Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 65 Wójta Gminy Kluczewsko w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego Gminy Kluczewsko w 2024 roku w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

PDFZ-65-2024.pdf (173,63KB)

Zarządzenie Wójta Gminy Kluczewsko Nr 64 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty zgłaszane w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kluczewsko w 2024 roku w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

PDFZ-64-2024.pdf (106,22KB)

W dniu 14.06.2024r. do Urzędu Gminy w Kluczewsku wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kluczewsko "Od pomysłu do działania". Zgodnie z art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 571), w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zamieszcza ofertę na okres 7 dni:

- w Biuletynie Informacji Publicznej,

- w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego,

- na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego.

W związku z powyższym można zgłaszać swoje uwagi dotyczące zadania na piśmie do Urzędu Gminy w Kluczewsku w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty tj. do 27.06.2024r.

PDFUproszczona Oferta Realizacji Zadania Publicznego Od pomysłu do działania 2024.pdf (2,97MB)

W dniu 14.06.2024r. do Urzędu Gminy w Kluczewsku wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kluczewsko "Od pomysłu do działania". 

PDFUproszczona Oferta Realizacji Zadania Publicznego Od pomysłu do działania 2024.pdf (2,97MB)
 

Konkursy ofert

Zarządzenie Nr 58/2024 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

PDFZ-58-2024.pdf (153,88KB)

Zarządzenie Nr 53/2024 Wójta Gminy Kluczewsko z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty zgłaszane w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kluczewsko w 2024 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz dorosłych mieszkańców Gminy.

PDFZarządzenie KOMISJA www.pdf (106,08KB)

ZARZĄDZENIE NR 52/2024 WÓJTA GMINY KLUCZEWSKO z dnia 21 maja 2024 roku. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kluczewsko w 2024 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz dorosłych mieszkańców Gminy.

PDF21 maja 2024 Ogłoszenie konkursu_Zarządzenie 52-2024.pdf (154,48KB)

Zarządzenie Wójta Gminy Kluczewsko w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Kluczewsko w 2024 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolny oraz dorosłych mieszkańców Gminy

PDFZ-35-2024.pdf (524,74KB)
PDFProtokół aktywizacja społeczna.pdf (439,47KB)
PDFProtokół Klub Seniora.pdf (390,38KB)
PDFProtokół konkurs sportowy.pdf (682,95KB)

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty zgłaszane   na wsparcie realizacji w 2024 roku zadania publicznego Gminy Kluczewsko w zakresie: „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym  będących mieszkańcami Gminy Kluczewsko: Aktywizacja społeczna seniorów poprzez wspieranie działalności kulturalnej, turystycznej i środowiskowej”.

PDFZ-33-2024.pdf (107,12KB)

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty zgłaszane w ramach  otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kluczewsko w 2024 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz dorosłych mieszkańców Gminy.

PDFZ-32-2024.pdf (104,86KB)

w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy wpisani zostaną na listę kandydatów na członków komisji konkursowych powoływanych do zaopiniowania ofert składanych do otwartych konkursów ofert na realizację w 2024 r. zadań publicznych Gminy Kluczewsko.

PDFZ-30-2024.pdf (129,05KB)

ZARZĄDZENIE NR 29/2024 WÓJTA GMINY KLUCZEWSKO
z dnia 27 lutego 2024 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2024 roku zadania publicznego Gminy Kluczewsko w zakresie: Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym będących mieszkańcami Gminy Kluczewsko: Aktywizacja społeczna seniorów poprzez wspieranie działalności kulturalnej, turystycznej i środowiskowej.

PDFZarządzenie nr 29-2024.pdf (314,86KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia nr 29-2024.pdf (2,96MB)

DOCXWzor_oferty_realizacji_zadania_publicznego.docx (54,26KB)

DOCXWzor sprawozdania z wykonania zadania publicznego.docx (40,25KB)
 

ZARZĄDZENIE NR 28/2024 WÓJTA GMINY KLUCZEWSKO
z dnia 27 lutego 2024 roku.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kluczewsko w 2024 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz dorosłych mieszkańców Gminy.

DOCXWzor sprawozdania z wykonania zadania publicznego.docx (40,25KB)
DOCXWzor_oferty_realizacji_zadania_publicznego.docx (54,26KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia nr 28-2024.pdf (3,10MB)
PDFZarządzenie nr 28-2024.pdf (305,84KB)

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Koła Gospodyń Wiejskich w Komornikach „Nad Czarną”

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Koła Gospodyń Wiejskich w Rączkach

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Koła Gospodyń Wiejskich w Bobrownikach

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Koła Gospodyń Wiejskich w Pilczycy

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Stowarzyszenia Wiejskiego Wsi Komorniki „Nad Czarną”

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OSP KLUCZEWSKO

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Koła Gospodyń Wiejskich w Brześciu

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Kluczewsko „Od pomysłu do działania”

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Koła Gospodyń Wiejskich w Komparzowie

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego KGW Morvianki

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego OSP Ciemiętniki