Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ZPŚ.6733.7.2024

PDFzawiadomienie o wszczęciu postępowania ZPŚ.6733.7.2024.pdf (544,67KB)
 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ZPŚ.6733.6.2024

PDFzawiadomienie o wszczęciu postępowania.pdf (538,91KB)
 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ZPŚ.6733.5.2024

PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania ZPŚ.6733.5.2024.pdf (495,13KB)
 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ZPŚ.6733.4.2024

PDFzawiadomienie o wszczęciu postępowania ZPŚ.6733.4.2024.pdf (580,38KB)
 

Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zebrania Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej przy Urzędzie Gminy Kluczewsko

PDFzawiadomienie o walnym zbraniu MKZP.pdf (408,80KB)
 

Zarządzenie Nr 53/2024 Wójta Gminy Kluczewsko z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty zgłaszane w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kluczewsko w 2024 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz dorosłych mieszkańców Gminy.

PDFZarządzenie KOMISJA www.pdf (106,08KB)
 

ZARZĄDZENIE NR 52/2024 WÓJTA GMINY KLUCZEWSKO z dnia 21 maja 2024 roku. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kluczewsko w 2024 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz dorosłych mieszkańców Gminy.

PDF21 maja 2024 Ogłoszenie konkursu_Zarządzenie 52-2024.pdf (154,48KB)
 

Obwieszczenie Wójta Gminy Kluczewsko

PDFobwieszczenie o wydaniu decyzji ZPŚ.6730.15.2024.pdf (554,15KB)
 

Obwieszczenie Wójta Gminy Kluczewsko

PDFobwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie ZPŚ.6730.15.2024.pdf (651,83KB)
 

Decyzja Starosty Włoszczowskiego  o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych

PDFDecyzja Gmina-sig.pdf (318,52KB)
 

Obwieszczenie Wójta Gminy Kluczewsko

PDFObwieszczenie ZPŚ.6220.3.2023- zawiadamiające strony o umorzeniu postępowania w s. wydania decyzji środowiskowej.pdf (687,34KB)
 

Obwieszczenie Wójta Gminy Kluczewsko

PDFObwieszczenie ZPŚ.6220.3.2023- zawiadamiające o umorzeniu postępowania ws. wydania decyzji środowiskowej.pdf (508,27KB)
 

Obwieszczenie Wójta Gminy Kluczewsko

PDFobwieszczenie ZPŚ.6733.1.2024 o wydaniu decdyzji celu publicznego.pdf (515,48KB)
 

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego

PDFO B W I E S Z C Z E N I E-1.pdf (284,07KB)

Zawiadomienie

PDFzawiadomie art. 10 Gmina-sig-1.pdf (730,73KB)

Obwieszczenie i decyzja

PDFObwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy ZPŚ.6730.48.2022.pdf (544,50KB)
PDFdecyzja o warunkach zabudowy ZPŚ.6730.48.2022.pdf (5,34MB)

Obwieszczenie Wójta Gminy Kluczewsko o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków magazynowych ( do magazynowania maszyn rolniczych i części do maszyn rolniczych) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przeznaczonej do realizacji na części działki nr ewid. 37/1 położonej w obrębie Dobromierz gminy Kluczewsko

PDFObwieszczenie ZPŚ.6730.15.2024.pdf (559,03KB)

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty zgłaszane   na wsparcie realizacji w 2024 roku zadania publicznego Gminy Kluczewsko w zakresie: „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym  będących mieszkańcami Gminy Kluczewsko: Aktywizacja społeczna seniorów poprzez wspieranie działalności kulturalnej, turystycznej i środowiskowej”.

PDFZ-33-2024.pdf (107,12KB)

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty zgłaszane w ramach  otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kluczewsko w 2024 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz dorosłych mieszkańców Gminy.

