Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia w 2023r.

do 24.05.2023r.

od 24.05.2023r.:

w sprawie ustanowienia osób w celu dokonania odbioru zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa przebudowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej, sportowej, turystycznej i społecznej na terenie Gminy Kluczewsko z podziałem na Części” – Część IV zamówienia – „Budowa wieży widokowej na terenie Gminy”.

PDFZ-78-2023.pdf (146,57KB)

w sprawie ustanowienia osób w celu dokonania odbioru zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa przebudowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej, sportowej, turystycznej i społecznej na terenie Gminy Kluczewsko z podziałem na Części” – Część III zamówienia – „Modernizacja stadionu sportowego w miejscowości Kluczewsko”.

PDFZ-77-2023.pdf (148,78KB)

w sprawie ustanowienia osób w celu dokonania odbioru zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa przebudowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej, sportowej, turystycznej i społecznej na terenie Gminy Kluczewsko z podziałem na Części)” – Część II zamówienia:

- Modernizacja świetlic wiejskich w miejscowości Komorniki, Pilczyca, Januszewice;

- Przebudowa istniejącego budynku na lokale socjalne w miejscowości Stanowiska;

- modernizacja Ośrodka Zdrowia w miejscowości Dobromierz.

PDFZ-76-2023.pdf (153,23KB)

w sprawie ustanowienia osób w celu dokonania odbioru zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa przebudowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej, sportowej, turystycznej i społecznej na terenie Gminy Kluczewsko z podziałem na Części” – Część I zamówienia – „Budowa świetlic wiejskich w miejscowości Brzeście oraz Kolonia Mrowina”.

PDFZ-75-2023.pdf (149,05KB)

w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem  COVID-19 w ramach  Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla Gminy Kluczewsko na 2023 rok

PDFZ-74-2023.pdf (613,27KB)

w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

PDFZ-73-2023.pdf (139,58KB)

w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Kluczewsko do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

PDFZ-72-2023.pdf (122,80KB)

w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację Zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej miejscowości Ciemiętniki”

PDFZ-71-2023.pdf (238,77KB)

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 6/2023 Wójta Gminy Kluczewsko z dnia 18 stycznia 2023 roku w sprawie przyjęcia Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Gminie Kluczewsko na rok 2023

PDFZ-70-2023.pdf (209,84KB)

PDFZałącznik do Z-70-2023.pdf (132,26KB)

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

PDFZ-69-2023.pdf (765,61KB)

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla pracownika Urzędu Gminy Kluczewsko zwolnionego ze służby przygotowawczej

PDFZ-68-2023.pdf (120,76KB)

w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku

PDFZ-67-2023.pdf (135,89KB)

w sprawie powołania komisji odbiorowej

PDFZ-66-2023.pdf (365,30KB)

w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kluczewsko miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych wszystkich komitetów wyborczych w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych  na dzień 15 października 2023 roku

PDFZ-65-2023.pdf (211,50KB)

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

PDFZ-64-2023.pdf (311,55KB)

w sprawie powołania Komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Kluczewsku

PDFZ-63-2023.pdf (173,69KB)

w sprawie wprowadzenia zasad przyznawania dodatku specjalnego, premii oraz nagród dla pracowników Urzędu Gminy Kluczewsko zatrudnionych na podstawie powołania.

PDFZ-62-2023.pdf (153,34KB)

w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kluczewsko”

PDFZ-61-2023.pdf (579,80KB)
 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

PDFZ-60-2023.pdf (779,59KB)
 

w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację Zadania pn.: „Wykreowanie nowego produktu turystycznego poprzez zagospodarowanie terenu wokół zbiornika rekreacyjnego w Kluczewsku"

PDFZ-59-2023.pdf (205,60KB)
 

w sprawie powołania Komisji Gminnej do szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnej produkcji rolnej,  znajdujących się na terenie gminy Kluczewsko, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne.

PDFZ-58-2023.pdf (110,98KB)
 

w sprawie określenia wysokości środków funduszu sołeckiego na 2024 r. przypadających na poszczególne sołectwa

PDFZ-57-2023.pdf (111,98KB)
 

w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Kluczewsko na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa, kryzysu i wojny.

PDFZ-56-2023.pdf (122,98KB)
 

w sprawie powołania komisji odbiorowej

PDFZ-55-2023.pdf (326,38KB)
 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

PDFZ-50B-2023.pdf (121,72KB)
PDFZałącznik do Z-50B-2023.pdf (96,81KB)
 

w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację Zadania pn.: „Wykreowanie nowego produktu turystycznego poprzez zagospodarowanie terenu wokół zbiornika rekreacyjnego w Kluczewsku"

PDFZ-54-2023.pdf (351,05KB)
 

w sprawie aktualizacji Polityki ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Kluczewsko

PDFZ-53-2023.pdf (129,54KB)
 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

PDFZ-50A-2023.pdf (584,68KB)
 

w  sprawie  powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kluczewsko

PDFZ-52-2023.pdf (123,79KB)
 

w sprawie : „ Regulaminu wynagradzania pracowników  Urzędu  Gminy Kluczewsko”

PDFZ-51-2023.pdf (241,64KB)
 

w sprawie powołania komisji do spraw oceny wniosków składanych przez sołectwa w ramach Funduszu Sołeckiego

PDFZ-50-2023.pdf (267,79KB)
 

w sprawie powołania zespołu ds. pracy nad „Strategią Rozwoju Gminy Kluczewsko w perspektywie 2030”

DOCZ-49-2023.doc (37,50KB)
 

w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2023 roku dla pracowników Urzędu Gminy Kluczewsko.

PDFZ-48-2023.pdf (178,75KB)

PDFZ-45-2023.pdf (104,99KB)

PDFZałącznik do Z-45-2023.pdf (274,44KB)

PDFzarządzenie 46.2023.pdf (729,64KB)

PDFZ-47-2023.pdf (100,40KB)