Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zaproszenie do składania ofert 26 05 2023

Postępowanie: Zakup wyposażenia obiektu kultury (stoły, ławki, sprzęt

IT) z podziałem na części", - poprzednie treści tutaj

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej w odniesieniu do Części I zamówienia Części II zamówienia i Części III zamówienia.pdf (504,71KB)
 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości

szacunkowej poniżej 130.000,00 złotych netto na pełnienie funkcji

inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej przy inwestycji prowadzonej przez Zamawiającego,

obejmującej „Modernizację infrastruktury drogowej zlokalizowanej na

terenie Gminy Kluczewsko – Etap II”.

PDFZaproszenie do skladania ofert - 26.05.2023r.pdf (524,81KB)

DOCXZałącznik Nr 1 - Formularz ofertowy.docx (144,78KB)
PDFZałącznik Nr 2 - Projekt umowy.pdf (463,63KB)
DOCXZałącznik Nr 3 - Oświadczenie.docx (145,09KB)

PDFInformacja z otwarcia ofert - 06.06.2023r - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - Modernizacja infrastruktury drogowej zlokalizowanej na terenie Gminy Kluczewsko - ETAP II.pdf (593,28KB)

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Modernizacja infrastruktury drogowej zlokalizowanej na terenie Gminy Kluczewsko - Etap II - 12.06.2023r.pdf (613,73KB)