Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Regulamin organizacyjny

                                   ZARZĄDZENIE NR  129/2022

                             WÓJTA GMINY KLUCZEWSKO

                                     z dnia 30 grudnia 2022  r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego dla Urzędu Gminy Kluczewsko.

 

     Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2022 poz. 559 ze zm.)   zarządza się, co następuje:

      § 1.  W Zarządzeniu Nr 90/2021 Wójta Gminy Kluczewsko z dnia 02 listopada 2021 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego dla Urzędu Gminy Kluczewsko, zmienionego Zarządzeniem Nr 116 /2021 Wójta Gminy Kluczewsko z dnia 28 grudnia 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

       § 2. 1/  W  § 10 ust. 2  pkt 5)  dodaje się lit. f) o brzmieniu

                   „f) pomoc administracyjna”;

              2/ W § 10 ust. 2 pkt 10) w lit. d)  sprzątaczka w Urzędzie zmienia się na /1,5 etatu/

       § 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Kluczewsko.

      § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kluczewsko

PDFzar116-21.pdf (111,28KB)
 

Zarządzenie Nr 90-2021 Wójta Gminy Kluczewsko

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego dla Urzędu Gminy Kluczewsko.

PDFZarządzenie Nr 90-2021.pdf (502,06KB)
PDFZałącznik Nr 2 do Z-90-2021r.pdf (178,59KB)