zarządzenie Nr 90-2019 wójta Gminy Kluczewsko
2019-10-08 10:53:44
w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Kluczewsko.  ...więcej

Ogłoszenie
2019-10-08 09:47:52
Ogłoszenie o konsultacjach projektu Programu współpracy Gminy Kluczewsko z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku  ...więcej

Obwieszczenie
2019-09-12 07:41:26
  ...więcej

Zarządzenie Nr 77-2019 Wójta Gminy Kluczewsko
2019-09-03 14:47:05
w sprawie: wprowadzenia Regulaminu przewozu uczniów do i ze szkół na terenie Gminy Kluczewsko  ...więcej

Zarządzenie Nr 82-2019 Wójta Gminy Kluczewsko
2019-09-03 14:23:29
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Komornikach.  ...więcej

Zarządzenie Nr 76-2019 Wójta Gminy Kluczewsko
2019-08-14 09:18:26
w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Dobromierzu.  ...więcej

Zarządzenie Nr 75-2019 Wójta Gminy Kluczewsko
2019-08-14 09:13:15
w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Kluczewsku  ...więcej

Obwieszczenie
2019-07-31 13:08:54
w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy Kluczewsko z dnia 21 grudnia 2018r., znak: B.6730.20.2018  ...więcej

Zarządzenie Nr 68-2019 Wójta Gminy Kluczewsko
2019-07-31 09:18:51
w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Kluczewsku i Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Dobromierzu  ...więcej

Oferta
2019-07-23 13:51:21
na sprzedaż samochodu strażackiego  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 205
następne