Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wybory samorządowe

Rozporządzenia Ministra Finansów dotyczące sprawozdań finansowych komitetów wyborczych

Rozporządzenia Ministra Finansów wraz z załącznikami, dotyczące sprawozdań finansowych komitetów wyborczych:

  1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie łącznego sprawozdania finansowego komitetu wyborczego, który zarejestrował kandydata na wójta, burmistrza, prezydenta miasta oraz listę kandydatów na radnych (Dz. U. poz. 489)
  2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 września 2023 r. w sprawie sprawozdania finansowego komitetu wyborczego (Dz. U. poz. 2065).

Link do wskazanych dokumentów:

https://pkw.gov.pl/wzory-dokumentow/sprawozdania-finansowe/komitety-wyborcze/rozporzadzenie-ministra-finansow-z-dnia-26-marca-2024-r-w-sprawie-lacznego-sprawozdania-finansowego--

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH I z dnia 10 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa świętokrzyskiego

DOCXKW III wyciagi_z_obwieszczenia_wbp_tura_1 WÓJT.docx (22,10KB)

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH I z dnia 10 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa świętokrzyskiego

DOCXKW III wyciag_z_obwieszczenia_z_rad1.docx (36,28KB)

WYNIKI na obszarze województwa świętokrzyskiego

DOCXKW I wyciag_z_obwieszczenia_z_rad.docx (322,96KB)
DOCXKW I wyciagi_z_obwieszczenia_wbp_tura_1.docx (91,51KB)
DOCXKW II wyciag_z_obwieszczenia_z_rad.docx (390,89KB)
DOCXKW II wyciagi_z_obwieszczenia_wbp_tura_1.docx (118,03KB)
DOCXKW III wyciag_z_obwieszczenia_z_rad.docx (351,97KB)
DOCXKW III wyciagi_z_obwieszczenia_wbp_tura_1.docx (106,15KB)
DOCXKW IV wyciag_z_obwieszczenia_z_rad.docx (492,53KB)
DOCXKW IV wyciagi_z_obwieszczenia_wbp_tura_1.docx (146,06KB)
 

 

INFORMACJA O CZASIE PRACY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r

DOCXINFORMACJA O CZASIE PRACY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH.docx (13,51KB)

DOCXOKW nr 1 Kluczewsko.docx (46,57KB)
DOCXOKW Nr 2 Komorniki.docx (46,58KB)
DOCXOKW Nr 3 Stanowiska.docx (46,60KB)
DOCXOKW Nr 4 Dobromierz.docx (46,64KB)
DOCXOKW Nr 5Pilczyca.docx (46,57KB)

Informacja Wójta Gminy o organizacji w gminie Kluczewsko bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego w dniu 07 kwietnia 2024 r. w związku w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, rad dzielnic miasta st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku

DOCXtransport.docx (18,46KB)

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej

PDFwyjaśnienia PKW ienia wybory samorzadowe 2024.pdf (160,77KB)

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kluczewsku o zarejestrowanych kandydatach na radnych w wyborach do Rady Gminy Kluczewsko zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r.

JPEGOBWIESZCZENIE KLUCZEWSKO WYBORY 2024.jpeg (168,29KB)

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Kluczewsku z dnia 21 marca 2024 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Kluczewsko zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

PDFObwieszczenie Wójt Gminy.pdf (253,72KB)

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych

DOCXInformacja_o_skladach_z_funkcjami_2613012.docx (44,15KB)

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Kluczewsku z dnia 14 marca 2024 r.
o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Kluczewsko zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

PDFObwieszczenie.pdf (334,19KB)

Uchwała Nr 3/2024 Gminnej Komisji Wyborczej w Kluczewsku z dnia 14 marca 2024 r.
w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Kluczewsko zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

PDFuchw3-24.pdf (341,93KB)

POSTANOWIENIE NR 127/2024 Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 14 marca 2024 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

PDFZałącznik nr 182 OKW.pdf (124,04KB)

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Kluczewsku

PDFinformacjaGKW.pdf (209,78KB)

INFORMACJA   Komisarza Wyborczego w Kielcach III  z dnia 8 marca 2024 r

o dacie i godzinie losowania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych.

INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Kluczewsku powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach

DOCXKomunikat.docx (22,39KB)

POSTANOWIENIE NR 118/2024 Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

PDFPostanowienie KW III w sprawie zwołania pierwszych posiedzień TKW 003.pdf (94,90KB)

POSTANOWIENIE NR 168/2024 Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

PDFpost.Kom.Woj.pdf (339,20KB)

POSTANOWIENIE NR 117/2024 Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

PDFpostanowienie.pdf (401,22KB)

ZARZĄDZENIE NR 25/2024 Wójta Gminy Kluczewsko z dnia 20 lutego 2024 roku

w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Kluczewsko w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, rad dzielnic miasta st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku

PDFZ-25-2024.pdf (402,99KB)

INSTRUKCJA W SPRAWIE

PDFAO-07-09 Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.pdf (290,66KB)
PDFAO-07-09 Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania.pdf (294,55KB)

ZARZĄDZENIE NR 20/2024 Wójta Gminy Kluczewsko z dnia 14 stycznia 2024 roku w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, rad dzielnic miasta st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku

PDFZ-20-2024.pdf (207,76KB)

POSTANOWIENIE NR 83/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH III z dnia 12 lutego 2024 r.
zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Kluczewsko na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

PDFOBWODY GŁOSOWANIA-1.pdf (336,11KB)

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat

PDFWniosek-o-sporzadenie-aktu-pelnomocnictwa.pdf (290,66KB)
PDFZgoda-na-przyjecia-pelnomocnictwa-do-glosowania.pdf (294,55KB)
DOCXZgloszenie-zamiaru-glos-korespondencyjnego.docx (16,88KB)

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

PDFInformacja PKW o warunkach udziału obywateli polskich.pdf (196,44KB)

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

PDFInformacja o upływie terminow związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych.pdf (130,19KB)

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kluczewsko z dnia 7 lutego 2024 roku

DOCXobwieszczenie_o_okregu_261301.docx (22,79KB)

UCHWAŁA NR 25/2024 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 23 stycznia 2024 r.
w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy
oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

PDFUchwała ws. sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisjii wyborczych.pdf (199,06KB)

UCHWAŁA NR 26/2024 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 23 stycznia 2024 r.
w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

PDFUchwała ws. sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisjii wyborczych.pdf (206,63KB)

Zarządzenie w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Kluczewsko wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w związku z wyborami do rad gmin, powiatów, sejmiku województw, rad dzielnic miasta st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku

PDFzar16-24.pdf (166,79KB)

KALENDARZ WYBORCZY

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 29 stycznia 2024 r.
w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy
oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast