Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały w 2024r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Kluczewsko na 2024 rok

PDFUchwała Nr XXXXIII.16.2024.pdf (684,03KB)

w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2023 dla Gminy Kluczewsko”

PDFUchwała Nr XXXXIII.15.2024.pdf (31,75MB)

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Kluczewsko z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2023

PDFUchwała Nr XXXXIII.14.2024.pdf (3,88MB)

w sprawie Regulaminu korzystania z wieży widokowej w Bożej Woli

PDFUchwała Nr XXXXIII.13.2024.pdf (296,84KB)

w sprawie przyznania w 2024 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych lub znajdujących się na obszarze gminy Kluczewsko

PDFUchwała Nr XXXXIII.12.2024.pdf (217,88KB)

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kluczewsko na lata 2024-2033

 
w sprawie zmian budżetu Gminy Kluczewsko na 2024 rok

w sprawie udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w miejscowości Januszewice dotacji z budżetu Gminy Kluczewsko

PDFUchwała Nr XXXXII.9.2024.pdf (263,05KB)

w sprawie udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jakuba w Stanowiskach dotacji z budżetu Gminy Kluczewsko

PDFUchwała Nr XXXXII.8.2024.pdf (247,28KB)

w sprawie udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Wawrzyńca w Kluczewsku dotacji z budżetu Gminy Kluczewsko

PDFUchwała Nr XXXXII.7.2024.pdf (247,83KB)

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Kluczewsko do roku 2032, określenia szczegółowego trybu i harmonogramu prac oraz trybu konsultacji

PDFUchwała Nr XXXXII.6.2024.pdf (460,37KB)

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kluczewsko w 2024 roku

PDFUchwała Nr XXXXII.5.2024.pdf (427,37KB)

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kluczewsko na lata 2024-2033

PDFUchwała Nr XXXXI.4.2024.pdf (4,00MB)

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Kluczewsko do roku 2032, określenia szczegółowego trybu i harmonogramu prac oraz trybu konsultacji

PDFUchwała Nr XXXXI.3.2024.pdf (136,27KB)

w sprawie ustalenia na rok 2024 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego oraz określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kluczewsko

PDFUchwała Nr XXXXI.2.2024.pdf (346,74KB)

w sprawie uchwalenia planów pracy Rady Gminy i stałych komisji na 2024 rok

PDFUchwała Nr XXXXI.1.2024.pdf (1,09MB)