Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Opinie RIO w 2023r.

Uchwała nr 117/2023 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 8 grudnia 2023 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kluczewsko na lata 2024-2033

PDFUchwała Nr 117-2023.pdf (110,96KB)

Uchwała nr 116/2023 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 8  grudnia 2023 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej  Gminy Kluczewsko  na 2024 rok

PDFUchwała Nr 116-2023.pdf (106,04KB)

Uchwała nr 115/2023 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 8 grudnia 2023 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Kluczewsko na 2024 rok

PDFUchwała Nr 115-2023.pdf (103,52KB)

Uchwała nr 90/2023 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 27 listopada 2023 roku w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu przez Gminę Kluczewsko

PDFUchwała Nr 90-2023.pdf (101,06KB)

Uchwała nr 74/2023 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 19 maja 2023 roku dotycząca opinii o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium

PDFUchwała Nr 74-2023.pdf (110,91KB)

Uchwała nr 50/2023 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 13 kwietnia 2023 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Kluczewsko za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

PDFUchwała Nr 50-2023.pdf (115,80KB)

Uchwała 23/2023 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 23 stycznia 2023 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gminy Kluczewsko  na 2023  rok.

PDFUchwala 23-2023.pdf (96,03KB)

Uchwała 22/2023 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 23 stycznia 2023 roku
w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kluczewsko.

PDFUchwala 22-2023.pdf (111,50KB)