Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Raport o stanie Gminy Kluczewsko za 2022r.

INFORMACJA

    Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z  2023 poz. 40 ze zm.),  WÓJT  GMINY co roku do 31 maja  musi przedstawić RADZIE  GMINY Raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy.

    Rada Gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Wójtowi Gminy absolutorium.

     Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.

     Debata nad Raportem o stanie Gminy Kluczewsko w 2022 r. odbędzie się na sesji absolutoryjnej Rady Gminy Kluczewsko, która odbędzie się w miesiącu  czerwcu  2023 r.

 

Głos mieszkańców w debacie nad raportem

W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabrać głos.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy składa do Przewodniczącego Rady Gminy pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Zgłoszenie do zabrania głosu  w debacie nad raportem o stanie gminy Kluczewsko składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy

Mieszkańcy są dopuszczeni do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

    Zgłoszenia do debaty przyjmowane będą w Urzędzie Gminy Kluczewsko ul. Spółdzielcza 12, pokój Nr 18

DOCFORMULARZ zgłoszenia udziału w debacie.doc (28,00KB)

DOCINFORMACJA dotyczaca raportu o stanie Gminy Kluczewsko.doc (34,00KB)
PDFRaport za 2022.pdf (1,65MB)
DOCXWYKAZ osob popierajacych mieszkanca zglaszanego do debaty.-2.docx (16,04KB)
DOCXZARZĄDZENIE o Raporcie.docx (13,08KB)