PDFZ-32-2024.pdf (104,86KB)

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KLUCZEWSKO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy

PDFobwieszczenie o wszczęciu postępowania ZPŚ.6730.15.2024.pdf (560,65KB)

Zawiadomienie Wójta Gminy Kluczewsko

PDFzawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie ZPŚ.6733.1.2024.pdf (644,24KB)

ZARZĄDZENIE NR 29/2024 WÓJTA GMINY KLUCZEWSKO z dnia 27 lutego 2024 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2024 roku zadania publicznego Gminy Kluczewsko w zakresie: Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym będących mieszkańcami Gminy Kluczewsko: Aktywizacja społeczna seniorów poprzez wspieranie działalności kulturalnej, turystycznej i środowiskowej.

PDFZarządzenie nr 29-2024r.pdf (314,86KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia nr 29-2024r.pdf (2,96MB)
DOCXWzor_oferty_realizacji_zadania_publicznego.docx (54,26KB)
DOCXWzor sprawozdania z wykonania zadania publicznego.docx (40,25KB)
 

Zarządzenie Wójta Gminy Kluczewsko w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kluczewsko w 2024 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz dorosłych mieszkańców Gminy.

PDFZarządzenie nr 28-2024.pdf (305,84KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia nr 28-2024.pdf (3,10MB)
DOCXWzor_oferty_realizacji_zadania_publicznego.docx (54,26KB)
DOCXWzor sprawozdania z wykonania zadania publicznego.docx (40,25KB)
 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia czy nieruchomość położona w obrębie Dobromierz gm. Kluczewsko, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 31/1 stanowi mienie gromadzkie

PDFWszczęcie postępowania Gmina-sig.pdf (565,26KB)
 

Obwieszczenie Wójta Gminy Kluczewsko o przedłużeniu załatwienia sprawy ZPŚ.6220.3.2023

PDFObwieszczenie o przedłużeniu załatwienia sprawy ZPŚ.6220.3.2023.pdf (1,41MB)
 

Konsultacje w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kluczewsko w 2024 roku”

DOCXKonsultacje w sprawie przyjęcia.docx (15,65KB)
PDFZ-19-2024.pdf (638,60KB)
DOCXPROGRAM ZWIERZĄT 2024.docx (34,39KB)

Zawiadomienie wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

PDFzawiadomienie o wszczęciu postępowania ZPŚ.6733.1.2024.pdf (473,96KB)

Obwieszczenie Wójta Gminy Kluczewsko

PDFobwieszczenie ZPŚ.6220.1.2023 wydanie decyzji.pdf (742,73KB)

Obwieszczenie i Decyzja Wójta Gminy Kluczewsko

PDFobwieszczenie o wydaniu decyzji ZPS.6220.1.2023.pdf (601,27KB)
PDFDecyzja ZPS.6220.1.2023.pdf (4,69MB)

Obwieszczenie Wójta Gminy Kluczewsko w sprawie „Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie geodezyjnym Komparzów, gmina Kluczewsko”

PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania ZPŚ.6220.3.2023.pdf (1,43MB)

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kluczewsko o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

PDFobwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ZPŚ.6733.2.2023.pdf (570,09KB)

Obwieszczenie Wójta Gminy Kluczewsko

PDFobwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie ZPŚ.6733.2.2023.pdf (701,33KB)

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KLUCZEWSKO

PDFobwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie ZPŚ.6220.1.2023.pdf (875,72KB)

Obwieszczenie Wójta Gminy Kluczewsko

PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania ZPŚ.6733.2.2023.pdf (551,13KB)

Decyzja po rozpatrzeniu z urzędu sprawy ustalenia odszkodowania za przejęcie z mocy prawa na rzecz Powiatu Włoszczowskiego prawa własności nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki o numerach: 238/2 o pow. 0,0085 ha i 260/1 o pow. 0,0063 ha, położonych w obrębie ewidencyjnym Komorniki gmina Kluczewsko

PDFDecyzja Komorniki-sig.pdf (354,10KB)

Decyzja w sprawie ustalenia odszkodowania za przejęcie z mocy prawa na rzecz Powiatu Włoszczowskiego prawa własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 253/1 o pow. 0,0049 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Ciemiętniki gmina Kluczewsko

PDFDecyzja 253-sig.pdf (353,62KB)