Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

„Dostawa sprzętu i oprogramowania dla Gminy Kluczewsko w ramach realizacji Projektu Grantowego Cyfrowa Gmina”.

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości

szacunkowej poniżej 130.000,00 złotych netto dla Zadania pn.: „Dostawa

sprzętu i oprogramowania dla Gminy Kluczewsko w ramach realizacji

Projektu Grantowego Cyfrowa Gmina”.

 

Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na

lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej V „Rozwój cyfrowy JST oraz

wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT – EU”, Działania

5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na

zagrożenia.

PDFZapytanie ofertowe z dnia 11.08.2023r.pdf (869,25KB)

PDFSzczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - Załącznik Nr 3 do Zapytania ofertowego.pdf (700,42KB)

PDFWzór Umowy - Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertoweg.pdf (770,64KB)

DOCXFormularz ofertowy - Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego.docx (175,62KB)

DOCXOświadczenie - Załącznik Nr 4 do Zapytania ofertowego.docx (180,78KB)

PDFInformacja z otwarcia ofert - 21.08.2023r.pdf (321,49KB)

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 22.08.2023r 1.pdf (408,12KB)