Informacja dotycząca obowiązku zgłoszenia zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków
2023-03-16 17:28:37
Szanowni Państwo. Nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. z 2022 poz. 2519 z późn. zm.), nałożyła od 01 stycznia 2023 r. na wszystkie gminy w Polsce obowiązek prowadzenia elekt  ...więcej

Ogłoszenie
2023-03-14 09:48:42
Starosty Włoszczowskiego wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym  ...więcej

Zarządzenie Nr 23-2023 Wójta Gminy Kluczewsko
2023-03-10 12:01:08
w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków  ...więcej

Zarządzenie Nr 21-2023 Wójta Gminy Kluczewsko
2023-03-07 13:34:42
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu projektów na realizację w 2023 r. zadań publicznych Gminy Kluczewsko z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz dorosłych m  ...więcej

Protokół
2023-03-07 11:09:28
z posiedzenia Komisji Konkursowej z dnia 6 marca 2023 roku w sprawie wybrania ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kluczewsko w roku 2023.  ...więcej

Zarządzenie Nr 22-2023 Wójta Gminy Kluczewsko
2023-03-07 10:21:07
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Kluczewsko w 2023 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez organizowanie działalności w zakresie propagowania piłki siatkowej wśr&oa  ...więcej

Zarządzenie Nr 20-2023 Wójta Gminy Kluczewsko
2023-03-03 10:12:01
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty zgłaszane w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolny  ...więcej

Obwieszczenie
2023-03-01 14:34:56
Starosta Włoszczowskizawiadamia, że na wniosek z dnia 31.10.2022r., Zarządu Powiatu Włoszczowskiego, ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa; w imieniu którego działa pełnomocnik: P. Kamil Rękas; wydana została decyzja z dnia 20.02.2023r.  ...więcej

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
2023-02-24 07:05:28
  ...więcej

Zarządzenie Nr 16-2023 Wójta Gminy Kluczewsko
2023-02-10 09:46:26
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kluczewsko w 2023 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz dorosłych mieszkańc&oac  ...więcej

Zawiadomienie
2023-02-09 10:23:18
  ...więcej

Ogłoszenie
2023-02-09 10:21:48
  ...więcej

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
2023-02-06 14:12:36
  ...więcej

Zarządzenie Nr 125-2022 Wójta Gminy Kluczewsko
2023-01-20 08:19:22
w sprawie zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Kluczewsko organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego  ...więcej

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestcji celu publicznego
2023-01-02 19:42:29
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie instalacji oświetlenia boiska, instalacji nawadniania płyty boiska, budowię szlabanu przewidzianego do realizacji na działkach 441/I7 ( cz  ...więcej

Obwieszczenie i decyzja
2023-01-02 12:47:37
została wydana decyzja o warunkachzabudowy znak:ZPŚ.6130.39.202ż dla inwestycji polegającej budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy 6 MW wrazz infrastrukturątowarzyszącą, przewidzianej do realizacji na działkach ewidencyjnych nr 30i l i 31/  ...więcej

Ogłoszenie
2023-01-02 12:19:31
Wójt Gminy Kluczewsko informuje, że na podstawie Zarządzenia Nr 124/2022 Wójta Gminy Kluczewsko z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Zmarłe dotyczących zmiany rodzaju miejscow  ...więcej

Ogłoszenie
2023-01-02 12:17:44
Wójt Gminy Kluczewsko informuje, że na podstawie Zarządzenia Nr 123/2022 Wójta Gminy Kluczewsko z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Rudka dotyczących zmiany rodzaju miejscowo  ...więcej

Ogłoszenie
2023-01-02 12:16:03
Wójt Gminy Kluczewsko informuje, że na podstawie Zarządzenia Nr 122/2022 Wójta Gminy Kluczewsko z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości PRACZKA dotyczących zmiany rodzaju miejscow  ...więcej

OBWIESZCZENIE STAROSTY WŁOSZCZOWSKIEGO
2022-12-27 10:38:37
zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „Rozbudowie drogi powiatowej Nr 0252T na odcinku Ciemiętniki - Pilczyca od km 5+220 do km 8+725”.  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 452
następne