Ogłoszenie
2022-06-29 08:58:42
„Modernizacja linii kolejowej nr 4 CMK celem dostosowania do prędkości 250 km/h”  ...więcej

OBWIESZCZENIE
2022-06-28 07:48:20
„Modernizacja linii kolejowej nr 4 CMK celem dostosowania do prędkości 250 km/h”  ...więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KLUCZEWSKO
2022-06-27 13:33:46
o wznowieniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwesty cji celu publicznego  ...więcej

Informacja
2022-06-14 11:12:49
dot. wyłożeniak art inwentaryzacyjnych i spisów inwenta ryzacyjnych mienia podlegającego komunalizacji  ...więcej

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
2022-06-14 07:55:17
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kluczewsko „OD POMYŁU DO DZIAŁANIA” na zadanie EKOLOGIA 1 OCHRONA ZWIERZĄT ORAZ OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO, tytuł zadania "TU MIESZ  ...więcej

OBWIESZCZENIE
2022-06-10 09:16:40
„Rozbudowa drogi powiatowej nr O252T Ciemiętniki - Pilczyca”  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego
2022-06-10 09:14:28
podaje do publicznej wiadomości informację, że została wydana decyzja dla inwestora:Gmina Kluczewsko, ul. Spółdzielcza 12,29-120 Kluczewsko, obejmujące budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej i przepompowni ściek&o  ...więcej

OBWIESZCZENIE
2022-06-08 14:11:35
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach w porozumieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi zawiadamia o przystąpieniu do sporządzenia projektu zmiany Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach i  ...więcej

OBWIESZCZENIE
2022-06-03 12:37:29
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  ...więcej

Obwieszczenie, Decyzja
2022-06-03 12:28:04
dla inwestycji polegającej budowie dwudziestu jeden budynków mieśzkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, przewidzianej do realizacji: na działcę nr ewid.38, obręb Ciemiętniki, położonej w miejscowości   ...więcej

Ogłoszenie
2022-05-31 11:03:06
O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE  ...więcej

Obwieszczenie
2022-05-26 21:45:51
  ...więcej

Obwieszczenie
2022-05-26 21:44:14
  ...więcej

Ogłoszenie
2022-05-23 22:23:23
Marszałka Województwa Świętokrzyskiego  ...więcej

Ogłoszenie
2022-05-17 10:03:08
Informuje się, że w dniu 18 maja 2022 roku (środa) o godzinie 10:00 w sali nr 21 Urzędu Gminy Kluczewsko odbędzie się XXVI sesja Rady Gminy Kluczewsko VIII kadencji.  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Kluczewsko
2022-05-12 09:50:58
dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamięrzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej na działkach nr 265. 15,766,242,225lI,22512.22513.ż25l4,22515,żż516,22517 .13,203, I5l. 12, Il, 149, 13717, 9,739l  ...więcej

Wójt Gminy Kluczewsko
2022-05-09 11:36:34
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze  ...więcej

Obwieszczenie, Decyzja
2022-05-04 14:06:09
„Budowa elektrowni fotowoltaiczncj o mocy do 6 MW na działkach nr 31/1 i 30/1 położonych w obrębie Jakubowice, gmina Kluczewsko”  ...więcej

Informacja
2022-04-29 07:10:14
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kluczewsko za 2021 rok  ...więcej

Obwieszczenie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego
2022-04-27 14:26:10
o wydaniu decyzji zmieniającej koncesję na wydobywanie piasków z części złoża „Rzewuszyce”, położonego w miejscowości Rzewuszyce, gminie Kluczewsko  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 393
następne